BELARTA KONKURSO 1961                                 

                                 Branĉo:

                                            Originala poezio

                                            Unua Premio

 

Alvaro de Orriols:
 

La Akcidento
 

Tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

la radostangoj

puŝas en rond',

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

ire revene

kaj kun sinkron',

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

dum radpj giras

kun raŭka son',

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron.

 

Boras orelojn

la ferumado,

tra l' puliaro

venas l' ordon'.

La stangoj puŝas

ĉiam en rond',

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron.

 

Radoj mildentaj

kaj turbulentaj

intermordiĝas

sur brua fon'.

ĉiam girante,

ĉiam girante,

ĉiam girante,

kun raŭka son',

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron.

 

Laboro sprona

kaj monotona.

La aksoj knaras

kun voĉ' flutsona.

Kusenoj brulas

en varma dron'.

 

La radostangoj

puŝas en rond',

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron.

 

La ferumado

ŝajnas veado

de monstra besto

aŭ de ciklon', kaj kun elano

de Levjatano

radoj turniĝas

kun raŭka son',

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron.

 

Subita krio:

Kurta cirkvito!!... Saltas pulio.

Halto brutala. Angora pelo.

Inter la radoj, ve!, polĉinelo

montras sin mola, pala, rompita,

per feraj dentoj stange kroĉita.

Antaŭ momento

li laboradis kun diligento,

kaj nun senviva kuŝas! Mizero!

Alkuras ĉiuj kun senespero,

aŭdiĝas ploroj, sonas fajfiloj,

voĉoj ordonas, agas leviloj,

kaj fine iu, kun kore tremo,

tiras la korpon el la radpremo.

Sed jam malfrue!... Ludis la Sorto

kaj en la ludo gajnis la Morto,

kies inertan predon, kun timo,

kunuloj portas ĝis la pavimo.

Jen la brankardo, la nigraj drapoj,

kapojn malkovras funebre l' ĉapoj,

ĉesas labor' en drama etoso,

haltas maŝinoj, mutas amboso,

torniloj dormas. Estas l' ordon'!

 

Sed morgaŭ, nepre, ĉe l' frumateno,

! la vivo estas frida kateno! !,

ree komencos marŝi la ĉeno,

kaj la radaksoj giras en rond',

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron,

tron, tron...

                                               卦指朕村