C


【擦】 [cā] (摩擦) froti (擦拭) visxi; frotpurigi; ciri; forgumi; sxvabri (涂抹) sxmiri; pudri: 给伤口~碘酒 sxmiri la vundon per joda tinkturo / 给孩子身上~点粉 pudri bebon (贴近) tusxeti; tangxi: ~肩而过 tusxeti la sxultron de iu preterpasante; preterpasi unu la alian sxultrotusxetante / 飞机~着山顶飞过。 La aviadilo tangxis la montokreston. (用礤床擦) raspi: 把胡萝卜~成丝儿 raspi karotojn

【擦亮】 (擦之使亮) frotbriligi; poluri; ciri: 将地板上蜡~ frotbriligi la pargeton per vakso / 把靴子~ puluri [ciri] botojn (使看见) akrigi la vidon [la okulojn]; sennebuligi la okulojn: 近几年来的现实~了我们的眼睛。 La realo de tiuj cxi lastaj jaroj sennebuligis niajn okulojn.

【猜】 [cāi] (猜测) diveni; konjekti; supozi: 你~谁来了? Divenu, kiu venis. / 你~对了。 Vi gxuste divenis. Trafite! / 这个谜语真难~。 Tiu cxi enigmo estas vere malfacile solvebla. (疑心) suspekti: 大家都~匿名信是他写。 Oni suspektas, ke li estas la auxtoro de la anonima letero.

【猜测】 konjekti; supozi: 那都是~。 Tio estas pura kaj simpla konjekto [supozo]. / 考古新发现否定了过去对这个问题的~。 La novaj arkeologiaj eltrovoj malpruvis la antauxajn konjektojn [hipotezojn] pri tiu cxi temo.

【猜忌】 havi suspekton kontraux iu: 同志之间互相~有碍团结。 La suspekto inter kamaradoj malutilas al la unuigxo.

【猜谜儿】 (猜谜底) diveni [solvi] enigmon; trovi la solvon de enigmo (猜测) diveni; konjekti; supozi: 快说吧,别让我们~。 Tuj diru gxin al ni. Ne lasu al ni pene diveni [ Ne plu scivoligu nin].

【猜想】 supozi; suspekti; konjekti: 我~他最终会接受我们的条件的。 Mi supozas, ke li finfine akceptos niajn kondicxojn. / 我~是他偷的。 Mi suspektas, ke li gxin sxtelis. / 你的~不正确。 Via supozo ne estas gxusta.

【猜疑】 suspekti; malfidi: 他就是爱~。 Li estas suspektema. / 消除某人的~ forigi ies suspekton [malfidon]

【才】 [cái] (才能) kapablo; talento; kompetenteco; naturdono: 多~多艺的人 homo, kiu havas multflankan kapablon; varitalenta homo / 德~兼备的干部 kadro kompetenta kaj honesta ②〈副〉(刚才) jxus; apenaux: 比赛~开始。 La matcxo jxus komencigxis. / 你怎么~来就要走? Kial vi, jxus alveninte, jam volas foriri? Kial vi jam volas foriri tuj kiam vi alvenis? / 你~走他就来了。 Apenaux vi foriris, li alvenis. ③〈副〉(表示条件) (uzata por indiki, ke io okazas nur sub ia kondicxo: 我们只有坚持试验,~能成功。 Ni povas sukcesi nur tiam, kiam ni persistas en farado de eksperimentoj. / 我们只有依靠群众~有力量。 Ni povas farigxi potencaj nur apogante nin sur la popolo. / 法律要全国人民代表大会公布~能生效。 La legxoj devas esti promulgitaj de la Tutlanda Popola Kongreso, antaux ol ekefiki. ④〈副〉(只有) nur; sole: 他参军的时候~十八岁。 Kiam li aligxis al armeo, li havis nur dek ok jarojn. ⑤〈副〉(表示强调) (uzata por emfaza aserto, ofte sekvata de cxe la fino de la frazo): 我~不上他的当呢! Ne estas mi, kiu lasos min trompi de li. / 他要是不知道~怪呢! Estus strange, se li ne scius tion. / 所以你~迟到了,是吧? Jen kial vi malfruis, he? / 只有事实~最雄辩。 Estas la faktoj, kiuj pleje elokventas.

【才干】 kapablo; kompetenteco; talento: 在实践中增长~ kreskigi siajn kapablojn per praktikado / 这人很有~。 Li estas homo kun granda kapablo. / 充分发挥自己的~ plene disvolvi cxiujn siajn kapablojn

【才华】 beletra aux arta talento: 很有~的艺术家 tre talenta artisto / ~横溢 esti talentoplena; havi brilan [superban] talenton

【才能】 kapablo; talento; naturdono; fakulto: ~卓越的人 tre kapabla homo; homo kun brilaj fakultoj / 有绘画~ havi kapablecon por pentrado

【材】 [cái] (材料) materialo: 木~ ligno / 钢~ sxtalaj produktoj / 药~ drogherboj / 教~ instrua materialo / 就地取~ surloke akiri materialojn; utiligi lokajn materialojn (资质) kapablo; dispozicio; talento: 因~施教 instrui lernantojn laux ilia kapablo [dispozicio]; adapti la instruadon al la kapablo [dispozicio] de cxiu lernanto (有才能的人) kapabla homo: 成~ farigxi kapabla homo (棺材) cxerko

【材料】 (指物) materialo: 建筑~ konstruaj meterialoj / 原~ krudaj materialoj / 学习~ materialo por studo / 档案~ persona dosiero / 第一手~ materialo de unua mano; materialo akirita [veninta] rekte el la origina fonto / 搜集~ kolekti materialon; kolekti donitajxojn (指人) homo tauxga por por io: 他不是演戏的~。 Li ne tauxgas por aktorado. / 我不是当领导的~。 Mi ne tauxgas kiel gvidanto. ~科学 materialscienco / ~力学 mekaniko de materialoj

【财产】 proprietajxo; proprajxo; havajxo; posedajxo; bonajxo: 私有~ privata proprietajxo; persona havajxo / 公有 publika havajxo / 国家~ sxtata posedajxo / 保护人民的生命~ protekti [defendi] la vivon kaj havajxon de la popolo ~权 〈法〉 proprieto / ~税 proprietimposto

【财富】 ricxajxo: 自然~ naturaj ricxajxoj / 物质~ materialaj ricxajxoj / 精神~ spiritaj ricxajxoj / 社会的~是工人、农民和知识分子创造的。 La ricxajxoj de la socio estas kreitaj de la laboristoj, kamparanoj kaj intelektuloj.

【财经】 financoj kaj ekonomio ~部门 sektoro de financoj kaj ekonomio / ~纪律 financa disciplino / ~工作 laboro sur la kampo de financoj kaj ekonomio

【财贸】 financoj kaj komerco ~部门 sektoro de financoj kaj komerco / ~系统 departementoj de financoj kaj komerco kaj iliaj filiigitaj organizoj

【财务】 financaj aferoj; financoj ~报告 financa raporto / ~处 kaso; kasejo / ~科 financa sekcio / ~人员 financoficistoj / ~行政 finaca administrado

【财政】 (publikaj) financoj: ~金融危机 financa kaj mona krizo / ~收支平衡 ekvilibro inter enspezoj kaj elspezoj ~部 ministerio de la financaj aferoj / ~赤字 financa deficito / ~关税 fiskaj doganoj / ~机关 financa [fiska] organo / ~年度 fiska [financa] jaro / ~收入 financaj enspezoj / ~政策 financa [fiska] politiko / ~支出 financaj elspezoj

【裁】 [cái] (裁剪) trancxi; tondi; tajli: 把一张纸~成条儿 trancxi paperfolion en striojn / 给孩子~一件新衣服 tajli novan veston por la infano / 这块料子可以~两套衣服。 Oni povas tajli du pantalonojn el tiu cxi peco da sxtofo. (裁减) redukti; malpliigi; maldungi; eksigi: 他刚一有病,老板就把他~掉了。 La mastro maldungis lin tuj kiam li falis en malsanon. (开数) formato: 对~ duonfolia formato / 八~纸 papero kun okonfolia formato

【裁缝】 tajloro; kudristo

【裁减】 redukti; malpliigi: ~工作人员 redukti la nombron de la personaro; redukti la personaron / ~军备 redukti armilaron

【裁决】 (考虑并做出决定) jugxi; decidi; verdikti; fari jugxon [decidon, verdikton]: 依法~ fari (jugxan) decidon laux la legxo (考虑并做出的决定) jugxo; decido; verdikto: 会议主席作出了~。 La prezidanto faris decidon.

【裁军】 redukti la nombron de militistaro kaj armilaro; limigo [redukto] de la armado; malarmado

【裁判】 ①〈法〉 jugxo; (jugxa) decido: 缺席~ jugxo en foresto; jugxo pro kontumaco ②〈体〉 jugxi ③同“裁判员”

【采】 [cǎi] (摘取) desxiri; pluki; sxirkolekti; kolekti; rikolti: ~花 desxiri florojn / ~一串葡萄 desxiri grapolon da vinberoj / ~茶 sxirkolekti [pluki] tefoliojn / ~药 sxirkolekti drogherbojn / ~蜜 kolekti mielon (开采) ekspluati; elfosi; ekstrakti: ~煤 elfosi karbon / ~油 ekstrakti petrolon (搜集) kolekti: 蜜蜂~花粉酿蜜。 La abeloj kolektas polenon de floroj por fabriki mielon. / ~矿样 kolekti ercospecimenojn (神色) manieroj [mieno aux spirito] (de persono): 风~ belaj manieroj; eleganta sinteno / 喜悦的神~ gaja mieno ⑤同“彩” ——另读 [cài]

【采伐】 dehaki: ~树木 dehaki arbojn ~迹地 terspaco, kie cxiuj arboj estas dehakitaj / ~量 kvanto de dehakado

【采访】 (pp reportero) kolekti materialon; reporteri; intervjui: ~新闻 kolekti novajxojn / ~全国运动会消息 reporteri pri la Tutlanda Sportkunveno / ~一位老工人 intervjui maljunan laboriston

【采购】 acxeti (por organizo aux entrepreno); fari acxetojn de io: ~建筑材料 acxeti konstruajn materialojn ~员 acxetisto / ~站 acxetostacio

【采集】 kolekti: ~标本 kolekti specimenojn

【采矿】 minekspluatado; minajx-elterigo: 露天[地下]~ subcxiela [subtera] minekspluatado

【采纳】 akcepti; adopti; alpreni: ~某人的建议 akcepti ies proponon / 我们提的方案被~了。 Nia projekto estis aprobita.

【采取】 adopti; preni; uzi: ~一切必要的措施 preni cxiujn necesajn rimedojn / ~主动 preni iniciativon / ~攻势 preni ofensivon / ~坚定的立场 preni firman starpunkton / ~一项新政策 adopti novan politikon / ~非常措施 adopti esceptajn rimedojn / ~说服教育的办法 uzi la metodojn de persvado kaj eduko / ~拖延战术 uzi la taktikon de prokrasto / ~强制手段 sin turni al truddevigo / ~两面派的手法 ludi duvizagxan ludon

【采用】 uzi; adopti; alpreni; enkonduki: ~新技术 adopti [uzi, enkonduki] novan teknikon / 中国~拉丁字母作为汉语拼音字母。 Cxinio adoptis la latinan alfabeton kiel la hanlingvan [cxinlingvan] fonetikan alfabeton.

【彩】 [cǎi] (颜色) koloro: 五~的 diverskolora; multkolora; bunta / ~云 rozkoloraj nuboj (欢呼声) aplauxdo; aklamo: 博得满堂~ ricevi aplauxdon de la tuta teatro ktp (彩绸) diverskolora silko: 张灯结~ esti ornamita per lanternoj kaj multkoloraj rubandoj () premio: 中~ gajni premion en loterio (负伤) esti vundita: 挂~ esti vundita en batalo [en milito]

【彩礼】 fiancxigxa donaco (de la familio de la fincxo al la familio de la fiancxino cxe la gefiancxigxo): 送[收]~ sendi [akcepti] fiancxigxan donacon

【彩排】 kostuma provludo; lasta provludo

【彩旗】 kolora flago

【彩色】 multkolora; kolora; polikromia ~玻璃 vitralo / ~电视 kolora televizio / ~粉笔 kolorkretoj; pasxtelo / ~胶卷 〈摄〉 kolora filmo / ~片儿 〈口〉 kolora [polikromia] filmo / ~铅笔 kolora krajono / ~石印法 kromolitografio / (电影的)~印片法 teknikoloro / ~印刷 kolora presado; polikromio; kromotipio / ~影片 polikromia [kolora] filmo / ~照片 kolora fotografajxo / ~照相术 kromofotografio; fotokromio

【彩霞】 rozkoloraj [purpuraj] nuboj

【踩】 [cǎi] meti la piedon sur ion; piedpremi; treti; surpasxi: 你~了我一脚。 Vi surpasxis mian piedon. / 禁止~踏草坪。 Estas malpermesite pasxi sur la gazonoj. / 别~庄稼。 Ne tretu grenplantojn. / 把火~灭 piedpremi la fajron por gxin estingi; estingi la fajron piedpremante gxin / 把某物~在脚下 teni ion sub siaj kalkanumoj [piedoj] / ~上一只脚 meti piedon sur ion / 敢于把一切困难~在脚下 kuragxi malestimi cxiujn malfacilojn

【菜】 [cài] (蔬菜) legomoj: 种~ kultivi legomojn / 咸~ peklitaj legomoj (菜肴) plado; mangxo; kuirajxo: 荤[素]~ plado de viando [de legomoj] / 一道~ unu plado / 中~ cxina kuirajxo / 西~ Okcidentstila kuirajxo / 做~ fari kuirajxon; prepari pladojn / 点~ elekti pladojn sur la karto; mendi pladojn

【菜单】 (菜肴名称的单子) menuo; (mangx)karto ②〈信〉 menuo

【菜市】 legombazaro; nutrajxbazaro

【菜园】 legomgxardeno

【参】 [cān] (加入;参加) aligxi; partopreni (参考) konsulti (进见) fari viziton (al iu tenanta altan oficon) (弹劾) akuzi sxtatoficiston antaux la imperiestro: ~一本 prezenti petoskribon al la imperiestro akuzante sxtatoficiston ——另读 [cēn; shēn]

【参观】 viziti: ~工厂 viziti fabrikon / ~名胜古迹 viziti pitoreskajn pejzagxojn kaj lokojn kun historiaj restajxoj / 欢迎~。 Vizitantoj estas bonvenaj. Bonvenon al la vizitantoj! / 谢绝~。 Vizito ne permesita. ~团 grupo de vizitantoj / ~者 vizitanto

【参加】 (参与;出席) partopreni; enmiksigxi en ion; cxeesti al; prezentigxi al: ~集体生产劳动 partopreni en kolektiva produktolaboro / 工人~管理 partopreno de la laboristoj en la administrado / ~考试 prezentigxi al ekzameno / ~会谈 partopreni en intertraktado; cxeesti intertraktadon / ~会议 cxeesti kunvenon [al kunveno]; partopreni en kongreso ②(加入)aligxi al; anigxi al: ~中国共产党 aligxi al la Komunista Partio de Cxinio / ~八路军 aligxi al la Oka-voja Armeo / ~俱乐部 anigxi al klubo (提出) doni (opinion, konsilon ktp): 请你~点意见。 Bonvolu doni vian opinion. ~者 partoprenanto; cxeestanto

【参军】 aligxi al la armeo; sin varbi en la armeon; enarmeigxi; armeanigxi; rekrutigxi

【参考】 konsulti; sin turni al: ~历史文献 konsulti historiajn dokumentojn / 可供~ povi esti konsultata por; povi servi kiel konsultindajxo por ~书 referenca libro / ~书目 listo de referencaj libroj / ~文献 konsultinda literaturo / ~资料 referenca materialo

【参谋】 ①〈军〉staboficiro; stabano (出主意) doni konsilojn al; konsili: 这事可以请他给你~一下。 Vi povas peti lin doni al vi konsilon pri tio. ~长 stabestro; cxefstabano / ~部 stabo

【参与】 partopreni; enmiksigxi en ion; meti siajn manojn sur ion; esti implikita en io: ~制定计划 partopreni en la ellaboro de plano / ~其事 enmikisi sin en la aferon / 这件事我不愿~。 Mi ne volas esti implikita en tiu cxi afero.

【参战】 eniri en militon; partopreni en milito ~国 militanta lando

【参照】 konsulti kaj sekvi; laux; kun referenco al:: 我们~原文作了必要的修改。 Ni konsultis la originalon kaj faris necesajn sxangxojn. / ~别人的方法 sekvi alies metodojn [ekzemplon] / ~前例 laux antauxa ekzemplo / ~以上各节。 Vidu suprajn paragrafojn. / ~上下文翻译一个句子 traduki frazon kun referenco al la kunteksto

【餐】 [cān] () mangxi; preni mangxon: 饱~一顿 gxissate mangxi; satmangxi / 聚~ kune mangxi; bankedi / 野~ pikniki (饭食) kuirajxo; mangxo: 中~ cxina kuirajxo [mangxo] / 西~ Okcidentstila kiurajxo [mangxo] ③〈量〉 regula mangxo: 一日三~ preni tri mangxojn en tago

【餐车】 mangxovagono; restoracivagono

【餐馆】 restoracio

【餐具】 mangxilaro; servico: 摆上~ kovri [primeti] la tablon / 收拾~ prilevi la tablon

【餐厅】 (食堂) mangxejo (饭馆) restoracio

【残】 [cán] (不完整) nekompleta: ~稿 nekomleta manuskripto (剩余的) restanta: ~敌 restajxoj de la malamikaj fortoj / ~冬 la lastaj tagoj de vintro (残废) kripla; invalida: 身~志不~ korpo kripla sed volo sendifekta; kripla korpe sed ne spirite (凶恶) kruela; barbara; sovagxa: 凶~ feroca

【残暴】 kruela; brutala; barbara; sangsoifa; sangavida; sangama

【残本】 libro kun mankantaj pagxoj

【残存】 resti; postresti; postvivi; supervivi; transvivi; plu ekzisti: 他头脑里还~着封建思想。 En lia kapo restas ankoraux feuxdaj ideoj. / 危机后~的小型企业 malgrandaj entreprenoj, kiuj postvivis la krizon [plu ekzistas post la krizo].

【残废】 (肢体残损) kripla; invalida: 他的右腿~了。 Li estas kripla je la dekstra kruro. Li perdis la kapablon uzi la dekstran kruron. (残废者) kriplulo; invalido; handikapulo* ~金 invalida pensio / ~军人 kripla eksmilitisto; militkriplulo / ~险 asekuro kontraux invalideco / ~证 atesto pri invalideco

【残害】 kruele vundi; mutili; mortigi; masakri: ~身体以逃避应征 mutili sin por eviti la rekrutadon / 侵略者到处~老百姓。 La agresantoj masakris logxantojn cxie, kien ili alvenis.

【残疾】 kripleco; invalideco: 右腿有~ kripla je la dekstra kruro / ~人 kruplulo; invalido; handikapulo

【残局】 (快结束的棋局) finigxonta partio (de sxakludo); lasta batalo (失败或变乱后的局面) hxaosa situacio (post malsukceso de entrepreno aux post socia tumulto): 收拾~ meti finon al la hxaoso [malordo]; remeti la aferojn en ordon / ~已无法挽回。 La situacio jam estas nesavebla.

【残酷】 kruela; brutala; malkompatema; feroca: ~剥削 kruela [senkompata] ekspluatado / ~斗争,无情打击 kruela batalo kaj senkompataj frapoj

【残缺】 nekompleta; difektita; fragmenta: 一套~不全的茶具 nekompleta servico por teo / 那套丛书已~。 Tiu libraro ne estas plu kompleta. / 竹简~的部分尚未发现。 La mankantaj partoj de la bambuaj tabuletoj ankoraux ne estas malkovritaj.

【残忍】 kruela; malhumana; malkompatema; sangavida: 他这样对待老人太~了。 Estas vere kruele de li tiel trakti la maljunulon.

【残杀】 mortigi; masakri; bucxi: 互相~ mortigi sin reciproke

【残余】 restajxoj; postrestajxoj; vestigxo: 封建~ restajxoj de la feuxda regximo [de la feuxdismo] / ~势力 la restajxoj de la fortoj; restantaj fortoj / 剥削阶级思想~ la postrestajxoj de la ideologio de la ekspluataj klasoj

【蚕】 [cán] silkrauxpo; rauxpo de bombisko: ~吐丝。 La silkrauxpo sxpinas silkon. / 养~业 silkrauxpa bredado; silkokulturo

【蚕豆】 fabo

【蚕茧】 silkrauxpa kokono

【蚕丝】 natura silko; silko ~工业 la silka industrio

【惭愧】 honti; senti honton: 我没有完成任务,感到很~。 Mi hontas (pro tio), ke mi ne plenumis tiun cxi taskon.

【惨】 [cǎn] (悲惨) mizera; tragika; malfelicxa; kompatinda: 他死得很~。 Li mortis tragikan morton. (残忍) kruela; brutala: ~遭杀害 esti kruele mortigia (严重) serioze; katastrofe: 黄金价格的~跌 katastrofa falo de la prezo de oro

【惨案】 sanga [tragika] okazajxo; masakro: 五三~ la Sanga Okazajxo de la 3-a de Majo (1928, en Jinan) / 五卅~ la Masakro de la 30-a de Majo (1925, en Shanghai)

【惨白】 palega; kadavre pala: 脸色~ palega vizagxo; morte pala vizagxo

【惨剧】 tragika okazajxo; malfelicxego; katastrofo: 渡船翻了,一场~发生了。 La pramo renversigxis kaj okazis katastrofo.

【惨痛】 profunde afliktita; dolora; korsxira; amara: ~教训 amara leciono

【惨无人道】 kruela kaj malhumana; 遭受~的迫害 esti submetita al malhumana persekutado

【惨重】 peza; grava; kruela; katastrofa: 损失~ suferi pezan [kruelan] perdon / ~失败 peza [katastrofa] malvenko / 伤亡~。 Terure multaj estas la vunditaj kaj mortigitaj.

【灿烂】 brila; radia; grandioza: ~的晴空 brila blua cxielo / ~的民族文化 radia [grandioza] nacia kulturo / 阳光~。 La suno brilas. / 祖国的前途光辉~。 Nia patrio havas radian [brilan] estontecon.

【仓】 [cāng] tenejo; staplo: 谷~ grenejo; garbejo / 粮食满~。 La grenejo estas plena de greno.

【仓促】 haste; rapideme; senprepare: 走得~,我忘了把门锁上了。 En mia hastemo mi forgesis sxlosi la pordon. / ~应战 haste [senprepare] akcepti la batalon / 不要~下结论。 Ne rapidu fari konkludon. Ne faru hastan konkludon. / 这次再版~,未能把所有错误都改掉。 Cxi-foja represo estis farita tro haste, por ke ni povu korekti cxiujn erarojn.

【仓皇】 haste; en paniko: ~失措 esti kaptita de paniko; konfuzegigxi; perdi la kapon antaux iu afero / 敌人~逃窜。 Kaptite de paniko, la malamiko forkuris. / ~应战 haste [senprepare] akcepti la batalon / ~退却 haste retirigxi [retreti]

【仓库】 tenejo; staplo; varejo; konservejo; deponejo; magazeno; provizejo; grenejo: 清理~ inventari stokojn ~保管员 tenejisto; staplisto; varejisto

【沧海一粟】 unu grajno en la oceano; unu guto da akvo en la maro; guto en la maro: 个人的力量和群众的力量相比,不过是~。 La forto de individuo, kompare kun tiu de la popolamaso, estas nur guto da akvo en la maro.

【沧桑】 〈简〉(沧海桑田) la sxangxigoj de la aferoj de tiu cxi mondo: 饱经~ jam koni cxiajn sxangxigxojn de la mondo [de la vivo]; jam sperti multajn sortosxangxojn

【苍白】 pala: ~的脸色 pala [senkolora] vizagxo / ~无力 pala kaj febla; anemia

【苍苍】 (灰白) griza: 两鬓~ griza cxe la tempioj / 白发~的老人 blankhara maljunulo (苍茫) vasta; senlima: 天~,野茫茫。 Vasta estas la cxielo, senlima la stepo.

【苍老】 (显出老态) maljuna; kaduka: 显得~ aspekti maljuna (笔力苍劲) (pp kaligrafajxo aux pentrajxo) forta; plena de forto

【苍茫】 (辽阔) vasta; senlima: ~大地 vasta tero / 海天~ senlima vasto de la maro kaj la cxielo (不清楚) malklara; nebuleca; svaga: 暮色~ la svagaj vesperaj ombroj

【苍蝇】 musxo ~拍子 musxbatilo; musxmortigilo / ~纸 musxpapero; musxkapta papero / ~座 〈天〉 Musxo

【藏】 [cáng] (躲藏,隐藏) kasxi: 他~在家里不出来。 Li kasxis sin en sia hejmo. / 把粮食~在地窖里 kasxi la grenon en kelon / 肚子里~不住话 ne povi gardi ion en la koro; esti nekapabla gardi sekreton (储藏) konservi: ~粮于民 konservi grenon inter la popolo ——另读 [zàng]

【藏垢纳污】 sxirmi malbonulojn kaj kovri malvirtojn; servi kiel sxirmilo por malvirtoj: ~之地 kasxejo de malvirtoj

【藏书】 (收藏书籍) kolekti librojn: 他有~的爱好。 Lia hobio* estas librokolektado. (收藏的书) kolekto de libroj; biblioteko: 他有很多珍贵的~。 Li havas grandan kolekton da tre valoraj libroj ~家 bibliofilo / ~癖 bibliofilio; libromanio / ~签 ekslibriso / ~室 librotenejo

【操】 [cāo] (掌握) havi en la mano; teni en la mano: ~刀 teni trencxilon en la mano / 稳~胜券 esti certa pri la sukceso; havi cxiujn atutojn en en la mano (从事) fari; agi: 重~旧业 reveni al sia malnova metio () paroli: ~本地口音 paroli kun loka akcxento*; havi lokan akcxenton* / ~着一口流利的世界语 flue paroli Esperante [en Esperanto] (操练) sin ekzerci; sin trejni; fari fizikajn ekzercojn: 战士们出发去上~。 La soldatoj iris al la ekzercado [trejnado]. / 每天早上都做~ fari gimnastikajn ekzercojn cxiumatene (品行) konduto: 节~ alta morala principo; morala honesteco / 贞~ cxasteco; virgeco

【操场】 〈体〉 sportejo; gimnastikejo; ludkampo; 〈军〉 tereno por ekzercado [por trejnado]

【操持】 konduki; direkti; sin okupi pri: ~学校日常事务 direkti la rutinajn aferojn de la lernejo / ~家务 sin okupi pri la mastrumado; mastrumi / 这件事由你~一下。 Mi konfidas tiun cxi aferon al viaj manoj.

【操劳】 pene labori; peni; klopodi; zorgi: 日夜~ pene labori tage kaj nokte / ~过度 tro multe labori; trolacigi sin / 他还在为我们~。 Li ankoraux klopodas por ni.

【操练】 fari ekzercon; ekzercigxi; manovri

【操心】 maltrankviligxi; zorgi; klopodi: 您别为他~。 Ne estu maltrankvila pri li. / 大家都为集体~。 Cxiuj zorgas pri la kolektivo. / 别为这事~。 Ne faru al vi klopodon pro tio. / 工程师为了简化工艺过程可没少~。 La ingxeniero multe cerbumis por simpligi la teknikan procezon.

【操纵】 (管理;控制) funkciigi; direkti; regi; komandi: ~机器 funkciigi masxinon / 远距离~ longdistanca regado / 无线电~ regado per radio (支配) manipuli; regi; havi influon sur: ~会议 manipuli la kunvenon / ~宣传工具 manipuli la amaskomunikilojn / ~金融市场 havi influon sur la financa merkato / 幕后~ tiri la sxnurojn post la kulisoj ~杆 regstango; stirstango / ~盘 regrado / ~台 regpanelo

【操作】 manipuli; funkciigi: ~机器 funkciigi masxinon / 避免~上的疏忽 eviti neglektojn de manipulado ~规程 regularo de funkciigo de masxinoj / ~人员 manipulanto; manipulisto / ~性能 〈机〉 praktika manipilebleco / ~员 〈计〉 operatoro; manipulisto de komputilo

【嘈杂】 brua; tumulta: 人声~ brukonfuzo de vocxoj; granda tumulto / 声音~的街道 bruplena strato

【槽】 [cáo] (盛器) trogo: 马~ cxevaltrogo / 饮水~ trinkujo (凹下的部分) foldo; entrancxo; nocxo; kanelo: 开~ fari foldon [entrancxon] / 河~ riverlito; fluejo

【草】 [cǎo] ①〈植〉 herbo: 羊在山坡上吃~。 La sxafoj pasxtigxas sur la monta deklivo. (稻麦草) pajlo: 稻~ pajlo de rizo / ~可以造纸。 La pajlo povas esti uzata kiel materialo por paperfarado. (草率) neglekte; senatente; senzorge; haste: 字写得很~。 La manskribo estas preskaux nelegebla. / 一封写得潦~的信 letero skribita haste kaj senzorge ④同“草书” (草稿) malneto: 起~ fari malneton; redakti ⑥〈口〉(雌性) femalo (de iuj hejmaj bestoj aux kortaj birdoj): ~马 cxevalino

【草案】 projekto: 宪法[法律,决议]~ projekto de konstitucio [de legxo, de rezolucio]

【草包】 (草袋) pajla sako (无能的人) sentauxgulo; pajlokapulo; herbokranio

【草草】 neglekte; senatente; senzorge; haste: ~地读了一遍 suprajxe tralegi ion / ~了事 neglekte fari ion; esti senzorga en sia laborado / ~收场 haste meti finon al iu afero; haste fini ion / 他~地吃了饭。 Li haste finis sian mangxadon.

【草地】 gazono; razeno; herbaro; herbejo; stepo: 爬雪山,过~ grimpi negxkovritajn montojn kaj trairi marcxozajn stepojn ~网球 teniso sur gazono; gazonteniso; lauxnteniso

【草稿】 malneto; malneta manuskripto

【草绿】 herboverda koloro; flav-verda koloro

【草帽】 cxapelo el pajlo; pajla cxapelo

【草木皆兵】 preni la herbojn kaj arbojn por tiom da soldatoj embuskantaj la panika stato de venkita armeo; stato de ekstremaj suspekto kaj timo; timi ecx sian propran ombron (z): 你们不要神经过敏,弄得~。 Ne estu trosentemaj, tiel ke vi suspektus cxiun. ——参见“风声鹤唳”

【草拟】 ellabori; redakti; kombini: ~计划 ellabori planon [projekton] / ~文件 redakti dokumenton

【草书】 caux-kaligrafio, rapidega manskribo en cxina kaligrafio

【草率】 neglekte; senatente; senzorge; legxere; haste: ~从事 neglekte agi; fusxlabori / 这个决定太~。 Tiu cxi decido estis farita tro haste. / ~收兵 haste trumpeti retreton; hasti deklari la aferon finita

【草图】 skizo; krokizo

【草鞋】 pajlaj sandaloj: 穿着~ porti pajlajn sandalojn / 打~ plekti pajlajn sandalojn

【草原】 herboricxa ebenajxo; herbejo; stepo; savano; prerio

【册】 [cè] (册子) libro; volumo: 装订成~ esti bindita en libran formon ②〈量〉 volumo; ekzemplero: 这部书一共六~。 Tiu cxi verko konsistas el ses volumoj. / 这本书已销售十万~。 Oni jam vendis dek mil ekzemplerojn de tiu cxi libro. ③〈书〉 (皇帝封爵的命令) imperiestra ordono por doni titolon

【厕所】 (统称) necesejo; (有卫生设备的) klozeto; tualeta kabineto; tualetejo; (无卫生设备的) latrino: 公共~ publika necesejo [klozeto, tualetejo] / 男[女]~ necesejo [tualetejo] por viroj [por virinoj] / 上~ iri al la necesejo [al la tualetejo]

【侧】 [cè] (旁边) flanko: 在路的右~行走 pasxi sur la dekstra flanko de la vojo / 街道两~ la du flankoj de la strato (歪斜) klinigxi flanken: ~耳细听 klini la orelon por atente auxskulti / ~躺着 kusxi sur la flanko ——另读 [zhāi]

【侧面】 flanko; aspekto: 从~进攻敌人 ataki la malamikon de flanke / 从~了解 informigxi pri io en nerekta maniero / 统一体的两个矛盾着的~ la du kontrauxdiraj aspektoj de unueca ento ~图 flanka vidajxo / ~像 profilo

【侧重】 meti specialan emfazon sur ion; substreki: 这篇文章~谈对历史人物的评价。 En tiu cxi artikolo, speciala emfazo estas metita sur la taksadon de historiaj personoj. Tiu cxi artikolo traktas cxefe pri la taksado de historiaj personoj.

【测】 [cè] (测量) mezuri: ~风速 mezuri la rapidon de la vento / ~深浅 mezuri la profundecon de io; sondi / ~体温 preni la temperanturon de iu / ~鱼群 detekti benkon de fisxoj / 我国测绘工作者精确~得珠穆朗玛峰高度为八千八百四十八点一三米。 La cxinaj topografoj determinis la ekzaktan alton de la monto Qomolangma, kiu estas 8,848.13 metroj. (推测) konjekti; antauxvidi: 变幻莫~ neantauxvideble sxangxigxema; kaprica

【测绘】 mezuri kaj desegni [kaj mapi]; topografi: 地形~ topografia mezurado ~飞机 topografo-aviadilo / ~员 topografo

【测量】 mezuri: ~温度 mezuri la temperaturon / ~河道 mezuri la rivervojon / ~海的深度 sondi maron / 地形~ topografia mezurado ~队 topografia teamo / ~学 termezurologio / ~仪器 mezurinstrumento / ~员 mezuristo

【测验】 (用仪器或其他办法检验) elmeti al testo; testi: ~机器的性能 testi la funkci-kapablon / 智力~ testo de inteligenteco / 心理~ psikologia testo / 民意~ opiniosondo (对学习成绩的考查) ekzameneto; ekstemporalo: 算术~ aritmetika ekzameneto [ekstemporalo]

【策】 [cè] (计谋,办法) plano; taktiko; strategio; artifiko; rimedo: 上~ la plej bona plano [rimedo] / 中~ la meze bona plano [rimedo] / 下~ la plej malbona plano [rimedo] / 决~ preni decidon; decidi planon / 献~ doni konsilon (写字用的竹片) bambua [ligna] peco por skribado en la antikva Cxinio (古代考试的一种文体) demandoj pri kurantaj aferoj metitaj por la imperiaj ekzamenoj (赶马用的棍子) rajdvergo (用策赶马) stimuli cxevalon per rajdvergo

【策划】 projekti; plani; teksi; kovi; komploti: ~作战方案 fari batalplanon / ~阴谋 teksi [kovi] komploton / ~战争 kovi planon pri milito / 幕后~ komploti post la kulisoj

【策略】 taktiko; strategio; takto: 研究对敌斗争的~ studi la taktikon de la batalo kontraux la malamiko / 这样做法不~。 Tiu cxi agmaniero estas sentakta. / ~上的错误 taktika eraro / 做事要~一些。 Faru aferojn pli taktoplene.

