以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  Ĉinesko 创作区 Kreado de ĉinesko  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=24)
----  Admono de Alaho (Sopir-al-sudo)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=46712)

--  作者:vejdo
--  发布时间:2017-7-8 8:24:15
--  Admono de Alaho (Sopir-al-sudo)

Admono de Alaho

el la rakontoj pri Afanti

—laŭ ĉinesko Sopir-al-sudo*

Afanti,

ofte de malsat’

suferis pro malriĉec’.

foje sur la bazar-strat’

kriadis en laŭt’:

 

“Sendito

de Alaho mi

estas! Mi de Alaho!”

La reĝo jen sciis pri

tio kun envi’.

 

Venigis

li lin al palac’

kaj demandis: “Vi diras,

ke vi devenas de Alah’,

diru al mi, aĥ’

 

do, kion

Alah’ admonis?”

“Lia admon’ riĉigos,”

Afanti tion donis,

ŝajne friponis.

 

“Rakontos

mi al vi plue,

kiam mi ja satiĝos.

Jen alportu unue

manĝon senbrue.”

 

La reĝo

pensis pri la bon’

alportota de Alah’,

aranĝis jen per ordon’

manĝon en salon’.

 

Post manĝad’

Afanti diris:

“Alaho min admonis:

‘la reĝ’ de vi rab-ŝiris

monon kaj tiris

 

vin al marĉ’

de povra stat’.

Vi rajtas sate manĝi

ĉe l’ reĝo laŭ via ŝat’

kiel lia frat’!”

 

*Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan): ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).