以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  Ĉinesko 创作区 Kreado de ĉinesko  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=24)
----  Aŭtuna pluvo (Sopir-al-sudo)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=47453)

--  作者:vejdo
--  发布时间:2017-10-20 10:45:25
--  Aŭtuna pluvo (Sopir-al-sudo)

Aŭtuna pluvo

—laŭ ĉinesko Sopir-al-sudo*

En aŭtun’

pluvo kun tiktak’

falas en friska nebul’

jen sub venteta atak’

de sursura krak’.

 

Silkeca

pluv’ en svaga fum’

verŝas gutojn sur teron

varman en somer-brakum’

de akvo-konsum’.

 

La tero

malseka plenas

je kotaj akvaj flakoj.

Dum pluv-draŝo alvenas,

la floroj svenas.

 

Insektoj

sin kaŝas en tru’

por eviti pluvbaton

kaj atendi sen ĉirp-bru’

tempon de sun-ĝu’.

 

La rojo

torentas pro ŝvel’

kun falintajn foliojn,

frapas bordojn per ribel’

de akv-flua pel’.

 

Arbare

birdoj en silent’

sin per malsekaj plumoj

volvas en pluvbata vent’

kun panika sent’.

 

Endome

mi kun plezuro

legas romanon novan,

surda al pluv-murmuro

kaj vent-ululo.

 

*Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan): ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).