以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  Ĉinesko 创作区 Kreado de ĉinesko  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=24)
----  Ne risku vian vivon (Sopir-al-sudo)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=47666)

--  作者:vejdo
--  发布时间:2017-11-17 9:00:12
--  Ne risku vian vivon (Sopir-al-sudo)

Ne risku vian vivon

el la rakontoj pri Afanti

—laŭ ĉinesko Sopir-al-sudo*

Survoje

juĝist’ sur ĉeval’

renkontis Afanti kaj

tiu riverencis al

li en jovial’.

 

Demandis

Afanti sone,

“Kien iras via Moŝt’?”

“Edenen,” li ronrone

diris impone.

 

“Ĉu volas

iri tien vi,

por ke ni ĝuu kune?”

“Ho, ne,” diris Afanti,

“eĉ se volus iri mi!

 

Pli bone

ja ankaŭ vi ne!”

“Kial?” ĉuis la juĝist’.

“Vi ja forgesemas tre!

Ĉu vi diris, ke

 

Alaho

ne grandanime

traktas malbonfarantojn

kiuj venas pilgrime

de malproksime.

 

Kion vi

faros, tiame

se vi renkontos Lin? Ne

vian vivon fifame

risku sename?”

*Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan): ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).