【参差不齐】 neegala; ne unuforma; malsama: 同学们的汉语水平~。 La studentoj havas malsamajn nivelojn de scipovado en la cxina lingvo.

【层】 [céng] 〈量〉①(用于具体事物) tavolo; etagxo: 一~油漆 tavolo da farbo / 一~薄冰 maldika tavolo da glacio / 两~单衣 du tavoloj da maldikaj vestoj / 二十~大楼 dudek-etagxa domego / 我住在一[二]~。 Mi logxas en la teretagxo [en la unua etagxo]. (用于抽象事物) konsista parto en sinsekvo da abstraktajxoj: 他这话还有一~意思。 Lia parolo entenas aludon ankoraux pli profundan [havas ankoraux alian sencon]. / 我听了那话,又多了一~顾虑。 Post kiam mi auxdis tion, miaj duboj kreskis. / 中~干部 meznivelaj [mezrangaj] kadroj

【层出不穷】 sinsekve aperadi: 新生事物~。 Novaj aferoj aperadas unuj post aliaj.

【层次】 (机构的级别) administraj niveloj: 减少~,精减人员 simpligi la administrajn nivelojn [la administran sistemon] kaj redukti la personaron (次序) ordo; arangxo de ideoj (en parolado aux artikolo): 这篇文章~不清。 En tiu cxi artikolo mankas kohereco.

【曾】 [céng] 〈副〉 iam; iam antauxe: 几年前我~见过他一面。 Mi iam vidis lin antaux kelkaj jaroj. / 你~到过上海吗? Cxu vi iam estis en Shanghai? / 我未~听说过这样的事。 Mi neniam auxdis pri tia afero. ——另读 [zēng]

【曾经】 〈副〉 iam; iam antauxe: 我们在过去的工作中~犯过这样的错误。 Ni iam kulpis tian eraron en nia laboro. / 这种情况过去~有过,将来还会有。 Tiaj okazoj prezentigxis kaj ankoraux prezentigxos.

【蹭】 [cèng] (摩擦) froti; grati: 手上~破一块皮 frotvundeti la manon / 小猫在桌子腿上~痒痒。 La kateto gratas sian dorson kontraux la tablokruro. / 小心~油漆! Atenton al la farbo! Atentu, jxus farbita! (拖延) prokrastigxi; malrapidi: 一步一步往前~ malrapide antauxeniri [treni sin] colon post colo / 别~时间了,快干吧! Cxesu malsxpari la tempon kaj tuj eklaboru. (楷油) akiri ion de iu profitante de lia malavareco aux amikeco; akiri etajn profitojn je la elspezo de aliaj personoj: 他经常~吃~喝。 Li ofte seninvite mangxas kaj trinkas cxe siaj amikoj. / 坐~车 veturi per auxtobuso aux trajno sen acxeti bileton

【叉】 [chā] (叉子) forko: 钢~ forko el sxtalo / 草~ fojnoforko; forkego / 餐~ mangxoforko; forketo (叉取) preni per forko: ~草上垛 meti la garbojn en stakon per forko / ~鱼 harpuni fisxon / (叉号) kruco: 在每一个错别字上打个~ marki per kruco cxiun erare skribitan vorton ——另读 [chá; chǎ]

【差】 [chā] (差别) diferenco; malsimileco: 所~的就是这一点。 Cxi tie kusxas la sola diferenco. / 时~ tempodiferenco ②〈数〉 diferenco: 两数之~ la diferenco inter du nombroj ——另读 [chà; chāi]

【差别】 diferenco; malsimileco; distingo: 年龄~ diferenco de agxo / 数[量]上的~ kvanta [kvalita] diferenco / 贫富~悬殊 granda diferenco inter la ricxuloj kaj la malricxuloj / 逐步缩小脑力劳动与体力劳动的~ iom post iom redukti la diferencon inter la mensa laboro kaj la korpa laboro ~关税 diferencialaj doganimpostoj / ~阈限 〈心〉 sojlo de direrenco

【差错】 (错误) eraro: 出~ fari eraron / 这笔账目有~。 En tiu cxi konto estas eraro. / 不小心出的~ eraro de neatento / 译文中的~ eraro en la traduko (意外) akcidento; neatendita okazajxo: 这部机器一直运转正常,没有出过~。 Tiu cxi masxino cxiam bone funkcias sen akcidento. / 万一孩子出了~怎么办? Kion faru se io malbona okazus al la infano?

【差额】 diferenco; saldo: 账户的借贷~ diferenco inter la debeto kaj la kredito / 借方[贷方]~ debeta [kredita] saldo / 对外贸易~ bilanco de la eksterlanda komerco ~选举 multkandidata elektado

【差距】 distanco; diferenco: 消灭~ elimini la diferencojn; forigi la distancojn / 我们之间思想上有很大~。 Ni estas ideologie tre diferencaj. / 找~ determini la distancon inter; sercxi siajn mankojn / 缩小我国同世界科学技术先进水平间的~ redukti la diferencon inter la avangarda monda nivelo de scienco kaj tekniko kaj la nia

【差异】 diferenco; malsameco: 这两个地区的气候~很大。 La du regionoj estas tre diferencaj inter si per klimato.

【插】 [chā] (放进) enmeti; ensxovi; enigi; eningigi; ingi: 把插头~上 enigi [enmeti] la sxtopilon en sxtopilingon / 把手~在口袋里 ensxovi siajn manojn en siajn posxojn / 把门~上 rigli la pordon / 山峰高~入云。 La montpinto trapikas la nubojn. / 似尖刀直~敌人心脏 kiel ponardo enpusxita en la koron de la malamiko (添进) intermeti: 这本书再版时~入了新的一章。 Nova cxapitro estis intermetita en tiu cxi libro cxe la dua eldono. / 他说个不停,别人半句话也~不进。 Li sencxese parolis kaj neniu alia povis intermeti ecx unu vorton.

【插翅难飞】 ne povi eskapi ecx kun flugiloj: 密密层层的天罗地网,我看他~。 Ili estas hermetike cxirkauxitaj cxiuflanke. Mi pensas, ke ili neniel povas eskapi, ecx se ili kreskigus flugilojn.

【插话】 (插嘴) enmiksi sin en alies parolon; interrompi iun [ies parolon]; intermeti: 在发言中~ interrompi oratoron (插进去说的话) rimarko intermetita: 他的发言和几位老同志的~很有趣。 Lia parolado kaj la rimarkoj de tempo al tempo intermetitaj de iuj el la maljunaj kamaradoj estis tre interesaj. (插曲) epizodo; intermetita anekdoto: 这一段~使他的报告生动多了。 La anekdoto intermetita faris lian paroladon multe pli viva.

【插曲】 ①〈乐〉 interludo (电影或戏剧中的歌曲) kanto en filmo aux teatrajxo (片断事情) epizodo: 双方谈判中的一个~ epizodo en la intertraktado inter la du partioj

【插手】 (参加) partopreni; meti la manon al io: 想帮忙又插不上手 esti preta helpi sed ne scii, kiel meti la manon al la laboro (干预) sin enmiksi en ion; entrudigxi en ion; interveni; sxovi sian nazon en ion: ~别国的内部事务 sin enmiksi [entrudigxi] en la internajn aferojn de alia lando / 想不到他会插上一手。 Ni tute ne atendis, ke li sxovos sian nazon en la aferon.

【插图】 ilustrajxo; bildo: 彩色~ kolora ilustrajxo / 为某书作~ ilustri libron / 如~所示 kiel indikas la ilustrajxo ~本 ilustrita eldono

【插嘴】 interrompi iun [ies parolon]; enmiksi sin en alies konversacion; intermeti: 插不上嘴 ne povi enmiksi sin en la konversacion / 别老~,让我说完。 Ne interrompi min tiel ofte, lasu al mi fini mian parolon. / 别人说话你别~。 Kiam aliaj parolas, vi ne devas intermeti viajn vortojn.

【茬】 [chá] (割剩的根) stoploj: 麦~ stoploj de tritiko (种植的次数) rikolto; kulturo: 这块菜地一年能种四五~。Tiu cxi legomgxardeno produktas kvar aux kvin rikoltojn cxiujare. / 换~ alternigi la kulturojn; rotacio de kulturoj () fojo: 不受二~罪 ne voli suferi la duan fojon ④同“碴儿”

【茶】 [chá] ①〈植〉 tearbo; teo: 种~ kultivi teon (指饮料) teo: 沏~ infuzi [prepari] teon / 浓[淡]~ forta [malforta] teo / 红[绿]~ bruna [verda] teo (某些饮料的名称) iuj specoj de trinkajxo aux likva nutrajxo: 杏仁~ kremajxo kun abrikotoj; amand-kremajxo

【茶杯】 taso por teo

【茶点】 teo kaj kukajxo; mangxeto kun teo

【茶倌】 〈旧〉 tetrinkeja kelnero

【茶壶】 tekrucxo ~把儿 tenilo [anso, orelo] de krucxo / ~嘴儿 versxilo de krucxo

【茶具】 servico por teo

【茶盘】 tepleto

【茶水】 tetrinkajxo [teo] aux simpla boligita akvo (liverita al pasantoj, vojagxantoj ktp)

【茶叶】 tefolioj; teo ~蛋 te-ovoj (t.e. ovoj stufitaj en spicita teo) / ~罐 teskatolo; kanistro / ~末 disrompitaj tefolioj; pulvoro de teo; teaj eretoj

【查】 [chá] (检查) ekzameni; kontroli; revizii; inspekti: ~卫生 kontroli la higienan kaj sanitaran staton de iu loko / ~票 kontroli biletojn / ~血 fari sangekzamenon (调查) esplori; fari enketon pri: ~事故的原因 enketi pri la kauxzo de akcidento / 你~过他的履历吗? Cxu vi esploris liajn antecedentojn? (翻检着看) konsulti: ~词典 konsulti vortaron / ~资料 konsulti dokumenton [referencan materialon] (pri iu temo)

【查办】 legxe [jure] persekuti: 撤职~ eksigi sxtatoficiston kaj lin legxe persekuti

【查点】 kontroli la nombron [kvanton] de; fari [starigi] inventaron de; inventari: ~出席人数 kontroli la nombron de la cxeestantoj / ~存货 fari inventaron de la komercajxoj en stoko; inventari la stokon

【查对】 kontroli: ~材料 kontroli la dokumentojn / ~数字 kontroli la ciferojn / ~原文 kompari tekston kun la originalo

【查看】 ekzameni; inspekti; kontroli: ~账目 kontroli la kontojn / ~机器运转情况 ekzameni la funkciadon de masxino

【查问】 (查询) sercxi [peti] informojn pri; informigxi pri (盘问) pridemandi: ~学生功课 pridemandi lernanton pri lia leciono / ~被告 pridemandi akuziton

【查询】 sercxi [peti] informojn pri; informigxi pri: ~地址 peti informojn pri ies adreso / ~某事 sercxi informojn [informigxi] pri io

【查阅】 konsulti (librojn, gazetojn, dokumentojn ktp): ~技术资料 konsulti teknikajn dokumentojn

【察】 [chá] ekzameni; inspekti; enketi; esplori; esplore rigardi; observi: ~其言,观其行 ekzameni la parolojn de iu kaj observi liajn agojn; kontroli ies vortojn kontraux liaj agoj

【察访】 fari senperajn observojn kaj esplorojn; fari esplorvojagxon: 暗中~ fari sekretan esplorvojagxon

【察觉】 rimarki; percepti; vidi; konscii; malkovri; eltrovi: ~阴谋 malkovri konspiron / ~到他病情很严重 ekvidi, ke li estas tre malsana; ekkonscii la gravecon de sia malsano / ~到春天的气息 ekflari la printempon en la aero

【察看】 zorge ekzameni; esplore [atente] rigardi; observi; pririgardi; inspekti: ~地形 pririgardi la terenon / ~风向 observi, de kie la vento venas / ~四周动静 esplore rigardi la cxirkauxajxon / ~某人的脸色 ekzameni ies vizagxon

【察言观色】 zorge pesi la vortojn de iu kaj detale ekzameni lian vizagxespmrimon (por penetri en liajn intencojn)

【叉】 [chǎ] dividigxi en formo de forko: ~开双腿 dissxovi la krurojn ——另读 [chā; chá]

【岔】 [chà] (分岔) forkigxi; disforkigxi: 大江在这儿分~。 La virerego forkigxas en tiu cxi loko. / 三~路口 vojforko (拐弯) turnigxi: 摩托车离开公路~上了小道。 La motorciklisto forlasis la grandan vojon kaj turnigxis sur vojeton. ③同“岔子” ④〈方〉 (pp vocxo) nenature soni; rauxkigxi: 她越说越伤心,嗓音都~了。 Kiam li parolis, sxi farigxis pli kaj pli malgxoja, kaj sxia vocxo ecx rauxkigxis.

【岔路】 brancxo de vojo

【岔子】 同“岔路” (事故;错误) akcidento; eraro: 生活中免不了出一些~。 En la vivo neeviteble okazas iaj akcidentoj. / 放心吧,出不了~。 Estu trankvila. Cxio iros bone.

【诧异】 esti mirigita; esti surprizita: 神色~ havi mirigita mienon / 我对你的举动感到~。 Via konduto min mirigas. / 听了这个突如其来的消息,我们都十分~。 Ni estis surprizitaj, kiam ni auxdis tiun cxi neatenditan novajxon. / 他没有接受我们的建议,我很~。 Min surprizis la fakto, ke li ne akceptis nian proponon.

【刹那】 momento; palpebruma dauxro: 一~ en palpebruma dauxro; en (unu) momento; kiel per turno de la mano (z)

【差】 [chà] (不相同) diferenci: 这两种观点~得很远。 Tiuj cxi du vidpunktoj forte diferencas inter si. / 我们虽然取得了不小的成绩,但离党的要求还~得远。 Kvankam ni jam atingis konsiderindajn sukcesojn, tamen ni estas ankoraux malproksimaj de tio, kion la Partio atendas de ni. (欠缺) manki; esti en ne suficxa kvanto: 还~一人。 Ankoraux mankas unu persono. / ~二十千克。 Mankas dudek kilogramoj. / ~十分九点 dek minutoj antaux la nauxa / 木料还~多少? —— ~不了多少。 Kiom pli da ligno estas bezonata? Ne multe. / 我还~你二百块钱。 Mi ankoraux sxuldas al vi ducent juxanojn. (错误) erare; malgxuste: 你说~了。 Vi malgxuste diris. / 你做~了。 Vi ne faris tiel, kiel decas. (不好) malbona: 质量~ malbonkvalita / 身体~ havi fragilan sanon / 土质~ sterila grundo / 条件~ malbonaj kondicxoj / 记性~ havi malbonan memoron / 我数学比他~。 Mi estas malpli forta ol li en matematiko. / 他工作计划完成得~。 Li malbone plenumis la laborplanon. ——另读 [chā; chāi]

【差不多】 (相似) preskaux la sama; simila: 姐妹俩长相~。 Li du fratinoj aspektas simile. / 他们俩高矮~。 Ili havas preskaux la saman altecon. ②〈副〉(相差有限) preskaux: ~五点了。 Estas preskaux la kvina horo. / 他离开家乡~三十年了。 Preskaux tridek jaroj pasis de tiam, kiam li forlasis sian hejmlandon. / 我~已经把工作做完了。 Mi jam preskaux finis mian laboron. / 他眼睛~全瞎了。 Li estas preskaux tute blinda. / ~全部选民都投了赞成票。 Preskaux cxiuj elektantoj vocxdonis por. / 情况~没有改变。 La situacio estas preskaux nesxangxita. / 对业务工作应该精益求精,不应该有~的思想。 Ni devas sencxese perfektigxi en nia metio, sen kontentigxi per preskauxeco.

【差劲】 malbona; acxa; malkontentiga: 这条路坑坑洼洼的,太~了。 Tiu cxi kavoplena vojo estas treege acxa. / 真~,麦子刚上场就下起雨来了。 Tro malbone! Apenaux ni portis la tritikon al la drasxejo, jam ekpluvis. / 这活儿干得~。 Tiu cxi laboro estas malbone [fusxe] farita.

【拆】 [chāi] (拆开) sxire malfermi; malsigeli; malmunti; malplekti; malkudri: ~信 sxire malfermi leteron / ~毛衣 malplekti trikotajxon / ~旧衣服 malkudri malnovan veston / ~机器 malmunti masxinon (拆除) malfari; malkonstrui; disfaligi: ~房子 malkonstrui domon / ~帐篷 kunmeti tendon / ~碉堡 disfaligi fuorton / ~篱笆 forigi plektobarilon ——另读 [cā]

【拆除】 malfari; malkonstrui; disfaligi: ~城墙 malkonstrui urbomuregon / ~工事 disfaligi defendan fortikajxon / ~障碍物 forigi obstaklojn

【拆穿】 senmaskigi; malkasxi; malkovri: ~阴谋 malkasxi intrigon / ~谎言 senmaskigi mensogon / ~伪善者的面目 senmaskigi hipokritulon / ~秘密 malkovri sekreton / ~了说 por diri malkasxe / ~西洋镜 senmaskigi ies trompon [artifikon]; forigi la kamuflajxon

【拆毁】 malfari; malkonstrui; disfaligi; detrui; ruinigi: ~房子 malkonstrui domon / ~堡垒 disfaligi fortikajxon

【拆散】1 malkunigi; dismeti; nekompletigi: 别把这整套的书~了。 Me malkunigu tiun cxi kolekton da libroj. Gardu tiun cxi kolekton da libroj kompleta. / ~的几卷书 kelkaj nekompletaj volumoj

【拆散】2 disigi (familion, geedzan paron, grupon ktp): ~家庭 disigi [dissxiri] familion / 把一些机构~ disigi organizojn

【拆台】 subfosi; sapei; provi prepari malsukceson al iu: 拆社会主义的台 subfosi [sapei] socialismon / 应该互相支持,不要互相~。 Oni devas sin helpi reciproke kaj ne devas meti unu al alia trabojn sur la vojojn.

【差】 [chāi] (派遣) sendi iun (por) fari ion: ~人去送信 sendi iun porti leteron / ~人去买东西 sendi iun fari acxeton / 因公出~ esti sendita en komisio (被派遣去做的事) komisio; tasko; ofico: 兼~ akcesora ofico ——另读 [chā; chà]

【差遣】 sendi iun en komisio; komisii ion al iu: 听候~ atendi komision; esti je la dispono de iu

【差使】1 同“差遣”

【差使】2 〈旧〉 sxtata ofico; posteno; okupo: 丢了~ perdi sian oficon [okupon]

【柴】 [chái] (柴火) brulligno; hejtligno; brulajxo: 木~ brulligno; hejtligno / 劈~ sxtipo / ~捆 brulligna fasko; brancxofasko ②〈方〉(干瘦) (pp nutrajxo) malmola; malseka: 煎饼搁凉了就~。 La patkukoj farigxas malmolaj kaj sekaj, kiam ili estas malvarmaj. / 火鸡肉~。 La meleagra viando estas seka. (质量低,品质差) malbona; malaltkvalita; maldelikata: 这双皮鞋太~了。 Tiuj cxi ledaj sxuoj estas tro maldelikataj. / 他的棋下得太~。 Li estas malbona sxakludanto. Li estas mallerta en sxakludado.

【柴火】 brulligno; brulsxtipo; hejtligno; brulajxo

【柴油】 dizeloleo: 重[轻]~ peza [malpeza] dizeloleo ~机车 dizela lokomotivo

【柴油机】 dizelo; dizelmasxino; dizelmotoro: 船用~ dizelo por sxipo / 陆用~ industria dizelo

【豺狼】 (野兽) sxakalo kaj lupo (残忍的人) malica kaj kruela homo; sxakalo

【豺狼当道】 sxakaloj kaj lupoj baras la vojon la kruelaj kaj malvirtaj homoj estas en potenco; la sxakaloj faras la legxon

【搀】 [chān] (搀扶) subteni iun je la brako; subteni iun per sia mano: 老奶奶由孙女~着进屋。 La maljunulino, subtenate de sia nepino, envenis en la cxambron. / 他让一位同学~着回家。 Li apogis sin sur kamarado por reveni hejmen. / 他把跌倒的小孩~起来。 Li levis la falintan infanon. / 把盲人~过马路 helpi al blindulo transpasi la straton (搀和) miksi: 往沙子里~石灰 miksi kalkon en sablon; miksi sablon kun kalko / 把两种杀虫剂~在一起 intermiksi du insekticidojn / 油和水~不到一块儿。 Oleo kaj akvo estas neintermikseblaj. / 往酒里~水 miksi akvon kun vino; falsi [bapti] vinon / 往牛奶里~水 adulteri [falsi, bapti] lakton

【搀扶】 subteni iun je la brako; subteni iun per sia mano

【搀和】 (搀杂) miksi: 粗粮细粮~着吃 mangxi nutrajxon miksitan el kruda kaj fajna grenoj (参加进去) enmiksigxi; gxeni: 我们正忙着呢,你别在这儿瞎~。 Ni estas multeokupitaj. Ne gxenu nin.

【搀杂】 miksi; intermiksi: 别把这两种菜籽~在一起。 Ne intermiksu tiujn cxi du specojn de legomaj semoj.

【馋】 [chán] mangxema; mangxavida; frandema; glutema: 嘴~ esti mangxema [glutema, frandema] / ~狗不肥。 Mangxema hundo ne grasigxas. / 眼~ jxeti avidajn rigardojn sur ion / 他见人下棋就~得慌。 Kiam li vidas sxakludon, liaj fingroj jukas al li.

【馋涎欲滴】 havi salivon en la busxo pro frandemo; salivumi [bavi] de mangxemo; la salivo venas al iu en la busxo: 使他~ igi lian busxon salivumi de mangxemo

【馋嘴】 (贪吃) esti frandema [mangxema, glutema] (贪吃的人) frandemulo; mangxemulo; glutemulo

【禅】 [chán] 〈佛教〉①(静坐默念) djano* (sanskrite: dhyana); kontemplado; meditado; zenismo: 坐~ praktiki djanon*; profundigxi en kontempladon sidante kun la kruroj krucitaj antaux si; sidi en meditado (与佛教有关的) budhana: ~堂 cxelo [cxambro] destinita por kontemplado / ~杖 bastono de praktikanto de djano* ——另读 [shàn]

【禅宗】  skolo de djano* [de cxina zeno]; zeno

【缠】 [chán] () volvi; cxirkauxvolvi; rulumi; vindi: ~线轴 volvi fadenon sur bobeno / 他手上~着绷带。 Lia mano estas bandagxita. / 蟒蛇把它的捕获物紧紧~住。 La boao sufoke stringis sian kaptajxon. (纠缠) impliki; obsedi; tedi; reteni: 两根线~在一起了。 La du fadenoj implikigxis. / 他被事情~住了,没能来。 Li ne povis veni, retenate de iu afero. / 他久病~身。 La malsano lin rongxas. Li suferas obsedantan [persistan] malsanon. / 女儿老~着我要一起逛商店。 Mia filino cxiam tedadis min insistante, ke mi butikumu kun sxi. / 别~着我! Ne tedu min! Lasu min trankvila! ③〈方〉(对付) trakti: 这人真难~。 Tiu cxi homo estas vere malfacile traktebla.

【缠绵】 〈书〉①(不能解脱) nemalimplikebla; alkrocxigxema; obsedanta: 情意~ obsedanta amsento / ~病榻 esti alnajlita al la lito per la malsano / 乡思~ esti turmentata de nostalgio [hejmveo] (婉转动人) melodia; emocia: 歌声柔和~ dolcxa kaj melodia kanto

【缠绕】 () volvigxi cxirkaux io; cxirkauxplektigxi cxirkaux io: 树上~着长春藤。 La hedero volvigxas cxirkaux la arbo. (纠缠) turmenti; gxeni; tedi: ~植物 volvoplanto

【产】 [chǎn] (生育) akusxi je; naski: 难~ malfacila akusxo / 顺~ facila [natura, normala] akusxo / 早~ antauxtempa akusxo / 助~ akusxigi / 大熊猫每胎只~一、二只。 La granda pandino ricevas nur unu aux du idojn cxe cxiu nasko. / ~卵 meti ovojn; ovumi (生产) produkti: ~粮 produkti grenon / ~棉区 kotonprodukta regiono / ~油国 petrolprodukta lando / 太湖盛~鱼虾。 La lago Tai abundas je fisxoj kaj salikokoj. / 这山以~茶著名。 Tiu cxi monto estas fama pro sia teo. / 稳~高~ alta kaj stabila produktokvanto (产品) produkt(ajx)o: 土特~ lokaj specialajxoj; indigxenaj produktoj (产业) proprietajxo; posedajxo; proprajxo: 房地~ nemoveblaj posedajxoj / 地~ biena posedajxo / 家~ familiaj posedajxoj

【产地】 produktejo: 甘蔗~ produkta regiono de sukerkano / 原料~ produktejo de krudaj materialoj / 大熊猫~ originloko de la grandaj pandoj ~证明书 atesto pri origino

【产量】 produktokvanto: 煤~ produktokvanto de karbo / 农业总~ la totala produktokvanto de la agrikulturo / 平均亩~ meza po-mu-a produktokvanto

【产品】 produkt(ajx)o; fabrikajxo: 农~ agrikulturaj produktoj / 工业~ industriaj produktoj / 石油~ petrolaj produktoj / 畜~ brutaj produktoj / 水~ akvaj produktaoj / 初级~ krudaj [neprilaboritaj] produktoj

【产生】 naski; estigi; kauxzi; produkti: 战争~许许多多祸害。 La milito kauxzas multajn malbonojn. / 对某事~影响 havi influon sur ion / ~好的结果 estigi bonajn rezultojn / 正确的理论是在斗争中~和发展起来的。 Gxusta teorio naskigxas kaj disvolvigxas en la batalo. / 你的错误是由对困难估计不足~的。 Via eraro devenas de la subtakso de la malfaciloj. / 代表由无记名投票选举~。 La deputitoj estas elektitaj per sekreta balotado. / 这会~什么结果呢? Kio do rezultos el tio?

【产物】 produkt(ajx)o; rezulto; frukto: 经济危机是资本主义的必然~。 La ekonomia krizo estas neevitebla rezulto de kapitalismo.

【产业】 (财物) proprietajxo; posedajxo; proprajxo; havajxo (实业) industrio: 第一[第二、第三]~ la unua [la dua, la tria] industrio [sektoro] ~革命 industria revolucio / ~工人 industriaj laboristoj / ~后备军 rezerva armeo de la industrio / ~结构 industria strukturo; strukturo de produktado / ~军 la armeo de industriaj laboristoj / ~资本 industria kapitalo

【谄媚】 flati; kajxoli; incensi; leki ies manon; leki la polvon de ies piedoj: ~取宠上级 flati siajn superulojn

【铲】 [chǎn] (铲子) sxovelilo: 煤~ sxovelilo por karbo (用铲子铲) sxoveli: ~土 sxoveli teron / 把雪~掉 forsxoveli la negxon / 把路~平 niveli [ebenigi] la vojon per sxovelilo

【铲除】 elradikigi; ekstermi; elimini: ~杂草 elradikigi la herbacxojn ~贪官污吏 elimini koruptitajn sxtatoficistojn / ~官僚主义的根苗 detrui la radikojn de burokratismo

【铲子】 sxovelilo

【阐明】 klarigi; ekspliki; lumigi; meti en lumon: ~自己的观点 meti en lumon sian vidpunkton / 用许多实例~一个论点 klarigi argumenton per multaj ekzemploj / ~问题 klarigi [lumigi] demandon

【阐述】 (pri)trakti; ekspliki; klarigi; elvolvi: ~问题 trakti problemon / ~人民群众在历史上的伟大作用 ekspliki la grandan rolon ludatan de la amasoj de la popolo en la historio / 把道理~清楚 klarigi la kialon / ~论点 elvolvi argumenton

【忏悔】 (认识错误而感痛心) penti; pentofari ②〈宗〉 konfesi siajn pekojn al Dio aux al pastro

【颤】 [chàn] tremi; vibri: 用发~的声音说话 paroli per trema vocxo / 他四肢发~。 Li tremas per cxiuj membroj. ——另读 [zhàn]

【颤动】 tremi; vibri: 声带~ vibrado de vocxkordo / 树叶在风中~。 La arbofolioj tremas en la vento.

【颤抖】 tremi: 他冻得全身~。 Li tremis de malvarmo per la tuta korpo. / 他吓得两腿~。 Liaj kruroj tremas pro [de] timo.

【昌盛】 prospera; floranta: 把中国建设成为一个富强、繁荣~的社会主义国家 konstrui Cxinion en potencan kaj prosperan socialisman landon

【猖獗】 furiozi; sovagxi; senbridi: 那个地区当时天花~。 Tiam la epidemio variolo furiozis en tiu regiono. / 活动~ konduki senbridajn aktivecojn / ~一时 furiozi [sovagxi] dumtempe

【猖狂】 senbrida; furioza; sovagxa; fanatika: ~的进攻 senbrida atako / ~破坏社会主义经济 furioze saboti la socialisman ekonomion / ~反扑 furioza kontrauxatako

【长】 [cháng] (距离大;时间久) longa: ~距离 longa distanco / 夏季昼~夜短。 En somero la tagoj estas longaj kaj noktoj mallongaj. (长度) longo: 主渠有多~? Kia estas la longo de la cxefa kanalo? / 长江全~六千三百公里。 La longo de Jangzi-rivero estas 6,300 kilometroj. La rivero Jangzi havas 6,300 kilometrojn da longo. (长处) forta punkto; fortajxo; bona kvalito: 取人之~,补己之短 venki siajn mankojn lernante de alies fortaj punktoj. (擅长) esti lerta en: 她~于刺绣。 Sxi estas lerta en brodado.

【长城】 la Granda Muro [Murego] (de Cxinio)

【长处】 forta punkto; fortajxo; bona kvalito; merito: 他有许多~。 Li havas multajn bonajn kvalitojn. / 国无论大小,都各有~和短处。 Cxiu nacio, granda aux malgranda, havas siajn fortajn kaj malfortajn punktojn.

【长此以往】 se tio dauxros; se aferoj tiamaniere dauxros: 这些青少年不好好念书,却成天玩牌,~,怎么得了。 Tiuj cxi dekkelkjaruloj ne diligente lernas; anstatauxe ili cxiam ludas kartojn. Se ili dauxre agos tiamaniere, kiaj homoj ili farigxos?

【长度】 longo; longeco: 测量黄河的~ mezuri la longon de la Flava Rivero / 这条跑道的~为一千米。 Tiu cxi kurejo havas 1,000 metrojn da longo. / 元音的不同~ malegala longeco de la vokaloj

【长短】 (长度) longo: 这两条绳子~差不多。 Tiuj cxi du sxnuroj havas preskaux saman longon. / 大衣的~ la longo de la surtuto (意外变故) akcidento: 免得有个~ por ke okazu nenia akcidento / 渔民出海捕鱼,家里人总是提心吊胆,唯恐有个~。 Kiam fisxistoj iris kapti fisxojn sur la maro, iliaj familianoj cxiam estis posedataj de timo pri eblaj akcidentoj. (是非) pravo kaj malpravo; fortajxo kaj malfortajxo: 背地里议论别人~ babili pri fortajxo aux malfortajxo de iu sen lia scio; klacxi pri iu post lia dorso ④〈方〉(无论如何) cxiaokaze: 明天的晚会你~要来。 Cxiaokaze vi devos veni al la morgauxa vesperkuveno.

【长方形】 〈数〉 rektangulo; ortangulo; oblongo

【长久】 longatempe; longdauxre; longe; por longa tempo: 他打算~在这儿住下去。 Li intencas logxi cxi tie longatempe. / 这种发夹外形美观,但用不~。 Tiuj cxi harpingloj aspektas bele, sed ili ne dauxros longe.

【长跑】 longdistanca kurado [vetkuro]; dauxrkurado ~运动员 longdistanca kuristo

【长篇大论】 sin esprimi abundvorte; longa parolado aux artikolo: 只要有机会,他就要~地讲起来。 Li kaptas cxiun okazon por fari longan, bombastan paroladon. / 讲话要简明扼要,不要~。 Esprimu vin klare kaj koncize kaj evitu abundvortecon.

【长期】 dum longa periodo [tempo]; longperioda; longtempa; longdauxra: ~规划 longperioda plano / ~共存,互相监督 longtempa kunekzistado kaj reciproka kontrolado / ~战争 longdauxra milito / ~以来 de longa tempo; de longe ~性 longadauxreco

【长途】 longa distanco: ~跋涉 fari longan penigan vojagxon / ~奔袭 〈军〉 fari longdistancan atakon ~电话 longdistanca [interurba] telefonado / ~电话局 longdistanca telefona centralo / ~电话线 grandadistanca lineo / ~电信局 longdistanca telekomunika centralo [buroo] / ~飞行 longdistanca flugado / ~汽车 longdistanca auxtobuso; regullinia auxtobuso / ~运输 longdistanca transportado

【长远】 longperioda; longtempa: ~的利益 longperioda intereso / ~规划 longperioda plano / 从~的观点看问题 konsideri la aferojn el longperioda vidpunkto

【长征】 (长途跋涉) longa marsxado; ekspedicio: 在实现四个现代化的新~中夺取新的胜利 gajni novajn venkojn en la nova longa marsxado por la realigado de la kvar modernigoj ②〈史〉 la Longa Marsxado (1934-1935)

【场】 [cháng] (打谷场) drasxejo: 麦子已经上~。 La tritiko jam estis portita al la drasxejo. / 打~ drasxado ②〈方〉(市集) kampara foiro: 赶~ iri al la foiro; viziti la foiron ③〈量〉(uzata por indiki procezon): 一~大雨 unu pluvego / 一~硬仗 unu akra batalo / 大干一~ labori kun fervorego / 大哭一~ plori per varmaj larmoj / 一年病了两~ malsanigxi du fojojn en la dauxro de unu jaro ——另读 [chǎng]

【场院】 korto; drasxejo; grensunumejo

【肠】 [cháng] intesto; 〈医〉 entero: 大~ dika intesto / 小~ maldika intesto

【肠胃】 stomako kaj intestoj; stomako: ~不好 havi malbonan digeston ~病 stomak-intestaj [enterogastraj] malsanoj / ~炎 stomak-intesta inflamo; enterogastrito

【肠炎】 〈医〉 intest-inflamo; enterito

【肠子】 intesto

【尝】 [cháng] (辨别滋味) provi; gustumi: ~酒 provi vinon per gustumado / ~咸淡 gustumi por diri, cxu gxi estas suficxe sala / 艰苦备~ jam koni malfacilajn tempojn; jam sperti cxiujn suferojn / ~到甜头 gustumi merititan felicxon; ekkoni la bonon de io; eltiri profitojn el io (曾经) iam; iam antauxe: 未~ ne is; neniam is

【尝试】 provi: 为了增产,他们~过一切办法。 Ili faris cxiun sian eblon [cxian provon] por pliigi la produkton. / 巴黎公社是建立无产阶级专政的第一次英勇~。 La Pariza Komunumo estis la unua heroa provo por starigi la protetaran diktaturon.

