以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Fajron mi sentas interne (24)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=48283)

--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-2-27 8:39:35
--  Fajron mi sentas interne (24)

Feliĉe la paŭzo jam finiĝas. Mi iras en la klasĉambron, kie tuj komenciĝos la leciono pri la latina. Time mi ĉirkaŭrigardas, evitante rigardi la vizaĝojn de miaj samklasanoj. Sur la tablo de Karsten mi vidas la gazeton, kaj Johannes eĉ legas en ĝi! Feliĉe doktoro Kramer jam eniras. Ni tradukas el la libro "La Gaŭla Milito" de Cezaro, sed mi estas tro nervoza por koncentriĝi sur la tradukataj frazoj. Ĝuste en tiuj ĉi horoj ja okazas profundaj ŝanĝoj en mia vivo...

Post la leciono denove estas paŭzeto, kaj mi vidas, ke Johannes remalfermas la gazeton kaj - li eĉ legas mian artikolon! Subite li turnas sin al mi kaj alparolas min. Scivole kaj samtempe tremante mi aŭskultas: "Kion signifas \'instruostoj?\'", li demandas, montrante per la fingro sur vorton ĉe la fino de mia artikolo, kaj ridetas iomete. "Instruistoj", mi respondas, sentante min samtempe senŝarĝita kaj elrevigita. Ĉu tio estas ĉio, kion li havas por diri pri mia artikolo? Li estas supraĵulo, jes, mi fakte ne kalkulis je li en miaj planoj plibonigi la mondon...


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-3-14 8:18:03
--  

la leciono pri la latina

pri la latina 是什么意思?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-3-14 8:19:08
--  

legas en ĝi

为什么不说 legas ĝin 呢?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-3-14 8:20:15
--  

Ni tradukas el la libro

tradukas 是及物动词,后面没有宾语吗?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-3-14 8:21:34
--  

mi estas tro nervoza por koncentriĝi sur la tradukataj frazoj

是不是应该是 por ne koncentriĝi sur la tradukataj... ?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-3-14 8:47:08
--  

sentante min samtempe senŝarĝita kaj elrevigita

这个的中文意思是什么?


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-3-21 8:25:57
--  
以下是引用longulo在2018-3-14 8:18:03的发言:

la leciono pri la latina

pri la latina 是什么意思?

     pri la latina lingvo 是“拉丁语课”的意思。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-3-21 8:27:22
--  
以下是引用longulo在2018-3-14 8:19:08的发言:

legas en ĝi

为什么不说 legas ĝin 呢?

    这个相对于 legi iom en ĝi,而legi ĝin 则有“从头到尾读”的意思。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-3-21 8:28:43
--  
以下是引用longulo在2018-3-14 8:20:15的发言:

Ni tradukas el la libro

tradukas 是及物动词,后面没有宾语吗?

    与上帖一样,相对于 traduki iom 而不是“翻译全部”。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-3-21 8:30:02
--  
以下是引用longulo在2018-3-14 8:21:34的发言:

mi estas tro nervoza por koncentriĝi sur la tradukataj frazoj

是不是应该是 por ne koncentriĝi sur la tradukataj... ?

    tro...por...本身就是“太……而不能”的意思,如果再加上 ne 就没有必要了。