animalo 和 besto


这两个词的意思都是动物animalo是包括人类在内的一切动物的通称,是区别于植物而言的。例如:
La homo, leono kaj birdo estas animaloj.
 人、狮子和鸟都是动物。
La homo, same kiel la abelo aŭ termito, estas socia animalo.
 人就像蜜蜂或白蚁一样是社会性的动物。
klasifikado de la animaloj
 动物的分类
la animala regno
 动物界

besto
是除人类以外的动物,可以用来指兽、鸟、鱼、虫等各种动物。例如:
sovaĝa besto
 野兽
Tiu ĉi spirala besto estas serpento.
 这种蜷曲成螺旋形的动物是蛇。
Antaŭe mi estis poeto, nun mi estas alaŭdo. Nur mia poeta talento povis kaŭzi la aliformiĝon en tiun ĉi besteton.
 我过去是诗人,现在是云雀。只有我的诗人的才华才能使我变成这种小动物。
Vermo estas mola, longforma, senmembra besteto.
 蠕虫是一种软体的、长形的、没有四肢的小动物。
<注>有的世汉词典把besto译为兽,四足动物是不确切的。《世界语汉词典》把它译为“‘(哺乳纲动物总称,不包括人),也不确切。实际上,besto的词义远比汉语的宽得多(只是哺乳动物的通称)。它的确切含义应该是之外一切动物的通称。具体地说,animalobestohomo上位概念,即bestohomo这两个概念相加等于animalo这个上位概念;在bestohomo之间没有中间概念。由此可知,bestohomo之间是一种互补性的反义关系。弄清了besto的确切词义,我们就不会对柴门霍夫在他翻译的安徒生童话《Malbela Anasido》(《丑小鸭》)中多次用“la kompatinda besto”
来指称那只小鸭而感到奇怪了。


                                                                                                                    返回目录