以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Fajron mi sentas interne (8)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=46852)

--  作者:fangfang
--  发布时间:2017-7-25 14:33:43
--  Fajron mi sentas interne (8)

Mi remetas la gazeton sur la bretaron kaj komencas fari miajn hejmtaskojn. Poste mi iras en la loĝoĉambron, por iomete legi en gazetoj kaj revuoj.

Subite mia patro eniras.

"Ĉu vi ankoraŭ bezonas vian biciklon?", li demandas en malafabla tono.

"Ne, hodiaŭ ne plu."

"Do enmetu ĝin en la kelon!"

"Ne necesas. La biciklo estas ŝlosita."

"Enmetu vian biciklon!", li ordonas koleriĝante.

"Kial mi enmetu ĝin? Eĉ ne pluvas."

"Mi diris, ke vi enmetu vian biciklon."

"Jes, sed kial?"

"Ĉu vi enmetos vian biciklon?", li demandas minace.

"Ne necesas."

Sed tio estis tro por li. Li eksplodas de kolero, batas per la plata mano kontraŭ mia postkranio, per la tuta forto, unufoje, dufoje.

"Ne tiom forte, Karl!", krias mia patrino, sed mi jam ekkrias, ekploregas, tremas per la tuta korpo, sentas perturbon en mia cerbo, rimarkas tamen post momento, ke ankoraŭ ĉio funkcias. Mi povas ekstari, retiriĝi al mia ĉambro por pluploregi en kvieto. Kun iuspeca kontento mi rimarkas, ke mi ploregas senhonte, kvankam paĉjo ĉiam malŝategis la "ploraĉadon" de siaj filoj. Ili ja ne estas knabinoj, ne, viroj ili fariĝu, viroj!

Mi rimarkas la bonfartigan efikon de la plorado kaj ĉirkaŭrigardas per la ankoraŭ malsekaj okuloj en mia ĉambro. Ĉio aspektas iomete malklare, sed... nenio ŝanĝiĝis, ĉio restis same kiel antaŭe. Sur mia apudlita ŝranketo staras ankoraŭ mia plej ŝatata pluŝbesto, la blanka ursido, kiun mi prenas kaj karesas.

Mi palpas ĝian felon, premas ĝin al mia vango. Ĝi estis mia kristnaska donaco, kiam mi havis kvin jarojn...

Mi sentas min laca kaj decidas enlitiĝi. Post iom da tempo venas panjo. "Ho, ĉu jam enlite?", ŝi demandas, kaj aldonas per milda, kompatema voĉo: "Vi ja ne ĉiam devas spiti vian patron!"

Sed mi ŝajnigas, ke mi ne rimarkas ŝin. Mi ja ne plu estas infano.

Rapide mi endormiĝas.


--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-27 8:36:12
--  
por iomete legi en gazetoj kaj revuoj

为什么不说成 legi gazetojn kaj revuojn?


--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-27 8:37:39
--  
 li ordonas koleriĝante

好像说成 kolere ordonas 也不错啊?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-27 8:38:46
--  
Sed tio estis tro por li. 

“太过分”的意思吗?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-27 8:40:49
--  
tremas per la tuta korpo

是“全身颤抖”的意思吗?我看见过用 per la tuta korpo 的,是否都一样?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-27 8:42:23
--  
sentas perturbon en mia cerbo

“觉得头脑发蒙”这样翻译好不好?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-27 8:44:08
--  
Mi rimarkas la bonfartigan efikon

怎么理解 bonfartiga ?

--  作者:longulo
--  发布时间:2017-7-27 8:46:37
--  
"Vi ja ne ĉiam devas spiti vian patron!"

我译成“别老和你父亲对着干”好不好?

--  作者:fangfang
--  发布时间:2017-8-2 8:26:48
--  
以下是引用longulo在2017-7-27 8:36:12的发言:
por iomete legi en gazetoj kaj revuoj

为什么不说成 legi gazetojn kaj revuojn?

个人觉得这里的宾语是 ioomete,所以没有用legi gazetojn kaj revuojn,而且这里仅仅是“浏览”一下而已。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2017-8-2 8:29:13
--  
以下是引用longulo在2017-7-27 8:37:39的发言:
 li ordonas koleriĝante

好像说成 kolere ordonas 也不错啊?

当然可以说 kolere ordonis,两者意思差不多吧。