Aktualaĵoj
 H 
Kion vi legas, kara?
 P 
......
 H 
Petro, ĉu vi fariĝis surda? Kion vi legas?

Ho, pardonu min, Helena. Mi legas artikolon pri la aktualaj problemoj de la hodiaŭa mondo. La verkinto de la artikolo avertas pri la danĝero de venonta milito.

Milito estas abomenaĵo. La sola milito, kiun mi povus aprobi, estas tiu, kiu havas justan celon. Ĉiu socio minacata de fremda armeo rajtas defendi sin kontraŭ atako. Minacate, oni defendas sin.

Konsentite, jes. Sed registaroj emas mensogi pri siaj veraj celoj. Ĉu vi fidele obeus ĉiun ordonon kaj ĉiun leĝon, eĉ de malbona registaro?

Eble jes, pro timo; (ŝerce) same kiel mi obeas ĉiun vian ordonon!

Estas neeble, diskuti kun vi politikajn aferojn. Ĉiam vi komencas ŝerci.

(serioze) Tamen ŝajnas al mi, ke ĉiam tiuj, kiuj estas plej fortaj, aŭ plej bone armitaj, venkas la malpli fortajn. Jen ĉio.

Sed antaŭ momento vi volis paroli pri justaj celoj!

Ve! Ne ĉiam venkas justa celo.

Laŭ mi, esence kulpas la homa avaro kaj stulteco. Tio memorigas min pri poemo. Ĉu vi memoras tiun ezopan fablon de la poeto Kalocsay? Ĝi komenciĝas jene:

              La ĉeval¡¯ kaj bovo ie...

Ekdisputis energie

Pri l¡¯ merito

En milito.

 

Diris la ĉeval¡¯ incite:

¡®Eh, malsprite

Estus dubi nian gloron

Kaj valoron.

La ĉevaloj

Al bataloj

Kuri ĉiam estas pretaj

Je l¡¯ trumpetaj

Sonoj,

(Iom helpis ankaŭ spronoj)

Kaj la ŝarĝon de l¡¯ kanonoj

Tra abruptaj ŝtonoj

Kiuj trenis?

Nur ni!¡¯¡ª la ĉevalo henis.

 

Bov¡¯ respondis dum remaĉo:

¡®Ĉevalaĉo!

Vi ja vane fanfaronas,

Ĉar ni donas

Tamen la plej grandan servon!

Ja al si la cerbon

La marŝalo vane rompas,

Vane pompas

La kuraĝo

Se l¡¯ furaĝo

Mankas.

Kaj al kiu dankas

La viandon la soldat¡¯ malsata?

Al la bovo malŝatata!

Via gloro sole ŝajnas,

Ĉiun venkon bovo gajnas.¡¯

 

Paŝtis sin melankolie

Ankaŭ la azeno tie.

Ĝi malplaĉe aŭdis,

Ke sin ili laŭdis.

Ĝi iais

Kaj balais

La aeron per oreloj,

Kaj ekkriis: ¡®Bagateloj!

Jen la vero

Sur la tero

Se azenoj ne amasus,

La milit¡¯ eĉ ne okazus!¡¯

¡¡

                                                           reen al la listo