以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  写作和翻译习作交流 Provoj en verkado kaj tradukado  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=6)
----  Dutaga Restado en Esperantujo (Verdece)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=37491)

--  作者:serba
--  发布时间:2013-11-13 11:19:54
--  Dutaga Restado en Esperantujo (Verdece)
La plej gxoja sento venas al esperantisto nur tiam.kiam li havas sxancon vizagxe al vizagxo fari interparoladon kun siaj esperantlingvaj geamikoj diverslandaj kiel gefratoj.Tian senton mi spertis antaux kelkaj tagoj unuafoje post mia esperantistigxo.
Komence de oktobro.2013. mi ricevis telefonon de unu el miaj retaj amikoj,Sxi starigis al mi demandon.cxu vi partoprenos en la 7-a jarkunveno de E-komercistoj?Surprizita.mi demandis sxin:”kun kia celo?”cxar mi ne estas komercisto.Kaj sxi dauxrigis ,ke en la jarkunveno oni parolos nur esperante sed ne nacilingve.Tion auxdinte, mi tuj akceptis sxian proponon kompreneble kun granda plezuro.Kvankam antauxe mi kelkfoje partoprenis en esperantaj kongresoj tamen oni multe parolis nur cxine sed ne esperante.Esperantan etoson mi neniam spertis.
Informinte,ke sxi atingis Sxanhajon per trajno je la 6-a ,matene de la 1-a de novembro.post mia matenmangxo mi tuj veturis al la jarkunvena urbo Suzhou per mia auxto kun espero,ke mi povos akcepti sxin en la hotelo.Post cxirkaux unuhora veturado mi atingis la hotelon.Enirinte en la akceptejon de la hotelo, mi trovis neniun amikon.Cxar mi frue venis,Fumante, mi atendis kaj atendadis.Post duona horo du homoj kun ankaux eniris en la akceptejon sed mi ne sciis ,kiuj ili estas .Ni intersxangxis nur rigardojn.Kaj ankaux ili sidante atendis.Ekster la pordo de la hotelo haltigxis iu auxto,kaj kelkaj homoj elauxtigxis,tri el ili estas kanataj de mi.Ili estas Cxielismo,Leandro kaj Aldreno.Vidinte ilin, mi tuj starigxis kaj salutis ilin en esperanto. Kaj tiel mi komencis mian esperantan vivon en la jarkunveno.Ekster mia atendo.la aliaj du geamikoj ankaux starigxis kaj parolis esperante kun miaj amikoj.cxar ankaux ili venis al la hotelo por partopreni en la jarkunveno.Unu el ili nomigxas Fortego, ankaux estas mia retamiko,kaj inter elauxtigxintoj trovigxis trezoro,mia malnova amiko nur interreta,sed mi ne konis lin.Li prezentis sin al mi,ke li estas Trezoro.Post kelkaj vortoj ni ambaux venis al la sama dulita cxambro de la hotelo.Sekve partoprenantoj unu post alia venas al la hotelo.
Tagmangxo estis en restoracio tre proksima al la hotelo.Dum nia tagmangxo venis iu bela virino en bonkvalitaj vestoj. Enirinte nian mangxocxambron.sxi demandis ,kiu estas verdeca.Kvankam mi konatigxis kun sxi antaux pli ol 7jaroj interrete tamen neniam renkontigxis persone..Tiam sidante cxe la pordo de la mangxocxambro mi fumis.Sxi per siaj okuloj balaiis la tutan mangxocxambron kaj trovis la fumanton,kaj perceptis ,ke mi estas verdeca.Ankaux mi sentis ,ke ni estas malnovaj amikoj longteme nerenkontitaj.
Posttagmeze ni ripozis en hotelo pro lacigxo de longtempa veturado.Vespermangxinte,ni piedire vizitis la bibliotekon de iu lernejo por okazigi interkonatigxan vesperon.La luksa biblioteko tuj farigxis gxojoplena.cxar cxiuj partoprenantoj estis tre gxojaj,Kaj nia interkonatigxa vespero finigxis gxis profunda nokto.
Sekvan matenon,la 2-a de novembro,sabate.ankaux packoro venis al nia jarkunveno laux mia invito.Ankaux sxi estas unu el miaj retamikoj,antauxe neniam renkontigxinta.Bedauxrinde mankis al sxi libera tempo,kaj sxi devis hejmenreveni post tagmangxo.Renkontigxinte kun sxi estas granda plezuro por mi.
Posttagmezo nia jarkunveno dauxris.kvankam la enhavo ne tre interesis min tamen la esperanta parolado placxis al miaj oreloj.Vespere per mia auxto mi veturigis du alilandajn amikojn al la centro de la urbo Suzhou.La antikvaj konstruajxoj mirigis ilin,kaj sur la homplenaj stratoj ni multe parolis pri diversaj temoj,Ja interesa tempo gxi estis por mi.
Mencindas,ke en la jarkunveno mi havis eblecon unuafoje renkontigxi kun aliaj miaj retamikoj,ili estas Etnan,Kamelia,Fabina.
Dimancxe,Tagmangxinte , ni devis foriri sed ne volis.Kun granda bedauxro ni adiauxis unu de la alia kaj hejmenveturis kun espero,ke post laux eble plej mallonga tempo ni povos refoje renkontigxi.

