以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  写作和翻译习作交流 Provoj en verkado kaj tradukado  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=6)
----  刘慈欣科幻短篇《微观尽头》学译之四  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=37901)

--  作者:gb2312
--  发布时间:2013-12-21 9:00:46
--  刘慈欣科幻短篇《微观尽头》学译之四

这时,两位物理学家已不看天空了,他们都在低头沉思。顷刻,丁仪首先抬起 头来仰望着乳白色的宇宙,长长地出了一口气。

Tiam, la du fizikistoj ne plu rigardis la ĉielon. Ili ambaŭ pensis, mallevante la kapon. Post momento, Ding Yi la unua levis kapon kaj suprenrigardis la laktoblankan universon, elspirante profunde.

“我们早该想到的。”他说。

"Ni devus antaŭe elpensi tion." Li diris.

琼斯也抬起头来,望着丁仪:“是的,这就是超统一理论方程中那个变量的含 义!”

Ankaŭ Jones levis la kapon, rigardante Ding Yi: "Jes, tio ĉi estas la signifo de la variablo en la ekvacio de superunuiĝinta teorio!"

“你们在说什么”总工程师喊道。

"Kion vi diras?" La ĉefinĝeniero kriis.

“你是说,是我们的试验导致了这一切?”

"Ĉu vi diris, ke nia eksperimento kaŭzis ĉi ĉion?"

“事实正是!”琼斯说,同时掏出了那个银酒瓶,“现在麦哲伦知道了,地球是圆 的。”

"Jen fakto!" Jones diris, samtempe eltirante la arĝentan alkoholaĵflakonon, "Nun Magelano scias, la tero estas ronda."

“圆……的”其他的人都困惑地看着两位物理学家。

"Ronda…" Aliaj perplekse rigardis la du fizikistojn.

“地球是圆的,从其表面任一点一直向前走,就会回到原点。现在我们知道了宇 宙的时空形状,很类似,我们一直向微观的深层走,当走到微观尽头时,就回 到了整个宏观。加速器刚才击穿了物质最小的结构,于是其力量作用到最大的 结构上,把整个宇宙反转了。“琼斯解释说。

"La tero estas ronda, se oni, ekde ajna loko sur ĝia surfaco, iras rekte antaŭen, li revenos al la komenca loko. Nun ni komprenis la tempspacan formon de universo, tre simile, ni iras rekte en mikroskopan profundan tavolon, kiam ni atingas la mikroskopan finon, ni do revenas al la tuta makroskopo. La akcelilo ĵus trapafis la minimuman strukturon materian, do la forto efikis sur la maksimuma strukturo, inversiginte la universon." Jones eksplikis.

丁仪说:“琼斯博士,您可以活下去了,物理学没有完结,才刚刚开始,就像人 类知道地球形状后,地理学刚刚开始一样。我们都错了,要说最接近事实的论 述,是迪夏提大爷刚才说的,我虽不相信真主,但宇宙之深奥之神奇远远超过 了我们的想像。”

Ding Yi diris: "D-ro Jones, vi povas pluvivi. Fiziko ne finis, sed ĵus komenciĝis, samkiel kiam homaro sciis la formon de tero, geografio ĵus komenciĝis. Ni ambaŭ eraris. Se diri, ke kiu teorio plej proksimiĝis al la fakto, estas tio, kion paĉjo Diĥiati diris. Kvankam mi ne kredas je Alaho, profundeco kaj mirakleco de la universo multege superis nian imagon."

“我想起来了,上世纪,英国人阿瑟。克拉克在科幻小说中提出过宇宙负片的概 念,但谁会想到它竟成为现实呢?”

"Mi rememoris, ke en lasta jarcento, anglo Arthur Clarke en lia sciencfikcio proponis la koncepton de universa negativo, sed kiu scius, ke ĝi fariĝis fakto?"

“可现在怎么办?”总工程师问。

"Sed kion fari nun?" Ĉefinĝeniero demandis.

“现在很好,我很乐意生活在负片宇宙中,它和反转前的同样美,不是吗?”

"Estas bone nun. Tre plaĉas al mi vivi en negativa universo, kiu estas same bela kiel antaŭ la inversiĝo, ĉu ne?"

琼斯喝干了瓶中的酒,微醉着伸开双臂,像要拥抱整个新宇宙。

Jones eltrinkis la alkoholaĵon en flakono, ebriete etendis ambaŭ brakojn, kvazaŭ brakumonte tutan novan universon.

