以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Fajron mi sentas interne (28)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=48764)

--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-5-5 8:43:42
--  Fajron mi sentas interne (28)

Post iu leciono mi malsupreniras la ŝtuparon hazarde apud sinjorino Keller, mia instruistino pri la germana. Estas jam la tria tago post apero de mia artikolo. Subite ŝi rigardas min riproĉe kaj

ekparolas: "Diru, Manfred, kian strangan artikolon vi skribis en la lernejana gazeto?" Dum momento ni silentas, ĝis ŝi, sciante, ke al tiu demando mi ne scias respondon, daŭrigas: "Sciu, ankaŭ mi estis batita, sed tio estis bona por mi. Kaj mi konas vian patron kaj scias, ke ankaŭ li celis nur vian bonfarton!" - "Mi malkonsentas!", mi diras, kaj ni disiĝas. Ĝuste kontraŭ tiaj

danĝeraj opinioj mi volis batali... Ŝi ne komprenis, ne volas kompreni, ne povas kompreni... Feliĉe ŝi kritikis nur tion, pri kio mi estas plej firme konvinkita!

La posta tago estas senleciona sabato, en kiu mi restas hejme. Mi pasigas la matenon en mia ĉambro, legas kaj lernas iomete. Subite panjo eniras: "Jen letero por vi", ŝi diras, kaj mi surpriziĝas legante sur la koverto mian adreson skribitan en manskribo, kiun mi jam delonge konas: "Martina!", mi pensas fulmrapide, kaj fakte: Sur la dorsflanko troviĝas ŝia nomo. Torento

da varmo trakuras mian korpon; mi sentas ĝojon, feliĉon! Ankoraŭ dum kelkaj minutoj mi rigardas la koverton, vidas, ke la letero estas maldika, sed ŝajnas, ke tiu unu folio, kiun ĝi entenas, estas plenskribita de ŝi...


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-5-10 12:34:53
--  

Dum momento ni silentas, ĝis ŝi, sciante, ke al tiu demando mi ne scias respondon, daŭrigas

这个结构是怎么回事?看不懂呢,请老师解释一下。


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-5-10 12:35:55
--  

Sciu, ankaŭ mi estis batita

sciu 怎么译成中文?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-5-10 12:38:08
--  

ankaŭ li celis nur vian bonfarton

celi 可不可以理解成“(他的)目的(是)”?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-5-10 12:39:23
--  

Feliĉe ŝi kritikis nur tion, pri kio mi estas plej firme konvinkita!

请老师帮忙翻译一下这个句子,我没有完全理解。


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-5-10 12:41:38
--  

Torento da varmo trakuras mian korpon

torento da varmo 可以翻译成“一股暖流”吗?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-5-10 12:43:16
--  

tiu unu folio, kiun ĝi entenas, estas plenskribita de ŝi

plenskribita 是“写满”的意思吧?


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-5-14 8:31:11
--  
以下是引用longulo在2018-5-10 12:34:53的发言:

Dum momento ni silentas, ĝis ŝi, sciante, ke al tiu demando mi ne scias respondon, daŭrigas

这个结构是怎么回事?看不懂呢,请老师解释一下。

     简化一下:dum momento ni silentas, ĝis ŝi...daŭrigas 可能就好懂了,sciante, ke al tiu demando mi ne scias respondon 是daŭrigas 的原因状语。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-5-14 8:32:10
--  
以下是引用longulo在2018-5-10 12:35:55的发言:

Sciu, ankaŭ mi estis batita

sciu 怎么译成中文?

     觉得可以说成“让你知道吧,告诉你吧”。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-5-14 8:34:07
--  
以下是引用longulo在2018-5-10 12:38:08的发言:

ankaŭ li celis nur vian bonfarton

celi 可不可以理解成“(他的)目的(是)”?

     可以。按上下文似乎也可以说成“他也希望你过得好”。