【常】 [cháng] (平常) ordinara; normala: 人情之~ natura kaj normala / 习以为~ kutimigxi al io / 反~ anormala; anomalia (经常) konstanta; cxiama: 冬夏~青 resti verda la tutan jaron; cxiamverda / ~驻联合国代表 konstanta reprezentanto al la Unuigxintaj Naciojn (时常) ofte: ~见的 ofte vidata; ofta / ~来~往 ofte intersxangxi vizitojn / 他不~来。 Li malofte venas.

【常备不懈】 esti cxiam preta kaj neniam malstecxi sian viglatentemon; esti cxiam en alarma stato

【常常】 ofte; kutime; regule; de tempo al tempo: 他~工作到深夜。 Li ofte laboras gxis profunda nokto. / 年终时,人们~总结过去,展望将来。 Cxe la jarfino oni kutime resumas siajn spertojn kaj faras planon por la estonteco.

【常规】 konvencio; rutino; regulo: 按~办事 sekvi la malnovan rutinon / 打破~ rompi kun la konvencioj ~疗法 rutina kuracado / ~武器 konvenciaj armiloj / ~战争 konvencia milito

【常见】 ofte vidata; ofta: 五十年代初,电视机不像如今这样~。 En la komenco de la 50-aj jaroj la televidiloj ne estas tiel oftaj kiel nun. ~病 ofta malsano

【常年】 (终年) dum la tuta jaro; de jaro al jaro: ~坚持体育锻炼 tutjare persisti en korpa ekzercado / ~战斗在农业生产第一线 pene labori sur la fronto de la agrikultura produktado de jaro al jaro (平常年景) ordinara jaro; jaro, kiu estas nek bona nek malbona: 本地区小麦~亩产三百公斤。 En tiu cxi regiono la po-mu-a produktokvanto de tritiko en la ordinara jaro estas 300 kilogramoj.

【常识】 gxeneralaj [fundamentaj, elementaj] scioj; komuna sagxo: 卫生~ elementaj scioj pri higieno / 政治~ fundamentaj scioj pri politika scienco / 生活~ scioj pri la cxiutaga vivo / 这是有违~的。 Tio estas kontraux la komuna sagxo. ~课 kurso de gxeneralaj scioj

【常态】 normalo; normala stato [kondicxo, konduto]: 一反~ deklinigxi de la normalo; esti kontrauxa al la normala stato / 恢复~ reveni al la normala stato ~曲线 〈统计〉 normala kurbo

【常务】 cxiutagaj aferoj; regula okupo: 主持~ preni sur sin la cxiutagajn aferojn ~理事 direktanta estrarano [direktoro] / ~委员 membro de la konstanta komitato / ~委员会 konstanta komitato

【偿】 [cháng] (补偿) kompensi; pagi; repagi: 得不~失。 La profitoj ne kompensas la perdojn. La gajno ne kovras la perdojn. / 血债要用血来~。 La sxuldoj de sango devas esti pagataj per la sango. (满足) kontentigi; plenumi: 如愿以~。 La deziro estas plenumita. / 得~夙愿 havi sian longe karesatan deziron plenumita

【偿还】 pagi; repagi; redoni: ~债务 pagi sxuldon / 如数~ repagi la tutan [precizan] sumon / 分期~ 〈经〉 amortizi

【厂】 [chǎng] (工厂) fabriko; uzino; manufakturo: 服装~ fabriko de vestoj / 火柴~ fabriko de alumetoj / 卷烟~ manufakturo de cigaredoj / 机床~ uzino de ilmasxinoj / 炼油~ rafinejo de petrolo / 炼钢~ sxtalejo / 面粉~ farunfabriko / 制糖~ sukerrafinejo; sukerfabriko / 造船~ sxipfarejo; sxipkonstruejo / ~办学校 lernejo funkciigata de la fabriko / ~际协作 kunlaborado inter fabrikoj (厂子) stokejo; staplo; vartenejo: 煤~ staplo de karbo

【厂矿】 fabrikoj kaj minejoj ~企业 industriaj kaj minaj entreprenoj

【厂长】 direktoro de fabriko; fabrikestro

【场】 [chǎng] (场地) loko; tereno; -ejo: 会~ kunvenejo / 篮球~ tereno por korbopilko / 战~ batalkampo / 中国队上~的是…… La cxina teamo konsistas el / 现~ sur la loko mem (de la akcidento); surloke / 在~ cxeesti; esti atestanto / 当~被抓 esti kaptita cxe la fresxa faro [kun la peko en la mano] (舞台) scenejo: 上~ suriri sur la scenejon / 下~ foriri de la scenejo ③〈剧〉 sceno: 第二幕第三~ Akto , Sceno ④〈量〉(uzata por amuzaj aux sportaj aktivecoj): 一~电影 unu prezentado de filmo / 一~足球赛 unu matcxo de futbalo / 加演一~ doni ekstran prezentadon / 儿童专~ prezentado speciale por infanoj / 第二~演出两点开始。 La dua prezentado komencigxas je la dua horo. ⑤〈物〉 kampo: 电~ elektra kampo / 磁~ magneta kampo

【场地】 loko; tereno; -ejo; spaco: 运动~ sportejo / 训练~ tereno por trejnado / 施工~ konstruejo / 由于~有限,我们只展出部分产品。 Ni ekspozicias nur parton de niaj produktoj pro limigiteco de la spaco. / 交换~ 〈体〉 intersxangxo de la terenduonoj; loksxangxo

【场合】 okazo; situacio; cirkonstanco: 外交~ diplomatia okazo / 正式~ formala okazo / 在任何~都要维护人民的利益。 Oni devas protekti la interesojn de la popolo en cxia okazo.

【场面】 (文艺作品中的) sceno; spektaklo: 女主角英勇就义的~ la sceno, en kiu la heroino kuragxe iras al ekzekutigxo / 画面再现了人民解放军占领南京的伟大~。 La pentrajxo prezentas la grandiozan scenon de ekokupo de Nanjing fare de la Popola Liberiga Armeo. (情景) okazo; sceno: 高度喜剧性的~ sceno de alta komikeco / 热烈友好的~ sceno de varma amikeco / 盛大的~ grandioza okazo (表面的排场) ekstera aspekto; sxajno: 撑~ paradi; ostenti*; teni la paradan eksterajxon

【场所】 loko; ejo; areno: 公共~ publika loko / 休息~ ripozejo / 政治斗争的~ politika areno

【敞】 [chǎng] (宽绰) (pp domo, korto ktp) grandspaca; spacoplena: 这屋子太~。 Tiu cxi cxambro estas tro granda. (打开) malfermi; lasi malfermita: ~着门 lasi la pordon vaste malfermita / ~着怀 kun sia jako aux cxemizo nebutonumita

【敞开】 vaste malfermita: ~着的门 vaste malfermita pordo; oscedanta pordo / 谈判的大门依然~。 La pordo de la intertraktado restas vaste malfermita. / ~思想 diri cxion, kio estas en la koro; paroli sen rezervo

【敞亮】 (宽敞明亮) vasta kaj hela: 这个房间很~。 Tiu cxi cxambro estas vasta kaj hela. ②〈喻〉 (pri ies penso) klara: 经你一讲,我心里~多了。 Auxdinte vian klarigon, mi havas multe pli klaran komprenon.

【怅】 [chàng] cxagrenigxi; bedauxri: 走访不遇为~。 Mi bedauxras, ke mi ne trovis vin en via hejmo.

【怅惘】 malgaja kaj perpleksa; melankolia; malvigla

【畅】 [chàng] (无阻碍) senbare; glate: ~行无阻 pasi senobstrukce; procedi sen malhelpo (尽情) lauxdezire; libere; sengxene; plezure: ~饮 plezure trinki (alkoholajxon); sat-trinki

【畅快】 gaja; gxoja; plezura; senzorga: 心情~ esti en bona humoro / 大家都玩得非常~。 Cxiuj tre gaje amuzigxis.

【畅所欲言】 diri cxion, kio estas en la koro; lebere diri, kion oni pensas; libere elversxi sian koron

【畅谈】 paroli libere kaj gxis sia kora kontenteco; paroli kun entuziasmo pri; sengxene [libere] konversacii; sate babili: 请来我处~一番。 Venu do cxe min, kaj ni sate interbabilu. / ~国内外大好形势 paroli kun entuziasmo pri la bonega situacio enlanda kaj internacia

【畅通】 libera; sen obstaklo; sen baro: 绿灯一亮,道路~。 Kiam la verda lumo estas donita, la pasado estas libera. / 这座过去少有人到的小城如今公路铁路都~了。 Tiu cxi antauxe malpli frekventata urbeto estas nun alirebla per sxoseo kaj fervojo.

【畅想】 lasi liberan kuron al sia imago [sia fantazio, siaj pensoj]

【畅销】 rapide vendigxi; havi debiton; vendigxi kiel varmaj bulkoj; esti tre postulata: ~商品 varoj, kiuj rapide vendigxas [kiuj vendigxas kiel varmaj bulkoj] / 中国丝绸在国外十分~。 La cxinaj silkajxoj havas grandan debiton sur la internacia merkato. ~书 libro, kiu vendigxas en tre grandaj nombroj; furora libro

【畅游】 (尽情地游览) fari agrablan vojagxon; viziti kun plezurgxuo: ~名胜古迹 fari agrablan vojagxon al lokoj kun pitoreskaj pejzagxoj kaj historiaj restajxoj (畅快地游泳) fari nagxon kun plena plezurgxuo: ~长江 nagxi kun plena plezurgxuo en Jangzi-rivero

【倡导】 iniciati; preni la iniciaton de; proponi; rekomendi: ~技术革新 preni la iniciaton de teknika renovigo / 我国~的和平共处五项原则 la kvin principoj de paca kunekzistado iniciatita de Cxinio / 党中央~的工作方法 labormetodo rekomendita de la centra komitato de la Partio

【倡议】 proponi; iniciati; preni la iniciaton de: ~召开科学工作者大会 proponi la kunvokon de konferenco de scienculoj / 关于回收废料的~ propono koncernanta la reutiligon de forjxetajxoj ~权 〈外〉 iniciativo / ~书 skribita propono / ~者 iniciatinto; proponanto

【唱】 [chàng] (依照乐律发出声音) kanti: ~国歌 kanti la nacian himnon / ~女高 kanti sopranon / 颂歌一曲唱北京 kanti lauxdkanton al Pekino () krii; kanti: 鸡~三遍。 La koko kantas [krias] tri fojojn. (歌曲;唱词) kanto; kanta parto de tradicia cxina opero

【唱段】 ario: 京剧~ ario el Pekina opero

【唱对台戏】 prezemti rivalan spektaklon rivali kun iu; oponi kontraux iu

【唱反调】 kanti malsamajn ariojn; ne esti en la tono; intence paroli aux agi kontraux iu

【唱高调】 eligi alte-sonantajn vortojn; paroli per lauxtaj [belaj] vortoj; bombaste paroli: 别~,你要是能干,就来试试。 Cxesu kun viaj alte-sonantaj vortoj. Se vi povas fari tion, venu kaj faru provon.

【唱空城计】 ludi la artifikon de la malplena urbo (blufe trompi la malamikon malfermante la pordegon de malforte defendata urbo) sxajnigi sin bone preparita al batalo por kasxi sian malfortan defendon; havi forestantan personaron

【唱片】 gramofondisko; disko: 密纹~ mikrokanela disko; fajne kanelita disko / 灌~ surdiskigo / 放~ meti diskon

【唱腔】 〈剧〉 melodioj [vocxa muziko] en tradicia cxina opero; kanto de opero; ario; melodio: 京剧~ ario de Pekina opero

【抄】 [chāo] (抄写) kopii; transskribi: ~书 kopii el libro / 请把稿件~一下。 Bonvolu mane kopii la manuskripton. / 原文~ fari lauxvortan transskribon de la originalo; lauxvorte kopii (抄袭) plagiati; kopii: ~别人的文章 plagiati alies artikolon / ~别人的作业 kopii la taskon de alia studento / 谁也闹不清他们是谁~谁的。 Oni ne scias, kiu el ili plagiatas la alian. (搜查并没收) trasercxi kaj konfiski: 查~ inventarii kaj konfiski la havajxon de krimulo / ~强盗的老窝 detrui neston de rabistoj (走较近的小道) preni malpli longan vojeton: ~到敌人前面 antauxigxi al la malamiko prenante malpli longan vojeton (袖手) meti [kasxi] (la manojn) en siajn manikojn: ~着手站着 stari kun la manoj kasxitaj en la manikoj; resti kun krucitaj brakoj (抓取) ekkapti; ekpreni: ~起一把大锤就干 ekpreni martelon kaj komenci labori / 谁把我的字典~走了? Kiu forprenis mian vortaron?

【抄录】 fari kopion; kopii: ~论文资料 kopii dokumentojn por sia tezo / 这段引文是从报纸上~来的。 Tiu cxi citajxo estas tirita el artikolo de jxurnalo.

【抄袭】 (抄别人的作品) plagiati; kopii: ~行为 plagiato (盲目沿用) blinde prunti al si alies sperton ③〈军〉 flankpasi [cxirkauxiri] kaj surprizataki (la malamikon)

【抄写】 (mane) kopii; transskribi ~员 kopiisto; transskribisto

【钞票】 bankbileto; monbileto; papermono: 五元一张的~ kvin-juxan-a bankbileto ~纸 bankbileta papero

【超】 [chāo] (超过) superi; devanci; preterpasi: 赶先进,~先进 atingi kaj superi la avangardajn (personojn ktp) / 亩产~千斤 produkti pli ol mil gxin-ojn po mu-o / ~车 preterpasi [devanci] veturilon (超出异常的,超出范围的) super-; ultra-; ekster-: ~现实主义 superrealismo; surrealismo / ~音速飞机 supersona aviadilo / ~短波 ultrakurtaj ondoj

【超产】 superi la produktokvoton: ~百分之二十 superi la produktokvoton je 20 ~奖 rendimenta kromsalajro

【超出】 transpasi; superi; transcendi: ~范围 transpasi [superi] la limojn / ~定额 superi la kvoton / ~预料 superi la atendon [la antauxvidon] de iu

【超额】 superi la kvoton: ~完成生产指标 superi la produktokvoton / ~完成任务 plenumi sian taskon superante la normojn / 比去年~生产百分之三十 produkti 30 pliajn procentojn ol pasintjare / ~完成国家计划百分之十五 superplenumi je 15 la sxtatan planon ~利润 superprofito / ~剩余价值 troa plusvaloro

【超过】 superi; transpasi; pli ol: 智力~别人 esti pli ingeligenta ol la aliaj / ~规定的速度 superi la permesitan rapidon / ~设计能力 superi la projektitan kapablon / 顺利条件~困难条件。 La favoraj kondicxoj superas la malfacilajn. / 到会代表~百分之九十。 Pli ol 90 da delegitoj cxeestis la sesion. / ~某人的想像力[理解力] transpasi ies imagon [komprenkapablon] / ~限度 transpasi la mezuron [la limojn] de io

【超级】 supera; super- ~大国 superpotenco / ~公路 supersxoseo / ~间谍 superspiono / ~市场 superbazaro / ~油轮 superpetrolsxipo

【超龄】 superagxa: ~团员 superagxa membro de la Junulara Ligo

【超然】 indiferenta; senpartia; aparta: 采取~的态度 preni indiferentan sintenon; sin teni ekster afero

【超声波】 〈物〉 ultrasonoj; supersonaj ondoj ~疗法 ultrasonoterapio

【超音速】 〈物〉 supersona: ~喷气机 supersona jeto; superjeto / ~战斗机 supersona cxasviadilo / ~战略轰炸机 supersona strategia bombaviadilo

【超越】 superi; venki; transpasi: ~职权范围 superi [transpasi] la povon de iu / ~障碍 venki obstaklojn / ~所许可的范围 transpasi la permesitajn limojn ~射击 〈军〉 superkapa pafado

【超支】 superelspezi; tro elspezi; elspezi pli ol enspezi

【超重】 (超载) supersxargxo; trosxargxo (超过规定重量) plipezo; tropezo: 你的行李~了。 Vi havas plipezon de pakajxo. / 您的信~十五克。 Via letero havas plipezon de dek kvin gramoj. ~信 tropeza letero / ~行李 tropeza pakajxo

【巢】 [cháo] nesto: 鸟~ nesto de birdoj / 匪~ nesto [rifugxejo] de rabistoj

【巢穴】 nesto; (best)kaverno; rifugxejo: 匪徒的~ nesto [rifugxejo] de rabistoj

【朝】 [cháo] (朝廷) imperiestra kortego; registaro; regado: 上~ iri al la kortego / 在~党 partio en (reg)potenco; reganta partio (朝代) dinastio: 唐~ Tang-dinastio / 改~换代 sxangxigxo de dinastio (一个君主的统治时期) regado de imperiestro: 康熙~ dum la regado de la imperiestro Kangxi (上朝议事) kortega auxdienco: 早~ matena kortega auxdienco (朝拜) fari pilgrimon al ⑥〈介〉 al; en direkto al; fronte al; vizagxe al: ~书店走去 iri al la librejo / ~南走 iri al la sudo; iri suden / ~敌人开火 pafi al la malamiko / 窗子~外[里]开。 La fenestro malfermigxas eksteren [internen]. / ~街的窗户 fenestroj, kiuj donas vidon sur la straton / 房子坐西~东。 La domo rigardas al la oriento. / 国际形势~着有利于各国人民的方向发展。 La internacia situacio disvolvigxas en direkto favora al la popoloj de la mondo. ——另读 [zhāo]

【朝代】 dinastio

【朝中有人好做官】 oni povas esti facile rekomendita kaj farigxi sxtatoficisto [oni povas havi brilan sxtatoficistan karieron], se oni havas parencon aux amikon servantan en la kortego

【潮】 [cháo] (潮水) tajdo: 旱~ matena tajdo / 涨[落]~。 La tajdo flusas [malflusas]. / 大[小]~ sizigia [morta] tajdo (风潮) striko; fluo; tajdo: 工~ laborista striko / 学~ studenta striko / 思~ pensfluo / 革命高~ alta tajdo de la revolucio / 怒~ furioza tajdo (潮湿) humida; malseka: 火柴受~了。 La alumetoj malsekigxis. / 下雨天东西容易返~。 Dum pluvaj tagoj la objektoj facile humidigxas.

【潮流】 (水流) tajdo; fluo (趋势) fluo; tendenco: 历史~ la fluo [la tendenco] de la historio / 顺应世界之~ adaptigxi al la gxenerala tendenco de la mondo; sekvi la gxeneralan tendencon de la mondo

【潮水】 tajdo: ~上涨了。 La tajdo flusas. / 国庆节的夜晚,欢乐的人群像~一样涌向天安门广场。 En la nokto de la Nacia Festo la gxoja homamaso fluegas al Tian’anmen-placo.

【吵架】 kvereli; disputi; malpaci: 我跟他~了。 Mi havis kverelon kun li.

【吵闹】 (争吵) kvereli; disputi (声音杂乱) bruego; tumulto: 走廊里传来一阵~声。 En la koridoro levigxis bruego.

【炒】 [chǎo] (一种烹调方法) kirle-friti; kirle-rosti: ~肉丝 kirle-frititaj viandostrioj / ~黄瓜 kirli-fritita kukumo / 糖~栗子 kasxtanoj kirle-rostitaj en sablo kun bruna sukero / ~花生 kirle-rostitaj ternuksoj (倒买倒卖) spekuli pri: ~股票 spekuli pri akcioj

【炒菜】 (用油炒) kirle-friti (炒的菜) kirle-fritita plado: 我们要了两个~一个汤。 Ni mendis du pladojn kaj unu supon.

【炒股】 sin okupi pri borsaj operacioj; spekuli pri akcioj

【炒鱿鱼】 〈口〉 maldungi iun; meti iun sur la straton: 被~ esti maldungita

【车】 [chē] (车辆) veturilo: 军用~ militaj returiloj / 一~干草 cxaro da fojno (利用轮轴旋转的工具) ilo turnata per rado: 纺~ radsxpinilo (机器) masxino: 开~ funkciigi masxinon / 停~ haltigi masxinon / 试~ provo de malsxino (车床切削) torni: ~机器零件 torni masxinparton / ~内圆 interna tornado / ~外圆 ekstera tornado / ~平面 ebena tornado (用水车取水) levi akvon per norio

【车床】 〈机〉 tornilo; tornatoro: 自动~ auxtomata tornilo / 精密~ tornilo de precizeco

【车次】 (列车的编号) numero de trajno (公共汽车行车次第) numero de auxtobuso (indikanta la ordon de ekveturo)

【车工】 (指工种) laboro de tornado (指工人) tornisto ~车间 laborejo de tornistoj

【车间】 laborejo: ~主任 estro de laborejo

【车辆】 veturilo: 来往~ la veturiloj, kiuj cirkulas / 铁路机车及~ la ruligxanta materialo

【车轮】 rado (de veturilo)

【车票】 bileto: 火车~ fervoja bileto / 公共汽车~ auxtobusa bileto

【车水马龙】 sencxesa fluo de cxevaloj kaj kalesxoj intensa trafiko: 林荫道上~。 Sur la bulvardo estas intensa cirkulado. / 门前~。 En la korto svarmas vizitantoj.

【车厢】 vagono

【车站】 (火车的) stacidomo; (fervoja) stacio; (电车、公共汽车的) haltejo

【扯】 [chě] (拉扯) tiri: 把人~到一边 tiri iun flanken / 我~~他的袖子让他别再说下去。 Mi ektiris lin je la maniko por lin silentigi. / ~着嗓子喊 plenplume krii; krii per forta vocxo [per la tuta gorgxo] / 这是两个问题,不应该往一块儿~。 La du demandoj ne devas esti miksitaj kune. () sxiri: 把纸~得粉碎 sxiri la paperon en mil pecojn / ~下某人的假面具 senmaskigi iun () acxeti: 咱俩好好~一~。 Ni sate interbabilu. / 别~远了。 Ne tro foren de la temo! Al la afero! (z) / 东拉西~ sencele babili; saltadi el unua al deka (z) / 把问题~清楚 klarigi la problemon

【扯皮】 disputi pri bagateloj; droni en vanaj diskutoj: 政府机构互相~。 Registaraj organizoj forsxovas la respondeceon unu al alia.

【彻底】 komplete; gxisfunde; centprocente; radikale: ~的社会主义革命 kompleta socialisma revolucio / 与旧传统观念~决裂 komplete [radikale] rompi kun la tradiciaj ideoj / 进行~的调查 fari gxisfundan enketon / ~的唯物主义者 konsekvenca materiisto / ~解决问题 solvi la problemon unu fojon por cxiam / ~的世界语基础主义者 gxisosta fundamentisto

【彻头彻尾】 de la kapo gxis la piedoj; centprocenta; pura; kompleta: ~的反动纲领 centprocenta reakcia programo / ~的谎言 pura [nura] mensogo / ~的坏蛋 kompleta kanajlo

【彻夜】 dum la tuta nokto; tra la nokto; tutnokte: ~不眠 maldormi gxis la tagxigxo; ne fermi la okulojn dum la tuta nokto; pasigi la nokton sendorme / ~工作 labori la tutan nokton; oferi sian tutan nokton al la laboro

【撤】 [chè] (除去) forigi; formovi: ~障碍物 forigi obstaklon / ~碗盏 depreni la mangxilaron; prilevi la tablon (撤消) eksigi; sengigi iun je lia ofico: 他的职给~了。 Li esits eksigita. Li estis senigita je lia ofico. (撤退) retirigxi; retreti; evakui: 向后~ retirigxi; retreti / 主动~出 proprainiciate retirigxi [retreti] / ~出战斗 retirigxi [retreti] el la batalo / ~出城市 evakui urbon / ~出伤员 evakui la vunditojn / ~走专家 revoki la ekspertojn

【撤兵】 retiri siajn trupojn

【撤离】 forlasi; evakui: ~阵地 forlasi [evakui] pozicion / ~一座城市 evakui urbon

【撤退】 retirigxi; retreti; evakui; trumpeti la retreton: 命令部队向某地~ doni la ordonon al siaj trupoj retirigxi al iu loko / 秩序井然地~ retreti en bona ordo

【撤销】 nuligi; eksigi; retiri; aboli; desavui*: ~其职务 senigi iun je lia ofico; eksigi iun / ~前议 nuligi decidon / ~处分 nuligi punon / ~原计划 nuligi la originan planon / ~命令 nuligi la ordonon / ~机构 disigi organizon / ~法令 aboli dekreton / ~邀请 retiri inviton / ~判决 nuligi [kasacii] verdikton

【撤职】 senigi iun je lia ofico [funkcion]; eksigi iun: ~查办 eksigi kaj persekuti iun

【尘】 [chén] (尘土) polvo: 一~不染 tiel pura, ke oni ne trovas ecx unu polveron sur gxi; senmakula (尘世) tiu cxi mondo: ~俗 tiu cxi mortema mondo

【尘世】 〈宗〉 tiu cxi mondo; tiu cxi mortema vivo; la tera vivo

【尘土】 polvo: 卡车过处,~飞扬。 La kuranta kamiono levas post si nubon da polvo. / 满身~ esti tutkorpe kovrita de polvo

【臣】 [chén] (君主时代的官吏、百姓等) sxtatoficisto sub feuxda reganto; ministro; kortegano; vasalo; regato: 君~ la suvereno [la monarko] kaj liaj regatoj [ministroj, korteganoj] (官吏对皇帝的自称) (uzata tiam, kiam sxtatoficisto aux ministro parolas al la imperiestro) via servanto; mi

【沉】 [chén] (沉没) mallevigxi en la akvo; subakvigxi; alfundigxi; droni: 木头在水里不~。 La ligno ne mallevigxas en la akvo. / 船~了。 La sxipo dronis [subakvigxis, alfundigxis]. / 石~大海 kiel sxtono falinta al la fundo de la maro / 红日西~。 Sinkas la subiranta suno. ②〈喻〉(向下放) (pp abstraktaj aferoj) mallevi: ~下心来工作 koncentri sin sur sian laboron; serioze komenci sian laboron / 把脸一~ preni severan [malkontentan] mienon; eklongigi la vizagxon () profunda: ~醉 morte ebria; plene ebria / ~痛 profunda doloro; dolorego / 睡得很~ dormi profunde, kiel gliro; dormi per peza dormo (z) () peza: 这只箱子真~! Kiel peza estas tiu cxi kofro! / 头有点发~ senti sian kapon peza / 胳膊~ havi rigidan brakon / 我两条腿~得迈不动步。 Miaj kruroj estas tiel pezaj, ke mi apenaux povas fari ecx unu pasxon.

【沉甸甸】 peza: ~的一口袋稻种 peza sako de semrizo / ~的谷穗 pezaj spikoj de milio / 任务还没完成,心里老是~的。 Mi sentas la koron peza cxe la penso, ke la tasko ankoraux ne estas plenumita.

【沉积】 (因沉淀而堆积) sedimenti; demetigxi: 泥沙~河底。 La sxlimo demetigxis sur la riverfundon. ②〈地〉(也说“沉积作用”) sedimentigxo ~层 sedimento / ~物 sedimento / ~岩 sedimenta roko

【沉浸】 droni; esti absorbita en: ~在幸福的回忆中 droni [esti absorbita] en la memoro pri la felicxaj tagoj / 全城~在节日的欢乐气氛中。 Festa atmosfero regas en la tuta urbo.

【沉静】 (沉寂) silenta; kvieta: 夜深了,周围~下来。 La nokto estas profunda, la silento regas [cxio estas kvieta] en la cxirkauxajxo. (安静) kvieta; trankvila; serena: ~的神色 kvieta mieno; serena aspekto / 心情~ havi serenan humoron / 这姑娘~。 Sxi estas kvieta knabino.

【沉闷】 (天气、气氛等) peza; prema; sufoka: ~空气为之一扫。 La sufoka atmosfero estas forpelita. (不舒畅;不爽朗) preme malgxoja; moroza; malbonhumora; malgajema; trista; deprimita; ne malkasxema: 心情~ esti en malbona humoro; senti sin deprimita [preme malgxoja] / 他这个人很~。 Li estsas homo ne malkasxema.

【沉没】 subakvigxi; droni; alfundigxi; sinki; mergigxi: 敌舰被鱼雷击中,立即~。 La malamika sxipo, trafite de torpedo, tuj dronis.

【沉默】 (不爱说话) silentema; malparolema; malbabilema: 他变得更加~。 Li farigxis ecx pli silentema. (不说话) silenti; esti muta [senvorta]: 保持~ gardi la silenton; enfermigxi en la muteco / 打破~ rompi la silenton / 他~了一会又继续说下去。 Li denove dauxrigis sian paroladon post pauxzo.

【沉默寡言】 silentema; malparolema; parolsxparema; malbabilema: 他一向~。 Li cxiam estas homo parolsxparema.

【沉溺】 droni; sin doni al: ~于声色 droni en plezuroj; sin fordoni al dibocxado

【沉睡】 dormi profunde (kiel gliro); dormi per peza dormo (z); dormi sxtonan dormon: 春天,大自然从~中苏醒过来。 En printempo la naturo vekigxas el sia longa dormo.

【沉思】 profunde pripensi; mediti; kontempli: 陷入~ droni en medito; profundigxi [esti absorbita] en siaj pensoj; enpensigxi / 我正在~,忽然听见有人叫我的名字。 Mi estis absorbita en miaj pensoj, kiam mi auxdis iun min vokanta. / 一阵急促的脚步声打断了他的~。 Hastaj pasxoj elsxiris lin el liaj meditoj.

【沉痛】 (痛心) aflikto; profunda doloro; malgxojego: 他辜负了他父亲的期望,感到十分~。 Li estas tre afliktita konsciante, ke li trompis la esperojn de sia patro. / 表示~的哀悼 esprimi profundan kondolencon / 他对自己的错误感到十分~。 Li sentis profundan rimorson pro sia eraro. (深刻) profunde sentata; amara: ~的教训 amara leciono; leciono lernita el siaj amaraj travivajxoj

【沉重】 () peza: ~的脚步 pezaj pasxoj / 给敌人以~的打击 doni pezan baton al la malamiko / 心情~ havi pezan koron (严重) serioza; grava; dangxera; kriza: 病情~ esti dangxere malsana

【沉住气】 sin regi; resti mastro de si mem; gardi sian malvarman sangon; ne ekscitigxi: 沉不住气 perdi [ne povi gardi] sian memregadon / 不要一听到不同意见就沉不住气。 Ne ekscitigxu tuj kiam vi auxdas malsaman opinion.

【沉着】 aplamba; trankvilanima; nekonsternebla: 勇敢~ esti kuragxa kaj aplomba / ~应战 alfronti atakon kun aplombo

【沉醉】 esti ebria de; droni: ~在节日的欢乐中 esti ebria de gxojo de la festo / 不要~在成绩之中。 Ne lasu vin ebriigi de la sukceso. / ~于政治空谈 droni en politika vortabunda parolado

【陈】 [chén] (安放) meti; loki: 书架上满~新书。 La bretoj estas plene primetitaj per novaj libroj por elmontrado. (叙说) diri; klarigi: 此事当另函详~。 La afero estos detale klarigita en aparta letero. (时间久的) malnova; malfresxa: ~面包 malfresxa pano / ~大米 pasintjara [lastjara] rizo (南朝之一) Chen-dinastio (557-589), unu el la Sudaj Dinastioj

【陈词滥调】 stereotipaj [gurditaj] frazoj; sxablonaj dirmanieroj; banalaj esprimoj; klisxoj

【陈腐】 malmoderna; malaktuala; ekskutima; arkaika: ~的观念 malmodernaj ideoj / ~的教条 malaktualaj dogmoj

【陈旧】 malnova; eksmoda; ekskutima; malmoderna; malfresxa; arkaika: ~的理论 eksmoda teorio / ~观念 malmoderna koncepto / ~的设备 malnovaj ekipajxoj / ~的词语 arkaikaj vortoj kaj esprimoj

【陈列】 ekspozicii; eksponi; elmeti; elmontri: 在橱窗中~图片 eksponi fotojn kaj pentrajxojn en vitrino ~馆 ekspozicidomo; ekspoziciejo / ~柜 montrosxranko; vitrosxranko / ~品 ekspoziciata objekto; ekspoziciajxo / ~室 ekspozicicxambro; ekspoziciejo

【陈设】 (摆设) mebli; arangxi: 房间~得朴素大方。 La cxambro estas meblita simple sed bonguste. (摆设的东西) meblo; (总称) meblaro: 卧室的~限于一床一桌一椅。 La meblaro reduktigxas al unu lito, unu skribotablo kaj unu segxo.

【陈述】 prezenti; raporti; diri; rakonti: ~自己的意见[观点] prezenti sian opinion [vidpunkton] ~句 〈语〉 indikativa frazo; indika propozicio

【晨】 [chén] mateno: 清~ frua mateno

【晨星】 (清晨的星) steloj videblaj en la mateno: 寥若~ tiel malmultaj, kiel la steloj de la mateno ②〈天〉(金星) la matena stelo

【衬】 [chèn] (垫或穿在下面) subsxtofi; meti ion suben: ~着松鼠毛皮的大衣 mantelo subsxtofita per sciuraj feloj / ~上一层纸 meti paperfolion sub ion / 上衣里面~一件背心 porti vesxton sub la jako (衬在里面的布) subsxtofo: 领[袖]~ subsxtofo de kolumo [maniko] (衬托) reliefigi; kontrasti kun: 蓝天~着红旗,十分壮丽。 La rugxaj flagoj kontrastas kun la fono de la blua cxielo, kia belega vidajxo!

【衬衫】 cxemizo; (短袖) cxemizeto; (女用) korsajxo: 不穿外衣只穿~ esti en siaj cxemizmanikoj

【衬托】 reliefigi; doni reliefon al; kontrasti kun: 绿叶把红花~得更好看了。 La verdaj folioj reliefigas la belecon de la rugxaj floroj. / 那些鲜艳的颜色互相~着。 Tiuj helaj koloroj donas al si reciproke reliefon.

【衬衣】 subvesto; tolajxoj

【称】 [chèn] respondi al; bone harmonii; konveni: 使我国的科学文化水平与社会主义大国的地位相~ igi la sciencan kaj kulturan nivelon de nia lando respondi al gxia pozicio de granda socialisma lando / 颜色相~。 La koloroj bone harmonias. / 发表与他身分不相~的言论 fari deklarojn neakordigeblajn kun lia pozicio ——另读 [chēng]

【称心】 esti kontenta de [je]: 这辆自行车买得很~。 Mi estas tre kontenta je [de] la biciklo, kiun mi acxetis. / 这老人晚年过得很~。 Tiu cxi maljunulo pasigis la lastajn jarojn de la vivo en kontenteco.

【称心如意】 tre kontentiga: ~的工作 tre kontentiga laboro / 这个问题解决得好,双方都~。 La problemo estis solvita je la kontentigo de la du partioj. / 你想要什么尽管说,我包你~。 Diru nur, kion vi deziras, kaj mi nepre kontentigos viajn dezirojn.

