以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  世界语知识区 Konoj pri Esperanto  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=28)
----  首届全球世界语者新闻工作者大会演讲简介(trigo)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=28&id=5220)

--  作者:gu
--  发布时间:2008-6-7 12:49:51
--  首届全球世界语者新闻工作者大会演讲简介(trigo)
由国际世界语协会、立陶宛世界语协会、国际新闻工作者世界语协会等单位联合举办的首届全球世界语者新闻工作者大会于2008年5月26-30日在立陶宛首都成功举行。

本次大会除了规格高、场面大(得到立陶宛议会、立陶宛政府、立陶宛首都维尔纽斯市政府、立陶宛外交部、文化部强力支持---全面埋单)外,另一个特点是参加演讲的人数比较多(54人)、论文质量较高。

本人将根据大会手册,对参会论文进行简要介绍,以供有志于研究世界语媒体、或借助大众媒体宣传世界语的朋友们参考。

今天先贴出大会节目单,其中列出了54篇演讲的题目,使大家对演讲的概貌有所了解。

P R O G R A M O
De la unua Tutmonda kongreso de esperantistoj-jhurnalistoj
Vilnius, la 26-30-an de Majo, 2008 m.

La 25-an de Majo ( dimancho )

10.00 – 22.00 Veno al Vilnius, loghigo, registrado

La 26-an de Majo ( lundo )

10.00 – 17.00 Tuttaga ekskurso tra Vilnius kaj Trakai
17.00 – 22.00 Libera vespero

La 27-an de Majo ( mardo )

9.00 – 10.00 Registrado, de kongresanoj en Urbodomo, informoj
10.00 – 10.45 Solena Inauguro de la kongreso
10.45 - 11.00 Kafpauzo
11.00 – 11.45 Prelego de prof. Humphrey TONKIN pri la cheftemo de la kongreso „Internacia interkultura komunikado: jhurnalismo kaj Esperanto“
11.50 – 12.20 Prelego de Audrys ANTANAITIS „ Amaskomunikado en Litovio“
12.25 – 12.55 Prelego de Aleksander KORJHENKOV „ Zamenhof kaj la gazetaro“
13.00 – 14.30 Tagmangho
14.40 – 15.10 Prelego de Stano MARCEK „100 jaroj de la revuo Esperanto“
15.15 – 15.45 Prelego de Petras ČELIAUSKAS „Kontribuo de Litova stelo al formigo de bildo pri la lando“
15.45 – 16.00 Kafpauzo
16.00 – 16.30 Prelego de Tomasz CHMIELIK „Edmond Privat ( 1889-1962 ) – la patro de la moderna Esperanto-jhurnalismo“
16.35 – 17.05 Prelego de Detlev BLANKE „ Informado en lingvistikaj medioj“
17.10 – 17.40 Prelego de Renato CORSETTI „Inter la reto kaj la papero – situacio de la naciaj E-inform-kanaloj“
17.45 – 18.15 Prelego de Peng ZHENGMING „Konciza historio de chinaj Esperanto-gazetoj“
19.00 – 21.00 Akcepto de la urbestro de Vilnius

La 28-an de Majo ( merkredo )

9.00 – 10.00 Kunveno pri la kongresa cheftemo ( en chefsalono de la Urbodomo )
10.00 – 11.00 Kunveno de TEJHA ( en chefsalono de la Urbodomo )
11.00 – 11.15 Kafpauzo

Sekcio Nr.1 ( en chefsalono de la urbodomo )

11.15 – 11.45 Prelego de Andreas KUNZLI „Tradicia percepto de la planlingva demando far la svisa gazetaro“
11.50 – 12.20 Prelego de Jiri CALETKA „Japana jhurnalisto pri chehha kulturo per Esperanto“
12.25 – 12.55 Prelego de Laszlo SZOKE „Diversnivela komunikado kun nacilingva presaro pri Esperanto“
13.00 – 14.30 Tagmangho
14.40 – 15.10 Prelego de Dimitrije JANICIC „Eblecoj kaj formoj de kunlaboro de malgrandaj E-gazetoj“
15.15 – 15.45 Prelego de Josip PLEADIN „E-jhurnalismo kaj gazeteldonado en novaj teknologiaj kondichoj“
15.45 – 16.00 Kafpauzo
16.00 – 16.30 Prelego de Tomash CHMIELIK „Ryszard Kapuscinski ( 1932 – 2007 ) – la majstra jhurnalisto kaj raportisto pri la mondo pereanta“
16.35 – 17.05 Prelego de Ahmad Reza MAMDUHI „Kiel Esperanto jhurnalistigis min?“
17.10 – 17.40 Prelego de Anatolo GONCAROV „ La chefa moto de la informado: kion E-o jam valoras ( beletra esprimivo-richo ), sed ne kiom ghi povas valori estonte“
17.45 – 18.15 Prelego de Giorgio SILFER „Kiel funkcias la cenzuro en la Esperanto-gazetaro“
19.00 – 21.00 Akcepto de la chefministro de Litovio

Sekcio Nr.2 ( en la dekstra salono de la Urbodomo )

