以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  写作和翻译习作交流 Provoj en verkado kaj tradukado  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=6)
----  刘慈欣科幻短篇《微观尽头》学译之五(完)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=37902)

--  作者:gb2312
--  发布时间:2013-12-21 9:12:41
--  刘慈欣科幻短篇《微观尽头》学译之五(完)

“继续轰击靶标。”丁仪对总工程师说。在第一次夸克撞击事件发生后,为了分 析结果,控制计算机已中止了超能粒子对靶标的轰击。

"Daŭrigu la bombardon al la celo." Ding Yi diris al la ĉefinĝeniero. Post kiam okazis la unua kvarko-paftrafado, por analizi rezulton, la komandanta komputilo jam ĉesigis la pafadon de superenergiaj partikloj al la celo.

“你疯了?!鬼知道第二次夸克撞击事件会产生什么效应,也许会造成宇宙坍缩或大 爆炸!”

"Ĉu vi frenezas?! Nur diablo scias kio estos la efiko de la dua kvarko-paftrafado, eble kaŭzos la kolapson aŭ eksplodegon de la universo!"

“不会的!前面的现象已证明了超统一方程的正确,我们知道下一次撞击会发生 什么。”琼斯说。

"Ne eblos! La antaŭa fenomeno jam pravigis la superunuiĝintan ekvacion. Ni scias kio okazos je la sekva paftrafado." Jones diris.

加速器中的超能粒子再次被引向靶标,人们期待着粒子的暴雨中那几滴不同颜 色雨点的出现。

Superenergiaj partikloj en la akcelilo estis refoje kondukata al la celo, homoj esperis la okazon de la kelkaj malsamkoloraj pluveroj en partikla pluvego.

1分钟,2分钟……10分钟……

1 minuto, 2 minutoj… 10 minutoj…

各种曲线和数据在大屏幕上懒洋洋地滚动着,什么都没发生。电视屏幕上,体 育场中的人海已失去了控制。在乳白色的天空下,人们无目标地乱撞,互相践 踏……图像抖动了一下,电视信号中断了,屏幕上只有一片荒漠一样的雪花。宇 宙的突变超出了人类所有的知识和想像,超出了他们的精神承受力,世界已处 于疯狂的边缘。

Diversaj kurboj kaj datumoj malvigle rulis sur la ekranego, nenio okazis. Sur la televida ekrano, homamaso en la stadiono jam perdis regadon. Sub laktoblanka ĉielo, homoj sencele sin karambolis, stampedis… La bildo ekskuis, ĉesiĝis la televida signalo, restis nur neĝpecoj sur la ekrano kiel dezerto. Subita ŝanĝo de la universo superis ĉiujn homaran scion kaj imagon, superis ilian tolerecon, la mondo troviĝis ĉe la rando de frenezo.

蜂鸣器第二次响了,夸克第二次被击中。

Zumilo eksonis la duan fojon, kvarko estis paftrapita la duan fojon.

没有任何预兆,比眨眼的速度更快,宇宙再次被反转。漆黑的夜空,晶莹的星 群,人类的宇宙又回来了。

Sen kia ajn antaŭsigno, pli rapide ol palpebrumado, la universo refoje inversiĝis. Kun gagatnigra noktĉielo kaj kristalaj stelaroj, la universo de homaro revenis denove.

“天啊,你们在干真主的事!” 迪夏提大爷说。核子中心的人们这时都聚集在外 面的戈壁滩上,聚集在醉人的星空下。

"Ho ĉielo, vi estis farantaj kion Alaho faras!" Paĉjo Diĥiati diris. Homoj de la nuklecentro nun amasiĝis ekstere sur tereno de Gobio, amasiĝis sub ebriiga stela ĉielo.

“是的,对物质本原的不懈探索使我们拥有了上帝的力量,这真是做梦都想不到 的。”琼斯说。

"Jes, senripozaj esploroj de la esenco de materio havigis al ni dian povon, fari tion ja ne eblus eĉ en revo." Jones diris.

“但我们仍是人,谁知道以后还会发生什么呢?”丁仪说。

"Sed ni ankoraŭ estas homo. Kiu scius, ke kio okazos sekve?" Ding Yi diris.