“可你们看……”总工程师从窗口指了指大厅里的电视,体育场里惊恐的骚动在加 剧,一种集体的歇斯底里在人海中蔓延开来。从这个画面上可以想像,整个人 类世界正陷入混乱之中。

"Sed vidu…" Ĉefinĝeniero montris tra fenestro la televidon en la halo. La terura perturbo en la stadiono estis intensiĝanta, amasa histerio disvastiĝis en la homamaso. Imageblis laŭ tiu ĉi bildo, ke la tuta homara mondo sinkiĝis en kaoson.


--  作者:eto
--  发布时间:2014-1-1 10:17:58
--  

Tiam, sen rigardi la ĉielon plu, la du fizikistoj ambaŭ meditis, kun la kapo mallevita. Post momenteto Ding la unua levis la kapon kaj rigardis supren al la laktoblanka firmamento, eligante longan elspiron.

Ni devu anticipe pensi pri tio, li diris.

Ankaŭ Jones levis la kapon kaj rigardis al Ding (不用rigardante 是因为 levi 和 rigardi 不是同时发生,而是一先一后)Jes, tio ĉi estas la signifo de la variablo en la ekvacio de superunuiĝinta teorio!

Kion vi diras? kriis la ĉefinĝeniero.(注意直接引语的标点符号和格式)

Ĉu vi diris, ke nia eksperimento kaŭzis ĉi ĉion?

Jen tio estas fakto! dirante, Jones elpoŝigis la arĝentan alkoholaĵ-flakonon, Nun Magelano ekscias, ke la terglobo estas ronda.

Ronda...Aliaj perplekse rigardis la du fizikistojn.


--  作者:eto
--  发布时间:2014-1-2 9:15:48
--  

La terglobo estas ronda, ĉar, se oni ekiras de ajna punkto sur ĝia surfaco kaj marŝas rekte antaŭen, li reiros al la antaŭa punkto. Nun ni ekscias, ke la tempospaca formo de la universo havas tre similan kazon. Se ni rekte iros al la mikroskopa profunda tavolo, kiam ni atingos la mikroskopan ekstremon, ni revenos al la tuta makroskopo. La akcelilo ĵus trapafis la plej malgrandan strukturon de materio kaj la produktita forto efikis sur la plej granda strukturo, kio inversigis la tutan universon, Jones eksplikis.

Ding diris: D-ro Jones, vi povas pluvivi. Fiziko ne finiĝis, sed ĵus komenciĝis, samkiel geografio ekis tuj post kiam la homaro sciiĝis pri la formo de la terglobo. Ni ambaŭ eraris. Se temas pri la rimarkoj proksimaj al la veraĵo, estas tio, kion aĉjo Diĥiati ĵus diris. Kvankam mi ne kredas je Alaho, la mistero kaj mirakleco de la universo vere multege superas nian imagon.

Mi ekmemoris, ke en la lasta jarcento anglo Arthur Clarke en sia sciencfikcio elmetis la koncepton de universa negativo, sed kiu antaŭscius, ke ĝi eĉ jam fariĝis fakto?

Sed kion fari nun? la ĉefinĝeniero demandis.

Estas tre bone nun. Mi tre ŝatas vivi en la negativa universa, kiu estas same bela kiel antaŭ ĝia inversiĝo, ĉu ne?

Jones eltrinkis la alkoholaĵon en la flakono kaj ebriete etendis siajn ambaŭ brakojn, kvazaŭ ĉirkaŭprenonte la tutan novan universon.

Sed vidu... La ĉefinĝeniero montris tra la fenestro la televidilon, sur kies ekrano intensiĝis la panika tumulto en la stadiono kaj amasa histerio disvastiĝis en la homamaso. Imageblis laŭ tiu ĉi bildo, ke la homara mondo jam falis en kaoson.


--  作者:gb2312
--  发布时间:2014-1-3 7:26:57
--  

误以为mediti是打坐图片点击可在新窗口打开查看

PIV 对 devi 的注解提到了 devus: Por esprimi, ke oni ne obeis la devon, oni uzas kondicionalon: mi devus vin puni (sed mi vin ne punas); mi estus devinta vin puni (sed ne punis vin).

说 terglobo 是 ronda 似乎怪怪的。

panika tumulto 极好。

另在 tekstaro.com 找到 avĉjo 的例子, 应该好过 aĉjo。


--  作者:eto
--  发布时间:2014-1-3 13:06:04
--  

terglobo estas ronda 并无不妥,其实 terglobo 在 tekstaro.com 中查到的用法比较多。tero 如果用小写形式只用于“地表或地表的覆盖物”,用大写 Tero 才表示“地球”。

avĉjo 与 aĉjo 比起来更不便于发音。