ĉielo, firmamento


ĉielo是一般意思义上的天空,指日月星辰在其中罗列的广大空间。它是一个使用广泛的普通用词。例如:
Sur la ĉielo svarmas la steloj.
 天上有很多很多的星星。
En la ĉielo pendas blankaj nuboj.
 天上挂着朵朵白云。
Alte li staras, inter la tero kaj la ĉielo.
 他耸立在天地之间。
Ne gutas mielo el la ĉielo.
 (谚语)甜蜜非自天上来。
Kaj Dio kreis la firmaĵon, kaj apartigis la akvon, kiu estas sub la firmaĵo, de la akvo, kiu estas super la firmaĵo; kaj fariĝis tiel. Kaj Dio nomis la firmaĵon Ĉielo.
 于是上帝创造了穹苍,把水上下分开;他称穹苍为天空。(《圣经·旧约》《创世纪》17

firmamento
的意思是苍穹天穹苍天。古人认为天是拱形的坚实体,日月星辰在上面运行,firmamento就是指这样的坚实体(相当于“ĉielo”中最后一个例句中的“firmaĵo”)。这个词比较富于文学色彩,常用于文学作品中。例如:
La blua firmamento ridetas al li kaj malantaŭ ĝi li konjektas senfinan spacon.
 蓝天向他微笑,他猜测在天的那一边会有无边无际的空间。
Kiam en bela somera nokto mi sidas sur benketo en la korto, tiam mi vole-nevole levas mian kapon kaj rigardas la stelplenan firmamenton.
 当我在晴朗的夏夜坐在院子里小凳上的时候,我就会情不自禁地抬头仰望星空。
La nekalkulebla stelaro brilas, la luno lumas, kaj kelkfoje steloj kuras tra la firmamento.
 无数星星在闪烁,月光照着人间,时而有流星划过长空。


                                                                                                                   返回目录