以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Fajron sentas mi interne (3)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=46721)

--  作者:fangfang
--  发布时间:2017-7-9 13:45:44
--  Fajron sentas mi interne (3)

Je la fino de la du horoj mi konstatas, ke mi ne multon perceptis de la lecionoj. Miaj pensoj ja de tempo al tempo okupiĝis pri la romano, sed pli ofte pri Martina kaj aliaj temoj, kiuj min tuŝas pli. Kaj mi bedaŭrinde denove silentadis. Ĉe sinjorino Keller tio ne gravas; ŝi iel ŝatas min - eble, ĉar mi neniam ĝenas ŝin dum la instruado. Se ankaŭ miaj venontaj stilekzercoj estos bonaj, mi certe ricevos ankaŭ denove la noton "bone" en la atesto. Tamen, se mi ne sukcesas pli vigle kontribui en ŝiaj lecionoj, mi verŝajne ankaŭ ne sukcesos kontribui pli en la lecionoj de sinjoro Hausmann. Kaj li ne donas bonajn notojn al silentemaj lernantoj, ĉar ja la buŝaj notoj gravas plej...

Pensante pri tiu ĉi problemo, mi iras en la paŭzejon, halon konsistantan el du larĝaj koridoroj, kie la lernantoj pasigu la paŭzojn precipe - sed ne nur - dum ekstere pluvas. Tra la vitraj vandoj de la paŭzejo mi vidas la lernejan korton, sur kiu kelkaj lernantoj amuziĝas per kaptoludoj kaj futbalo. Iam, antaŭ tri aŭ kvin jaroj, mi ankaŭ pasigis miajn paŭzojn tiel. Mi ŝatis ludi futbalon per tenisa pilko, kvankam la ŝvito estis iomete malagrabla en la komenco de la venonta leciono. Sed iam tio ĉesis - eble ĉar nun, en la 11a klaso, ni estas jam preskaŭ plenkreskaj. Miaj samklasanoj ne pluŝatas tion; ili pasigas la paŭzojn alimaniere.

Mi vidas grupeton da ili stari kelkajn metrojn for de mi kaj iras al ili por iomete kunaŭskulti. Neniu min rimarkas, neniu cedas lokon al mi, tiel ke mi povu aliĝi al la grupeto anstataŭ stari ekster la rondo. Dum kelkaj minutoj mi aŭskultas. Ili parolas pri motorcikloj kaj pri homoj, kiujn mi ne konas. Kelkfoje ili ridas. Mi iomete kunridas, kvankam mi ne vere komprenas, pri kio ili parolas. Mi ne vidas eblon enmiksiĝi, mi sentas min ignorata. Mi decidas forlasi la grupeton kaj vagas sencele tra la paŭzejo.

[此贴子已经被作者于2017-7-9 13:49:55编辑过]

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 7:51:38
--  
Je la fino de la du horoj mi konstatas, ke mi ne multon perceptis de la lecionoj. 

je la fino 和 post 有什么区别吧?这里用post是否可以?

percepti 是“感知”,这里可不可以理解为“没有学到多少东西”?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 7:53:34
--  
Miaj pensoj ja de tempo al tempo okupiĝis pri la romano

okupiĝi 是“忙于”,这里似乎不好理解?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 7:55:50
--  
ĉar mi neniam ĝenas ŝin dum la instruado.

是不是可理解为“因为我从来就不在她授课的时候捣乱”?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 7:57:26
--  
Se ankaŭ miaj venontaj stilekzercoj estos bonaj, mi certe ricevos ankaŭ denove la noton "bone" en la atesto.

请问这个句子的大概意思是什么?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 8:00:11
--  
Pensante pri tiu ĉi problemo, mi iras en la paŭzejon, halon konsistantan el du larĝaj koridoroj, kie la lernantoj pasigu la paŭzojn precipe - sed ne nur - dum ekstere pluvas. 

这个句子好难,老师能不能帮忙分析一下句子结构和意思?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 8:01:18
--  
mi vidas la lernejan korton

是“校园”的意思吗?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 8:03:06
--  
 la venonta leciono

这个的准确意思是什么?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 8:05:39
--  
Sed iam tio ĉesis - eble ĉar nun, en la 11a klaso, ni estas jam preskaŭ plenkreskaj.

这个 klaso 是“年级”吧?我分析不可能是“班”,因为后面说“已经长大成人”了。

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-10 8:07:24
--  
stari kelkajn metrojn for de mi 

“离我几米远站着”?