以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Fajron mi sentas interne (7)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=46815)

--  作者:fangfang
--  发布时间:2017-7-20 10:36:07
--  Fajron mi sentas interne (7)

Je la 12a horo kaj duono la instruado finiĝas. Mi veturas hejmen, biciklante tra la apudriveraj herbejoj. Sola. Mi pripensas, kial mi veturas sola. Ankaŭ por la aliaj el mia urbo la lecionoj ĵus

finiĝis. Ankaŭ ili devos bicikli tra la herbejoj. Certe ankaŭ hodiaŭ kelkaj veturas kune, verŝajne nur kelkajn minutojn post mi. Kial mi ne atendas ilin? Mi memoras, ke hieraŭ mi veturis kune kun Karsten al la lernejo, ĉar ni hazarde renkontiĝis tie, kie niaj vojoj kunfandiĝas.

Li estas tre parolema, sed tamen li ne sukcesis eligi multajn vortojn el mi. Nur de tempo al tempo frazeton, sed plej ofte nur la vorton "jes".

Ĉu li rimarkis, ke mi tamen ĝojis pri la interparolo? Aŭ ĉu li simple opinias min teda, malinteresa konversacianto? Ĉu li estonte evitos min, ĉar li preferas paroli kun pli interesaj homoj, tiel, ke mi

neniam lernos vigle interparoli? Mi devas eskapi el tiu ĉi diabla cirklo.

Mi alvenas hejme kaj tagmanĝas kun la familio. Malmultaj interparoloj, kiel kutime. Paĉjo kritikas, ke panjo kuiris la ruĝan brasikon tro mola, tro kaĉa. Dirk, mia plej juna frato, konsentas kaj

aldonas, ke ankaŭ la viando ne estas bona.

Post la tagmanĝo mi iras en mian ĉambron kaj tuj prenas la lastan numeron de nia lernejana gazeto. Mi relegas la antaŭparolon, en kiu Ralf, la plej aktiva inter la redakcianoj, plendas pri la malgranda kontribuemo de la lernantoj. Jam antaŭ preskaŭ duona jaro tiu numero aperis, kaj jam tiam mi pensis, ke eble ankaŭ mi ion verkos pri tio, kio tuŝas min. Sed nur nun miaj planoj iom konkretiĝis. Ĝi povus esti efika helpilo por sciigi al miaj samklasanoj, kion mi volas, devas diri al ili... Sur la dua paĝo mi trovas indikon pri la eldonkvanto: 500 ekzempleroj. Nia gimnazio havas 900 lernantojn, do almenaŭ ĉiu dua ĝin legas.

Mi plu trafoliumas ĝin, serĉante respondon al grava demando: Ĉu tio akordiĝus kun la resto de la gazeto? Mi vidas stultajn ŝercojn, malseriozajn desegnaĵojn. Sed feliĉe mi trovas ankaŭ seriozajn, emociajn artikolojn de Ralf pri atomenergio kaj malarmado. Tamen, neniu parolas pri sia internaĵo, krom eble Irene en sia poemo pri meditoj ĉe la bordo de rivereto. Sed mi ne volas verki versojn, mi volas plejeble rekte diri ion... Finfine mi venas al la konkludo, ke malgraŭ ĉio eblas aperigi ion en ĝi.


--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:41:18
--  
Mi veturas hejmen, biciklante tra la apudriveraj herbejoj.

我好像听人说过在 tra 后面要用 -n 的,是不是?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:43:57
--  
verŝajne nur kelkajn minutojn post mi.

post mi 怎么理解,是说“比我晚”吗?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:45:15
--  
ni hazarde renkontiĝis tie, kie niaj vojoj kunfandiĝas.

kunfandiĝi 的意思是指两条路汇合吗?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:46:42
--  
 li ne sukcesis eligi multajn vortojn el mi.

是说“他让我说了很多话”吗?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:47:37
--  
Nur de tempo al tempo frazeton, sed plej ofte nur la vorton "jes".

这个句子没有理解,请老师解释一下。

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:49:42
--  
Aŭ ĉu li simple opinias min teda, malinteresa konversacianto?

malinteresa 是“无趣”还是什么意思?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:50:46
--  
Mi devas eskapi el tiu ĉi diabla cirklo.

不明白 diabla ciklo 是什么意思。

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:51:45
--  
Mi alvenas hejme kaj tagmanĝas kun la familio. 

是不是用 hejmen 更好呢?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-21 8:54:00
--  
panjo kuiris la ruĝan brasikon tro mola, tro kaĉa.

tro mola, tro kaĉa 是通常讲的“宾语的补语”吗?