afabla 和 ĝentila


这两个词都可以作客气的讲,但含义不同。
afabla
的意思是和气的亲切的好意的殷勤的,指对人说话客气、温和,表现出一种善意和盛情。例如:
Li estas afabla al ĉiuj.
 他对所有人都很和气。
Li havas afablan sintenon.
 他态度和蔼可亲。
Ĉu vi volas esti tiel afabla kaj traduki por mi la tekston?
 请您给我把这篇课文翻译一下好吗?

ĝentila
的意思是有礼貌的文雅的有教养的,指言语行动符合礼节和社会风习,举止文雅。例如:
Li estas ĝentila homo.
 他是一个彬彬有礼的人。
Mi donis ĝentilan rifuzon al lia helpo.
 我谢绝了他的帮助。
Ŝi faris al li ĝentilan peton.
 她向他提出一个有礼貌的请求。
Per vorto ĝentila ĉio fariĝas facila.
 (谚语)说话客气,办事容易。                                                                                                                                                返回目录