以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Bona Rido (28)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=31476)

--  作者:longulo
--  发布时间:2012-8-13 10:11:06
--  Bona Rido (28)

Respondo

Ŝi: —Ĉu vi vere per telefono diris al mia patro, ke ni gefianĉiĝis? Kion li respondis?

—Jes mi ne scias, ĉu estas li, kiu respondis, aŭ ĉu estis la fulmotondro, kiu muĝegis.


--  作者:longulo
--  发布时间:2012-8-13 10:11:28
--  

Ĉefserĝento demandis, ĉu iu el la rekrutoj estas sperta pri ĝardenlaboro. Numero 81 Svenson sin anoncas.

—Estas bone, tiuokaze iru en mian koloniĝardenon, kaj elterigu korbon da terpomoj.

Post kelke da tempo la serĝento inspektas kaj trovas Svenson en kavaĵo du metrojn profunda.

—Pro Dio, kion vi faras? Tie vi ja ne povas trovi terpomojn?

—Nee, ekĝemas Svenson, interplektante la manojn super la tenilo de fosilo, sed en la komenco mi trovis kelkajn.


--  作者:longulo
--  发布时间:2012-8-14 9:26:47
--  

La poŝtadministrado havas siajn ĉagrenojn iufoje pro la klientoj. La poŝtekspedisto redonis leteron tra la giĉeton kun la klarigo, ke ĝi estas tro peza—plej bone surglui ankoraŭ unu poŝtmarkon sur ĝin.

—Ĉu ĝi tiuokaze iĝos malpli peza, scivolis la kliento.


--  作者:longulo
--  发布时间:2012-8-15 9:35:20
--  

Militservodeva skribhelpanto, kiu sidis dormetante en la oficejo, subite vekiĝis el la dormo pro akresona telefonsignalo. Li respondis per laca kaj peniga voĉo demandante, pro kio oni tiamaniere ĝenas lin dum la laboro.

—Ĉu vi ne scias, kun kiu vi parolas? diris la malafabla voĉo en la alia fino de la dratoj.

—Ne.

—Jes, estas la kolonelo, kiu parolas.

—Ĉu vi, kolonelo, scias, kun kiu vi parolas, demandis la militservulo.

—Ne.

—Estas ja bonŝanco por mi, diris la militservulo, surmetante la aŭskultilon.


--  作者:longulo
--  发布时间:2012-8-15 9:35:47
--  

Sinjorino ekfalis en la akvon, kaj kavalireca sinjoro proponis helpon al ŝi. De sur la kajo li etendis sian pluvombrelon al ŝi.

—Dankon, ŝi diris, mi opinias, ke ĝi ne povas helpi min, ĉar mi jam estas tute tramalseka.