以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Fajron sentas mi interne (2)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=46710)

--  作者:fangfang
--  发布时间:2017-7-8 8:10:50
--  Fajron sentas mi interne (2)

La vekhorloĝo sonoras. Estas jam la sepa. Kelkajn minutojn ankoraŭ, kaj mi devos ellitiĝi. "Bonan matenon, panjo... Jes, mi tuj leviĝos...". La matenmanĝo rapide enstomakiĝas. Mi iras en la kelon, suprenportas mian biciklon kaj ekveturas.

La klara, matena, somerfina aero freŝigas mian spiriton. Mi veturas laŭ la herbejoj apud la rivero Diemel al Warburg. Kelkajn minutojn antaŭ la oka mi atingas la lernejon, eniras en la klasĉambron. Tuj mi ekvidas Martina. "Bonan matenon!", mi diras al ŝi. - "Bonan matenon!", ŝi reciprokas. " Iomete time ŝi diris tion", mi pensas, ankoraŭ dum momento fiksante mian rigardon sur ŝiaj okuloj. Ĝuste pro tiu timemo ŝi tiom ravas min; ĝuste pro tiu simileco inter ni du mi trovas ŝin tiom simpatia.

Mallonge mi salutas kelkajn aliajn samklasanojn, kaj fine la leciono komenciĝas.

Sinjorino Keller, mia instruistino pri la germana, eniras, kaj ĉiu metas sian libreton "La elektaj afinecoj" sur la tablon. Dum la venontaj du horoj ni denove parolos pri tiu romano de Goethe. Mi ja legis ĝin, sed nur supraĵe, ĉar mi ne aparte interesiĝas pri la problemoj de homoj antaŭ 200 jaroj. Mi havas miajn proprajn zorgojn, kaj mi estas ankoraŭ laca pro la mallonga dormo. Tamen, mi devas kontribui, kunparoli...


--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:02:34
--  
La vekhorloĝo sonoras.

如果用 sonas 是否可以,soni 和 sonori 有什么区别呢?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:04:26
--  
Kelkajn minutojn ankoraŭ, kaj mi devos ellitiĝi.

前面部分明显省略了一些东西,这里为什么用目的格呢?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:06:29
--  
La klara, matena, somerfina aero freŝigas mian spiriton.

somerfina 是什么意思呢?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:07:48
--  
Kelkajn minutojn antaŭ la oka mi atingas la lernejon

是“八点过几分”吗?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:10:04
--  
ĝuste pro tiu simileco inter ni du mi trovas ŝin tiom simpatia.

pro tiu simileco 中的simileco是指的什么呢?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:11:48
--  
mia instruistino pri la germana

la germana 之后是不是省略了 lingvo,我猜的,“教德语的教师”吧?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:15:29
--  
 "La elektaj afinecoj" 是书名吗?中文意思是什么?
--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:19:50
--  
Mi havas miajn proprajn zorgojn 怎么译成中文比较好?
--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-8 14:20:57
--  
Tamen, mi devas kontribui, kunparoli... 这部分不知道怎么理解比较好?