11.15 – 11.45 Prelego de Stefan MACGILL „Kiel adapti fizike presitan revuon al ret-konekta mondo“
11.50 – 12.20 Prelego de Jevgenij GAUS kaj Peter BALAZ „Uzado de modernaj teknikoj en informado“
12.25 – 12.55 Prelego de Kazimierz LEJA „Perkomputila teksto-prilaboro por jhurnalistoj kaj redaktoroj. Komputilo ne estas antikva skribmasino“
13.00 – 14.30 Tagmangho
14.40 – 15.10 Prelego de Vlado JURKOVIC „Dekkvin jaroj forpasis de kiam silentas E-programoj de Kroata Radio“
15.15 – 15.45 Prelego de Jianhua Li „Novaj interretaj teknologioj kaj E-movado“
15.45 – 16.00 Kafpauzo
16.00 – 16.30 Prelego de Slavik IVANOV „Mia sperto de interreta jhurnalismo“
16.35 – 17.05 Prelego de Alfred SCHUBERT „La situacio de Esperanto-gazetoj en Germanio“
17.10 – 17.40 Prelego de Yves NEVELSTEEN „Komputeko“
17.45 – 18.15 Prelego de Gabriela KOSIARSKA kaj Maciej JASKOT „Specifeco de la interretaj elsendoj en la Internacia lingvo – novaj defioj por la radiofonio kaj novaj eblecoj por la movado?“
19.00 – 21.00 Akcepto de la chefministro de Litovio

Sekcio Nr.3 ( en la maldekstra salono de la Urbodomo )

11.15 – 11.45 Prelego de Petro CHRDLE „Autoraj rajtoj en EU“
11.50 – 12.20 Prelego de Zlatoje MARTINOV „Interligo de naciaj literaturoj kaj Esperanto kiel literatura medio“
12.25 – 12.55 Prelego de Dieter ROOKE „Porlaborista E-gazetaro“
13.00 – 14.30 Tagmangho
14.40 – 15.10 Prelego de Frimpong Ampomah BADU „Esperanto kaj kulturoj en Afriko“
15.15 – 15.45 Prelego de Ljubomir TRIFONCHOVSKI „Kultura politiko de kulturaj periodajhoj ( lau la sperto de revuo Literatura foiro)“
15.45 – 16.00 Kafpauzo
16.00 – 16.30 Prelego de Andreas KUNZLI „Senpagaj novajh-gazetoj por labor-pendolantoj – revolucio en Europo kaj en la svisa amaskomunikilaro“
16.35 – 17.05 Prelego de Stefan MACGILL „Malfacilajhoj kaj ebloj por enmerkatigi por-junularan kaj por-komencantan revuon kaj teni ghin aktuala kaj alloga por nuntempaj junuloj“
17.10 – 17.40 Prelego de Jevgenij GAUS kaj Peter BALAZ „Nova retprojekto Esperanto-Aktuale“
17.45 – 18.15 Prelego de Abdurahman JUNUSOV „Kunlaboro kun la amaskomunikiloj – strategio, rimedoj“
19.00 – 21.00 Akcepto de la chefministro de Litovio

La 29-an de Majo ( jhaudo )

9.00 – 9.30 Prelego de Jukka PIETILAINEN „Nuntempaj defioj al internacia jhurnalismo“
9.35 – 10.05 Prelego de Istvan ERTL „Interreto: La defioj de tuj-jhurnalismo“
10.10 – 10.40 Prelego de Kalle KNIIVILA „Konformismo en la Esperanta gazetaro“
10.40 – 11.00 Kafpauzo
11.00 – 11.30 Prelego de Roman DOBRZYNSKI „Esperanto – mia profesia pontolingvo“
11.35 – 12.05 Prelego de Aleksandro MELNIKOV „Reflektigho de la specifa E-kulturo en publicistiko“
12.10 – 12.40 Prelego de Barbara PIETRZAK „Esperantlingva radiofonio en interkultura komunikado – sojle de la 50-jarigho de E-elsendoj de Pola Radio“
12.45 – 13.15 Prelego de Yu JIANCHAO „China Radio Internacia, multimedia amaskomunikilo en la 21-a jarcento“
13.30 – 15.00 Tagmangho
15.00 – 15.30 Prelego de Claude NOURMONT „Kiel koncepti la magazinon?“
15.35 – 16.05 Prelego de Arpad MATHE „Bibliografio de periodajhoj en au pri Esperanto“
16.10 – 16.40 Prelego de Gian Carlo FIGHIERA „Konsideroj pri la Kongresa Gazetara SERVO“
16.45 – 17.15 Prelego de Frimpong Ampomah BADU „ Rolo de Esperanto en la nuntempa mondo“
18.00 – 20.00 Akcepto de la prezidanto de la parlamento.

La 30-an de Majo ( vendredo )

9.00 – 9.30 Prelego de Dr. Sean O RIAIN „Esperanto: Malamiko au amiko de plurlingveco“
9.35 – 10.05 Prelego de Jukka PIETILAINEN „Memreguligo kaj etiko en jhurnalismo“
10.10 – 10.40 Prelego de Perla MARTINELLI „Virinaj vochoj en la Esperanta gazetaro“
10.40 – 11.00 Kafpauzo
11.00 – 11.30 Prelego de Alfred SCHUBERT „La estonteco de esperantlingvaj gazetoj“
11.35 – 12.05 Prelego de Vilhelmo LUTERMANO „La kontribuo de la DIPLO al la Esperanta jhurnalismo“
12.10 – 12.40 Prelego de Aneto MUHLEMANN „Jhurnalismo en kaj ekster Esperantujo: paraleloj kaj kontrastoj“
12.45 – 13.15 Prelego de Giorgio BRONZETTI „ Informado pere de Disvastigo“
13.30 – 15.00 Tagmangho
15.00 – 15.30 Konkluda kunveno pri la kongresa cheftemo
15.30 – 16.00 Konkluda kunveno de TEJHA
16.00 – 16.30 Solena fermo de la kongreso

--  作者:trigo
--  发布时间:2008-7-3 17:25:23
--  [推荐]

Se vi interesigxus pri la enhavo de la prelegoj,bv.viziti la hejmpagxon de Litova Esperanto Esocio:

http://www.esperanto.lt/ 

kie vi kliki la ligon" Jxurnalista Kongreso" en la maldekstra indekso.Tiam vi en iros en:

http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=jk

amike

via

Trigo