人们全都静了下来,凝望着夜空中灿烂的群星,似在谛听那若有若无的流淌在 整个宇宙间的曼妙乐曲。

Ĉiuj Homoj eksilentis, fiksrigardante la brilajn stelarojn sur noktĉielo, kvazaŭ fiksaŭskultante la mirindan melodion, ĉu estantan ĉu malestantan, fluantan tra la tuta universo.

“真主啊……”迪夏提大爷对着星空伏下身来。

"Ho, Alaho…" Diĥiati sin klinis al la stela ĉelo.


Fino.
--  作者:eto
--  发布时间:2014-1-3 13:13:50
--  

Daŭrigu pafadon al la celobjekto, Ding diris al la ĉefinĝeniero. Post kiam okazis la unuafoja pafado al kvarko, por analizi la rezulton, la reganta komputilo jam ĉesigis pafadon al la celobjekto per superenergiaj partikloj.

Ĉu vi freneziĝas?! Nur diablo scias, kian efikon la duafoja pafado al kvarko estigos. Tio eblos kaŭzi la kolapsan ŝrumpado aŭ eskplodegon de la universo!

Ne eblos! La antaŭa fenomeno jam pravigis la superunuiĝintan ekvacion. Ni scias, kio okazos dum la sekva pafado, Jones diris.

Superenergiaj partikloj en la akcelilo estis refoje aldirektitaj al la celobjekto. Oni atendis la aperadon de tiuj kelkaj malsamkoloraj pluveroj en partikla pluvego.

Pasis unu minuto, du minutoj... dek minutoj...

Diversaj kurboj kaj datumoj malvigle rule moviĝis, sed nenio okazis. Sur la televidila ekrano homamaso en la stadiono perdis sinregadon. Sub la laktoblanka ĉielo ili sencele kunpuŝiĝis, stampedis unu la alian... La televida bildo ektremis, la signalo interrompiĝis kaj nur neĝeroj dezerte kovris la ekranon. Subita ŝanĝiĝo superis ĉiujn sciojn kaj imagon de la homaro, supervenkis ilian spiritan tolerpovon, kaj la mondo troviĝis ĉe la rando de freneziĝo.


--  作者:eto
--  发布时间:2014-1-3 13:17:31
--  

La zumilo eksonis la duan fojon. Kvarko estis paftrafita la duan fojon.

Sen kia ajn antaŭsigno, la universo refoje renversiĝis pli rapide ol palpebrumado. Kun peĉnigra noktaĉielo kaj kristale glimantaj steloj la universo de la homaro revenis denove.

Ho, ĉielo! Vi jam faris kion Alaho faras! Aĉjo Diĥiati diris. Homoj de la nukleoncentro nun kolektiĝis ekster sur Gobi-dezerto sub la ebriiga stelplena ĉielo.

Jes, konstanta esplorado pri la esenco de materio havigis al ni diecan povon, kion ni vere ne povas imagi en sonĝo, Jones diris.

Sed ni ankoraŭ restas homoj. Kiu scius, kio okazos poste? Ding diris.

En silento ĉiuj fiksrigardis la brilantajn stelojn sur la nokta ĉielo, kvazaŭ aŭskultante la belan melodion pli malpli aŭdeblan, fluantan tra la tuta universo.

Ho, Alaho... Aĉjo Diĥiati sin klinis sub la stelplena ĉielo.


--  作者:gb2312
--  发布时间:2014-1-3 23:35:46
--  

多谢更正,记下了修改。

“若有若无” 改成 jen aŭdeblan jen neaŭdeblan 如何?


--  作者:gb2312
--  发布时间:2014-1-3 23:41:44
--  
总觉得“期待”翻成 atendi 似乎不够,espere atendi 怎样?
--  作者:eto
--  发布时间:2014-1-4 13:17:17
--  
以下是引用gb2312在2014-1-3 23:35:46的发言:

多谢更正,记下了修改。

“若有若无” 改成 jen aŭdeblan jen neaŭdeblan 如何?

     这个译法也不错。


--  作者:eto
--  发布时间:2014-1-4 13:18:47
--  
以下是引用gb2312在2014-1-3 23:41:44的发言:
总觉得“期待”翻成 atendi 似乎不够,espere atendi 怎样?

    按PIV,atendi 其中一义就是:esperi ricevi de iu ion...