【称职】 pruvigxi kompetenta en sia laboro; esti bone kvalifikita por iu posteno; esti tauxga por io

【趁】 [chèn] (利用) profiti de: 我想~这个机会讲几句话。 Mi volas profiti de tiu cxi okazo por diri kelkajn vortojn. / ~他在这儿,请他给咱们讲讲家乡的变化吧。 Profitu de lia cxeestado por peti lin paroli al ni pri la sxangxigxoj okazintaj en nia hejmvilagxo. (拥有) posedi; esti ricxa je: ~好多衣服 havi multajn vestojn / ~几头牲口 posedi kelkajn brutojn / 他可~啦! Li estas treege ricxa. () dum: ~热吃吧。 Mangxu dum gxi estas varma.

【趁火打劫】 prirabi domon dum gxi estas en incendio; fari al iu malbonon profitante de ties malfelicxo; kapti fisxojn en malklara akvo

【趁机】 profiti de la okazo; kapti la okazon: ~捣乱 profiti de la okazo por krei malordon

【趁热打铁】 forgxu feron dum gxi estas varmega (z)

【趁早】 tiel frue kiel eble; kiel eble plej frue [baldaux]; sen malfruo; antaux ol estas tro malfrue: 我们应该~把计划订出来。 Ni devas ellabori la planon kiel eble plej baldaux. / 快下雨了,~回家吧。 Baldaux pluvos. Reiru hejmen sen malfruo. / 你还是~都说了吧。 Vi prefere konfesu cxion antaux ol estos tro malfrue.

【称】 [chēng] () nomi: 自~ sin nomi; sin titoli / ~得起一个中国人 meriti la nomon de cxino (名称) nomo: 俗~ populara [vulgara] nomo / 西藏有世界屋脊之~。 Tibeto estas konata sub la nomo de la tegmento de la mondo. () diri; deklari; aserti: 据外交部发言人~ laux la deklaro farita de la parolkomisiito de la ministerio de la eksteraj aferoj / 连声~好 plurfoje diri “bone, bone” ④〈书〉(赞扬) lauxdi: 这支部队以善于夜战见~。 Tiu cxi trupunuo estas fama pro sia lerteco en la nokta batalo. (测定重量) pesi: 用秤~ pesi per pesilo / 给我~一千克梨。 Pesu al mi kilogramon da piroj. ——另读 [chèn]

【称霸】 teni [havi] hegemonion; superregi; domini*: ~世界 teni hegemonion super la mondo / 称王~ konduti kiel despoto [kiel tirano] / 中国永远不~。 Cxinio neniam pretendos hegemonion.

【称号】 titolo; nomo: 荣誉~ honora titolo / 获得先进工作者的~ ricevi la titolon de avangarda laboranto / 无愧于共产党人的~ montri sin inda je la nomo de komunisto

【称呼】 () voki: 我该怎么~她?——你叫她张阿姨好了。 Kiel mi devas sxin voki? Vi povas voki sxin Onjo Zhang. (当面称呼用的名称) formo de alparolo; maniero, en kiu oni estas alparolata: 工人中最流行的~是“师傅”。 Shifu (“majstro”) estas la plej populara formo de alparolo inter la laboristoj.

【称颂】 lauxdi; kanti lauxdon al iu: 全体人民~他的不朽功勋。 La tuta popolo lauxdas liajn senmortajn meritojn.

【称王称霸】 agi kiel despoto [kiel tirano]; tirani

【称赞】 lauxdi; kanti lauxdon al; aprobi: ~一个用功的学生 lauxdi diligentan lernanton / 获得~ rikolti lauxdojn / 值得~ esti inda je lauxdoj; esti lauxdinda / 大家都~你这样行事。 Cxiuj aprobas vian tian agon.

【撑】 [chēng] (抵住) sin apogi sur [kontraux]; subteni: ~拐 sin apogi sur bastono / ~住一堵危墙 subteni muron, kiu minacas disfali / 两手~着下巴在沉思 resti enpensa la mentonon en la manoj (用篙使船前进) antauxenpusxi (boaton) per hokstango: ~船 antauxenpusxi boaton per hokstango (支持) elteni; rezisti; ne cedi: ~不住了 ne plu povi elteni / 他~不住,笑了。 Li ne povas sin deteni de rido. (打开) malfermi: 把口袋~开! Largxe malfermu la sakon. () plenplena: 别装得太多,把口袋~破了。 Ne troplenigu la sakon, alie gxi krevos. / 我肚子~得谎。 Mia stomako estas tro sxargxita. Mi tro satmangxis.

【撑杆】 saltostango ~跳高 stangosaltado; saltado kun stango

【撑腰】 subteni iun; apogi iun: 有他给你~,你还怕什么? Kun lia subteno, kio do estas timinda por vi? / ~打气 inspiri kuragxon al iu

【成】 [chéng] (成功) sukcesi; plenumigxi; efektivigxi: 实验搞~了。 La eksperimento sukcesis. / 事~之后 post kiam io estos efektivigita (变成) farigxi: 他们~了好朋友。 Ili farigxis bonaj amikoj. / 雪化~水了。 La negxo fandigxis [degelis]. / 百炼~钢。 La fero hardite cent fojojn farigxas sxtalo. Cent hardoj faras sxtalon. / 磨~粉末 esti muelita en pulvoron / 绿树~荫。 La arboj donas ombron. (成果) rezult(at)o; frukto; atingo: 坐享其~ gxui la fruktojn de alies laboro; profiti de alies penado / 一事无~ atingi nenion; malsukcesi en cxiuj siaj provoj (强调数量多) en konsiderinda nombro aux kvanto: ~千上万的人 miloj kaj miloj da homoj / ~倍增长 pluroble kreski [pliigxi] / ~排的新房子 vicoj da novaj domoj (可以,行) bone; konsentite: ~,就这么办吧。 Nu, bone, ni do faru tion tiele. / 你不去可不~! Ne, vi devas iri. Estas necese, ke vi iru. (有能力) kapabla; kompetenta: 你可真~,一个人挑这么重的担子。 Povante porti tian pezan sxargxon, vi devas esti tre forta. (十分之一) dekono: 增产两~。 La produktokvanto kreskis je 20.

【成败】 sukceso aux malsukceso: ~利钝,在此一举。 La sukceso aux malsukceso dependos de tiu cxi ago.

【成本】 kosto: 降低生产~ redukti produktokoston / ~核算 kostokalkulado / 固定~ fiksa kosto / 可变~ varia kosto / 直接[间接]~ rekta [nerekta] kosto ~会计 kostokontado

【成分】 (组成部分) komponanto; elemento; ingredienco; konsisto: 盐的~ la komponantoj de salo / 药的~ ingrediencoj de medikamento / 句子~ elementoj de frazo / 化学~ kemia konsisto (个人的阶级成分) klasa aparteno [deveno]: 定[改变]~ difini [sxangxi] la klasan apartenon de iu

【成风】 farigxi gxenerala praktiko [kutimo]; furori: 在资本主义社会里,误入歧途的青少年吸毒~。 En la kapitalisma socio la trouzado de narkotajxoj farigxis gxenerala kutimo cxe la devojigxintaj gejunuloj. / 科学研究蔚然~。 La scienca esplorado jam farigxis gxenerala praktiko.

【成功】 sukcesi: 试验~了吗? Cxu la eksperimento sukcesis? / 我们的努力获得了~。 Niaj penoj estis kronitaj de sukceso. / 预祝大会圆满~。 Plenan sukceson al la kongreso!

【成果】 atingo; frukto; pozitiva rezult(at)o: 辛勤劳动的~ la frukto de diligenta laboro / 会谈取得了一些~。 La intertraktado atingis iajn pozitivajn rezultojn. / 科研~ atingoj sur la kampo de scienca esploro

【成绩】 rezult(at)o; sukceso; atingo: 取得很大的~ atingi [rikolti] grandajn sukcesojn; esti kronita de sukceso / 在比赛中取得良好~ atingi bonajn rezultatojn en konkurso / 学习~优异 fari bonegajn studojn; akiri bonegan notojn en sia lernado / 他们的工作是有~。 Ilia laboro estas fruktodona. ~单 lerneja raporto; libreto de notoj

【成家】 (男子结婚) edzigxi; fondi al si propran familion: 他才二十三岁,还没~。 Li havas nur dudek tri jarojn kaj ankoraux ne edzigxis. / ~立业 edzigxi kaj komenci sian karieron (成为专家) farigxi eksperto

【成见】 antauxjugxo; antauxe preta penso [ideo]: 消除~ forigi [formeti] antauxjugxon / 固执~ teni sin je siaj antauxjugxoj

【成就】 (成果) atingo; sukceso: 取得很大的~ atingi [rikolti] grandajn sukcesojn / 生产上的新~ novaj atingoj sur la kampo de la produktado / 作品的艺术~ la artaj kvalitoj de verko (完成) plenumi; sukcesi: ~革命大业 plenumi grandan revolucian taskon

【成立】 (建立) fondi; establi; starigi; krei; formi; organizi: 中华人民共和国的~ la fondigxo de la Cxina Popola Respubliko / ~新政府 formi novan registaron / ~世界语学习小组 establi Esperantan studrondon / ~大会 fondigxa [inauxgura] kunveno (站得住) defendebla: 这个论点不能~。 Tiu cxi argumento ne estas defendebla.

【成龙配套】 instali kompleton da ekipajxoj; kunigi la partojn por formi tuton: 使采煤、洗煤、选煤设备~ instali cxenon da ekipajxoj por la elfosado, lavado kaj disapartigo de karbo / 使排灌设备~ kompletigi sistemon de drenado kaj irigacio / 沟渠纵横,~。 La interkrucigxantaj kanaloj kaj kanaletoj formas kompletan irigacian reton.

【成名】 farigxi fama; famigxi; fari al si gloran nomon

【成年】 (长大成人) esti plenagxa; atingi plenagxecon; plenagxigxi; majoritato: 未~ esti neplenagxa / ~人 plenagxulo; plenkreskulo; adoltulo; maturulo ②〈口〉(整年) la tuta jaro: ~出差 esti en afervojagxo la tutan jaron / ~累月 de jaro al jaro; dum multaj jaroj

【成批】 en grupoj; en serio: ~生产 seria produktado [fabrikado]; amasa produktado [fabrikado] / ~的钢材 aroj da sxtalproduktoj / ~的外国游客来参观博物馆 Grupo post grupo da alilandanoj venas viziti la muzeon.

【成品】 preta [finita] produkto [fabrikajxo]; finita produkto: 半~ duonpreta [duonfinita] produkto [fabrikajxo]; duonprodukto

【成千上万】 miloj kaj dekmiloj da; miloj kaj miloj da: ~的人 miloj kaj miloj da homoj

【成人】 (长大) plenkreski; atingi la agxon de viro; virigxi (成年人) plenkreskulo; plenagxulo; adoltulo; maturulo: ~班 kurso de adoltuloj / ~夜校 vesperlernejo por adoltuloj ~教育 edukado de adoltuloj

【成熟】 maturigxi: 这些果子还没有~。 Tiuj cxi fruktoj ankoraux ne maturigxis. / 进行改革的条件已经~了。 La kondicxoj de reformado jam maturigxis. / 政治上~的党 partio politike matura [ kiu atingis sian politikan maturecon] / 一旦时机~ en la favora momento / ~的意见 mature pripensita opinio / ~的经验 matura sperto ~林 matura arbaro / ~期 〈农〉 periodo de maturigxo

【成套】 (整套) kompleto; garnituro: ~家具 kompleto [garnituro] da mebloj; meblaro / ~设备 kompletoj da ekipajxoj / ~茶具 servico por teo (使成套) formi tuton [kompleton]: 这些仪器是~的,不要拆散。 Tiuj cxi instrumentoj formas kompleton. Ne disigu ilin.

【成天】 〈口〉 la tutan tagon; cxiam: ~价忙忙碌碌 esti multeokupita la tutan tagon; tuttage sidi en laboroj gxis super la oreloj / 他~同工人一起干活。 Li cxiam laboras kun la laboristoj.

【成为】 farigxi; transformigxi en ion: ~适应现代化建设的专家 farigxi eksperto respondanta al la postuloj de la modernigo de nia lando / 把我国建设~繁荣昌盛的国家 fari el Cxinio prosperan kaj potencan landon

【成效】 rezult(at); efiko; sukceso: 显著的~ rimarkindaj [konsiderindaj] rezultoj / 初见~ rikolti unuajn sukcesojn / 大见~ atingi konsiderindajn sukcesojn / 毫无~ havi nenian efikon / 我用这药很见~。 Tiu cxi medikamento estas tre efika por mi.

【成心】 intence: 他不是~使你为难。 Li ne havis la intencon vin embarasi. / ~气人 intence kolerigi iun / 并非~ senintence

【成语】 preta esprimo; idiomajxo; idiotismo; kutimdiro; lokucio*: 四字格~ kvarideografiajxa idiotismo

【成员】 membro; ano: 家庭~ membro de familio; familiano / 正式~ plena membro / 全社会~ cxiu membro de socio ~国 membro-sxtato

【成长】 (生长) kreski: 新栽的果树正在茁壮~。 La junaj fruktarboj vigle kreskas. (成熟) elkreksi; maturigxi: 在革命大风大浪中~ elkreski meze de grandaj sxtormoj / 大批少数民族干部已经~起来。 Multaj anoj de nacimalplimultoj jam farigxis maturaj kadroj.

【呈】 [chéng] (具有) havi (formon, koloron ktp): 这种植物的叶子~卵形。 La folio de tiu cxi planto havas la formon de ovo. / 乌鸦的羽毛~黑色。 La plumoj de la korvo havas nigran koloron. (送呈) submeti; prezenti: ~核 submeti [prezenti] ion al la aprobo de iu (呈文) dokumento submetita al superulo; petskribo; peticio

【呈报】 submeti [prezenti] raporton al; raporti ion (al superulo); informi iun: ~上级机关备案 raporti ion al la superaj auxtoritatoj por enregistrigo

【呈递】 prezenti; submeti: ~国书 prezenti [submeti] akreditajxon

【呈现】 prezentigxi; montrigxi; aperi: 我国各条战线~着一片大好形势。 Bona situacio prezentigxas sur cxiuj frontoj en nia lando. / 广大农村地区~出一派繁荣景象。 La prospero regas en la vasta kamparo. / ~在眼前 aperi antaux la okuloj

【诚】 [chéng] (真诚) sincera; verdirema; honesta; lojala: 开~相见 sencere [korelversxe] paroli kun iu ②〈书〉(的确) efektive [en efektiveco]; ja; vere; certe: ~属不幸。 Tio vere estas tre bedauxrinda. / ~有此事。 Efektive ekzistas tia afero.

【诚惶诚恐】 senti kaj respekton kaj timon; esti kaptita de paniko; en timo kaj maltrankvilo

【诚恳】 sincera; verdirema; lojala: 以~的态度待人 trakti iun kun sincereco / 作~的自我批评 fari sinceran memkritikon; konscience fari sian memkritikon

【诚然】 ①〈副〉(实在) vere; efektive; en efektiveco: 他很爱那几只小鸭,小鸭也~可爱。 Li tre amas tiujn anasidojn, kiuj estas vere amindaj. ②〈连〉(固然) ja; sendube: ~可以乘车去,但不趁这好天气走一走也怪可惜的。 Oni ja povas veturi tien, tamen estus domagxo ne profiti de tiu bela vetero por iom piediri.

【诚实】 honesta: ~可靠 esti honesta kaj inda je konfido / ~劳动 honesta laboro / 大家知道他为人非常~。 Lia perfekta honesteco estas konata de cxiuj.

【诚心】 sincere; elkore; el la tuta koro; tutkore: ~为社会主义事业服务 tutkore servi al la socialisma afero / 一片~ en tuta sincereco / ~诚意 tre sincere; tutkore; el la tuta koro

【诚意】 sincereco; sincera deziro: 有改过的~ havi la sinceran deziron korekti siajn erarojn / 表明~ montri sian sincerecon; malfermi sian koron / 缺乏~ ne havi sincerecon

【诚挚】 sincera; kora: 在~友好的气氛中 en sincera kaj amika atmosfero / 坦率~的会谈 malkasxa kaj sincera intertraktado / ~的谢意 kora danko / 受到~接待 ricevi koran akcepton

【承】 [chéng] (托住) subteni; subporti: 那木桥~不住这样重的卡车。 Tiu ligna ponto ne povas porti tiel pezan kamionon [rezisti al tiel peza kamiono]. (承担) preni sur sin; sin sxargxi per; entrepreni: ~印 preni sur sin la presadon de / ~制服装 preni sur sin la faradon de lauxmezuraj vestoj; akcepti mendon de vestoj (承蒙) sxuldi dankon (al iu pro komplezo): ~你过奖。 Vi flatas min. / 昨~盛情款待,不胜感激。 Mi sxuldas al vi la plej varman dankon pro la granda gastamo montrita al mi hieraux. (继续,接续) dauxrigi: 继~ heredi ion de iu; dauxrigi / ~前启后 dauxrigi tion, kion la antauxuloj faris, kaj malfermi novajn perspektivojn

【承担】 preni sur sin; sin sxargxi per; porti: ~一切费用 porti cxiujn kostojn / ~由此而产生的一切严重后果 preni sur sin la tutan respondecon por cxiuj gravaj sekvoj, kiuj rezultos el tio cxi / ~新设备的安装任务 preni sur sin la taskon instali novajn ekipajxojn / ~不首先使用核武器的义务 preni sur sin la devon neniam uzi la unua la nukleajn armilojn / ~额外工作 sin sxargxi per ekstra laboro

【承当】 preni sur sin; porti; akcepti: 有什么事都由我~。 Mi prenas sur min la tutan respondecon.

【承认】 (肯定,认可) konfesi; rekoni: ~错误 konfesi sian eraron / 应当~他是对的。 Oni devas konfesi, ke li estas prava. / ~党章 akcepti la Partian Statuton ②〈法〉〈外〉 agnoski; rekoni: ~国家[政府] agnoski sxtaton [registaron]

【承上启下】 servi kiel ligilo inter la antauxa parto kaj la posta (kiel en skribajxo)

【承受】 (承担) elteni; porti; rezisti al: 这座新桥比旧桥能~更大的载重。 La nova ponto povas porti [elteni] pli grandan pezon ol la malnova. / ~种种考验 elteni cxiajn provojn / 工作压得要~不住了。 Li estas tiel trosxargxita per laboro, ke li preskaux ne povas plu sin teni. (继承) heredi: 他~了父亲的一大笔遗产。 Li ricevis de sia patro grandan heredajxon.

【城】 [chéng] (城墙) murego (de urbo): 长~ la Granda Murego (de Cxinio) / ~外 ekster la murego de la urbo; ekster la urbo (城区) spaco situanta interne de la murego de la urbo: 内[外]~ interna [ekstera] urbo / 东~ la orienta parto de la urbo; orienta kvartalo (城市) urbo: ~乡差别 diferenco inter la urbo kaj la kamparo

【城郊】 antauxurbo; cxirkauxurbo

【城楼】 turo de urbopordego: 在天安门~上 sur la turo de Tian’anmen-pordego

【城市】 urbo ~规划 urboplanismo / ~化 urbanizado / ~建设 urbokonstruado / ~居民 logxantoj de urbo; urbanoj / ~贫民 malricxulo de urbo

【城乡】 urboj kaj kamparo; urba kaj kampara: ~居民 urbaj kaj kamparaj logxantoj / ~物资交流 la intersxangxado de varoj kaj materialoj inter urboj kaj kamparo ~差别 la diferenco inter urboj kaj kamparo / ~接合部 urborando, kie urbo kaj kamparo intermiksigxas; rururbo

【城镇】 urboj kaj urbetoj

【乘】 [chéng] (乘坐) preni (veturilon); veturi en [per, sur]: ~公共汽车 preni auxtobuson; veturi en auxtobuso / ~火车 veturi en vagonaro / ~马车 veturi per kalesxo / ~船 veturi sur [per] sxipo; sxipi / ~地铁[无轨电车]去 veturi tien per la metroo [en trolebuso] / ~出租汽车到火车站去 preni taksion por veturi al la stacidomo / ~火车旅行 vojagxi per la trajno / ~小船游湖 promeni en boato sur la lago / 在塘沽~船前往上海 preni sxipon cxe Tanggu por veturi al Shanghai (利用) profiti de; ekspluati: ~夜出击 profiti de la nokto por ataki; ataki sub la vualo de nokto / ~敌不备 profiti de la senprepareco de la malamiko / ~敌之隙 ekspluati la erarojn de la malamiko / ~胜前进 ekspluati sian venkon por antauxenmarsxi; antauxenmarsxi en venko (佛教的教义) budhisma instruo konsiderata kiel vehiklo por porti la veron al homoj: 大~ la Granda Vehiklo; Mahajano / 小~ la Malgranda Vehiklo; Hinajano ④〈数〉 obligi; multipliki: 五~以三等于十五。 Kvinoble tri faras dek kvin. Kvin (multiplikite) per tri estas dek kvin. ——另读 [shèng]

【乘法】 〈数〉 multipliko ~表 multiplika tabelo; tabelo de multobligo

【乘方】 〈数〉①(自乘) kvadratigo: 将某数~ kvadratigi nombron (乘幂) potenco: n的五次~ la kvina potenco de n; la potenco de n per kvin; n en la kvina potenco

【乘风破浪】 fendi la ondojn en vento; rajdi sur vento kaj ondoj: 舰艇~,游弋在祖国的海疆。 Fendante la ondojn en vento, niaj militsxipoj krozas en niaj teritoriaj akvoj.

【乘机】 kapti la okazon; profiti de la okazo: ~反攻 profiti de la okazon por fari kontrauxatakon

【乘积】 〈数〉 produto

【乘客】 pasagxero; vojagxanto

【乘凉】 gxui la malvarmeton; ripozi [sin refresxigi] en malvarmeta loko [venteto]

【乘人之危】 tiri profiton el alies malfelicxo; profiti de la dangxera situacio de iu

【乘胜】 ekspluati la venkon; profiti de la venko: ~追击 ekspluati la venkon persekutante la malamikon; dauxrigi la persekutadon en venko / ~前进 antauxenmarsxi en venko

【乘数】 〈数〉 multiplikanto; multobliganto

【乘务员】 konduktoro; stevardo

【乘虚】 profiti de malforta punkto en la defendado de la malamiko; profiti de ies senatenteco; agi kiam iu estas sengarda: ~而入 profiti de malforta punkto en la defendado de la malamiko por enpenetri; profiti de ies senatenteco por eniri

【盛】 [chéng] (装入) plenigi: ~饭 plenigi mangxovazon [bovlon] je [per] rizo / ~菜 servi pladon / ~汤 servi supon; versxi supon en bovlon / 瓮里~着酒。 La krucxo estas plena je [de] vino. (容纳) enteni: 剧场能~一千人。 La teatro povas enteni mil personojn [estas suficxe granda por mil personoj]. / 这间屋子太小,~不了这么多东西。 Tiu cxi cxambro estas tro malgranda por enteni tiom da objektoj. / 这水箱能~五十公升。 Tiu cxi akvujo entenas 50 litrojn. ——另读 [shèng]

【程】 [chéng] (规矩) regulo regularo: 章~ statuto; regularo (程序) ordo; proceduro: 议~ tagordo (旅程;路程) vojagxo; etapo de vojagxo; vojo: 启~ komenci vojagxon; ekvojagxi / 送某人一~ akompani iun pecon de la vojo / 送了一~又一~ akompani iun pecon post peco da vojo antaux disigxo [cxiam iom pli malproksimen sen decidigxi disigxi de li] (距离) distanco: 行~ vojagxita [vojagxota] distanco

【程度】 nivelo; grando; mezuro: 觉悟~ nivelo de politika konscio / 文化~ nivelo de edukiteco [de klereco]; kultura nivelo / 在不同~上 en malsamaj [diversaj] gradoj; pli aux malpli / 在一定~上 en certa mezuro; gxis ia grado; iagrade / 天还没有冷到要穿棉袄的~。 La vetero ankoraux ne malvarmigxas gxis tia grado [Ankoraux ne estas tia vetero], en kiu oni devus meti sur sin vatitan jakon.

【程式】 formo; formulo: 公文~ formuloj de oficialaj dokumentoj ~动作 stiligitaj gestoj (kiel en Pekina opero) / ~化 stiligi

【程序】 (事情进行的先后顺序) ordo; proceduro: 法律~ legxa proceduro / 立法~ legxdona proceduro / 会议~ proceduro de kunveno / 关于~问题的辩论 debato pri proceduro / ~性动议 procedura mocio* ②〈自动化〉 programo: 编~ starigi programojn por komputeroj; programi ~编制 〈计〉 programado / ~法 〈法〉 procedura legxo / ~化 programigi / ~教学 programita instruado / ~控制 〈自动化〉 antauxprogramita auxtomata regado; program-regado / ~库 〈计〉 programlibraro; biblioteko / ~设计 〈计〉 programado / ~设计语言 〈计〉 programlingvo / ~设计员 programisto / ~系统 〈计〉 softvaro / ~员 programisto / ~指令 〈计〉 programinstrukcio

【惩】 [chéng] puni: 严~敢于来犯之敌 severe puni cxiun malamikon, kiu auxdacas nin agresi [ataki] / 奖~制度 sistemo de rekompencoj kaj punoj

【惩办】 puni: 依法~罪犯 puni la krimulojn konforme al la legxo / ~和宽大相结合 kombini punon kaj indulgon

【惩处】 puni: 依法~ puni konforme al la legxo; apliki la legxon al krimulo

【惩罚】 puni: 侵略者受到了应有的~。 La agresantoj estis punitaj, kiel ili meritis. La agresantoj ricevis merititan punon. / 受到一次极大的~ sureri treege severan punon

【惩前毖后,治病救人】 tiri lecionon el la pasintaj eraroj por eviti ilian ripetigxon kaj kuraci la malsanon por savi la pacienton

【澄】 [chéng] (很清) (pp akvo, aero ktp) klara; travidebla: ~空 klara [pura, sevena] cxielo (澄清) klarigi ——另读 [dèng]

【澄清】 (清亮) klara; travidebla: 湖水碧绿~。 La akvo de la lago estas klara kaj smeraldverda. (弄清楚) klarigi; malkonfuzi: ~事实 klarigi fakton [aferon] / ~误会 forpeli miskomprenon / ~在某处问题上的混乱思想 forpeli la konfuzon, kiu regas cxirkaux iu problemo / 要求得到~ postuli klarigon ——另读 [dèngqīng]

【逞】 [chěng] (显示) paradi per; elmontri: ~英雄 pozi kiel heroo; ludi heroon / ~威风 elmontri sian forton aux potencon; paradi per sia forto aux potenco; imponi per forto (达到目的) sukcese atingi (malbonan) celon; efektivigi (malbonan) intencon: 敌人的阴谋决不会得~的。 La intencoj de la malamiko neniam sukcesos. (放任) lasi plenan liberecon al; senbridigi: ~性子 agi laux kapricoj; esti arbitra; esti obstina

【逞能】 paradi per sia kapablo [per sia talento]

【逞强】 paradi per sia supereco en forto [en kapablo]: ~好胜 paradi per sia forto [per sia kapablo] kaj peni superi aliajn

【秤】 [chèng] pesilo: 杆~ vekta pesilo / 弹簧~ risorta pesilo / 台~ platforma pesilo

【吃】 [chī] (吃东西) mangxi; preni; vori: ~苹果 mangxi pomon / ~药 preni medikamenton / ~野菜 nutri sin per sovagxaj herboj / 毛虫把树叶~光了。 La rauxpoj formordetis la foliojn de la arboj. / ~人的剥削阶级 homvoranta ekspluata klaso (吃饭) preni siajn mangxojn; mangxi ie: ~食堂 preni siajn mangxojn en kantino [refektorio] / ~馆子 mangxi en restoracio (依靠为生) vivi de: ~利钱 vivi de interezo / 靠山~山。 Tiuj, kiuj logxas en montoj, trovas tie sian porvivajxon. (消灭) ekstermi; engluti: ~掉敌人一个师 ekstermi unu malamikan divizion / (下棋)~了一个子儿 preni unu pecon (吸收) sorbi: 这种纸不~墨。 Tia papero ne sorbas inkon. (挨,受) suferi: 腿上~了一枪 ricevi kuglon en la gambo / 敌人~了败仗。 La malamiko suferis malvenkon. / ~批评 esti kritikata

【吃不开】 esti nepopulara; ne esti akceptata; ne esti en favoro: 这种工作作风到哪儿都~。 Tia laborstilo estas akceptata nenie. / 在新社会阿谀奉承这一套可~了。 En la nova socio la flatado kaj sklavemo ne plu estas en favoro.

【吃不消】 ne povi elporti [elteni, toleri, suferi]: 痛得我~。 La doloro estas pli ol mi povas elteni. / 这文章写得又长又难懂,真让看的人~。 Neniu leganto povas toleri tian longan kaj malfacile kompreneblan artikolon.

【吃得开】 esti populara [sxatata]; furori: 这种人在旧社会~,在新社会可不行。 Tiaj homoj estis popularaj [sxatataj] en la malnova socio, sed ne en la nova. / 在某人面前~ gxui la favoron de iu

【吃得消】 povi elteni [elporti, toleri, suferi]: 不管活儿多累,我也~。 Kiel ajn laciga estas la laboro, mi povas gxin elteni. / 高空飞行,要身体结实才~。 Necesas havi fortikan konstitucion por flugi en granda alteco.

【吃饭】 (进餐) mangxi; preni mangxon: 请朋友~ inviti amikon al mangxado; inviti amikon cxe sia tablo / 他在~。 Li estas [sidas] cxe sia tablo. (生活) vivi: 靠打猎~ vivi de cxasado / 靠自己的劳动~ vivi de sia laboro / 靠造谣~ vivi de mensogoj / ~问题 problemo de cxiutaga pano; nutrajxa problemo

【吃惊】 konsternigxi; esti mirkonsternita; surprizigxi: 大吃一惊 esti treege konsternita / 他那坚强的毅力使人~。 Lia firma volo mirigas cxiujn homojn. / 我们听到这个消息都很~。 Auxdante tiun novajxon ni cxiuj mirkonsternigxis.

【吃苦】 elteni malfacilojn [krudajn elprovojn]; vivi en malfacilaj cirkonstancoj; suferi: 怕~就干不成大事。 Tiuj, kiuj timas malfacilojn, plenumos nenion grandan. / 他小时候吃了不少苦。 Li multe suferis en sia infanagxo. / ~耐劳 esti laborema kaj kapabla elteni la malfacilojn / ~在前,享乐在后 esti cxiam la unua por alfronti malfacilojn kaj la lasta por gxui la komfortojn / 他在旧社会吃尽了苦。 Li konis cxiajn malfelicxojn en la malnova socio.

【吃亏】 (受损失) suferi perdojn; suferi; kare pagi; suferi bedauxrindajn sekvojn: 有备才能无患,无备必定~。 Se oni estas preparita, oni estas sekura; se ne, oni certe suferos. Prepariteco certigas sekurecon, dum neprepariteco invitas katastrofon. / 如果忽视这点,你要~的。 Se vi neglektas tion, vi suferos pro tio [vi kare pagos por tio]. / 他~就在这个地方。 Jen kial li devas suferi la bedauxrindajn sekvojn. (条件不利) esti en malavantagxo; esti en malfavora situacio: 他不会讲世界语很~。 Li estas en malavantagxo ne povosciante paroli Esperante. / 他跑得不快,踢足球~。 Li ne povas kuri rapide, kio metas lin en malavantagxon kiel futbalisto.

【吃老本】 (靠积蓄生活) vivi de siaj sxparajxoj; konsumi sian antauxan grason (z) (凭已有成绩不再提高) kusxi sur siaj meritoj; ripozi sur siaj lauxroj

【吃力】 (费力) postulanta penon; peniga: 矿工的活儿很~。 La laboro de la ministoj estas peniga. / 他力气大,干重活不~。 Li estas forta, kaj li povas senpene fari pezan laboron. / 热情帮助学习上感到~的同学 helpi kun plezuro la kamaradojn, kiuj renkontas malfacilojn en sia studado / ~不讨好的差事 sendanka tasko ②〈方〉(疲劳) laca: 我跑了一天路,感到很~。 Post unu tago da vojagxo, mi sentas min tre laca.

【吃一堑,长一智】 falo en fosajxon, gajno en sagxo; post domagxo venas sagxo (z); sagxa estas la hundo post ricevo de l’ vundo (z)

【嗤之以鼻】 fari vocxbruon tra la nazo (por montri malestimon al iu)

【池】 [chí] (池塘) lageto; baseno: 养鱼~ fisxbreda lageto / 游泳~ nagxbaseno (边高中洼之处) cxirkauxirita spaco kun levita rando: 花~ florbedo / 舞~ dancpargeto / 乐~ (muzikista) orkestro ③〈剧〉(剧场中正厅前部) orkestro

【池塘】 lageto

【驰】 [chí] (跑得很快) (pp cxevalo, veturilo ktp) galopi; ruligxi plenrapide: 一辆汽车飞~而过。 Auxtomobilo preterpasis plenrapide. ②〈书〉(向往) direkti sian sopiron [siajn pensojn] al; sin tiri al: 心~神往 lasi siajn pensojn flugi al (iu loko aux iu persono); havi profundan sopiron al

【驰骋】 〈书〉 galopi: ~在辽阔的原野上 galopi sur la vasta ebenajxo / ~文坛 esti eminentulo de la literatura mondo; ludi elstaran rolon en la titeratura mondo

【驰名】 esti cxie konata; esti fame konata; esti tre fama: 世界~的万里长城 la Granda Murego, kiu estas konata en la tuta mondo [mondfama] / ~中外 esti fama en Cxinio kaj la eksterlando

【迟】 [chí] () malrapida: ~于作复,歉甚。 Mi bedauxras, ke mi ne povis pli baldaux respondi. Mi petas vian pardonon pro mia malfrua respondo. () malfrua: 对不起,来~了。 Pardonu min, ke mi malfruas.

【迟到】 malfrue veni; malfrui: ~五分钟 malfrui kvin minutojn / 上班从不~ neniam malfrui al la laboro / 赴约从不~ esti akurata en la rendevuoj

【迟钝】 malrapida (en penso aux ago); malsprita; malakra; obtuza: 反应~ reagi kun malrapideco / 听觉~ havi malakrajn [maldelikatajn] orelojn

【迟缓】 malrapida; lanta: 进展~ malrapide progresi / 行动~ agi kun malrapideco / 这件事要赶快办,不能~。 Tiu cxi afero devas esti senprokraste arangxita.

【迟误】 prokrasto: 不得~ toleri nenian prokraston

【迟延】 prokrasto: 毫不~地执行命令 plenumi ordonon sen prokrasto

【迟疑】 heziti; sxanceligxi: ~不决 heziti fari [preni ] decidon; esti hezitema / 毫不~地接受任务 akcepti taskon sen hezito

【持】 [chí] (拿着) teni: ~枪 teni pafilon / 手~棍棒 teni bastonon en la mano (持有) teni; gardi: ~相反意见 teni [havi] kontrauxan opinion / ~克制态度 gardi ian sindetenon / ~不同政见者 tiu, kiu tenas malsamajn politikajn opiniojn; disidento* (对抗) ne cedi; rezisti; firme sin teni kontraux: 他们俩争论得相~不下。 En la disputo cxiu el ili persistis en sia opinio sen cedo al la alia.

