dato, tago


dato的意思是日期,即按历法计算的年月日。例如:
La hodiaŭa dato estas la 7a de majo 2004.
 今天的日期是200457日。
Li forgesis skribi la daton sur la letero.
 这封信他忘了写日期。

tago
的意思是日子,指一个星期或一个月中的某一天。例如:
La jaro havas 365 tagojn.
 一年有三百六十五天。
Ni restis tie nur unu tagon.
 我们在那里只呆了一天。
La dudeka tago de februaro estas la kvindekunua tago de la jaro.
 二月二十号是一年的第五十一天。

在实际使用中这两个词有时容易混淆,应加以注意。例如:
误:Mi neniam forgesos la daton, en kiu mi disiĝis de ŝi.
正:Mi neniam forgesos la tagon, en kiu mi disiĝis de ŝi.
误:Mi ne memoras la tagon de la publikigo de la artikolo.
正:Mi ne memoras la daton de la publikigo de la artikolo.

在询问日期的时候,这两个词都可以用,但说法不同。例如:
Kioman tagon ni havas hodiaŭ?
Kia dato estas hodiaŭ? 今天是几月几号?
Hodiaŭ estas la 10a de majo.
 今天是五月十号。

在询问星期几的时候,只能用tago
Kiun tagon ni havas hodiaŭ?
 今天是星期几?
Hodiaŭ estas lundo.
 今天是星期一。


                                                                                                                 返回目录