bazo 和 fundamento


这两个词都可作基础讲,但含义有区别。
bazo
原指物体下部的支撑部分,即物体的基部基底。另外,这个词还可以作基地讲。表示基础这一意思时,通常用于借喻,指思想、理论等的基础,即基本原则、主要出发点等。例如:
bazo de monumento
 纪念碑的底部
bazo de statuo
 塑像的底座
bazo de muro
 墙根
bazo de operacioj
 作战基地
bazo de raketoj
 火箭基地
la bazo de teorio
 理论基础
ekonomia bazo
 经济基础
Via suspekto havas nenian bazon.
 你的怀疑没有任何根据。

fundamento
原指建筑物坚实的地下基础,即地基。用于借喻时,指事物稳固的基本组成部分。例如:
meti la fundamenton de domo
 给一幢房子打地基
Ni detruos la tutan muron kun ĝia fundamento.
 我们要把墙连同墙基全部拆毁。(请比较:bazo de muro 指的是地面上的墙根
la fundamentoj de ŝtato
 国家的基础
la Fundamento de Esperanto
 世界语之基础(指柴门霍夫制订的世界语十六条文规、通用词典、练习集)
Obeo al la leĝo estas la fundamento de ĉia civilizita socio.
 遵守法律是各文明社会的基础。


                                                                                                                    返回目录