【持久】 dauxra; longedauxra; persista: ~和平 dauxra paco / 这种天气是不会~的。 Tia vetero ne dauxros longe. / ~的香气 persista parfumo / 作~的打算 fari longperiodan projekton ~力 persistpovo; dauxreco / ~战 longedauxra milito

【持续】 kontinua; seninterrompa; dauxra; persista: ~进步 kontinua progreso / ~不断地努力 fari seninterrompajn penojn / 以~的速度发展 disvolvigxi en persista rapideco / 暴风雨~了两个小时。 La sxtormo dauxris du horojn.

【持之以恒】 persisti: 刻苦学习,~ diligente studi kun konstanteco kaj persisteco

【踟蹰】 heziti; sxanceligxi: ~不决 heziti preni decidon / ~不前 heziti fari pasxojn antauxen

【尺】 [chǐ] (长度单位) cxi-o, tradicia cxina mezurunuo de longo, valoranta 0.333 metron (量具) mezurilo de longo; metro: 卷~ mezurbendo; mezurrubando / 折~ faldebla mezurilo (画图器具) liniilo: 角~ ortilo / 曲线~ diverskurba liniilo / 直~ rektilo / 丁字~ T-kapa rektilo; T-ortilo (像尺的东西) instrumento en la formo de liniilo: 计算~ glitkalkulilo / 镇~ bronza paperpremilo ——另读 [chě]

【尺寸】 (长度) mezuro; dimensio; grandeco: 衣服的~ la mezuroj de vesto / 量~ preni la mezurojn de iu [de io] / 这块木板~正好。 Tiu cxi tabulo havas la gxustan dimension. ②〈口〉(分寸) decaj limoj por parolo aux ago; mezuro; deco; takto: 他办事很有~。 Li scias kion fari kaj kion ne. Li scias mezuron en siaj agoj. ~比例尺 dimensioskalo

【尺度】 mezurilo; normo; kriterio: 货币是价值的~。 Mono estas la mezurilo de valoro. / 不可放宽~。 Oni ne povas malaltigi la normon. / 只有实践才是检验真理的~。 Nur la praktiko estas la kriterio por provi la veron.

【齿】 [chǐ] () dento (齿状物) dentosimila parto de objekto; dento: 梳~儿 la dentoj de kombilo / 锯~儿 la dentoj de segilo ②〈书〉(年龄) agxo: 稚~ tre juna ④〈书〉(提起) mencii: 不足~数 ne esti menciinda

【齿轮】 〈机〉 dentrado; dentradaro: 正~ sxtupa dentrado (kun rektaj dentoj); rekta dentrado / 斜~ helicoida dentrado / 伞~ konusa dentrado / 行星~ planeda dentradaro / 小~ pinjono ~传动 dentrada transmisio / ~箱 dentradarujo; transmisiujo / ~装置 dentajxo

【齿龈】 〈生理〉 gingivo; dentokarno: ~炎 〈医〉 gingivito; inflamo de gingivo / ~音 〈生理〉 gingivalo; alveolaro

【耻】 [chǐ] honto; malhonoro; humiligxo: 知~ esti hontema; koni [senti] honton / 引以为~ rigardi ion kiel malhonoron; esti hontema pri io / 雪~ forvisxi [forlavi] malhonoron

【耻辱】 honto; malhonoro; humiligxo: 蒙受~ suferi honton [humiligxon]; esti trafita de honto; esti submetita al humiligo; esti malhonorita / 是国家的~ esti malhonoro de nia lando

【耻笑】 moki; ridi je [pri, pro]; rikani

【叱】 [chì] 〈书〉 lauxte riprocxi [skoldi]; riprocxkrii kontraux: 怒~某人 kolere riprocxkrii kontaux iu; severe riprocxi iun

【叱咤风云】 estri la venton kaj la nubojn; esti cxiokonkera [tutpotenca]: ~的英雄人物 cxiokonkera [tutpotenca] heroo / ~的英雄气概 sublima heroeco

【斥】 [chì] (责备) riprocxi; mallauxdi: 痛~ severe riprocxi iun (使离开) repusxi; forpusxi; forpeli: 同电相~。 Du korpoj de sama elektra sxargo sin repusxas reciproke. (扩展) pligrandigi; ekspansiigi: ~地 ekspansiigi teritorion

【赤】 [chì] () rugxa: 面红耳~ rugxigxi gxis la oreloj (忠诚) lojala; fidela; sincera (光着) nuda

【赤膊】 nuda gxis la zono [gxis la talio]; kun nuda torso: 打~ esti nuda gxis la talio; nudigi la torson

【赤膊上阵】 eniri kun nuda torso en la arenon demeti de si la maskon; agi malkasxe malgraux la publika kontrauxstaro

【赤胆忠心】 arda lojaleco; tutkora fideleco; absoluta [senlima] sindono: ~为人民 servi al la popolo kun senlima sindono

【赤道】 ①〈地〉 la ekvatoro; la Linio ②〈天〉 la cxiela ekvatoro ~面 la ekvatora ebeno / ~无风带 la ekvatora kalma zono; nubringo / ~仪 ekvatorialo

【赤脚】 nud(a)pieda; sensxua: ~干活 labori nudapiede ~医生 nudpieda kuracisto (t.e. parttempa medicinisto en kamparo trejnita en simplaj teknikoj de diagnozo kaj kuracado)

【赤裸】 (裸露) nuda: ~着上身 nuda gxis la zono [gxis la talio]; kun nuda torso / 全身~ esti tutkorpe nuda; esti tutnuda; (pp viro) esti en la kostumo de Adamo; (pp virino) esti en la kostumo de Eva; esti vestita kiel Evo antaux la falo (z) (毫无遮盖) tute senkovra; nuda: ~的原野 nuda [senplanta] kampo

【赤贫】 ekstrema [absoluta] malricxeco; mizerego: 过~的生活 vivi en ekstrema malricxeco; vivi mizeregan vivon

【赤手空拳】 kun nudaj manoj; sen armiloj: 反动宪警向~的学生开枪。 La reakciaj gxendarmoj kaj policanoj pafis al la senarmilaj studentoj.

【赤足】 nud(a)pieda; sensxua

【炽热】 rugxe varma; varmega; brula; arda; inkandeska: ~的钢水 rugxe varma fandita sxtalo / ~的太阳 brula [inkandeska] suno / ~的感情 arda [pasia] sento

【翅】 [chì] (翅膀) flugilo (鱼翅) sxarka nagxilo

【翅膀】 flugilo: 拍~ bati per siaj flugiloj

【冲】 [chōng] (冲沏) versxi bolantan akvon sur ion: ~茶 versxi bolantan akvon sur teon; infuzi teon (冲洗) tralavi; rinsi*: 把盘子~一~ tralavi la telerojn (直闯) sturmi; sin antauxenjxeti; impeti: ~啊! Sturmu! Hura! / 向敌人~去 sin antauxenjxeti al la malamiko / ~上去 antauxenkuri / ~进着火的房子 sin jxeti en la brulantan domon (通行的大道) cxefvojo; grava loko: 要~ grava nodo de komunikigxoj ⑤〈摄〉 riveli: ~胶卷 riveli filmon ⑥〈天〉 opozicio: 大~ favora opozicio ——另读 [chòng]

【冲淡】 (使变淡) dilui; maldensigi; malkoncentri: 把溶液~ dilui solvajxon (使减弱) malfortigi; malpliintensigi; malgravigi: 资产阶级报纸故意~这次罢工的意义。 La burgxa gazetaro intence malgravigis la signifon de la striko. / ~戏剧效果 malfortigi la draman efekton / 不要因强调次要问题而~了中心任务。 Oni ne devas meti la emfazon sur la malpli gravajn problemojn je la kosto de la cxefaj taskoj.

【冲动】 (神经兴奋) impulso: 神经~ 〈生理〉 nerva impulso / 出于一时~ agi sub momenta impulso (感情激动) ekscitigxi; esti impulsigxema: 他很容易~。 Li facile ekscitigxas. / 不要~。 Gardu vian memregadon [kvietecon]! / 易于~的性格 impulsigxema karaktero

【冲锋】 sturmi; kurataki: 向敌人阵地发起~ sturmi pozicion de la malamiko / 打退敌人的~ repusxi la sturmojn de la malamiko / 为革命,他总是~在前。 Li cxiam estas cxe la antauxo batalante por la revolucio. ~号 klarionado por sturmo / ~枪 mitraleto

【冲昏头脑】 perdi la kapon; blinde entuziasmigxi: 被胜利~ lasi sin ebriigi de la venko; perdi la kapon pro la sukceso

【冲击】 (水流撞击) bati; lavi: 浪涛~堤坝。 La ondoj batas [lavas] la digon. La ondoj plauxdas kontraux la digo. (打击) bati; frapi: 各国人民的革命风暴~着旧世界。 La sxtormo de revoluciaj bataloj de la diverslandaj popoloj donas baton al la malnova mondo [sxancelas la malnovan mondon]. (冲锋) sturmi; kurataki: 向敌人阵地发起~ sturmi pozicion de la malamiko ~波 eksplodondo; skuondo

【冲破】 trarompi; rompi; brecxi: ~重重障碍 trarompi cxiujn barilojn; venki obstaklon post obstaklo / ~敌军包围 trarompi la siegxon de la malamikaj trupoj / ~封锁 rompi la blokadon / ~旧传统观念的束缚 frakasi la katenojn de la tradicio; rompi kun la tradiciaj konceptoj

【冲刷】 (一面用水冲一面刷) purigi ion pasigante sur gxi grandan akvofluon; frotlavi: ~地板 frotlavi la plankon pasigante sur gxi grandan akvofluon / ~旧社会遗留下来的污泥浊水 balai la malpurajxojn lasitajn de la malnova socio (水流使土石剥蚀) erozii: 筑堤防止雨水~田地 konstrui digon por malebligi la erozion de la kampoj

【冲天】 cxieltusxa; cxielleka; gxiscxiela: 火光~。 La flamoj lekas la cxielon. / 怒气~ esti en cxieltusxa furiozo; esti en paroksismo de kolero / ~的干劲 senlima entuziasmo en laboro

【冲洗】 (用水冲) tralavi; rinsi*: 用消毒药水~伤口 tralavi vundon per desinfektajxo ②〈摄〉 riveli: ~胶卷 riveli filmon

【冲喜】 “(malfelicx-)forturnanta” edzigxo (en la pasinteco, edzigxo arangxita por juna viro dangxere malsana en la espero, ke la gxojiga okazo forturnos la dangxeron de baldauxa morto)

【充】 [chōng] () plena; suficxa (装满) plenigi; sxtopi (担任) servi kiel; roli kiel: ~向导 servi kiel gvidisto (冒充) pretendi esti; pozi kiel: ~内行 pretendi esti [pozi kiel] eksperto [fakulo] / ~好汉 pozi kiel heroo; ludi heroon

【充斥】 〈贬〉 troplenigi; inundi: 解放前上海市场上~着外国商品。 Antaux la Liberigxo Shanghai estis inundita de alilandaj komercajxoj.

【充当】 servi kiel; roli kiel; funkcii kiel; ludi la rolon de: ~翻译 servi kiel interpretisto / ~辩护士 ludi la rolon de apologiisto / ~秘书 funkcii kiel sekretario

【充电】 sxargi ~器 sxargilo

【充耳不闻】 fermi siajn orelojn kontraux io; resti surda al io: 对别人的批评,他们是~了。 Ili fermis siajn orelojn kontraux alies kritikoj.

【充分】 (足够) suficxa; abunda: ~的休息 suficxa ripozo / ~的证据 suficxaj [abundaj] pruvoj / 留有~余地 konservi suficxan liberlokon / 没有~准备 ne esti suficxe preparita / 有~的理由 havi bonan motivon (尽量) plene: ~发动群众 plene mobilizi la amasojn / ~显示自己的才能 plene montri sian kapablon / ~利用 plene utiligi; fari la plej bonan uzon de / ~满足人民的需要 plene kontentigi la bezonojn de la popolo / ~协商 plena interkonsiligxo / ~就业 plena dungiteco

【充满】 (填满) plenigi: 欢呼声~了会场。 Lauxtaj aklamoj plenigis la kongresejon. (充分具有) esti plena de; esti saturita de; esti penetrita de: 屋子里~着阳光。 La cxambro estas plena de sunlumo. / ~着胜利信心 esti plena de fido pri la venko / ~革命激情的诗篇 poemo saturita de revoluciaj sentoj / 头脑里~着旧思想 esti penetrita de malnovaj ideoj / 全城~了节日的气氛。 Festa atmosfero regas en la tuta urbo. / ~陈词滥调的文章 artikolo farcxita per sxablonaj esprimoj

【充沛】 plena; abunda: 雨水~ abunda pluvo / 精力~ plena de energio; energiplena / ~的革命热情 arda revolucia entuziasmo

【充其量】 maksimume; ne pli (multe) ol; apenaux: 一个月~挣两千元 perlabori maksimume [ne pli ol] 2,000 juxan-ojn monate / ~十天之内就可以完成这项任务。 Oni plenumos tiun cxi taskon maksimume en dek tagoj.

【充实】 (丰富) ricxa: 内容~。 La enhavo estas ricxa. (使充足,加强) ricxigi; plifortigi: ~库存 ricxigi la stokon / ~论据 plifortigi siajn argumentojn / ~领导班子 plifortigi la gvidantaron

【充数】 fari la nombron; servi kiel persono aux objekto, kies utileco estas nur fari la nombron

【充裕】 abunda; ricxa: 时间~ havi abundan tempon / 经济~ esti en bonstato; esti bonhava

【充足】 suficxa; abunda: 经费~ havi suficxajn [abundajn] monrimedojn / 阳光~ plena de sunlumo; sunplena

【憧憬】 aspiri al; arde deziri: ~着幸福的生活 aspiri al felicxa vivo / 对美好未来的~ aspiro al bela estonteco

【虫】 [chóng]  insekto; vermo: 吃~的鸟 insektovora birdo / 有~的水果 vermdifektita frukto

【虫害】 damagxo [difekto] kauxzita de insektoj

【重】 [chóng] (重复) ripeti; duobligi: 这个字印~了。 Oni preserare duobligis tiun cxi vorton. / 书买~了。 Du ekzempleroj de la sama libro estis acxetitaj per eraro. (重新) denove; ree; refoje; ankorauxfoje; re-: ~访延安 denove viziti Yan’an / ~建家园 rekonstrui sian hejmlandon () tavolo: 越过万~山 transgrimpi milojn da montoj / 双~领导 duobla gvidado / 新旧社会两~天。 La nova kaj malnova socioj estas du tute malsamaj mondoj. ——另读 [zhòng]

【重重】 tavolo sur tavolo; ringo post ringo; serio da: ~包围 ring-post-ringa siegxo / 克服~困难 venki la malfacilojn unu post alia / 顾虑~ havi senfinajn antauxtimojn; esti plena de maltrankvilo / 障碍~ tre multaj obstakloj / 苦难~ mizero sur mizero / 受到~剥削 suferi diversspecajn ekspluatojn

【重蹈覆辙】 sekvi la vojstrekon de renversita cxaro sekvi la saman malnovan vojon al ruinigxo; repreni la eraran vojon; ripeti la saman eraron

【重叠】 (pp samaj objektoj) metitaj unu sur alia; tavolo sur tavolo: 山峦~。 Montoj levigxas sur montoj. / ~的机构 multtavola strukturo de administra organizo

【重逢】 denove renkontigxi; rekunigxi: 久别~ rerenkontigxi post longa disigx(intec)o / 旧友~ reintervidigxo de malnovaj amikoj

【重复】 ripeti; refoje i: 他把昨天的话~了一遍。 Li ripetis tion, kion li diris hieraux. / 任何历史现象都不会是对过去的简单~。 Neniu historia fenomeno estas la simpla ripetigxo de la pasinteco.

【重建】 rekonstrui; restarigi; restitui: ~家园 rekonstrui sian hejmlandon / ~一座纪念碑 restitui monumenton / 战后的~工作 postmilita rekonstruado

【重申】 reaserti; rekonfirmi; ripeti: ~观点 reaserti sian vidpunkton / ~前令 ree konfirmi ekzistantan dekreton / ~我国政府的一贯立场 ripeti la konstantan starpunkton de nia registaro

【重围】 ring-post-ringa siegxo: 陷入~ fali en ring-post-ringan siegxon / 杀出~ trabati al si vojon tra la densa siegxo de la malamiko

【重新】 〈副〉 denove; ree; re-: ~考虑 rekonsideri / ~估价 retaksado / ~做人 komenci sian novan vivon; demeti de si la antikvan Adamon (z)

【重整旗鼓】 regrupigi siajn fortojn por rekomenci la batalon (post malvenko)

【崇】 [chóng] () alta; sublima: ~山峻岭 altaj kaj krutaj montoj (崇拜) adori; kulti: ~洋迷外 havi kulton kaj blindan kredon [fidon] al cxio fremdlanda; adori cxion, kio estas alilanda

【崇拜】 adori; kulti; respektegi; apoteozi: 她很~她父亲。 Sxi tre adoras sian patron.

【崇高】 alta; sublima; nobla: ~的理想 alta idealo; nobla aspiro / 享有~的威望 gxui grandan prestigxon / 顺致~的敬意。 Akceptu la esprimon de mia tre alta konsidero.

【崇敬】 estimo; respekto: 怀着无限~的心情 kun senlima respekto / 革命英雄永远受到人民的~。 La herooj de la revolucio estos cxiam profunde respektataj de la popolo.

【崇山峻岭】 altaj montoj kaj krutaj montegxoj; altaj kaj krutaj montokrestoj

【崇洋媚外】 havi kulton al cxio fremdlanda kaj servile flati aliajn landojn

【宠】 [chǒng] versxi siajn favorojn sur iun; dorloti iun: 得~ gxui la favoron de iu / 失~ perdi la favoron de iu / 别把孩子~坏了。 Ne trodorlotu [eldorlotulu] la infanon.

【宠爱】 dorloti; forte ami; montri favoron al: 奶奶~孙子。 La avino dorlotas sian nepon.

【宠儿】 dorlotata infano; karul(in)o; favorato: 小红是她全家的~。 Xiao Hong estas la infano dorlotata [la karulino] de la tuta familio. / 命运的~ la favorato de la sorto

【冲】 [chòng] 〈口〉①(劲头足) kun forto [ardo, impeto, energio]: 干活~ labori kun ardo [energio] / 水流得~。 La akvo fluas kun granda [dinamika] forto. / 说话很~ paroli tre bruske / 嗓门儿~ forta [kruda] vocxo (气味强烈) havi fortan odoron: 这酒味儿很~。 Tiu cxi alkoholajxo havas fortan odoron. (对着) al; vizagxe al: 窗户~南开。 La fenestro rigardas al la sudo. / 这话是~我说的。 Tiu cxi diro estas adresata al mi. () laux; kun; pro: ~他们这股子干劲,没有克服不了的困难。 Kun tia entuziasmo por laboro ili havas neniun malfacilon, kiun ili ne povus venki. / 就~他这番热情招待,我们也得好好感谢他。 Ni devas multe danki lin pro lia varma akcepto al ni. ⑤〈机〉(冲压) premtruigi ——另读 [chōng]

【抽】 [chōu] (取出) eltiri; elpreni: 从文件夹里~出一份申请书 eltiri petskribon el la dokumentujo / 从书架上~出一本书 elpreni libron el la biblioteko (分出) apartigi (parton el tuto): ~出一部分人去抗旱 apartigi parton da homoj kaj sendi ilin batali kontraux la sekegeco / 开会前请~时间把文件看一下。 Bonvolu trovi tempon por legi la dokumenton antaux la kunveno. ③〈植〉 elkreskigi; lasi aperi: ~芽 borgxoni / ~枝 sxosi () pumpi; tiri: ~水 pumpi akvon / ~血 sangeltiri; fari prenon de sango al iu / ~烟 fumi / ~烟斗 fumi la pipon (收缩) kuntirigxi: 这种布一洗就~。 Tiu cxi kotona sxtofo kuntirigxas post lavo. (抽打) vipi: ~陀螺 vipi turbon / ~牲口 vipi tirbeston ⑦〈体〉 drajvi

【抽查】 fari specimenan kontrolon

【抽调】 apartigi kaj sendi; transloki: ~一部分干部到农村去工作 apartigi parton da kadroj kaj sendi ilin labori en la kamparo / ~兵力到某一战线 transloki militfortojn sur fronton / ~资金 transloki fondusojn

【抽空】 trovi tempon por fari ion: 他工作很忙,可是还~学习世界语。 Kvankam tre okupita, li cxiam trovas tempon por lerni Esperanton. / 我抽不出空来给他写信。 Mi ne povas trovi tempon por skribi al li.

【抽泣】 plorsingulti

【抽身】 forlasi sian laboron; sin liberigi (de iu afero); tiri sin (el iu situacio); foriri: 我五点钟以前抽不出身来。 Mi ne estos libera [ne povos forlasi mian laboron] antaux la kvina horo. / 及早~ tiri sin el malfacila situacio kiel eble plej frue

【抽水】 (用水泵吸水) pumpi akvon: 从河里~ pumpi akvon el rivero (缩水) (pp kotona sxtofo post lavo) kuntirigxi ~机 akvopumpilo / ~马桶 neceseja kuvkompleto; fekabo*; ellasabo* / ~站 pumpstacio

【抽屉】 tirkesto

【抽象】 (非具体的) abstrakta: ~概念 abstrakta nocio [koncepto] / ~事物 abstraktajxo / 科学的~ scienca abstrakteco / 不要这样~地谈问题。 Oni ne devas trakti la problemojn en tiel abstrakta maniero. (抽出共同的、本质的属性) formi gxeneralan ideon el apartaj ekzemploj: 从客观事物中~出正确的结论 tiri gxustan konkludon el objektivaj faktoj ~劳动 abstrakta laboro / ~名词 abstrakta substantivo / ~派 abstrakta skolo / ~数 〈数〉 abstrakta nombro / ~思维 abstrakta pensado / ~艺术 abstrakta arto

【抽烟】 fumi: 你~吗? Cxu vi fumas? / 请~!——不,谢谢。 Cigaredon? Ne, dankon! / 我可以~吗? Cxu la fumado ne vin gxenas?

【仇】 [chóu] (仇敌) malamiko: 使亲者痛,~者快 aflikti siajn amikojn kaj gxojigi siajn malamikojn (仇恨) malamo; malamikeco: 记~ nutri [kovi] malamon kontraux iu; malami iun

【仇敌】 malamiko

【仇恨】 (强烈的憎恨) malamo; malamikeco: 刻骨~ gxisosta [morta] malamo kontraux iu / 满腔~ kun koro plena de malamo (强烈地憎恨) senti malamon kontraux; malami: 热爱人民,~敌人 ami la popolon kaj malami la malamikojn

【仇人】 (persona) malamiko: ~相见,分外眼红。 Kiam du malamikoj renkontigxas, iliaj okuloj jxetas fajron kaj flamojn.

【仇视】 jxeti malaman rigardon al iu; rigardi iun kun malamikeco; rigardi iun kiel malamikon

【惆怅】 melankolio; nedifinebla tristo: 他这一走,她似乎有些~。 Sxi sxajnas iom melankolia post lia foriro.

【绸缎】 silkoj kaj satenoj; silkajxoj

【愁】 [chóu] (忧愁) malgxojo; malgajo; tristo; cxagreno; melankolio; nostalgio (担心) esti maltrankvila pri; fari al si zorgojn: 不~吃,不~穿。 Ne necesas esti maltrankvila pri nutrajxoj kaj vestoj. / 他的健康状况叫我发~。 Lia sanstato min maltrankviligas. / 只要依靠群众,不~完不成任务。 Nur se [Kondicxe ke] ni nin apogas sur la amasoj, ni estas certaj pri la plenumo de nia tasko.

【愁苦】 malgxojo; cxagreno; aflikto

【愁眉】 kuntiritaj [kunsxovitaj, sulkigitaj] brovoj: ~不展 kun kuntiritaj [kunsxovitaj, sulkigitaj] brovoj / ~苦脸 kun trista mieno / ~锁眼 kun kuntiritaj brovoj kaj mallevitaj okuloj; kun trista mieno

【稠】 [chóu] (浓厚) densa; koncentrita: ~粥 densa kacxo (稠密) densa; kompakta: 地窄人~ regiono, kiu havas areo-limigitecon sed tre densan logxatecon

【稠密】 densa: 人口~地区 dense logxata regiono / ~地交通网 densa reto de komunikaj linioj

【筹】 [chóu] (记数用的) kalkulmarko; marko; jxetono: 竹~ bambua kalkulmarko (筹措;筹划) peni havigi al si; peni akiri; kolekti; prepari; plani: ~款 kolekti [peni havigi al si] monon / ~饷 prepari por si provizojn / 统~ fari cxioampleksan planadon

【筹办】 fari preparojn; fari arangxojn; organizi: 我们厂负责~这次越野赛跑。 Nia fabriko estas komisiita organizi tiun cxi kampan vetkuradon [fari arangxojn por tiu cxi vetkurado].

【筹备】 prepari; fari preparojn: ~建校事宜 fari preparojn por la fondo de lernejo ~会议 prepara kunveno / ~委员会 prepara komitato

【筹划】 plani kaj prepari; plani; projekti: 他们正在~种植中草药。 Ili nun planas planti kuracajn herbojn. / 这里正在~建设一座水力发电站。 Oni projektas konstrui cxi tie hidroelektran stacion.

【筹集】 kolekti; peni havigi al si: ~资金 kolekti fondusojn

【踌躇】 (犹豫) heziti; sxanceligxi; esti perpleksa: 他~很久才下决心。 Li longe hezitis antaux ol preni sian decidon. (得意) memkontenta; malmodesta

【丑】 [chǒu] (丑陋) malbela; malgracia; acxaspekta; malplacxa al vidado; malagrabla al la okuloj; turpa; hida: 她长得不~。 Sxi ne estas malbelaspekta. (令人厌恶) abomena; malsxatinda: 这件事太~了,不要说出去。 Tiu cxi afero estas vere skandala. Ne diru ecx unu vorton pri gxi al iu ajn. / 出~ ridindigi sin; lasi sin moki de aliaj ③〈剧〉 komika rolo (unu el la kvar cxefaj roloj en tradicia cxina opero) (地支之一) la 2-a el la 12 Teraj Brancxoj

【丑恶】 malbela kaj malbona; hida; abomeninda; nauxza; malnoblega: ~灵魂 malbela animo / ~面目 malbela vizagxo / ~表演 nauxza prezentado / 社会的~现象 abomenindajxoj de la socio / ~行径 malnoblega ago

【丑化】 malbeligi; nigrigi; kalumnii: 这出京剧~了农民革命斗争。 Tiu cxi Pekina opero nigrigas la revoluciajn batalojn de la kamparanoj.

【丑剧】 farco; malbela prezentado; skandalo

【丑角】 ①同“丑” (喜剧、马戏等中的) burleskulo; arlekeno; klauxno; amuzisto; gajigisto

【丑类】 malbonuloj; friponoj; kanajloj

【丑陋】 malbela; turpa; malgracia; acxaspekta: 相貌~ havi malbelan aspekton

【丑态】 ridinda [groteska] sinteno; abomeninda ago; nauxza maniero: ~百出 agi kiel arlekenacxo; konduti en nauxza maniero; sin ridindigi / ~毕露 esti ekstreme senhonta; esti ekstreme abomena

【丑闻】 skandalo; abomenindajxo: 财界~ financa skandalo

【臭】 [chòu] (难闻) malbonodora; fetora; stinka; haladza; miasma: 发~的水塘 haladza marcxeto / 鱼~了。 La fisxo malbonodoras. / ~鸡蛋 putra ovo / ~不可闻 eligi netolereblan malbonodoron (惹人讨厌的) abomena; abomeninda; nauxza; malpura: ~脾气 abomeninda karaktero / 谁要你的~钱? Neniu volas vian malpuran monon! / 名声~ esti komplete senkreditigita; havi malpuran reputacion / 摆~架子 preni nauxze gravan mienon / 把某人[某事]弄~ senkreditigi iun [ion] (狠狠地) severe: 被~骂了一顿 esti severe riprocxita; ricevi kruelajn insultojn / 挨了一顿~打 ricevi solidan batadon ④〈方〉(打不响) (pp kuglo) malsukcesi eksplodi: 这颗子弹~了。 Tiu cxi kuglo malsukcesis eksplodi. ——另读 [xiù]

【臭架子】 abomeninda grandsinjora mieno; malhumilacxa sinteno

【臭名远扬】 esti malbonfama [fifama, notora] largxe kaj malproksime

【臭名昭著】 malbonfama; fifama; notora

【出】 [chū] (从里到外) eliri: ~城 eliri el la urbo / ~国 eliri el la lando; iri al la eksterlando / ~狱 eliri el malliberejo; elprizonigxi; esti liberigita (超出) transpasi; superi: 不~本星期 antaux la fino de la semajno / 不~三年 en la dauxro de tri jaroj / 球~了边线。 La pilko iris trans la flanklinion. (往外拿) doni; eldoni: ~钱 doni monon / ~主意 doni ideon [konsilon, opinion] / ~考题 doni temon de ekzameno / ~布告 afisxi avizon / ~书 eldoni libron / ~杂志 publikigi gazeton / ~二百民工 sendi ducent terfosistojn / 他~了三百三十四天工。 Li faris 334 tagojn da laboro. / 今晚比赛你们队~谁? Per kiu via teamo estos reprezentota cxi-vespere? (出产;产生) produkti; fabriki; aperi: 多~煤,~好煤 produkti karbon en pli granda kvanto kaj de pli bona kvalito / 橘子~在南方。 La mandarinoj produktigxas en la sudo. / 条条战线~人才。 Talentuloj aperas sur cxiuj frontoj. / 唐代出了大批优秀的诗人。 Dum Tang-dinastio aperis granda nombro da eminentaj poetoj. / 十二月号还没有~呢。 La decembra numero ankoraux ne aperis. / 实践~真知。 La veraj scioj venas el la proktiko. (出现) aperi; okazi; prezentigxi: ~了什么事? Kio okazis? / 天上~虹了。 Aperas cxielarko. / 防止~事故 antauxmalhelpi ekcidentojn (出数儿) multe doni: 这种大豆~油。 Tiu cxi speco de sojfabo donas pli da oleo. (发出) elversxi: ~血多 elversxi [perdi] multe da sango / ~汗 sxviti / ~脓 pusi / ~麻疹 havi morbilon; esti atakata de morbilo (支出) elspezoj: 量入为~ reguligi siaj elspezojn laux siaj enspezoj / 入不敷~。 La enspezoj ne kovras la elspezojn. (表示趋向或完成) (uzata post verbo por indiki eksterenigxon aux finplenumigxo): 从房间里走~ eliri el la cxambro / 拿~证件 prezenti [montri] siajn paperojn / 派~代表团参加会议 sendi delegitaron al konferenco / 选~委员会 elekti komitaton / 想~一个办法 elpensi rimedon / 看~问题 ekvidi, kie estas la problemo / 做~成绩 akiri [rikolti] bonajn rezultojn (表示超出) (uzata post adjektivo por indiki pli altan gradon): 他高~我一头。 Li estas je unu kapo pli alta ol mi. / 多~了六个人。 Ni havas ses pliajn personojn. ⑾〈量〉(uzata por operoj aux teatrajxoj) peco: 一~戏 peco da teatrajxo; teatra peco / 一~闹剧 unu farco

【出版】 eldoni; publikigi; aperi; eliri el la presejo: 这家出版社每年~二百种书。 Tiu cxi eldonejo eldonas [publikigas, aperigas] ducent librojn en cxiu jaro. / 这本书什么时候~? Kiam aperos [eldonigxos, publikigxos] tiu cxi libro? ~界 rondo de eldono / ~量 eldonkvanto; eldonnombro / ~权 eldonrajto / ~商 eldonisto / ~社 eldonejo / ~物 publikigajxoj / ~自由 preslibereco

【出兵】 sendi trupojn [armitajn fortojn]

【出岔子】 (出事) okazas akcidento: 希望别~。 Mi esperas, ke okazos nenio malbona [ke cxio iros bone]. / 操作是自动化的,极少~。 La funkciigo estas auxtomatigita kaj la paneoj estas tre maloftaj. (出错) fari eraron: 这是谁出的岔子? Kiu faris tiun cxi eraron?

【出差】 forveturi por plenumi komision; oficvojagxi; fari afervojagxon ~费 mono asignita por oficvojagxo; oficvojagxaj elspezoj

【出产】 produkti; fabriki: 江西景德镇以~瓷器闻名。 Jingdezhen en Jiangxi-provinco estas fama pro sia produktado de porcelanajxoj.

【出场】 surscenigxi; aperi; sin montri; eniri sur la sportan terenon: 他们是今晚~的演员。 Ili estas la geaktoroj, kiuj ludos cxi-vespere [kiuj estos sur la scenejo cxi-vespere]. / 按~顺序的人物表 listo de la personoj laux la ordo de ilia surscenigxo / ~足球队员名单 listo de la futbalistoj, kiuj partoprenas en la matcxo

【出超】 plimulto de la eksportoj super la importoj; favora [aktiva] komerca saldo; eksportopluso; supereksporto

【出丑】 sin ridindigi; lasi sin moki de aliaj; perdi la vizagxon: 上次我已经出过一回丑,今天我可不唱了。 Mi kantis kaj ridindigis min per tio lastafoje. Hodiaux mi ne ree kantos.

【出处】1 〈书〉 preni kaj forlasi oficon

【出处】2 origino [fonto] de citajxo [de aludo]; fontloko: 注明~ indiki la originon de citajxo; doni la referencon de citajxo / 你知道这个典故的~吗? Cxu vi scias la originan fonton de tiu cxi aludo?

【出动】 (队伍出发) ekmarsxi; ekiri: 待命~ atendi la ordonon ekmarsxi / 全连~扫雪。 La tuta kompanio estas ekstere por balai la negxon. (派出) sendi; ekspedi: ~军舰 sendi militsxipojn / 当局~军队镇压游行队伍。 La auxtoritatoj sendis trupojn por subpremi la manifestacion. ~机场 deira aerodromo

【出尔反尔】 rompi sian vorton; esti nekonsekvenca; agi kontraux siaj propraj vortoj; diri jen por jen kontraux; sama busxo blovas varmon kaj malvarmon (z)

【出发】 (起程) ekiri; ekmarsxi; ekveturi; ekvojagxi; ekvojiri: 部队于拂晓前~。 La trupoj ekmarsxis antaux la tagigxo. / 作~的准备 fari preparojn por ekiro [por ekveturo, por ekvojagxo] (着眼) konsideri el ia angulo; el (ia vidpunkto): 一切从人民的利益~ konsideri cxiujn aferojn el la angulo de la intereso de la popolo [en la intereso de la popolo] / 从长远的观点~ el longperioda vidpunkto / 从睦邻的愿望~ el la deziro pri bona najbareco ~点 deirpunkto; elirpunkto / ~港 deira haveno

【出风头】 fari sin rimarkata [admirata] de la publiko; parade elmontri siajn kapablojn, talentojn, sukcesojn ktp: 爱~ ami fari sin rimarkata [admirata]; esti elmontrigxema

【出乎意料】 kontraux cxia atendo; super ies supozo; neatendite; je ies granda surprizo: 试验结果~地好。 La eksperimento estis ekstersupoze sukcesa. / 这对我是完全~之外的事情。 Tio ja estas por mi granda surprizo. / 听说他没有考取,我感到~之外。 Mi auxdis, ke li malsukcesis en la enira ekzameno; tion mi ja tute ne atendis.

