以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  Ĉinesko 创作区 Kreado de ĉinesko  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=24)
----  Ekneĝado (Sopir-al-sudo)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=50311)

--  作者:eto
--  发布时间:2018-12-3 13:01:46
--  Ekneĝado (Sopir-al-sudo)

Ekneĝado
—laŭ ĉinesko Sopir-al-sudo*
Griz-nuboj
kuniĝas are,
kaj frost’ ĝisoste pikas.
Brum’ ĉirkaŭas vuale,
kovras malklare.

Unue
pluvo alvenas
kun hajlograjnoj etaj,
vent’ ankaŭ partoprenas,
alblovoj ĝenas.

La pluvo
frapas dolore
sur homojn senombrelajn,
kaj la frosto ĉihore
pikas ĝiskore.

Paliĝas
laŭgrade ĉiel’.
Videblas neĝaj flokoj
dance flirti en pelmel’
sub frosta ventpel’.

Ekneĝas.
El ĉiela blu’
neĝeroj falas blanke
kvazaŭ je kribrilo-sku’,
amase sen bru’.

Blankiĝas
tegmentoj, la ter’,
branĉoj, herbejoj, kampoj.
Birdoj nestas sen aper’
pro ebla danĝer’.

Sur ŝose’
aŭtoj jen raras
pro malfacila vetur’,
kelkaj simple nur staras,
ĉar neĝo baras.

Baldaŭe
nur blanka kolor’
jam reĝas sur la tero.
Neĝas forte kun fervor’
per ŝuta labor’.

Ja daŭras
je duona tag’
neĝado intermita.
Ĉio sub ĝia atak’
dronas en blank-svag’.

*Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan): ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).