以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Fajron mi sentas interne (33)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=49604)

--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-8-23 9:20:26
--  Fajron mi sentas interne (33)

 

La tagon antaŭ Kristnasko panjo denove donas leteron al mi. "Jen - por vi!", ŝi diras. Denove rigardo sur la adreson sufiĉas por ekscii, kiu sendis ĝin: Tiuj belaj, grandaj, rondetaj literoj memorigas min pri Veronika. Mi tre ĝojas pri tiu letero, sed - kontraste kun dum ricevo de tiu de Martina - mi ne sentas min feliĉa pro ĝi. Mi ja ĉiam admiris la maturecon kaj humanecon de

Veronika, sed bedaŭrinde ŝi estas iom alta kaj ne aspektas tute bela laŭ mia gusto. Mi nur malfacile povas imagi ŝin kiel amatinon...

Sciante, ke tiu letero sendube estas afabla (alikaze ŝi ja certe ne estus skribinta ĝin ĵus antaŭ Kristnasko!), mi kun agrabla sento malfermas ĝin kaj eklegas:

  

Kara Manfred,

Vane mi klopodis respondi al via artikolo en la lernejana gazeto. Provante tion, mi rimarkis, kiom malfacile estas ordigi proprajn pensojn kaj vortigi ilin tiel, ke oni ne estu miskomprenata.  

Tio certe estus okazinta, ĉar min kaptis la tento koncentriĝi tro sur detaloj. Pro tio mi preferis rezigni pri tiu plano.  

Tamen mi volas simple diri al vi, ke mi legis vian artikolon kaj ke ĝi estis por mi instigo por pripensado. Iom skuis min la konstato, ke mi fakte nenion sciis pri vi, kvankam ni jam tre longe konas unu la alian.

Mi ne volas fari multajn frazojn, sed preferas nun elkore deziri al vi, ke vi fariĝu kontenta en via vivo.

   Ĝis - kaj ĝojan Kristnaskon

via Veronika

 "Ne estas multo, kion ŝi diras", mi pensas. Tamen la letero estas ĝojiga; mi rimarkas, ke en tiu de Martina tute mankas bondeziroj...


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-9-4 8:15:03
--  

La tagon antaŭ Kristnasko panjo denove donas leteron al mi.

是圣诞节的前一天还是某一天,不敢确定。


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-9-4 8:16:49
--  

kontraste kun dum ricevo de tiu de Martina

这部分意思不太懂,请老师解答一下。


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-9-4 8:18:22
--  

ne aspektas tute bela laŭ mia gusto

laŭ mia gusto 是“按我的口味”吗?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-9-4 8:19:08
--  
alikaze 是什么意思?
--  作者:longulo
--  发布时间:2018-9-4 8:22:17
--  

vortigi ilin tiel, ke oni ne estu miskomprenata

vortigi ilin 我理解为“把这些想法写成文字”,对吗?


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-9-4 8:25:16
--  

min kaptis la tento koncentriĝi tro sur detaloj.

请老师解释一下这部分的意思。


--  作者:longulo
--  发布时间:2018-9-4 8:27:24
--  

Iom skuis min la konstato, ke mi fakte nenion sciis pri vi, kvankam ni jam tre longe konas unu la alian.

大概意思清楚,但中文表达不出来,请老师帮一帮。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-9-14 9:39:02
--  
以下是引用longulo在2018-9-4 8:15:03的发言:

La tagon antaŭ Kristnasko panjo denove donas leteron al mi.

是圣诞节的前一天还是某一天,不敢确定。

     是“圣诞节的前一天”。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2018-9-14 9:52:10
--  
以下是引用longulo在2018-9-4 8:16:49的发言:

kontraste kun dum ricevo de tiu de Martina

这部分意思不太懂,请老师解答一下。

    kontraste kun 是“与……相对照”的意思,这里的意思是“与当时收到Martina的信时相比”。