【出击】 eliri por ataki; fari atakeliron; elataki: 四面~ ataki en cxiuj direktoj

【出价】 proponi prezon; fari proponon: 你出个价吧! Vi do proponu prezon por gxi! / 你~多少? Kiom vi volus pagi por gxi?

【出界】 〈体〉 transpasi la linion; ouxtigxi*; ouxto*; ouxt*!

【出境】 forlasi la landon; transpasi la landlimon: 驱逐~ elpeli iun el la lando / 办理~手续 plenumi la formalajxojn de eliro (el la lando) ~签证 elirvizo / ~许可证 permesatesto de eliro [de eksporto]

【出口】 (开口) paroli; eldiri: 话一~就要随之以行动。 Tuj kiam oni eldiras vortojn, la agoj devas ilin sekvi. Dirite, farite. (z) (出去的地方) elirejo: 请在车站~等我。 Atendu min cxe la elirejo de la stacidomo. (输出) eksporti: 可~品 eksporteblaj varoj ~补贴 eksport-subvencio / ~国 eksporta lando / ~货 eksportajxoj / ~检疫 eksporta kvaranteno / ~交易会 foiro de eksportataj varoj / ~禁令 eksporta prohibicio / ~贸易 eksporta komerco / ~品 eksportajxoj / ~商 eksportisto / ~商品 eksportataj varoj / ~税 eksportaj (dogan)impostoj / ~信贷保险 eksportkredita asekuro / ~信贷担保 eksportkredita garantilo / ~许可证 permesilo pri eksporto; eksportlicenco

【出来】1 (到外面来) eliri; eligxi; elveni: 从家里~ eliri el la hejmo / 太阳~了。 La suno levigxas. / 孩子的第一批牙~了。 La unuaj dentoj de la infano eligxis. (出现) aperi: 经过讨论,~两种相反的意见。 Post diskutado aperis du kontrauxaj opinioj. / 化验结果~了。 La laboratoria ekzamenraporto estas preta.

【出来】2 〈助〉①(表示动作由里向外) (uzata post verbo por indiki eksteren movigxon al la parolanto): 从房间里走~ eliri el la cxambro / 把书从书架上抽~ preni la libron el la biblioteko / 想法把病因找~ peni trovi la kauxzon de la malsano / 先进集体大批涌现~。 La avangardaj kolektivoj aperas en granda nombro. / 我这篇文章实在写得太差,拿不~。 Mia artikolo estas tiel malbone ekribita, ke gxi ne estas prezentebla. (表示动作完成或实现) (uzata post verbo por indiki finplenumigxon aux efektivigxon de ago): 他把那篇文章译~了。 Li jam finis la artikolon. / 开出很多耕地来 sukcesi plugebligi multe da tero / 成绩做~了,他们也就心服了。 Kiam ni atingos sukcesojn, ili lasos sin konvinki. / 他们终于把这种优质钢炼~了。 Ili finfine sukcesis en la farado de la bonkvalita sxtalo. / 她把嗓子练出~了。 Sxia vocxo jam farigxis sonora kaj dolcxa per kontinua ekzercado. (表示显露) (uzata post verbo por indiki videbligxon aux certigxon): 这几首诗把他的爱国热情充分表达~了。 Tiuj cxi poemoj plene esprimas liajn patriotajn sentojn. / 我一眼就把他认~了。 Mi lin rekonis jam cxe la unua ekvido. / 他那番话是什么意思,我听不~。 Mi ne povis kompreni kion li volas diri per la vortoj.

【出类拔萃】 elstari super la aliaj; esti elstara inter siaj kamaradoj; esti neordinara [distinginda; elita, eminenta, transcenda]: ~的人物 elita [eminenta, rimarkinda] persono

【出力】 dedicxi siajn fortojn al io; fari penojn; klopodi: 每个人多出把力,任务就可以提前完成。 Se cxiu faras iom pli da penoj, la tasko estos antauxtempe plenumita. / 没有一个工人愿意为垄断资本家~卖命。 Neniu laboristo volis labori kun granda peno por la monopolistoj-kapitalistoj / 他为我们的事出过不少力。 Li multe klopodis por nia afero.

【出笼】 (出蒸笼) esti eligita el la vaporumilo: 刚~的包子 gxus elvaporumitaj bauxzioj ②〈贬〉 aperi: 这部颂扬恐怖主义的影片刚一~,就引起全世界正直的人们的强烈不满。 Tuj post sia apero tiu cxi filmo, kiu lauxdas la terorismon, vekis fortan malkontentecon inter la honestaj homoj de la tuta mondo.

【出路】 elirvojo; elirejo; solvo: 他们在森林里迷失了方向,找不到~。 Ili perdis la orientigxon en la arbaro kaj ne povis trovi sian elirvojon. / 给以生活~ doni la eblecon perlabori siajn vivrimedojn / 农业的根本~在于机械化。 Por la agrikulturo, la definitiva solvo kusxas en la mekanizado. / 如果不能提高劳动生产率,那是没有~的。 Se oni ne sukcesas plialtigi la produktivecon, tio kondukos al senelirejo.

【出卖】 () vendi; forvendi: 这批货不~。 Tiuj cxi varoj ne estas por vendado. (背叛) vendi; perfidi: ~国家主权 vendi la nacian suverenecon / ~灵魂 vendi sian animon; sin vendi al iu / ~原则 vendi principojn / ~某人 perfidi iun

【出面】 persone aperi; agi en la nomo de; interveni; interhelpi: ~调停 agi kiel interpaciganto; interveni kiel paciganto; interhelpi en iu afero / 双方由民间团体~商谈贸易。 Komercaj intertraktadoj estis farataj inter neregistaraj organizajxoj de la du partioj. / 由工会~提出建议 prezenti proponojn en la nomo de la laborista sindikato / 为什么你自己不~? Kial vi ne persone vin montras?

【出名】 (在名) fama; fame konata: 四川菜在国内外都很~。 La Sichuan-kuirado estas fama [fame konata] en- kaj eksterlande. / 新疆的哈密瓜~地甜。 La melono el Hami de Xinjiang estas fama pro sia dolcxeco. / 这儿是战争时期~的游击区。 Cxi tie estas fama gerila zono dum la milito. / 人怕~猪怕壮。 Homo timas famigxon, porko grasigxon. La fameco estas tiel dangxera por homo, kiel la graseco por porko. (出面) en la nomo de: 由中国人民对外友好协会~邀请一些外宾 inviti alilandajn gastojn en la nomo de la Asocio de la Cxina Popolo por la Amikeco kun la Eksterlando

【出没无常】 neatendite aperi kaj malaperi; neantauxvideble veni kaj foriri

【出谋划策】 proponi artifikojn [ruzajxojn]; teksi komploton: 躲在背后~ proponi artifikojn en la ombro; tiri la sxnurojn post la kulisoj

【出纳】 (付出和收进) ricevoj kaj pagoj (de mono) (出钠员) kasisto (发出和收进) (al)pruntado kaj ricevado (de libroj) ~处 kas(ej)o / ~台 pruntotablo (en biblioteko) / ~员 kasisto

【出品】 (制造产品) produkti; fabriki: 光明化工厂~ produktita [fabrikita] de la kemia fabriko Guangming (产品) produkto; fabrikajxo: 中国~ cxina produkto; fabrikita en Cxinio / 这是本厂的新~。 Tio estas nova produkto de nia fabriko.

【出其不意】 surprize [neatendite, senaverte] (preni, kapti, ataki ktp iun): ~地袭击敌人 surprize ataki la malamikon / 我原想给他来个~,偏巧他全听见了。 Mi volus fari al li surprizon. Malbonsxance, li cxion auxdis.

【出奇】 eksterordinare; aparte; rimarkinde; strange: 今年夏天热得~。 Cxi-somere estas aparte malvarme. / 那天清晨,大海~地宁静。 La maro estis eksterordinare kvieta tiumatene. / 他个子高得~。 Li havas esceptan altan staturon.

【出奇制胜】 venki sian malamikon per surprizatako; gajni la venkon per ruza taktiko [per artifika manovro]

【出去】1 eliri: ~走走 eliri por iom promeni / 你给我~! For de tie cxi! / 把窗户打开,让烟~。 Malfermu la fenestron, por ke la fumo eliru.

【出去】2 〈助〉 (uzata post verbo por indiki eksterenan movigxon for de la parolanto): 从窗口跳~ elsalti tra la fenestro / 把车开~ elveturigi la auxtomobilon / 把人赶~ elpeli iun tra la pordo / 把侵略者赶~ cxasi [forpeli] la agresantojn el la lando / 把事情推~ lasi al aliaj fari la laboron / 暂时不把真相说~ kasxi [prisilenti] la aferon portempe

【出人头地】 levigxi kun kapo kaj sxultroj super aliaj elstari inter siaj kamaradoj; distingigxi de la aliaj; esti supera al la aliaj

【出人意料】 kontraux cxia atendo; super la esperoj; neatendite; je ies granda surprizo: 成绩之佳~。 La sukceso superas niajn esperojn.

【出入】 (进出) eniri kaj eliri: ~请下车。 La biciklisto estas petata descendi de la biciklo cxe la enirejo. / ~随手关门。 Bonvolu fermi la pordon post vi. (不一致) malakordo; diferenco; kontrauxdiro: 两个报告有~。 Estas kontrauxdiro inter la du raportoj. / 理论和事实有~。 La teorio ne akordas kun la faktoj. / 结果和我们的预想没有~。 La rezultato respondas al nia antauxsupozo. ~证 paspermeso

【出色】 rimarkinda; distingita; eminenta; elstara: 干得很~ fari bonegan laboron / ~地完成了任务 plenumi sian taskon rimarkinde bone / ~的人物 eminenta persono

【出身】 (家庭出身) (klasa) origino [deveno]; familia fono: ~书香门第 deveni el familio de kleruloj / ~工人家庭 deveni el laborista familio / 农民~的干部 kadro de kamparana deveno; kadro kun kamparana familia fono / 他~很好。 Li havas bonan klasan originon. Lia familia fono estas bona. / ~清白 esti de senmakula origino / ~卑贱 esti de malalta origino (个人经历) ies kariero; ies antecedentoj: 工人~的技术员 teknikisto promociita el laboristo; teknikisto de laborista deveno / 他是铁匠~。 Li komencis sian karieron kiel forgxisto.

【出神】 esti en ekstazo; esti sorcxita [ravita]; esti absorbita [droni] en siaj pensoj: 她的歌声使听众听得~。 Sxia kanto sorcxis [ravis] la auxskultantojn. / 他坐在那里~。 Li sidas tie, dronante en siaj pensoj. / 你看什么书看得这么~? Kia libro tiel forte absorbas vin?

【出神入化】 atingi la kulminon de perfekteco; esti superba: ~的表演艺术 superba [mirinda] ludado / 这一支曲子演奏得~,听众被深深地吸引住了。 La muzikpeco estis tiel belege ludata, ke cxiuj auxskultantoj estis profunde ravitaj.

【出生】 esti naskita; naskigxi; vidi la lumon: 他是1936年~的。 Li naskigxis en 1936. / ~在知识分子家庭里 nasikigxi en familio de intelektuloj ~登记 registrado de naskigxo / ~地 naskigxloko / ~率 naskigxkvanto; natalitato / ~率高于死亡率 naskigxa pluso; naskopluso / ~日期 naskigxdato / ~证 naskigxatesto; akto pri naskigxo

【出生入死】 riski sian vivon; spiti la morton; pasi akvon kaj fajron (z): 革命战争中~的战士 batalanto, kiu riskis sian vivon en la revoluciaj militoj

【出世】 (出生) esti naskita; naskigxi; veni en la mondon; ricevi la vivon (超脱人世) retirigxi de la mondo; rezigni la mondon; resti indiferenta al la mondaj aferoj

【出售】 vendi: 减价~ vendi je reduktita prezo

【出头】 (翻身) levi [rektigi] la kapon; emancipigxi; forskui la jugon: 打倒了地主,农民才出了头。 La kamparanoj povis rektigi la kapon nur post la faligo de la bienuloj. (出面) publike aperi; sin prezenti: 教唆犯自己不~,专唆使青少年干坏事。 Kriminstigantoj instigas junulojn al diversaj malbonfaroj, dum ili mem sin kasxas en la ombro. (挂零) iom pli ol: 一千克~ iom pli ol unu kilogramo / 三百~ iom pli ol tricent

【出头露面】 publike aperi; sin prezenti antaux la publiko; elpasxi publike: ~的人物 publika persono / 喜欢~ ami fari sin rimarkata

【出土】 (被发掘) esti malkovrita dum esplorfosado; esti elterigita [elfosita, eltombigita]: ~文物展览 ekspozicio de elterigitaj [eltombigitaj] kulturaj objektoj (长出地面) elkreski el la tero: 小苗已经~了。 La plantidoj jam elterigxis.

【出席】 cxeesti; partopreni en: ~会议 cxeesti kunvenon [al kunveno]; partopreni en kongreso / ~人数 nombro de la partoprenantoj [cxeestantoj]

【出息】 promeso; estonteco; perspektivoj: 有~的青年 promesplena [multepromesa] junulo; junulo, kiu estas plena de estonteco / 只要对人民有利,干什么工作都有~。 Kiu faras loboron utilan al la popolo, tiu havas brilan estontecon. / 这个人真没~。 Tiu cxi ulo estas tauxga por nenio.

【出现】 aperi; prezentigxi; sin prezenti; montrigxi; sin montri: 天上~一片乌云。 Nigraj nuboj aperis sur la cxielo. / 到处~先进集体和个人。 Oni vidas aperi cxie avangardajn kolektivojn kaj individuojn. / 旧的矛盾解决了,又会~新的矛盾。 Novaj kontrauxdiroj aperos post kiam la malnovaj estas solvitaj. / ~一种新的倾向。 Sin montras nova tendenco. / 以普通劳动者的姿态~在群众面前 sin prezenti antaux la amasoj kiel simpla laborulo.

【出租】 luigi; ludoni; farmigi: ~土地 farmigi teron / ~房屋 luigi domon

【出租汽车】 taksio

【初】 [chū] (开始) komenco: 年~ en la komenco de la jaro / 夏~ en la unuaj tagoj [en la komenco] de la somero / 本世纪~ en la komenco de la nuna jarcento (第一个) la unua (en ordo): ~一[五、十] la unua [kvina, deka] de la lunkalendara monato / ~雪 la unua negxo / ~战 la unua batalo (初次;刚开始) la unua fojo; jxus komencita: ~见成效 atingi la unuajn sukcesojn / ~具规模 komenci preni formon / 感冒~起 kun la unuaj simptomoj de malvarmumo / ~上阵的战士 soldatoj, kiuj unuafoje iras al la batalo [kiuj rivevas fajrobapton] (初步) rudimenta; elementa (原来的) primitiva; origina; unua: ~愿 unua [origina] intenco / 和好如~ repacigxi kaj vivi en bona harmonio kiel antauxe; refarigxi bonaj amikoj

【初步】 unua; rudimenta; elementa: 获得~成果 rikolti unuajn fruktojn / ~交换意见 fari unuan intersxangxon de opinioj / ~打算 unua intenco / ~繁荣昌盛的国家 lando, kiu konas komencon de prospero / ~知识 rudimentaj [elementaj] scioj; rudimentoj

【初出茅庐】 jxus eliri el sia pajlotegmenta kabano esti en la komenco de sia kariero; jxus elrampi el la ova sxelo (z); esti novico; debuti en io: 他~。 Li jxus el rampis el la ova sxelo. Li estas novico. / 他是一个~的诗人。 Kiel poeto, li estas nur debutanto.

【初等】 unuagrada; elementa ~教育 unuagrada eduko / ~数学 elementa matematiko / ~小学 malsupera elementa lernejo

【初稿】 unua redakcio de artikolo; malneto: 译文~ la unua kruda traduko / 这部小说的定稿和~有很大的出入。 La definitiva redakcio de tiu cxi romano multe diferencas de gxia unua redakcio.

【初级】 elementa; unuagrada; primara: 社会主义~阶段 la unua stadio de socialismo ~产品 kruda produkto / ~读本 abocolibro / ~线圈 primara bobeno / ~小学 malsupera elementa lernejo / ~中学 malsupera mezlernejo

【初期】 unua [komenca] periodo; unua fazo; en la komenco: 战争~ en la unuaj tagoj de la milito / 抗战~ en la komenco de la Kontrauxjapana Rezistmilito / 解放~ dum la komenca post-Liberigxa periodo; en la periodo, kiu tuj sekvis la Liberigxon / 二十世纪九十年代~ en la jaroj, kiuj tuj sekvis la jaron 1990

【初中】 〈简〉(初级中学) malsupera mezlernejo: ~毕业 fini sian lernadon en la malsupera parto de mezlernejo

【除】 [chú] (去掉) forigi; elimini; malaperigi; senigi je; liberigi de: 把某人的名字从名单中~掉 forigi [forstreki] ies nomon el la listo / ~害虫 elimini la fiinsektojn / 为民~害 senigi [liberigi] la popolon je [de] la kauxzo de la suferoj ②〈介〉(不计算在内) escepte de; krom: ~因病不能到会的以外,全体出席。 Cxiuj cxeestis la kunvenon, escepte de tiuj en forpermeso de malsano ③〈介〉(除此而外) krom: ~水稻外,我们还种棉花和小麦。 Krom la rizo, ni kultivas ankaux kotonon kaj tritikon. ④〈数〉 dividi: 六十一~以四得十五余一。 Sesdek unu dividite per kvar faras dekkvin, restas unu. / 九能被三~尽。 Naux estas dividebla sen resto per tri. (授官职) difini iun por ia posteno [ofico]; nomumi ⑥〈书〉(台阶) sxtupoj al domo; perono

【除法】 〈数〉 divido

【除非】 〈连〉①(表示唯一条件) nur se; nur kiam: ~你去请他,他才会来,否则他不会来。 Li venos nur se vi iros lin inviti, alie li ne venos. / ~在这里修个水库,才能解决灌溉问题。 Nur kiam akvokonservejo estos konstruita cxi tie, ni povos solvi nian irigacian problemon. / 若要人不知,~己莫为。 Se vi volas, ke oni ne sciu, vi devus tion ne fari. (表示不计算在内) escepte se; krom se: 他不会来,~你去请他。 Li ne venos, escepte se vi iros lin inviti. / 郊游明天举行,~下雨。 Krom se pluvos, la ekskurso havos lokon morgaux.

【除了】 ①〈介〉(不计算在内) escepte de; krom; escepte ke; krom ke: ~两期以外,我把这杂志所有各期都找到了。 Mi kolektis cxiujn ekzemplerojn de la gazeto, escepte de du numeroj. / ~你以外,谁也不知道。 Neniu krom vi scias pri tio. / ~例证不够多以外,这部作品不错。 Gxi estas bona verko, escepte ke [krom ke] la ekzemploj ne estas suficxe multaj. ②〈介〉(除此而外) krom; krom ke: ~本职工作以外,他还进行一些个人的研究。 Krom sia regula laboro li faris ankaux personajn esplorojn / ~例证太少以外,某些论点也不足以令人信服。 Krom ke la ekzemploj estas tro malmultaj, iuj argumentoj ne estas suficxe konvinkaj. ③〈副〉(跟“就是”连用,表示不这样就那样) se ne , do ; aux aux : 刚生下来的孩子,~吃就是睡。 Se novnaskito ne estas en mamsucxado, gxi dormas. / 这几天~刮风,就是下雨。 Ni havas aux ventan aux pluvan veteron en tiuj cxi tagoj.

【除数】 〈数〉 dividanto; denominatoro

【除外】 escepte de; ekskluzive de; sen enkalkulo de: 展览会每天开放,星期一~。 La ekspozicio estas malfermita cxiujn tagojn, escepte de la lundo. / 我总是步行去,有病~。 Mi cxiam piedpasxe iras tien, escepte kiam mi estas malsana. / 我一共有五件行李,药箱~。 Mi havas entute kvin pecojn da pakajxo ekskluzive de la medikamenta kesto.

【除夕】 la antauxvespero de Novjaro; jarfina vespero; la antauxvespero de la Printempa Festo

【厨】 [chú] kuirejo: 下~ iri al la kuirejo (por fari kuiradon)

【厨房】 kuirejo ~用具 iloj de kuirejo; kuiriloj

【厨师】 kuiristo

【雏】 [chú] (幼小) (pp birdo) juna; -ido: ~燕 juna hirundo; hirundido (雏鸟) juna birdo (ankoraux en la nesto); (nesto)birdido

【雏形】 (最初形态) embria formo; embrio; rudimento: 龙山文化时期已产生了阶级的~。 Klasoj jam aperis en embria formo en la tempagxo de la Longshan-a Kulturo. (依原物缩小的模型) reduktita modelo; miniaturo

【橱】 [chú] sxranko: 壁~ mursxranko / 衣~ vestosxranko / 书~ sxranko por konservi librojn; biblioteko / 碗~ telersxranko; telermeblo

【橱窗】 (商店的) montrofenestro; vitrino (图片展览用) vitrita afisxtabulo

【处】 [chǔ] (居住) logxi: 穴居野~ (pp prahomoj) logxi en kavernoj aux en sovagxejo (相处) esti en iaj interrilatoj kun iu; iel vivi kun iu: 他们相~得很好。 Ili havas inter si bonajn rilatojn. Ili vivas en harmonio. / 他与邻居相~得很好。 Li havas amikajn interrilatojn kun siaj najbaroj. / 不好相~的人 persono, kun kiu oni malfacile havas amikajn interrilatojn; malfacile alirebla persono (处于) trovigxi [sin trovi]; situi; esti: 地~中俄边境 situi cxe la landimo inter Cxinio kaj Rusio / 我们正~在一个伟大的历史时代。 Ni vivas en granda historia erao. / 要是你~在我的地位,你怎么办? Kion vi farus, se vi estus sur mia loko? (处理) trakti; manipuli: trakti la aferojn (处罚) puni; kondamni; eldiri verdikton kontraux iu: ~以两年徒刑 kondamni iun al du jaroj da mallibereco ——另读 [chù]

【处罚】 puni; apliki punon; sankcii; 〈体〉 penalo*

【处分】 (处罚) puni; apliki punon; sankcii: 免于~ liberigi iun de puno / 刑事~ kriminala puno / 行政~ administracia sankcio / 纪律~ disciplina sankcio [puno] / 党内~ en-Partia sankcio / 予以警告~ doni al iu averton kiel punon ②〈书〉(处理安排) trakti; arangxi

【处境】 situacio; stato: ~困难 trovigxi en malfacila situacio / ~狼狈 esti [trovigxi] en embaraso / ~危险 esti en dangxera situacio; esti en dangxero

【处决】 (执行死刑) ekzekuti; meti iun al morto: 依法~ ekzekuti iun laux la legxo (处理决定) trakti kaj decidi; decidi: ~此事并不那么容易。 Ne estas tiel facile trakti kaj decidi tiun cxi aferon. / 大会休会期间,一切事项由常委会~。 Cxiuj aferoj estas decidataj de la konstanta komitato dum la intersesioj de la kongreso.

【处理】 (安排,办理) arangxi; solvi; trakti: ~同志间的关系 arangxi la rilatojn inter kamaradoj / 正确~人民内部矛盾 gxuste solvi la kontrauxdirojn interne de la popolo / ~日常事务 plenumi la kurantajn aferojn / ~国家大事 konduki sxtatajn aferojn / 我回去~一下家务就回来。 Mi iros hejmen kaj revenos tuj post kiam mi ordigos miajn hejmajn aferojn. ②〈技〉 traktado: 化学~ kemia traktado / 热~ termika traktado (减价出售) rabate vendi; vendi je reduktita prezo: ~积压商品 rabate vendi malnovan stokon ~机 〈计〉 procesoro*; procezilo; traktilo / ~价格 reduktita prezo / ~品 artikloj rabate vendataj; rabatvaroj

【处世】 maniero konduti en la mondo; maniero vivi en la socio: 人不为己,天诛地灭,是剥削阶级的~哲学。 La diro “Cxielo pereigas tiujn, kiuj agas ne por si mem” enkorpigas en si la filozofion pri la vivo de la ekspluatanta klaso.

【处事】 trakti aferojn: 他~严肃,态度却十分和蔼。 Li traktas aferojn en serioza sed tra afabla maniero.

【处死】 ekzekuti; meti iun al morto; apliki al iu mortpunon; kondamni iun al morto

【处心积虑】 〈贬〉 remacxi diversajn planojn por fari ion; cxiel peni fari ion (por atingi sian celon): ~地破坏革命队伍的团结 cxiel peni subfosi la unuecon de la revolucia vicaro

【处于】 trovigxi; sin trovi: ~有利地位 trovigxi en favora pozicio / ~优势地位 havi la avantagxon / ~被动地位 esti reduktita al la pasiveco / ~绝境 trovigxi en senelira situacio / ~昏迷状态 esti en komato / ~水深火热之中 vivi en abismo de suferoj / 使某人~困境 meti iun en embarason

【处置】 (处理) arangxi; trakti; disponi: ~得当 preni gxustajn rimedojn; gxuste trakti aferon / ~失当 malbone arangxi aferon; mistrakti aferon / 这些东西你可以任意~。 Vi povas disponi pri tiuj cxi objektoj laux via placxo. (处罚) puni; kondamni: 依法~ puni laux la legxo

【储】 [chǔ] konservi; rezervi; amasigi; akumuli: ~粮备荒 rezervi grenon kontraux naturaj katastrofoj / 冬~白菜 brasikoj konservataj por la vintro

【储备】 konservi por estonta uzo; rezervi; fari rezervojn; akumuli provizojn; sin provizi per; stoki: ~过冬饲料 konservi furagxon por la vintro / ~粮食 sin provizi per greno; fari rezervojn el greno (储备物) rezervo: 黄金~ ora rezervo; rezervo el oro / 外汇~ deviza rezervo; rezervo el devizoj ~基金 rezerva fonduso / ~粮 grenrezervoj

【储藏】 (保藏) konservi; rezervi: 鲜果~ konservado de fresxaj fruktoj (蕴藏) rezervo; kusxejo: 煤的~ rezervoj de karbo / 我国有丰富的石油~。 Nia lando abundas je kusxejoj de petrolo. ~量 〈矿〉 rezervoj / ~室 konservejo; provizejo

【储存】 rezervi; konservi; amasigi provizojn; sin provizi per; stoki; deponi: ~余粮 rezervi [konservi] la superfluan grenon / ~物品准备过冬 amasigi provizojn por la vintro / ~战略物资 stoki strategiajn materialojn / 把钱~在银行里 deponi la mono en banko

【储蓄】 deponi monon en banko; sxpari monon: 提倡~ instigi al sxparado / 活期[定期]~ kuranta [fiksa] (mon)depono / 城乡~迅速增加。 La urbaj kaj kamparanaj sxparajxoj rapide kreskas. ~存款 deponita mono [deponajxo] (en banko); sxpardeponajxo / ~额 la totalo de la sxpardeponajxoj / ~罐 sxparmonujo / ~所 mondeponejo

【处】 [chù] (具体的场所) loko; -ejo: 住~ logxejo; logxadejo; restadejo / 别~ alia loko / 停车~ parkadejo; parko (抽象的地方) punkto; parto: 长~ forta punkto; fortajxo; bona kvalito / 有相同之~ havi similecon [komunajn punktojn] ③〈量〉(uzata por lokoj): 几~房屋 kelkaj domoj / 发现两~印刷错误 trovi du preserarojn (机关部门) departemento; sekcio; oficejo: 人事~ personara sekcio [fako] / 联络~ oficejo de interligo ——另读 [chǔ]

【处处】 〈副〉 cxie; en cxiu loko; tie kaj (cxi) tie; en cxiu okazo: 祖国~有亲人。 Ni povas trovi amikojn kaj karajn homojn cxie en nia patrio. / ~以人民利益为重 meti la interesojn de la popolo sur la unuan lokon en cxiu okazo / ~严格要求自己 esti tre postulema al si mem en cxiuj rilatoj

【处所】 loko; ejo

【畜】 [chù] bruto: 家~dombestoj; hejmaj animaloj; brutoj / 耕~ plugbruto / 食用~ bucxobrutoj ——另读 [xù]

【畜力】 bruta laborforto; brutoforto ~车 brutotirata cxaro / ~农具 brutotirata agrokulturilo

【畜生】 (禽兽) animalo; besto ②〈骂〉 fi, bestacxo!

【触】 [chù] (碰到) tusxi; kontakti; trafi: ~到痛处 tusxi vundan [tiklan] punkton / 请勿~模展品。 Ne tusxu la ekspoziciajxojn. / ~雷 tusxi minon (打动) kortusxi; eksciti ies sentojn: ~起前情 veki ies malnovan amon

【触电】 ricevi elektrobaton [elektran frapon]; esti elektrotusxita: 小心~! Dangxero! Elektro!

【触动】 (碰到) tusxi: 他在暗中模索时,忽然~了什么东西。 Palpante en la mallumo, li subite tusxis ion. / 这些改革丝毫不能~资本主义制度。 Tiuj cxi reformoj neniel povas tusxi la kapitalisman regximon. / 敌人的诽谤~不了我们一根毫毛。 La kalumnioj de la malamiko ne povas alporti al ni la plej malgrandan malutilon. (打动) tusxi; kortusxi; emocii: 这些话~了老人的心弦。 Tiuj cxi vortoj tusxis la senteman kordon en la koro de la maljunulo. / 深深地~某人 profunde kortusxi [emocii] iun / 群众的批评对我们~很大。 La kritikoj de la amasoj forte skuis nian animon.

【触犯】 ofendi; malobei; malobservi; agi kontraux: ~法律 malobei la legxon / ~人民的利益 damagxi la interesojn de la popolo / 我什么地方~了你? En kio mi vin ofendis?

【触及】 tusxi: ~某人的灵魂 tusxi iun gxis lia animo; tusxi ies animon / 你的话仅仅~而没有深刻揭示问题的实质。 Viaj vortoj nur tusxetis la naturon de la problemo sen enprofundigxi en gxin.

【触角】 〈动〉①(昆虫的) anteno; palpilo (蜗牛的) korno (软体动物的) tentaklo

【触景生情】 la vido de spektaklo ekfrapas kordon en ies koro; emociigxi vidante spektaklon; sentoplene reagi antaux sceno: 他~,想起了家乡,不觉泪下。 En tiu okazo li emociite ekpensis pri sia hejmloko kaj malgrauxvole ekploris.

【触觉】 〈生理〉 tusxado; tusxosento ~器官 organo de tusxado

【触目惊心】 okulfrapa kaj animskua; konsterna; terura; timiga: ~的景象 terura sceno / 一场~的革命和反革命的大搏斗 timiga luktego inter la revolucio kaj la kontrauxrevolucio

【触怒】 kolerigi iun; eksciti ies koleron; inciti al iu la galon

【矗】 [chù] stari alte kaj rekte

【矗立】 stari alte kaj rekte; superstari: 人民英雄纪念碑~在天安门广场上。 La Monumento al la Popolaj Herooj alte staras sur la Tian’anmen-placo. / ~在海岸的悬崖 klifo, kiu superstaras la maron

【揣】 [chuāi] kasxi ion sub sian veston; ensxovi: 把某物~在怀里 kasxi ion en la sinon de sia jako / 把手~在口袋里 ensxovi siajn manojn en siajn posxojn ——另读 [chuǎi]

【揣】 [chuǎi] 〈书〉 taksi; konjekti ——另读 [chuāi]

【揣测】 konjekti; supozi; diveni; antauxvidi: 据我~,他已经离开北京了。 Mi konjektas, ke li jam forlasis Pekinon. / 纯属~之词 nenio alia ol konjektoj / 该地区形势今后如何发展,难以~。 Estas malfacile antauxvidi la evoluon de tiu cxi regiono.

【揣度】 taksi; konjekti: 他对敌情的~是完全错误的。 Lia taksado de la malamika situacio estis tute erara. / ~别人的心意 konjekti la intencon de iu

【揣摩】 mature pripensi ion; peni kompreni [decxifri] ion: 这篇文章内容比较丰富,必须仔细~。 Tiu cxi artikolo estas tre ricxenhava; oni devas studi gxin [fosi en gxi] atente por gxin kompreni perfekte. / 只是在经过反复~以后,我才掌握这两个词之间的细微差别的。 Nur post matura pripensado mi sukcesis kapti la nuancojn inter tiujn cxi du vortoj. / 我总~不透他的意图。 Mi neniel povas decxifri liajn intencojn.

【踹】 [chuài] piedbati; doni piedbaton al: 一脚把门~开 malfermi la pordon per piedbato () meti la piedon [pasxi] sur ion; piedpremi; treti: 一脚~在水坑里 meti senatente la piedon en flakon / 一脚~空 fari falsan pasxon / 把火~灭 piedpremi la fajron por gxin estingi; estingi la fajron gxin tretante

【川】 [chuān] (河流) rivero: 高山大~ altaj montoj kaj grandaj riveroj (平野) ebenajxo: 米粮~ ricxa rizprodukta ebenajxo [regiono]

【川流不息】 neinterrompe kaj senfine fluanta; sencxesa; neniam-finigxanta: 顾客~。 La klientoj eniras en neinterrompa fluo. / 公路上车辆~。 Sur la sxoseo estas senfina fluo de trafiko.