--  作者:eto
--  发布时间:2013-11-13 21:24:43
--  
La plej gxoja sento venas al esperantisto nur tiam,kiam li havas sxancon vid-alvide fari interparoladon kun siaj esperantlingvaj geamikoj diverslandaj kiel gefratoj.Tian senton mi spertis antaux kelkaj tagoj unuafoje post mia esperantistigxo.
Komence de oktobro,2013. mi ricevis telefonon de unu el miaj retaj amikoj,sxi starigis al mi demandon,cxu mi partoprenos en la 7-a jarkunveno de E-komercistoj. Surprizita, mi demandis sxin:”Kun kia celo?”Cxar mi ne estas komercisto.Kaj sxi dauxrigis ,ke en la jarkunveno oni parolos nur esperante sed ne nacilingve.Tion auxdinte, mi tuj akceptis sxian proponon kompreneble kun granda plezuro.Kvankam antauxe mi kelkfoje partoprenis en esperantaj kongresoj, tamen oni multe parolis nur cxine sed ne esperante.Esperantan etoson mi neniam spertis.
Informinte,ke sxi atingis Sxanhajon per trajno je la 6-a ,matene de la 1-a de novembro.Post mia matenmangxo mi tuj veturis al la jarkunvena urbo Suzhou per mia auxto kun espero,ke mi povos akcepti sxin en la hotelo.Post cxirkaux unuhora veturado mi atingis la hotelon.Enirinte en la akceptejon de la hotelo, mi trovis neniun amikon.Cxar mi frue venis,fumante, mi atendis kaj atendadis.Post duona horo du homoj kun ankaux eniris en la akceptejon sed mi ne sciis ,kiuj ili estas .Ni intersxangxis nur rigardojn.Kaj ankaux ili sidante atendis.Ekster la pordo de la hotelo haltigxis iu auxto,kaj kelkaj homoj elauxtigxis,tri el ili estas konataj de mi.Ili estas Cxielismo,Leandro kaj Aldreno.Vidinte ilin, mi tuj starigxis kaj salutis ilin en esperanto. Kaj tiel mi komencis mian esperantan vivon en la jarkunveno.Ekster mia atendo,la aliaj du geamikoj ankaux starigxis kaj parolis esperante kun miaj amikoj,cxar ankaux ili venis al la hotelo por partopreni en la jarkunveno.Unu el ili nomigxas Fortego, ankaux estas mia retamiko,kaj inter elauxtigxintoj trovigxis Trezoro,mia malnova amiko nur enreta,sed mi ne konis lin.Li prezentis sin al mi,ke li estas Trezoro.Post kelkaj vortoj ni ambaux venis al la sama dulita cxambro de la hotelo.Sekve partoprenantoj unu post alia venis al la hotelo.
Tagmangxo estis en restoracio tre proksima al la hotelo.Dum nia tagmangxo venis iu bela virino en bonkvalitaj vestoj. Enirinte nian mangxocxambron,sxi demandis ,kiu estas Verdeca.Kvankam mi konatigxis kun sxi antaux pli ol 7jaroj enrete, tamen neniam renkontigxis persone..Tiam sidante cxe la pordo de la mangxocxambro, mi fumis.Sxi per siaj okuloj balaiis la tutan mangxocxambron kaj trovis la fumanton,kaj perceptis ,ke mi estas Verdeca.Ankaux mi sentis ,ke ni estas malnovaj amikoj longteme nerenkontitaj.
Posttagmeze ni ripozis en hotelo pro lacigxo de longtempa veturado.Vespermangxinte,ni piedire vizitis la bibliotekon de iu lernejo por okazigi interkonatigxan vesperon.La luksa biblioteko tuj farigxis gxojoplena,cxar cxiuj partoprenantoj estis tre gxojaj.Kaj nia interkonatigxa vespero finigxis gxis profunda nokto.
Sekvan matenon,la 2-an de novembro,sabate.Ankaux Packoro venis al nia jarkunveno laux mia invito.Ankaux sxi estas unu el miaj retamikoj,antauxe neniam renkontigxinta.Bedauxrinde mankis al sxi libera tempo,kaj sxi devis hejmenreveni post tagmangxo.Renkontigxinte kun sxi estas granda plezuro por mi.
Posttagmeze nia jarkunveno dauxris.Kvankam la enhavo ne tre interesis min, tamen la esperanta parolado placxis al miaj oreloj.Vespere per mia auxto mi veturigis du alilandajn amikojn al la centro de la urbo Suzhou.La antikvaj konstruajxoj mirigis ilin,kaj sur la homplenaj stratoj ni multe parolis pri diversaj temoj.Ja interesa tempo gxi estis por mi.
Mencindas,ke en la jarkunveno mi havis eblecon unuafoje renkontigxi kun aliaj miaj retamikoj,ili estas Etnan,Kamelia,Fabina.
Dimancxe,tagmangxinte , ni devis foriri sed ne volis.Kun granda bedauxro ni adiauxis unu de la alia kaj hejmenveturis kun espero,ke post laux eble plej mallonga tempo ni povos refoje renkontigxi.
Verdece estas tre malserioza skribanto. Li donas atenton nek al interpunkcio nek al majusklado minusklado de literoj.En la teksto la ruĝaj partoj indikas erarojn de interpunkcio kaj literumado, kaj la flavaj partoj ellasendaĵojn.