以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  Ĉinesko 创作区 Kreado de ĉinesko  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=24)
----  Teo kaj amo (Sopir-al-sudo)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=48957)

--  作者:vejdo
--  发布时间:2018-5-30 11:41:25
--  Teo kaj amo (Sopir-al-sudo)

Teo kaj amo

omaĝe al filmfestivalo de “Teo kaj amo”

—laŭ ĉinesko Sopir-al-sudo*

Ĉina te’

kun granda magi’

aromas tra la mondo

same kiel poezi’

en versa ebri’.

 

Tefoli’

flosas libere

en boligita akvo

jen ŝvelante leĝere

laŭplaĉe vere.

 

Bonodor’

elas dum moment’

en infuzado varma

kun gusto de orient’—

plenplena de tent’.

 

Ĉu verda

ĉu bruna teoj

prezentas ligiĝon de

diversgentaj ideoj—

ne pluas veoj.

 

Nune ni

per esperanto

esprimas aman senton

de te-kultura planto

por paca kanto.

 

L’ akordo

monda de l’ homo

regos tra kontinentoj

jen en alvoka sono—

“vojo kaj zono”.

*Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan): ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).