【穿】 [chuān] (破;透) trapiki; trabori; trui; penetri: ~个窟窿 trapiki truon / 看~某人的意图 travidi [penetri] la intencojn de iu / 揭~ senmaskigi; senvualigi; malkasxi / 百步~杨 trapiki per sago folion de poplo, kiu distancas je cent pasxoj; pafi kun mirinde granda precizeco; esti bonega pafanto (通过) pasi tra; trapasi; trairi; tredi: ~过地道 trapasi la tunelon / ~过广场 pasi tra la placo / ~过人群 trasxovi sin tra la homamaso / 飞机~云下降。 La aviadilo descendas tra la nuboj. / ~鞋带 tredi [trapasigi] lacxon tra lacxringetojn de sxuo (穿戴) porti; surhavi; havi sur si; sin vesti; (sur)meti sur sin: 他~着连衣裙。 Sxi portas [surhavas, havas sur si] robon. / 快把上衣~上吧。 Tuj metu sur vin vian jakon. / ~衣服 sin vesti / 给孩子~衣服 vesti infanon / ~得讲究 esti vestita kun eleganteco / ~得朴素 esti simple vestita / ~得破破烂烂 esti cxifonvestita / 这料子结实耐~。 Tiu cxi sxtofo estas solida kaj eluzrezista. / ~鞋 surmeti [surpiedigi] sxuojn / 给某人~鞋 piedvesti iun / 你~几号鞋?——二十四号半。 Kiamezurajn sxuojn vi portas? Dudekkvar kaj duono. (把物品连贯起来) surfadenigi: 用珠子~成一串项链 surfadenigi la bidojn por fari kolieron

【穿插】 (交叉) kruci; alternigi: 施肥和除草~进行 alternigi la sterkadon kaj sarkadon (插进) intermeti; enkonduki: 他在报告中~了不少生动的例子。 Li spicis sian paroladon per multaj vivaj ekzemploj. (插曲) epizodo; interludo ④〈军〉 sin pusxi profunde en la malamikajn fortojn; trapenetri la malamikajn liniojn: 打~ konduki batalon por trapenetri la malamikajn liniojn / ~分割敌人 trapenetri la malamikajn liniojn kaj dividi la malamikajn fortojn ~营 trapenetra bataliono

【穿戴】 vestoj; (virina) tualeto: ~整齐 esti bonorde vestita / 不讲究~ ne zorgi [ne esti elektema] pri siaj vestoj (pri sia tualeto)

【穿孔】 (打孔) trapiki truon; trui; bori: 在卡片上~ trui karton ②〈医〉 perforado: 胃~ stomaka perforado / 阑尾~ apendica perforado ~机 truilo / ~卡片 trukarto / ~纸带 trubendo

【穿梭】 iri kaj reiri kiel glitbobeno; naveti ~轰炸 naveta bombado / ~外交 diplomatia navetado

【穿着】 vestoj; (virina) tualeto: ~朴素整洁 havi simplajn sed purajn vestojn; esti vestita simple sed bonorde

【传】 [chuán] (传给) pasigi; transdoni: 此件务请按名单顺序往下~。 Pasigu tiun cxi dokumenton en la ordo de la nomlisto. / 家~秘方 medicina recepto transdonata [heredata] de generacio al generacio en la familio / 把我党的优良作风~下去 transdoni al la posteularo la bonajn laborstilojn de nia Partio (传授) komuniki; instrui: 这位老大夫乐于把自己的医术~给青年医生。 Tiu cxi maljuna kuracisto estas preta komuniki siajn profesiajn sciojn al siaj junaj kolegoj. (传布) diskonigi; disvastigi: ~喜讯 diskonigi gxojigan novajxon / 捷报频~。 Sinsekvaj novajxoj pri venko venas unu post alia. / 这个秘密是他~出去的。 Li estas la unua, kiu publike eldiris la sekreton. (表达) esprimi; komuniki: 眉目~情 okulumi (传叫) (al)voki: 被~作证 esti alvokita kiel atestanto (传染) infekti; kontagxi: 这种病不~人。 Tiu cxi malsano ne estas kontagxa. ⑦〈物〉 kondukti; konduki: ~热 kondukti varmon / 铜~电。 Kupro konduktas elektron. Kupro estas bona konduktanto de elektro. ——另读 [zhuàn]

【传播】 (广泛散布) disvastigi; diskonigi: ~新思想 disvastigi novajn ideojn / ~马克思主义 disvastigi marksismon / 消息很快~开来。 La novajxo rapide diskonigxis. / 制止疾病的~ haltigi la disvastigxon de la malsano ②〈物〉 propagado: 直线~ rektlinia propagado

【传布】 disvastigi; diskonigi: ~基督教 disvastigi kristanismon

【传达】 (转达) transdoni; transdiri; komuniki; transdiri: ~命令 transdoni ordonon / 向某人~消息 komuniki al iu novajxon [informon] / 向某人~文件 komuniki al iu dokumenton / 听~报告 auxskulti informan raporton / 把中央指示~到党员 komuniki al la membroj de la Partio la instrukciojn de la centra komitato (管理登记和引导来宾的工作) akceptado kaj registrado de vizitantoj cxe publika establo (门房工作人员) pordisto ~室 pordistejo

【传单】 flugfolio; cirkulero: 散发~ disdoni flugfoliojn

【传导】 ①〈物〉 kondukti (varmon, elektron ktp): 金属都有~作用。 Cxiuj metaloj estas konduktivaj. / 热的~ la kondukto de varmo ②〈生理〉 konduki: 神经纤维把外界的刺激~给大脑。 Nervaj fibroj kondukas eksterajn stimulojn al la cerbo. ~性 〈物〉 kondukteco

【传道】 (布道) prediki (传授学说) disvastigi la doktrinojn de la antikvaj sagxuloj: 古之学者必有师。师者,所以~授业解惑也。(韩愈) En la antikveco kleruloj cxiam havis siajn instruistojn. La tasko de la instruisto estas disvastigi la doktrinojn, doni sciojn kaj forigi dubojn. ~士 misiisto

【传递】 transigi; transdoni; transmisii: ~信件 transdoni leterojn / ~信息 transigi informojn

【传家宝】 familia trezoro heredata de generacio al generacio; familia heredajxo: 这块玉佩是我们家的~。 Tiu cxi jada pendajxo estas heredajxo de nia familio. / 艰苦朴素是中国人民的~。 Penlaborado kaj senlukseco en la vivo estas sxatata heredajxo de la cxina popolo.

【传奇】 (唐宋的短篇小说) formo de rakonto pri mirindajxo (de la periodo de Tang- kaj Song-dinastioj); novelo (明清的长篇戏曲) formo de longa dramo (de la periodo de Ming- kaj Qing-dinastioj); melodramo (情节离奇的故事) legendo; romano: 《少帅~》 La Legendo pri la Juna Marsxalo (TV-teatrajxo) (离奇的) legenda; romaneca: ~人物 legenda persono / ~色彩 kun nuanco de romaneco

【传染】 kontagxi; infekti; komuniki: 这病不~。 Tiu cxi malsano ne estas kontagxa [infekta]. / 应该把病人隔离,免得~别人。 Oni devas izoli la malsanulon por eviti la kontagxon. / 疥疮是通过接触~的。 La skabio komunikigxas per kontakto. ~病 kontagxa [infekta] malsano / ~病院 hospitalo por infektaj malsanoj; izoliga hospitalo / ~性 kontagxeco; infekteco

【传神】 esprimplena; vivsimila; viva: 画得~ pentri en esprimplena maniero / 他的画很能~。 Lia pentrajxo estas vivsimila. / ~之笔 viva tusxado (en verkado aux pentrado)

【传授】 transdoni (sciojn, metodon ktp) al iu; instrui: ~知识 transdoni sciojn; instrui / ~技术 instrui teknikon al iu; transdoni sian teknikon al iu / 向青年人~培育良种的经验 transdoni al junuloj spertojn de kulturado de bonaj varioj de semoj

【传说】 (辗转述说) kuras la famo, ke ; oni diras, ke ; pasi de busxo al busxo: 当地~不久要建一个大规模的汽车工厂。 En la regiono kuras la famo, ke baldaux instaligxos tie granda fabriko de auxtomobiloj. / 这不过是~而已。 Tio estas nur onidiro. / ~纷纭。 Diversaj famoj cirkulas. (口头流传的故事) legendo: 鲁班的~ la legendo pri Lu Ban / 民间~ popola legendo

【传诵】 esti vaste legata; esti sur cxies lipoj; cirkuli de busxo al busxo: 为世人所~ esti vaste legata kun admiro de la popolo de la tuta mondo / ~一时 esti sur cxies lipoj dumtempe

【传送】 transporti; transsendi; transdoni: ~信息 transporti informon / ~电报 transsendi telegramon / 村里的邮件都由他~。 Li estas posxtajx-portisto en sia vilagxo.

【传颂】 esti rakontata de busxo al busxo kun aprobo; cirkuli de busxo al busxo; esti sur cxies lipoj: 当地群众中~着工农红军的英雄业绩。 La heroajxoj de la Rugxa Armeo estas ankoraux sur la lipoj de la tieaj logxantoj.

【传统】 tradicio: 革命~ revolucia tradicio / ~友谊 tradicia amikeco / ~观念 tradiciaj ideoj [konceptoj] / ~剧目 tradiciaj teatrajxoj

【传闻】 (辗转听到) kuras la famo, ke; oni diras, ke: ~双方已经中断会谈。 Kuras la famo, ke [Oni diras, ke] la du partioj jam interrompis la intertraktadon. (流传的话) famo; onidiro: 这只是~,我不相信。 Tio estas nur onidiro. Mi gxin ne kredas. / 无根据的~ senbaza famo

【传真】 (写真) portreti personon; fari portreton (一种通讯方式) fototelegrafio; telefakso*: 无线电~ radiofotografio; radiofaksimilo / 电话~ telefakso* ~电报 fototelegramo; telefaksa mesagxo / ~电报术 fototelegrafio / ~机 telefaksilo* / ~照片 telefotografajxo

【船】 [chuán] sxipo: 小~ sxipeto; boato / 驳~ bargxo / 渡~ pramo / 帆~ velsxipo / 客~ pasagxersxipo / 上~ ensxipigxi / 下~ elsxipigxi / 乘~去大连 veturi al Dalian en sxipo

【船舶】 sxipoj: ~沉没[遭难] sxip-pereo / 遇难~ sxipo en pereonteco ~登记证书 atest(il)o pri la registro de sxipo / ~国籍证书 atest(il)o pri la nacieco de sxipo / ~证书 paperoj de sxipo

【船帆】 velo

【船坞】 doko: 浮~ flosanta doko / 干~ seka doko / 湿~ malseka doko ~费 elspezo por la uzo de doko

【船只】 sxipoj; sxiparo: 载货~ kargosxipoj; sxargxosxipoj / 往来~ sxiptrafiko

【喘】 [chuǎn] (急促呼吸) anheli; spiregi ②〈医〉 astmo

【喘气】 (呼吸) spiri; profunde spiri; spiregi: 医生让你~。 La kuracisto petas vin profunde spiri. / 喘不过气来 perdi la spiron / 跑得喘不过气来 kuri gxis perdo de la spiro / 停下来喘口气 halti por reakiri spiron / 喘粗气 spiregi (稍息) fari momentan pauxzon por ripozo: 喘口气儿再干。 Ni faru momentan pauxzon por ripozo, antaux ol dauxrigi la laboron.

【喘息】 (急促呼吸) spiregi; anheli (休息) ripozo; la tempo por reakiri spiron: 不让敌人有~的机会 ne lasi al la malamiko reakiri spiron; ne lasi ripozon al la malamiko

【串】 [chuàn] (穿) surfadenigi; sursxnurigi: 把鱼~起来 sursxnurigi la fisxojn (勾结) esti en koluzio kun; konspiri (接错) intermiksi; konfuzi: 电话~线 doni eraran numeron / (收音机)~台 samtempe kapti du (radio)staciojn / 看~行 salti unu linion (dum legado aux tajpado) (走动) iri de unu loko al alia; vagi: ~街游乡 iri de strato al strato, de vilagxo al vilagxo / ~亲戚 fari viziton al siaj parencoj (担任角色) ludi rolon: 客~ esti amatoro-aktoro ⑥〈量〉(uzata por aro da ligitaj samaj aux similaj ajxoj): 一~珠子 rozario da perloj / 一~钥匙 fasko da sxlosiloj / 一~葡萄 grapolo [peniko] da vinberoj

【串联】 starigi ligitecon inter iuj; preni kontakton kun iu: 一九五一年秋,他~了几户贫农,组织起一个互助组。 En la auxtuno de 1951 li prenis kontakton kun kelkaj familioj de malricxaj kamparanoj kaj organizis interhelpan grupon. ②〈电〉 seria konekto ~电池组 seria baterio / ~电阻 seria rezistanco

【串通】 sekrete interkonsenti kun iu; esti en koluzio kun iu; komploti kun iu; kunlabori en fiago: 两人~一气,互相包庇。 La du homoj agas en koluzio kaj kovras sin reciproke. / 他们和窝主~一气,出售脏物。 Ili sekrete interkonsentigxis kun la ricelanto por la vendo de sxtelajxoj.

【创】 [chuāng] vundo: 予以重~ kauxzi grandajn perdojn (al la malamiko) ——另读 [chuàng]

【创伤】 vundo; trauxmato: 精神上的~ mensa vundo; psika trauxmato / 医治战争的~ kuraci vundojn (kauxzitajn) de milito

【疮】 [chuāng] (皮肤溃烂) hauxta ulcero; furunko: 我手上长的~挺疼的。 La furunko sur mia mano estas tre dolora. (外伤) vundo: 刀~ trancxvundo

【疮疤】 () cikatro: 额上留下一个小~ havi sur la frunto etan cikatron (痛处) dolora loko; sentema punkto; cikatro: 发言击中了他的~。 La parolado de la oratoro tusxis lin je lia sentema punkto. / 我们不能好了~忘了痛。 Ni ne devas forgesi la doloron post kiam la vundo cikatrigxis. ——参见“揭疮疤”

【窗】 [chuāng] fenestro: 开~ malfermi la fenestron / 看~外 rigardi eksteren tra la fenestro

【窗户】 fenestro

【窗口】 (窗户口) fenestro: 坐在~ sidi cxe la fenestro / 在对外开放中发挥~的作用 servi kiel fenestro malfermita al la ekstera mondo (售票室、挂号室的) gicxeto: 售票~ bileta gicxeto / 托运行李~ pakajxa gicxeto / 请到五号~。 Turnu vin al la gicxeto n-ro 5

【窗帘】 fenestra kurteno

【窗台】 fenestrobreto; sojlo de fenestro

【床】 [chuáng] (睡觉用的家具) lito; kusxejo: 单人~ unupersona lito / 双人~ dupersona likto / 小孩~ infana lito / 铁~ fera lito / 折叠~ faldebla lito; klaplito / 行军~ tendolito / 上~ enlitigxi / 下[起]~ ellitigxi / 卧~不起 esti alnajlita al la lito per la malsano / ~上用品 litajxo (像床的器具) io simila al lito: 车~ tornilo / 河~ fluejo [kusxejo] de rivero; riverlito; riverujo ③〈量〉(uzata por litkovrilo ktp): 一~被子 unu vatita litkovrilo / 两~毯子 du lankovriloj / 三~铺盖 tri kompletoj da litajxo

【床铺】 lito: 收拾~ pretigi la liton

【床位】 lito; sxiplito: 两百张~的医院 hospitalo kun ducent litoj

【闯】 [chuǎng] (猛冲) sin jxeti; impeti; perforte eniri; sin enperfortigi: ~进某人家中 perforte eniri en ies domon; eniri en ies hejmon sen invito; entrudigxi en ies domon / 为了挽救国家财产他以大无畏气概~进火海。 Li sentime jxetis sin en la incendion por savi la sxtatan posedajxon. (闯练) sin hardi: 他这几年~出来了。 Li sin hardis en la praktiko dum la lastaj jaroj. / 我们必须~出一条新路子。 Ni devas elhaki [trabati] novan vojon.

【闯祸】 kauxzi malfelicxon; estigi katastrofon; kauxzi akcidenton: 你开车要小心,千万别~。 Singarde konduku vian auxtomobilon kaj cxiel evitu akcidenton. / 你~了! Jen kion vi faris! / 小孩子闯了祸了。 La infano faris domagxan petolajxon.

【闯将】 auxdaca generalo; pioniro; vojelhakanto; iniciatoro: 他是技术革新的~。 Li estas pioniro [vojelhakanto] en la teknika renovigo.

【闯劲】 pionira spirito; la spirito de voj-elhakanto: 搞改革就要有一股不怕困难的~。 Por fari reformadon oni devas havi la sentiman spiriton de voj-elhakanto.

【创】 [chuàng] krei; establi; starigi: ~记录 krei [starigi] rekordon / ~奇迹 krei [fari] miraklojn / ~高产 atingi altan produktadokvanton ——另读 [chuāng]

【创办】 fondi; establi; starigi; krei: ~新机构 fondi novan institucion / ~工厂 starigi fabrikon / ~报纸 fondi jxurnalon / ~商行 establi firmon

【创见】 originala ideo [eltrovo]; nova ideo [vidpunkto]: 有~ havi originalajn ideojn / 他没有~。 Al li mankas originaleco. / 有~的思想家 originala pensulo

【创举】 pionira ago [entrepreno]; senprecedenca faro; iniciato; iniciatajxo: 伟大的~ granda senprecedenca faro; granda iniciato; granda entrepreno / 技术上的~ novajxo en tekniko; teknika novajxo

【创刊】 komenci publikigon; fondi: 人民日报于一九四八年六月十五日~。 Renmin Ribao(Popola Jxurnalo) fondigxis (komencis sian publikigon) je la 15-a de junio 1948. ~号 unua numero (de Jxurnalo, gazeto ktp)

【创立】 fondi; krei; starigi: ~科学的共产主义理论 fondi la sciencan komunismon / ~新学派 fondi [fari] novan skolon / ~革命根据地 krei revolucian bazlokon

【创设】 (创办) fondi; establigi; krei; starigi: ~一个新的研究所 starigi [fondi, krei] novan esploran instituton (创造) krei (kondicxojn ktp): 为我们的学习~有利的条件 krei favorajn kondicxojn por nia studado

【创始】 iniciati; fondi: 处在~阶段 esti en la komenca [unua] stadio / 中国是联合国的~国之一。 Cxinio estas unu el la sxtatoj-fondintoj de UNo (la Unuigxintaj Nacioj). ~人 iniciatinto; fondinto

【创新】 krei ion novan [novon]; fari pioniran laboron; malfermi la vojon al: 在艺术上不断~ sencxese krei novon en la artoj / 勇于~ kuragxe fari pioniran laboron / 要有~精神。 Oni devas esti kuragxa en donado de novaj ideoj.

【创业】 fondi [starigi] entreprenon; fari pioniran laboron: 艰苦~ starigi la entreprenon en malfacilaj kondicxoj / 为社会主义~ esti konstruantoj de socialismo

【创造】 krei; plenumi; produkti: ~有利条件 krei favorajn kondicxojn / ~奇迹 krei [plenumi, fari] miraklojn / ~优异成绩 atingi rimarkindajn sukcesojn / ~新记录 krei [starigi] novan rekordon / ~了历史上最高生产水平 porti la produktadon al nivelo neniam atingita en la historio / 人民是~世界历史的动力。 La popolo estas la movforto en la kreado de la mondhistorio. ~精神 krea spirito; kreivo / ~力 krea forto [kapablo]; kreipovo / ~性 krea iniciativo; kreivo; kreemo

【创作】 (创作文艺作品) verki; skribi; krei: ~反映现实生活的美术作品 krei belartajn verkojn, kiuj reflektas la aktualan vivon / ~技巧 tekniko de verkado / ~经验 spertoj pri verkado / ~思想 ideoj gvidantaj artan aux literaturan kredaon (作品) verko; kreajxo: 划时代的~ epokfaranta verko / 文艺~ literaturaj kaj artaj kreajxoj / 集体~ kolektiva verko

【吹】 [chuī] (吹气;空气流动) blovi: 东风劲~。 Forte blovas la orienta vento. / ~火 blovi sur la fajron [la flamojn] / 门~开了。 La vento malfermis la pordon. / 风把蜡烛~灭了。 La vento estingis la kandelon. / 什么风把你~来了? Kia vento alportis vin al mi? (吹奏) ludi (blovinstrumenton): ~笛子[号,口琴] ludi la fluton [la trumpeton, busxharmonikon] / ~口哨 fajfi / ~起床号 klarioni al la levigxo / ~集合号 klarioni kolektigxon / ~响新长征的进军号 sonigi la klarionon por nova longa marsxado ③〈口〉(夸口) fanfaroni; blufi: 他先~能跑第一,结果得了第五名。 Li fanfaronis, ke li povos gajni la unuan lokon en la vetkurado, kaj fakte li gajnis la kvinan. / 他的经验是~出来的。 Lia sperto estas nur blufo. / 自~自擂 kanti lauxdojn al si mem ④〈口〉(不成功) malsukcesi: 他们俩~了。 Finigxis ilia amo. / 事情~了。 La afero fiaskis. / 计划~了。 La plano malsukcesis plenumigxi.

【吹风】 (被风吹) esti elmetata al malvarma vento: 不要让病人~。 Ne elmetu la malsanulon al malvarma vento. (理发用语) sekigi la harojn (per elektra harsekigilo) ③〈口〉(透露意见) anonci neoficiale [neformale]; sugesti: 他~儿要咱们邀请他参加晚会。 Li sugestis, ke li estus felicxa esti invitita al nia vesperkunveno. / 下次会要讨论什么,你给我们吹吹风吧。 Bonvolu doni al ni ian ideon pri tio, kio estos diskutata en la venonta kunveno. ~机 harsekigilo; feno

【吹鼓手】 (吹奏乐器的人) trumpetisto kaj tamburisto (cxe nuptaj ritoj aux funebrajxoj); nuptaj aux funebraj muzikludantoj ②〈贬〉(吹捧者) lauxdanto; panegiranto; partizano

【吹灰之力】 la peno bezonata por forblovi polveron; la plej malgranda peno: 这不费~。 Tio estas tiel facila, kiel forblovo de polvero. Tio estas nur infanludo.

【吹毛求疵】 intence peni trovi neperfektajxon; kritikacxi; fari harfendadon: 对别人~的人往往看不到自己的缺点。 Tiu, kiu intence penas trovi alies mankojn, ofte ne vidas siajn proprajn. En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas. (z) / 总的说来,这是一本好书,若对不足之处过多指摘,未免~。 Entute gxi estas bona libro, kaj estus harfendado insisti pri tiuj malgrandaj neperfektajxoj.

【吹牛】 fanfaroni; blufi: 他~说能替我找到工作。 Li fanfaronis, ke li povos trovi por mi okupon. / 那是~! Tio estas pura fanfarono [blufo, bombasto].

【吹捧】 kanti lauxdojn al iu; lauxdi; flati; fari reklamon al [por] io: 互相~ kanti lauxdojn unu al la alia; flati [komplimenti] unu la alian

【吹嘘】 kanti lauxdojn al si aux al alia; fanfaroni; troige distrumpeti: 自我~ kanti lauxdojn al si mem; fari elmontradon de siaj meritoj; sin glori; fanfaroni / 把自己~成慈善家 fanfarone glori sin kiel filantropon

【炊】 [chuī] kuiri

【炊事】 kuirado ~班 kuir-subplotono / ~用具 kuiriloj / ~员 kuiristo

【垂】 [chuí] (下垂) pendi; klini; mallevi; lasi fali: 羞得~下头来 mallevi la kapon pro honto / 让双手~下 lasi fali la manojn / 麦穗迎风低~。 La tritikaj spikoj sin klinas en la vento. / ~泪 versxi larmojn ②〈书〉(流传) heredigi al la posteularo: 永~不朽 resti senmorta; eniri en la senmortecon / 永~史册 eniri en la historion; esti enskribita en la analojn ③〈书〉(将近) proksime al: ~亡 esti mortanta; esti sur la bordo [cxe la rando] de la morto ④〈敬〉(用于上对下的动作) degni: ~问 degni demandi / ~念 montri afablan zorgemon al (mi)

【垂死】 mortanta; agonianta; en agonio: ~挣扎 fari antauxmortan [agonian, mortolitan] baraktadon

【垂头】 klini la kapon: ~叹息 teni sian kapon klinita kaj vespiri [suspiri]

【垂头丧气】 esti deprimita; kun klinita kresto

【垂危】 (病重将死) esti morte malsana; esti mortanta; esti sur la bordo [cxe la rando] de la morto: 生命~。 La vivo pendas nur sur unu fadeno. (临近危亡) (pp nacio) esti en granda dangxero

【垂涎三尺】 salivumi kun envio; rigardi ion per avida okulo

【垂直】 perpendikulara [perpendikla]; vertikala: 两线~相交。 La du rektaj linioj sin trancxas perpendikulare. ~降落 vertikala surterigxo / ~贸易 vertikala komerco / ~平面 vertikala ebeno / ~起飞 vertikala ekflugo / ~天线 vertikala anteno / ~线 vertikala linio; perpendiklo

【捶】 [chuí] bati; frapi: ~鼓 bati [frapi] tamburon / ~门 forte frapi je [al] la pordo / ~背 delikate marteli per pugnigxintaj manoj ies dorson (kiel en masagxo)

【捶胸顿足】 bati al si la bruston kaj piedfrapadi la teron [la plankon] (pro malgxojego, malespero ktp)

【锤】 [chuí] (锤子) martelo: 铁~ martelo el fero (古兵器) madzo (用锤敲打) batadi per martelo; marteli: ~金箔 marteli la oron en foliojn (锤状物) io forme simila al martelo: 秤~ pezilo de vekta pesilo

【锤炼】 (用锤敲打成形) marteli ion en ian formon; prilabori ion per martelado (磨炼) sin hardi; sin elprovi: 在艰苦环境中~自己 sin hardi en malfacilaj kondicxoj (刻苦钻研) (pp artisto, verkisto ktp) peni perfektigi sian lertecon aux teknikon per ekzercigxado; forgxi; poluri: ~钢琴演奏技巧 diligente sin ekzerci por perfektigi sian pianan teknikon / ~词句 forgxi vortojn; poluri sian stilon

【锤子】 martelo

【春】 [chūn] (春季) printempo; primavero: 温暖如~ (vetero) milda kiel en printempo / ~夏之间 en malfrua printempo kaj frua somero (情欲) amo; amsopiro; amoravido: 怀~ senti sopiron al amo (生机) vigleco; vivo: 枯木逢~。 La velkintaj arboj revigligxis [revivigxis] en la prentempo. / 一花独开不是~,百花齐放~满园。 Unu sola floro ne faras la printempon, sed cent disvolvigxantaj floroj igas gxin regi cxie.

【春播】 printempa semado ~作物 agrokulturaj plantoj semitaj en printempo

【春风】 (春天的风) printempa vento (和悦的神色) afabla kaj agrabla mieno: 满面~ kun vizagxo radianta de gxojo [gxojradia]

【春耕】 printempa plugado: ~大忙季节 sezono de printempa plugado

【春光】 printempa pejzagxo; bela printempo: ~明媚 sunplena kaj pitoreska vidajxo de printempo

【春季】 printempo; primavero; juna sezono

【春节】 la Printempa Festo

【春雷】 printempa tondro

【春色】 (春天的景色) printempaj koloroj printempa pejzagxo; printempaj belajxoj: 水乡~ printempa pejzagxo en akvolando / 满园~。 La gxardeno estas plena de printempaj belajxoj. / ~恼人。 La printempaj belajxoj turmentetas homojn. La cxarmo de la printempa pejzagxo ekscitas la homajn sentojn. (脸上的喜色) gxoja mieno; vizagxo rugxigxinta pro vintrinko

【春天】 printempo; primavero: ~的使者 heroldo de printempo

【纯】 [chún] (无杂质) pura; senmiksa: ~毛 pura lano / ~金 pura [rafinita, virga] oro / ~白 pure blanka / ~黑 tute nigra / ~酒精 absoluta alkoholo (纯熟) lerta; ekzercita: 功夫不~ ne esti suficxe lerta [ekzercita] ③〈副〉(单纯) pure; tute: 这件事的发生~属偶然。 Tio okazis tute per hazardo.

【纯粹】 () pura; senmiksa: 陶器是用~的黏土制成的。 Potajxoj estas faritaj el senmiksa argilo. / ~的上海口音 pura Shanghai-a akcxento* (单单) pure; tute: 我帮助他~是为了友谊。 Mi helpis lin pure el amikeco. / 这~是意外。 Tio estas nura hazardo.

【纯洁】 (纯粹清白) pura; pura kaj honesta: ~的心灵 pura [kristala, virga] animo / 保持汉语的~性 konservi la purecon de la cxina lingvo (使纯洁) purigi: ~组织 purigi organizon

【纯熟】 tre lerta; sperta; ekzercita: ~的艺术技巧 tre lerta arta tekniko; granda artlerteco / 手术动得~。 La kirurgia operacio estis farita de majstra mano.

【纯正】 pura; senmiksa: 动机~ havi purajn intencojn / 动机不~ havi malbonajn intencojn / 操~的世界语 paroli en pura Esperanto

【唇】 [chún] lipo: 上[下]~ supra [malsupra] lipo

【唇齿相依】 esti intime interligitaj kiel la lipoj kaj la dentoj; esti intime interrilataj kaj reciproke dependantaj; esti strikte solidaraj: ~的兄弟邻邦 frataj najbaraj landoj, kiuj intime interligigxas kiel la lipoj kaj la dentoj

【唇枪舌战】 krucigi la vortajn glavojn; havi inter si langobatalon; fari varman intersxangxon de akraj vrotoj

【唇舌】 parolo; argumento: 费一番~ prezenti amason da argumentoj / 徒费~ malsxpari sian salivon

【唇亡齿寒】 se la lipoj forestus, la dentoj elmetigxus al la malvarmo; se unu (el du interdependaj aferoj) falas, la alia estas en dangxero; kiam oni atakas vian najbaron, vi mem estas en dangxero; dividi komunan sorton

【淳】 [chún] 〈书〉 pura; honesta

【淳厚】 pura kaj honesta; simpla kaj bonanima

【淳朴】 honesta; simpla; simplanima; senartifika; naiva: ~庄稼人 honesta [simplanima] kamparano

【蠢】 [chǔn] (爬动) (pp vermo, rauxpo ktp) rampi; tordigxi (愚蠢;笨拙) stulta; malsagxa; mallerta

【蠢蠢欲动】 preta komenci rampadon preta fari ion malbonan; bruli de deziro ekagi: 敌人~,纠集更多兵力,准备再次进犯。 La malamiko, brulante de la deziro ekagi, rekolektis pli da fortoj por fari novan atakon.

【蠢动】 (虫爬) (pp vermo, rauxpo ktp) rampi; tordigxi (骚动) krei tumulton; fari malordon

【戳】 [chuō] (用尖端触击) piki; trapiki: 小心别让别针~了你的手。 Gardu vin, ke la pinglo ne piku vian manon. / 用叉子~一块肉 piki pecon da viando per sia mangxoforko / 在纸上~一个小洞 trapiki [fari] trueton en la papero / 用棍子~进冰块 enpusxi bastonon en glacion / 一~即破 rompigxi cxe la plej malforta piko ②〈方〉(因猛戳而本身受伤) tordi; malakrigxi: 打排球~了手 tordi al si la manradikon ludante flugpilkon / 钢笔尖儿~了。 La beko de skriboplumo malakrigxis. ③〈方〉(竖立) vertikale starigi: 把秫秸~起来 vertikale starigi la faskon de sorgotigoj / 有话进来说,别在门口儿~着。 Ne staru cxe la pordo. Envenu se vi havas ion por diri. (图章) stampilo; sigelilo

【戳穿】 (刺破) trapiki; trui: 车胎给~了。 La pneuxmatiko estas trapikita [truita] de io. (揭穿) malkasxi; senmaskigi; malkovri: ~谎言 malkasxi ies mensogojn / ~某人的画皮 senmaskigi iun / ~纸老虎 trapiki truojn en la papera tigro; senmaskigi iun kiel paperan tigron / ~谣言 refuti [malkonfirmi, dementi] onidiron

【绰】 [chuò] 〈书〉 grandspaca; ampleksa ——另读 [chāō]

【绰号】 alnomo; moknomo; sxercnomo

【词】 [cí] ①〈语〉 vorto; termino: 贬~ vorto en malbona [malsxata, mallauxda] senco / 褒~ vorto en bona [sxata, lauxda] senco / 调子我记得,可是~儿我忘了。 Mi bone memoras la melodion, sed mi forgesis la vortojn. (语句) parolo; parolado: 闭幕~ ferma parolado / 各执一~。 Cxiu havas sian interpretadon. (一种韵文) ci-o, formo de lirika poeziajxo verkita laux striktaj metriko kaj rimarangxo, en fiksaj nombroj de linioj kaj vortoj, originanta en Tang-dinastio (618-907) kaj plene floranta en Song-dinastio (960-1279); lirika poemo en neegalaj versoj; poeziajxo en neregula metriko; poemo por kantado

【词典】 vortaro: 类属~ tezauxro* ~学 leksikografio

【词根】 〈语〉 radiko; radikalo

【词句】 vortoj; frazoj; esprimoj; paroloj: 华丽的~ belaj vortoj [paroloj] / 空洞的~ senenhavaj vortoj [frazoj]

【词类】 〈语〉 vortospeco; parolparto; gramatikaj kategorioj de vortoj

【词素】 〈语〉 morfemo; vort-elemento; vortero

【词头】 〈语〉 prefikso

【词形】 〈语〉 formo de vortoj: ~变化 morfologiaj sxangxigxoj; fleksioj; infleksioj

【词性】 〈语〉 sintaksaj funkcioj kaj morfologiaj trajtoj, kiuj helpas determini vortospecon

【词序】 〈语〉 vortordo

【词语】 vortoj kaj esprimoj; terminoj

【词组】 〈语〉 vortogrupo

【祠】 [cí] templo de la prapatroj, praula templo

【祠堂】 templo de la prapatroj; praula templo

【瓷】 [cí] porcelano: 细~ delikata porcelano / ~壶 porcelana krucxo

【瓷器】 porcelano; porcelanajxo: 薄胎~ ovosxela porcelano / 彩绘~ porcelanajxo kun multkolora ornamo

【辞】 [cí] (文辞) esprimo; stilo; lingvo (一种文体) ci-o, speco de klasika cxina literaturo: 《楚~》 La Kantoj [Elegioj] de Chu (一种诗体) ci-o, formo de klasika poezio: 《木兰~》 La Odo al Mulan (告别) diri adiaux al iu; adiauxi: 不~而别 foriri sen diri adiaux (辞职) memvole forlasi sian oficon; abdiki; demisii; rezigni: ~去秘书职务 memvole forlasi sian oficon de sekretario; doni sian demision de sia funkcio de sekretario / ~去主席职务 rezigni la prezidantecon (辞退) maldungi; eksigi: 老板把他给~了。 Lia mastro lin maldungis. (躲避) eviti: 不~劳苦 ne sxpari penon fari ion; ne rifuzi penigan laboron

【辞别】 preni forpermeson de iu; diri adiaux [gxis revido] al iu

【辞行】 preni forpermeson de iu; diri adiaux al iu

【辞藻】 floraj lingvajxoj; floroj de retoriko: 堆砌~ amasigi pompajn esprimojn; skribi en flora stilo

【辞职】 memvole forlasi sian oficon; abdiki; demisii; doni sian demision; eksigxi; rezigni sian funcion

【慈】 [cí] (和善) kompatema; bonkora; indulgema: 心~ esti bonkora ②〈书〉(母亲) patrino: 家~ mia patrino

【慈爱】 amo (de pli maljuna persono al pli juna); gepatra amo; korfavoro

【慈悲】 kompato; mizerikordo; pardonemo: 发发~吧! Kompatu min! / 对敌人的~就是对人民的残忍。 Esti kompatema al la malamiko signifas esti kruela al la popolo.

