以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  写作和翻译习作交流 Provoj en verkado kaj tradukado  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=6)
----  Ho Moro!  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=37745)

--  作者:anniespera
--  发布时间:2013-12-7 12:16:52
--  Ho Moro!

Proverbo diras: alia urbo, alia moro. Vere!

 

En nia lando Ĉinio, se vi diras al iu ajn, ke vi malsanetas , pro vera zorgo aŭ por pura socia etiketo ordinare  li/ ŝi tuj demandis: “Ho ĉu vere? Ĉu serioza? Ĉu vi jam prenis medikamentojn? Sufiĉe bone ripozu!” Sed se vi diras la similajn vortojn al alilandano, kion vi aŭskultos? Jen rakonteto pri mia propra sperto.

 

Longe antaŭe mi komencis korekti por iu eksterlandulo verkojn. Sendinte la korektmesaĝon, preskaŭ ĉiufoje mi tuj ricevis lian dankeman kaj amikecan respondon, krom tiufoje, kiam mi unuafoje skribis al li, ke mi malsaniĝis, kaj ne povis tuj plenumi la aferon. Ekde tiam, mi ricevis eĉ ne unu vorton de li, ĝis mi resaniĝis kaj sendis al li la novan korektaĵon. Tiam mi ne multe pripensis pri tio, opiniante, ke li ĉerte estas tre okupita. Sed poste la similaj aferoj okazis unu post alia. Mi ne komprenis tian agon, kaj ŝercetis: “Kial vi ĉiam diris nenion aŭdinte pri mia malsano, dum tuj respondis ricevinte la korektaĵon? Ĉu mi estas nur via korektmaŝino?” La respondo tuj alflugis al mi. Leginte mi svenis. Jen

 

“Per kia rajto vi tion diris? Kion vi volis min diri al vi? Kial mi devas respondis al vi pri via malsano? Ĉu tio min koncernas? Via edzo mi ja ne estas! ”--  作者:eto
--  发布时间:2013-12-9 21:51:10
--  
se vi diras al iu ajn, ke vi malsanetas , pro vera zorgo aŭ por pura socia etiketo ordinare  li/ ŝi tuj demandas
--  作者:eto
--  发布时间:2013-12-9 21:53:14
--  

ke li ĉerte estas tre okupita

certe


--  作者:eto
--  发布时间:2013-12-9 21:55:28
--  

Kial mi devas respondis al vi pri via malsano?

respondi


--  作者:anniespera
--  发布时间:2013-12-19 10:27:59
--  
多谢!