以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  初学者园地 Por komencantoj  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=39)
----  Fajron mi sentas interne(37)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=50532)

--  作者:fangfang
--  发布时间:2019-1-8 9:02:30
--  Fajron mi sentas interne(37)

"Jes, mi estas bia", diras Erik. Mi estas kaj-kaj, mi havas edzinon kaj tri filinojn. Sed nun mi

enamiĝis al vi."

Mi silentas.

"Ĉu ĝis nun neniam iu viro enamiĝis al vi?", li demandas, ŝajnigante miron.

"Neniam."

"Ankoraŭ ofte okazos, ke viro enamiĝos al vi."

"Ĉu vi nun komprenas, kial mi parolis pri \'komunaj interesoj\'?"

"Jes."

"Kaj - ĉu ni do havas?"

"Ne, ni ne havas. Mi estas normala..."

"Espereble li nun forprenas sian manon de mia femuro", mi pensas. Sed ne - li daŭrigas:

"Tio ne gravas... mi ofte veturas al Parizo, kaj tie mi konas kelkajn simpatiajn knabinojn, kiuj tre ŝatus fari kun vi ion..."

Li sin klinas al mi kaj parolas preskaŭ flustrante, kaj mi sentas, ke nun ni parolas pri io sekreta, konfidenca... "Ĉu vi jam iam faris tion kun knabino?"

"Ne..."

"Sed ĉu vi ŝatus fari...?"

Ni iomete ridetas, sed kompreneble mi trovas lian oferton iom stranga...

"Mi multe vojaĝas pro profesiaj kialoj", li daŭrigas. "Vi povas kunveturi kun mi al Munkeno, al Vieno, al Londono aŭ... al Parizo. Ĉu ne ekzistas urbo, kiun vi jam delonge ŝatus viziti?"

"Ne."

"Tamen, jen bona okazo. Vi eĉ ne bezonas monon, male, mi povas doni iom al vi, vi ja scias, mi havas tro..."

"Mi ne povas simple foriri de miaj gepatroj - kaj ankaŭ ne volas."

"Tamen, mi pensas, mi povus poste, ĉe nia adiaŭo, doni al vi iom, iun bileton centmarkan... vi certe povas utiligi ĝin, ĉu ne?"

"Mi ne scias..."


--  作者:longulo
--  发布时间:2019-2-17 8:52:01
--  

bia 是什么意思?kaj-kaj 又是什么意思。

其他地方没有什么问题,基本都明白。


--  作者:fangfang
--  发布时间:2019-3-1 11:40:40
--  
bia 来源于前缀 bi- 有“二、双、重”的意思,这里就是指的同*性*恋。kaj-kaj 估计是同*性*恋的俚语说法。