【慈善】 bonfara; filantropa ~机关 bonfara organizo [societo]; filantropia institucio / ~家 filantropo; amiko de la homa raso / ~事业 bonfaraj [filantropiaj] laboroj; bonfarada entrepreno; filantropio

【慈祥】 bonkora; bonvola; afabla: ~的老人 bonkora maljunulo / ~的面容 afabla vizagxo

【磁】 [cí] ①〈物〉 magnetismo ②同“瓷”

【磁场】 〈物〉 magneta kampo ~强度 magneta kampintenso

【磁带】 (magneta) sonbendo: 盒式~ kaseto ~录音 surbendigo; registri sur sonbendo / ~录音机 magnetofono

【磁盘】 〈计〉 magneta disko ~存储器 magnetdiska memorilo / ~驱动器 diskodrajvo*; diskoturnilo; diskopelilo; diskilo; diskingo

【磁铁】 magneto: 马蹄形~ hufferforma magneto / 永久~ permanenta magneto / 电~ elektromagneto ~矿 magnetito

【磁性】 〈物〉 magnetismo ~水雷 magneta mino / ~炸弹 magneta bombo

【雌】 [cí] inseksa; ina; femala

【此】 [cǐ] () tiu cxi; cxi tiu; tio cxi; cxi tio: ~人 tiu cxi homo / ~物 tiu cxi objekto / ~事 tiu cxi afero / 由~可见 el tio (cxi) oni povas vidi, ke (此时) en tiu cxi momento; en tiu cxi tempo: 从~ de tiu cxi momento [tempo] (此地) tie cxi; cxi tie; cxi: 由~往右 de cxi tie dekstren

【此地无银三百两】 “cxi tie ne estas enterigitaj 300 taeloj da argxento” (anonco, kiun skribis iu, kiel legendo rakontas, sur la loko, kie li kasxis sian ricxajxon) kulpulo senintence malkasxas sian kulpecon per sia atentoveka deklaro pri sia senkulpeco; diri mensogon, kiu perfidas la diranton

【此后】 post tio (cxi); de nun; de tiam: 他一九五八年到农村去,~一直那儿工作。 Li iris al la kamparano en 1958 kaj de tiam li laboras tie.

【此刻】 en tiu cxi momento; cxi-momente; nun

【此外】 plie; krome; krom tio; cetere: ~,我请你们每人用世界语写一篇短文。 Plie, mi petas vin skribi cxiu unu artikoleton en Esperanto. / 他一生就写过这两部书,~没有别的著作。 Krom tiuj cxi du libroj li skribis neniun alian verkon dum sia vivdauxro.

【次】 [cì] (次序) ordo; pozicio en serio; loko en sinsekvo: 依~ laux ordo; lauxvice; unu post alia / 车~ numero de trajno / 13~特别快车 la ekspreso n-ro 13 (第二) dua; sekvanta: ~子 la dua filo / ~年 la sekvanta jaro (质量较差) de malpli bona kvalito; duagrada: ~品 produkto de malpli bona kvalito / 在能力方面不~于某人 ne esti malpli kompetenta ol iu / 我的字写得可~了。 Mia manskribo estas terure malbona. ④〈化〉 hipo-: ~氯酸盐 hipoklorito ⑤〈量〉 fojo: 五~ kvin fojoj / 首~ la unua fojo / 有一~ foje / 不止一~ pli ol unu fojo / 又一~ ankoraux unu fojo / 多~ pluraj fojoj / 他一~也没来过。 Li neniam venis. (远行时停留的处所) haltejo sur la vojo de vojagxo: 旅~ haltejo sur la vojo de vojagxo

【次品】 prokukto de malpli bona kvalito; fusxfarita produkto; varo kun difekto

【次数】 nombro de fojoj; ofteco: ~不多 nemulte da fojoj; ne ofte / 练习的~越多,熟练的程度越高。 Ju pli oni sin ekzercas, des pli oni lertigxas.

【次序】 ordo; sinsekvo: ~颠倒 en inversa ordo / 文件的~不对。 La paperoj ne estas en la gxusta ordo. / 按~入场 eniri en bona ordo [lauxvice]

【次要】 malpli grava; duagrada; akcesoro; flanka: ~问题 akcesora demando / ~矛盾 akcesora kontrauxdiro / ~的事情 flanka afero / 只起~的作用 ludi nur duagradan [malpli gravan] rolon / 句子的~成分 duagrada frazelemento

【刺】 [cì] (刺儿) dorno; spiteto; pikilo: 手指上扎了个~ ricevi spliteton [dornon] en sia fingro / 没有不带~的玫瑰。 Ne ekzistas rozoj sen dornoj. / 有~铁丝 drato kun pikiloj; pikdrato / 他说话总带~儿。 Cxiam estas pikilo en liaj vortoj. () piki: 蜜蜂把他手~了一下。 Abelo pikis al li la manon. / ~透 trapiki; trapenetri / 浓烟~痛眼睛。 La fumo pikis la okulojn. / 这样的音乐真~耳。 Tia muziko trancxas la orelojn. / 在某人的胸部~花纹 tatui ies bruston (暗杀) murdi; asasini*: 遇~ esti murdita (刺激) eksciti; piki: ~鼻 piki la nazon ⑤〈书〉(名片) vizitkarto: 投~ doni vizitkarton ——另读 [cī]

【刺刀】 bajoneto: 上~! (口令) Bajoneton (al la fusilo)! / 拼~ lukto per la bojoneto

【刺耳】 oreltrancxa; orelskrapa; orelsxiranta; agaca; grincanta; strida: 用小刀划玻璃声音~。 Trancxileto skrapanta vitron faras grincantan sonon. / ~的汽笛声 strida sirenfajfo / ~的话 sarkasmaj vortoj; acerbaj diroj

【刺骨】 ostopikanta; penetranta; mordanta; trancxanto: ~的严寒 ostopikanta [penetranta, mordanta, trancxanta] malvarmo / 寒风~。 La glacia vento penetras gxis la ostoj.

【刺激】 (激励) stimuli: ~生产力的发展 stimuli la disvolvigxon de la produktaj fortoj / ~购买力 stimuli la acxetpovo / 竞争给产业以有力的~。 Konkurenco estas forta stimulilo al la industrio. (对感觉器官产生刺激作用) eksciti; stimuli: 咖啡能~神经。 Kafo povas eksciti [stimuli] homajn nervojn. (使激动) maltrankviligi; emocii; inciti: 这一不幸消息给他很大~。 La malgxojiga novajxo multe lin maltrankviligis. / 吵声~我的神经。 La bruo malagrable incitas miajn nervojn. La bruo min agacas. / ~某人的感情 ofendi la sentojn de iu ~物 stimulanto; stimulilo / ~性毒剂 ekscita (toksa) substanco; (toksa) ekscitajxo

【刺杀】 (刺死) murdi; asasini* ②〈军〉 ataki per la bajoneto: ~练习 ekzercoj de bajont-lukto

【刺探】 spioni; gvati; esplori kiel detektivo: ~军情 spioni militajn sekretojn; kolekti militajn informojn

【刺眼】 (刺激眼睛的) okulpikanta; blindiga: ~的太阳光 blindiga sunlumo (惹人注目的) okulfrap(ant)a: 这颜色很~。 Tiu cxi koloro estas tre okulfrapa.

【赐】 [cì] (赏赐) donaci; doni; favori: ~恩 donaci [doni] favorojn / ~福 beni / 请~准予月底返校。 Volu doni al mi la permeson reveni al la lernejo cxe la fino de la monato. / 盼~。 Mi atendas viajn instrukciojn ②〈敬〉(礼物) donaco: 厚~受之有愧。 Mi sentas min malinda je la multvalora donaco, kiun vi faris al mi.

【赐予】 doni; donaci: ~爵位 doni nobeltitolon al iu

【匆】 [cōng] haste; en rapideco

【匆匆】 haste; en rapideco: 行色~ haste forveturi por vojagxo / ~地吃了一顿饭 mangxi en rapideco; rapide preni sian mangxon / 历史上~来去的过客 persono, kiu faris rapidan pason en la historio

【匆忙】 haste; tro rapide: ~作出决定 tro rapide preni decidon / ~写成的一封信 letero skribita kun hasto / 临行~,请原谅没有向你告别。 Pardonu al mi, ke mi ne diris adiaux al vi cxe mia hasta forveturo. / 他~赶回。 Li rapidis reveni.

【葱】 [cōng] ①〈植〉 tubajlo; cepo; bulbo: 大~ tubajlo / 洋~ cepo; bulbo / 小~ askalono / 细香~ sxenoprazo (青色) verda

【葱绿】 (浅绿) pale flaveverda; heleverda (葱翠) fresxe verda; smeralda: ~的田野 smeraldaj kampoj / ~的竹林雨后更加悦目。 Post la pluvo la fresxa verdo de la bumbuaro estas ankoraux pli okulplacxa.

【葱郁】 verda kaj dense kreskanta: ~的松林 lukse verda pinaro

【聪】 [cōng] ①〈书〉(听觉) auxdsentumo; auxdado: 左耳失~ esti surda je la maldekstra orelo (听觉灵敏) havi delikatan [fajnan] orelon: 耳~目明 havi delikatajn orelojn kaj akrajn okulojn

【聪明】 inteligenta; sagxa; havanta bonan kapon: ~能干 inteligenta kaj kapabla / ~有为 inteligenta kaj plena de promesoj / ~才智 inteligenteco kaj sagxeco / ~反被~误。 Inteligentaj homoj povas esti viktimoj de sia propra inteligenteco. Misuzo de sagxo kondukas al malavantagxo. / ~一世,糊涂一时。 Inteligenta la tutan vivon, sed stulta en tiu cxi fojo. Cxiam kun prudento, stulte en momento.

【从】 [cóng] ①〈介〉() de; ekde; el: ~那时起 de tiam / ~这儿往西 iri okcidenten de cxi tie / ~现在起 (ek)de nun / ~中选拔优秀分子 elekti eminentajn el inter / ~别人的经验 中学习 lerni el alies spertoj / ~书本中学习 lerni el libroj; studi en libroj / ~战争中学习战争 lerni fari militon en gxia farado [gxin farante] / ~团结的愿望出发 el la deziro de unueco / ~本质上看 konsideri la esencon de afero / 认识~实践开始。 La konado komencigxas per la praktiko. / ~七月到十二月 de julio gxis decembro; inter julio kaj decembro / ~头到脚 de la kapo gxis la piedoj / ~早到晚 de la mateno gxis la vespero / ~古到今 de la antikveco gxis niaj tagoj / ~小到大,~少到多地发展 disvolvigxi iom post iom en forto kaj en nombro / ~难~严地训练 severe ekzerci sin en malfacilaj kondicxoj ②〈介〉(经过) tra; preter: ~窗口跳出 elsalti tra la fenestro / ~地道走到街对面 transiri la straton tra la subtera pasejo / ~窗口看出去 rigardi eksteren tra la fenestro / ~网孔中钻过去 pasi tra la masxoj de reto / ~学校门前经过 pasi preter la lerneja pardego / 你~桥上过,我~桥下走。 Vi iru sur la ponto, mi iros sub gxi. ③〈副〉(从来,用在否定词前) iam ajn: 我~未听说过这样的事。 Mi neniam auxdis pri tia afero. / 他~不迟到。 Li neniam malfruas. ④〈跟随〉 sekvi; observi; konformigi sin [konformigxi] al; submeti sin [submetigxi] al; obei: ~俗 sekvi moron; konformigi sin [konformigxi] al moro / ~命 obei la deziron [la ordonon] de iu / 择其善者而~之 elekti kaj sekvi tion, kio estas bona; sekvi la bonan ekzemplon (参加) aligxi; varbigxi: ~军 aligxi al la armeo (采取某种方式或方针) en ia maniero; laux ia principo: 批判~严,处理~宽 severa en la kritiko, indulga en punado / ~严要求自己 esti postulema al si mem / 训练要~难、~严、~实战出发。 La milita trejnado devas esti malfacila, severa, kaj respondi al la bezonoj de la efektiva batalo. (跟随的人) sekvanto; akompananto; adepto; discxiplo; partizano; servisto: 随~ sekvanto; servisto; (总称) sekvantaro / ~者如云 havi grandnombran sekvantaron; havi partizanojn en granda nombro (从属的) akcesora; necxefa: 主~ la cxefa kaj la akcesora / 分别首~ fari distingon inter la cxefkrimulo kaj liaj komplicoj (堂房) rilato inter kuz(in)oj ktp de la sama patroflanka avo aux praavo: ~兄弟 patroflankaj kuzoj; kuzoj

【从长计议】 doni al la afero necesajn pripensadon kaj diskutadon antaux ol preni decidon; senhaste pridiskuti la aferon; rezervi suficxan tempon por detala interkonsiligxo; submeti ion al posta ekzameno

【从此】 (ek)de tiu cxi momento; (ek)de nun; (ek)de tiam: 中国人民~站起来了。 De nun la cxina popolo staros sur siaj propraj piedoj.

【从而】 〈连〉 tiel; tiamaniere; per tio; sekve; do: 制定远景规划,能使广大群众看到远大目标,~激发群众的积极性。 La ellaborado de longperioda plano povos doni al la popolo belan perspektivon kaj tiel plialtigi ilian iniciatemon. / 农业迅速发展,~为轻工业提供了充足的原料。 La agrikulturo rapide disvolvigxas, kaj tio sekve provizas la malpezan industrion per abundaj krudaj materialoj.

【从来】 cxiam; de cxiam; en cxiu tempo: 世界各国人民在革命斗争中~都是互相支持的。 La popoloj de la tuta mondo cxiam subtenas sin reciproke en siaj revoluciaj bataloj. / 我过去~没有见过他。 Mi neniam antauxe vidis lin.

【从略】 esti ellasita; ellas.: 此处引文~。 Cxi tie la citajxo estas ellasita. / 第三章(~) Cxapitro (ellas.)

【从命】 obei ies deziron [ordonon]; plenumi ies peton: 欣然~ obei ies deziron kun plezuro / 势难~。 La cirkonstancoj ne ebligas al mi plenumi vian peton. / 恭敬不如~。 Obeado pli valoras [estas pli bona] ol respekto.

【从前】 antauxe; en la pasinteco [estinteco]; iam: 生活比~好多了。 La vivo estas multe pli bona ol iam ajn [ol antauxe]. / 咱们村跟~大不一样了。 Nia vilagxo estas tre diferenca de kia gxi estis antauxe. / ~有一个老人,名叫愚公。 Iam vivis maljunulo, kiu estis nomata Yugong. / 我~比你壮多了。 Mi estis multe pli fortika siatempe ol vi.

【从容】 (不慌不忙;镇静) senhasta; ne urgxema; trankvila; kvieta; aplomba: 举止~ konduti en trankvila, senhasta maniero / ~考虑 konsideri en senhasta maniero / ~地办理某事 ne esti rapidema en farado de io (宽裕) abunde; pli ol suficxe: 时间很~ havi abundan tempon

【从容不迫】 trankvila [aplomba] kaj senhasta; malurgxa: 他~,面带笑容。 Li estas trankvila kaj senhasta, kun rideto sur la vizagxo. / ~地对付敌人 trakti la malamikon aplombe kaj senhaste

【从事】 (献身) sin fordoni al; sin dedicxi al; sin okupi pri: ~文艺创作 sin dedicxi al la literatura kaj arta kreado / ~科学研究工作 sin okupi pri scienca esplorado; fari sciencan esploradon / ~技术革新 labori super teknikaj renovigoj / ~社会活动 havi sociajn aktivecojn / 慎重~ singarde agi (处理) trakti: 军法~ jugxi iun laux la milita legxo

【从属】 subordigita: 形式~于内容。 La formo estas subordigita al la enhavo. ~关系 rilato de subordigiteco / ~连词 〈语〉 subjunkcio; subordigilo

【从头】 (从最初) de la komenco: ~到尾 de la komenco gxis la fino; de A gxis Z / ~做起 komenci per [de] la komenco (重新) denove; ree; ankoraux unu fojon: ~再来 rekomenci; refari la laboron de la komenco

【从中】 el; inter: ~渔利 tiri profiton el io; profiti de io / ~调解 servi kiel paciganto inter du partioj / ~吸取应有的教训 cxerpi necesajn lecionojn el io / ~作梗 malhelpi al iu plenumi sian planon; meti obstaklojn sur ies vojon; jxeti bastonon en la radon (z)

【凑】 [còu] (凑合) kolekti; kunigi; amasigi: ~钱 kolekti monon / ~足人数 kolekti suficxajn personojn / ~成整数 rondigi sumon [nombron] / ~~情况 intersxangxi informojn () profiti de: ~机会 profiti de la okazo (接近) (al)proksimigxi; pliproksimigxi: ~近点儿。 Iom proksimigxu al mi. / ~到耳边说 paroli [diri ion] cxe la orelo de iu

【凑合】 (聚集) kungxi; kunvenigxi; kolektigxi: 他们~在一起练习合唱。 Ili kunigxis por sin ekzerci en hxora kantado. (拼凑) improvizi; fari ion sen antauxa preparo: 请大家会前作好发言准备,不要临时~。 Bonvolu fari preparon antaux ol veni al la kunveno. Ne parolu improvize. (将就) akcepti ion manke de pli bona; kontentigi sin per io nek bona, nek malbona: 这对年轻夫妇一面找房子,一面~着在一个搁楼里住下来。 Sercxante por si logxejon, tiu cxi juna geedza paro devis kontentigi sin per mansardo. / 他~着把收音机修好了。 Li sukcesis, kvankam ne lerte, riparis la radioricevilon. / 我这件棉袄~着还能穿一冬。 Mi povas porti tiun cxi vatitan jakon por ankoraux unu vintro malgraux gxia eluziteco. (不太坏) ne tro malbona; suficxe bona: 这本小说怎么样?——还~。 Kion vi pensas pri tiu cxi romano? Ne tro malbona.

【凑巧】 bonsxance; hazarde; gxuste en la momento: 真~! Kia bonsxanco! / 我正需要他的时候,~他来了。 Li venis gxuste en la momento, kiam mi lin bezonis. / 他来的时候,我~离开那里。 Lia alveno koincidis kun mia deiro. / 真不~!他出去了。 Kia malbonsxanco! Li ne estas hejme.

【凑热闹】 (一起玩乐) amuzigxi en kompanio: 爱~ esti societema (添麻烦) fari plian genon: 我们都忙得要命,别再来~了。 Ni cxiuj estas supersxutitaj per peniga laboro, ne faru al ni plian gxenon.

【凑数】 fari la nombron; servi kiel persono aux objekto, kies utileco estas nur fari la nombron

【粗】 [cū] (粗大) dika (en diametro): 一条~绳 dika sxnuro / 这棵树很~。 Tiu cxi arbo havas dikan trunkon. (粗阔) largxa; dika: ~眉大眼 kun largxaj [densaj] brovoj kaj grandaj okuloj; kun maldelikataj vizagxtrajtoj / 画一根~线 tiri dikan [grasan] linion (颗粒大) grandagrajna; malsubtila: ~盐 grandagrajna [kruda] salo / ~沙 malsubtila sablo (声音大而低) kruda; rauxka: ~声~气地 per kruda tono [vocxo] (粗糙) maldelikata; kruda: ~呢料 maldelikata drapo / ~布 kruda [maldelikata] sxtofo / ~黑的手 krudaj labor-malpurigita manoj (粗心) malatentema; negliktema: 他做事~得很。 Li estas tre neglektema en sia laboro. (粗俗) triviala; kruda: ~字眼 trivialaj vortoj / 说话很~ krude paroli; uzi krudan lingvon / ~人 krudulo (粗略) proksimume; suprajxe: ~~地估计一下 fari proksimuman taksadon / ~知一二 havi suprajxan konon; havi nur gxeneralan ideon

【粗暴】 kruda; malgxentila; malmilda; bruska; perforta; brutala: 性格~ havi krudan karakteron / ~的方法 perforta metodo / ~行为 brutala konduto / ~违反国际惯例 kruda malobservo de la internaciaj kutimoj

【粗笨】 (笨拙) mallerta: 动作~ havi mallertajn movojn (笨重) grandacxa kaj peza: ~的家具 grandacxaj kaj pezaj mebloj

【粗糙】 (不精细;不光滑) maldelikata; raspa; malglata; kruda; malsubtila: 皮肤~ havi malglatan [maldelikatan, raspan] hauxton (草率;不细致) krude farita; kruda: 手工~ krude farita laborajxo

【粗犷】 (粗野) sovagxa; kruda; rustika (豪放) sengxena kaj libera; energia: 性格~ havi sengxenan kaj liberan karakteron / ~的风格 energia stilo

【粗粮】 krudaj grenoj (ekz. maizo, sorgo, milio ktp); grenoj aliaj ol tritiko kaj rizo

【粗鲁】 kruda; malklera; sentakta; malbelmaniera: 态度~ havi krudan konduton / 说话~ diri krudajn vortojn

【粗略】 proksimuma; maldetala; suprajxa: ~估计 fari proksimuman taksadon / ~一看 je unua ekvido; per suprajxa ekzameno / ~的计算一下成本 proksmimume kalkuli la produktokoston

【粗浅】 suprajxa; malprofunda; simpla: ~的体会 suprajxa kompreno / ~的道理 simpla vero

【粗细】 (粗细的程度) dikeco: 各种不同~的钢管 sxtalaj tuboj de diversa dikeco / 这样~的沙子最合适。 La sablo de tia subtileco pleje tauxgas. (粗糙或细致的程度) krudeco aux subtileco; kvalito de laboro: 庄稼长得好坏,也要看活儿的~。 La kreska stato de la grenplantoj dependas ankaux de tio, kiel la laboro estas al ili farita.

【粗心】 malzorgema; malatentema; senatenta; neglektema: ~大意 fari sian laboron sen zorgemo; agi kun neglektemo

【粗野】 kruda; sovagxa; barbara; senkultura; malgxentila; brutala: 举止~ havi krudan konduton / 比赛中动作~ brutale ludi en matcxo

【粗枝大叶】 kruda kaj senatenta; neglektema; malzorgema; malatentema: 做事~ fari ion sen zorgemo / ~的工作作风 kruda kaj senatenta laborstilo; neglektemo en la laboro

【粗制滥造】 labori sen zorgemo; fusxi laborajxon; faracxi ion: ~的作品 fusx(it)a verko

【粗壮】 (粗而强壮) fortika; forta; denskorpa: ~的小伙子 fortika junulo / ~的胳膊 fortmuskola brako (粗大结实) dika kaj fortika: ~的树干 dika arbotrunko (声音大) profunda kaj sonora: 声音~ havi profundan, sonoran vocxon; havi potencan vocxon

【促】 [cù] (时间短) (pp tempo) mallonga; hasta: 气~ rapide spiri; spiregi; anheli (推动) instigi iun fari ion; urgxi iun fari ion; stimuli ion; doni implulson al io: ~一~后进班组 instigi la postigxintajn teamojn kaj grupojn progresi; pusxi la postigxintajn teamojn kaj grupojn al progresado / ~退 malakceli progreson; kontribui al la malprogreso ③〈书〉(靠近) tujproksime; tuj kontraux: ~膝 sidi genuo kontraux genuo

【促成】 helpi kauxzi [okazigi] ion; kunhelpi [kontribui] al io; faciligi ion: ~计划的实现 kontribui al la plenumo de la plano / ~那对情人的婚事 helpi okazigi la geedzigxon de la amanta paro; helpi geedzigi la amantan paron / ~统一战线的发展 kunhelpi al la disvolvigxo de la unuecfronto

【促进】 akceli; stimuli; antauxenigi; progresigi: ~生产力的发展 stimuli la disvolvigxon de la produktaj fortoj / ~两国关系的正常化 akceli la normaligon de la rilatoj inter la du landoj / ~科学技术的发展 stimuli la disvolvigxon de la sciencoj kaj teknikoj / 互相~ stimuli unu la alian ~剂 〈化〉 akcelilo / ~派 akcelanto de progreso; progresiganto

【促使】 instigi iun fari ion; pusxi iun al io; sproni: ~双方进行谈判 instigi la du partiojn komenci intertraktadon / 这个事故应该~我们高度警惕。 Tiu cxi akcidento devas instigi [pusxi] nin al pli vigla atentemo. / 对外开放~许多人学习外语。 La politiko de malfermado de la lando al la ekstera mondo spronas multajn homojn lerni alilandajn lingvojn. / 工业的迅速发展~能源必须迅速发展。 La rapida disvolvigxo de la industrio neprrigas rapidan disvolvigxon de la produktado de energio.

【促膝】 sidi genuo kontraux genuo: ~谈心 konversacii sidante genuo kontraux genuo; havi elkoran [tre intiman] interparolon

【醋】 [cù] (调味品) vinagro (嫉妒) jxaluzo: 吃~ esti jxaluza pri iu

【醋劲儿】 jxaluzo: 瞧她的~可不小。 Rigardu, kia jxaluzulino sxi estas! / ~大发 esti atakata de jxaluzo; esti furioza pro jxaluzo

【醋意】 jxaluzo

【簇】 [cù] ①〈书〉(聚集) amasigxi; grupigxi; formi bukedon [faskon, garbon]: 花团绵~ budekoj da floroj kaj amasoj da silkajxoj; ricxaj multkoloraj ornamajxoj ②〈量〉 bukedo; tufo; fasko; garbo: 一~鲜花 bukedo [tufo, garbo] da floroj / 一~~灿烂的礼花 garboj da brilaj fajrajxoj

【簇新】 tute nova

【窜】 [cuàn] (逃跑) forkuri; fugxi; sin forsavi: 东逃西~ forkuri en cxiuj direktoj / 鼠~ forsavi sin kiel rato / ~到某地阴谋活动 ensxteligxi ien por fari intrigon ②〈书〉(放逐) ekzili (改动) sxangxi (vortojn en teksto, manuskripto ktp); modifi

【窜犯】 invadi: 消灭~我边境之敌 ekstermi la malamikon, kiu invadas la landlimoan regionon de nia lando

【窜扰】 atakadi; persekutadi: 车队多次遭到武装匪徒的~。 La veturilaro estis plurfoje atakata de armitaj banditoj.

【窜逃】 forkuri [fugxi] en diversaj direktoj; diskuri en malordo

【篡】 [cuàn] uzurpi; uzurpe kapti: ~权 uzurpi la regpotencon

【篡夺】 uzurpi; uzurpe kapti: ~政权 uzurpi la sxtatpotencon

【篡改】 sxangxi; falsi; deformi; distordi: ~历史 falsi [deformi, distordi] la historion / 事实不容~,谎言必须戳穿。 La faktoj ne povas esti distorditaj, la mensogoj devas esti malkovritaj.

【催】 [cuī] (催促) urgxi; stimuli: ~某人做某事 urgxi iun fari ion / 去~他一下。 Iru diri al li, ke li urgxigxu. Iru urgxi lin. / 扬鞭~马 simuli sian cxevalon per vipo (促成) akceli; plirapidigi: 春风~绿。 La printempa vento plirapidigas la reverdigxon de la tero. / 一场雨就把庄稼~了起来。 La pluvo plirapidigis la kreskadon de la grenplantoj. / ~婴儿入睡 luli bebon en dormon

【催促】 urgxi iun fari ion: 我们~他尽快来北京。 Ni urgxis lin veni al Pekino kiel eble plej baldaux.

【催化】 〈化〉 katalizi; akceli kemian reakcion ~剂 katalizilo / ~裂化 〈石油〉 kataliza krakigo

【催泪弹】 larmiga obuso; larmiga bombo; larmiga grenado

【催眠】 hipnotizi; hipnotigi; magnetizi; luli iun en dormon ~剂 〈药〉 dormigilo / ~曲 lulkanto; dormetiga kanto / ~术 hipnotismo; magnetismo

【摧】 [cuī] rompi; detrui: 无坚不~ esti kapabla detrui cxiajn fortikajxojn [obstaklojn]

【摧残】 detrui; ruinigi; kripligi: ~身体 ruinigi [detrui] sian sanon / 妄图~革命力量 vane peni detrui la revoluciajn fortojn / ~民主 treti la demokration

【摧毁】 detrui; frakasi; disrompi; ruinigi: ~敌人据点 detrui fortikigitajn punktojn de la malamiko / ~旧的国家机器 frakasi la malnovan sxtatan aparaton

【摧枯拉朽】 rompi sekigxintajn herbojn kaj frakasi putran lignon facile frakasi ion; detrui ion sen peno

【脆】 [cuì] (易碎) rompigxema; facile rompebla; fragila; tusxotima: 这纸太~了。 Tiu cxi papero estas tro fragila. / ~金属 rompigxema metalo (一咬就裂) (pp nutrajxo) tia, ke gxi kraketas sub la dento; macxkraka: ~饼干 biskvitoj, kiuj kraketas sub la dentoj; macxkrakaj biskvitoj (清脆) (pp vocxo) klara; sonora: 嗓音~ havi klaran [sonoran] vocxon

【脆弱】 fragila; malforta; delikata: 性格~ havi malfortan karakteron / 身体~ de fragila [delikata] sano / 感情~ esti facile impresita; esti emociigxema

【淬】 [cuì] hardi (metalan laborpecon)

【淬火】 hardado: 水~ hardado en akvo / 油~ hardado en oleo ~钢 hardita sxtalo / ~剂 likvajxo por hardado

【翠】 [cuì] (翠绿) smeralde verda; verda: ~竹 verda bambuo ②〈矿〉(翡翠) verda jado; smeraldo: 珠~ perloj kaj jadoj; juvelaro ②〈动〉(翡翠) alcedo; alciono

【翠绿】 smeralde verda; jade verda

【村】 [cūn] (村庄) vilagxo (粗俗) vilagxaneca; vulgaranima ; kruda

【村落】 vilagxo

【村镇】 vilagxoj kaj urbetoj

【存】 [cún] (生存) ekzisti; vivi: 父母俱~。 Ambaux liaj gepatroj ankoraux vivas. / 战则~,不战则亡。 Batali estas vivi; ne batali estas perei. (储存;保存) konservi; rezervi; stoki: ~粮 rezervi grenojn; rezervoj de grenoj / 修水库~水 konstrui akvokonservejon por konservi la akvon (聚集) amasigxi; akumuligxi; kolektigxi: 水退走以后,地里~下一层沙子。 Post kiam la akvo retirigxis, sablo akumuligxis en la kampoj. / 他有什么说什么,肚子里~不住话。 Li cxiam diras, kion li pensas. li povas gardi nenion en la koro. (存放) deponi; sxparloki; plasi: 把钱~在银行里 deponi monon en la banko / ~行李 deponi pakajxon en pakotenejo / ~自行车 parki sian biciklon (保留) rezervi: 求同~异 sercxi la komunajn punktojn, rezervante la diferencajn (结存;余留) resto; stoko: 实~ fakta resto / 净~二百元 neta resto de 800 juxan-oj / 库~ komercajxoj en stoko; stoko (怀着) nutri; karesi; gardi: ~希望 nutri [karesi, gardi] esperon / 不~幻想 nutri nenian iluzion

【存放】 deponi; fari deponon: 把款~在银行里 deponi monon en la banko / 把箱子~在朋友家里 lasi sian valizon cxe sia amiko / 请~自行车。 Bonvolu restigi vian biciklon en la parko. Bonvolu parki vian biciklon.

【存货】 komercajxoj en stoko; stoko ~清单 inventaro

【存款】 (把钱存在银行里) deponi monon en la banko; meti sumon en deponejon; sxparloki monon (存在银行里的钱) deponajxo en banko; deponita mono; (sxpar)depono: 活期~ senperioda deponajxo; kuranta deponajxo / 定期~ perioda deponajxo; fiksdata deponajxo / 提取活期~ repreni sumon el kuranta deponajxo ~利息 deponinterezo / ~收据 deponatesto

【存亡】 vivo aux morto; pluvivo aux pereo; ekzistado: 一场关系到中华民族生死~的战争 milito, de kiu dependis la ekzisto de la cxina nacio / 生死~的问题 demendo pri vivo aux morto / 与阵地共~ defendi sian pozicion gxis la morto

【存心】 (怀着某种念头) nutri [havi] iajn intencojn: ~不良 nutri [havi] malbonajn intencojn / 他这么干,不知存的什么心。 Estas malfacile diri, kiajn intencojn li havas agante tiamaniere. (故意) intence: 我不是~这样做的。 Mi tion faris ne intence. / 他~迟到。 Tio estas intenca malfruo de lia flanko.

【存在】 ekzisti; esti: ~决定意识。 La ekzisto decidas la konscion. / 那个问题已经不~了。 Tiu problemo jam ne ekzistas. / 矛盾~于一切事物的过程中。 Kontrauxdiro ekzistas en la proceso de disvolvigxo de cxiuj aferoj. / 失去~的意义 perdi sian ekzistkialon ~主义 ekzistadismo; ekzistencialismo

【存折】 deponkajero; deponatesto; banklibreto

【寸】 [cùn] (市寸) cun-o, tradicia cxina mezurunuo de longo, egalanta 0.1 cxi-on () kaj valoranta 3.33 centimetrojn; colo (极短;极小) tre mallonga; tre malgranda; tre malmulte da

【寸草春晖】 juna herbo kaj printempa sunlumo infanoj sxuldas al siaj gepatroj tiom, kiom juna herbo sxuldas al la printempa sunlumo

【寸金难买寸光阴】 〈谚〉 colo da tempo ne estas acxetebla per colo da oro; mono ne povas acxeti tempon; tempo estas pli valora ol oro; temp’ estas valoro simile al oro (z); temp’ estas mono (z)

【挫败】 malsukcesigi; abortigi; vanigi; venki: ~一小撮野心家的阴谋 malsukcesigi la komplotojn de plenmano da ambiciulacxoj / 遭到严重~ suferi seriozan malvenkon / ~侵略计划 vanigi agresoplanojn

【挫伤】 ①〈医〉 kontuzo (损伤) vundi; malfervorigi; senkuragxigi: 不要~群众的积极性 ne versxi malvarman akvon sur la entuziasmon de la amasoj

【挫折】 malvenko; malsukceso: 遭受~ suferi malvenkon [malsukceson] / 不怕~ ne timi malsukcesojn

【措】 [cuò] (安排;处置) arangxi; trakti (筹划) fari planojn; plani

【措辞】 formulo; esprimo; vortoj; vortigo: ~含糊 malklara esprimo / ~不当 sin esprimi per nekonvenaj vortoj; nedeca esprimo / ~强硬 per energiaj vortoj / 不知如何~才好 ne scii, kiel formuli [envortigi] sian ideon; ne povi trovi la vortojn, kiuj konvenas

【措手不及】 esti tro surprizita por havi la tempon sin defendi; trovi sin ne preparita por reagi gxustatempe: 打他个~ bati iun, antaux ol li trovus la eblon kontrauxagi; ataki iun sen doni al li la tempon sin defendi

【锉】 [cuò] (工具) fajlilo: 圆~ ronda fajlilo / 三角~ triangula fajlilo (动作) fajli

【锉刀】 fajlilo

【错】 [cuò] (交叉着;错杂) interkrucita; komplika: 交~ interkrucigxi; interplektigxi; intermiksigxi / 你的信和我的信互相~过了。 Via letero krucxigxis kun la mia. (摩擦) froti: ~牙 grincigi la dentojn (en sia dormo) (使不冲突) alternigi; malkoincidigi: 这两个会不能同时开,得~一下。 Ni ne povas okazigi la du kunvenojn samtempe. Ni devas ilin malkoincidigi. (不正确) erara; malgxusta: ~字 erara ideografiajxo / 他走~了路。 Li prenis malgxustan vojon. / 你弄~了。 Vi eraras. / 我拿~了雨衣。 Mi prenis alies pluvmantelon per eraro. / 拨~了电话号码 kunmeti eraran telefonnumeron / 认~了人 preni iun por iu alia / 你把我的意思理解~了。 Vi miskomprenis min [mian parolon]. / 这里印~了。 Cxi tie estas preseraro. / 我可没有说什么~话。 Mi diris nenion, kio estus erara. Mi diris nenion eraran. (过错) eraro; kulpo: 出~ fari eraron / 这是他的~,不怨你。 Vi ne meritas riprocxon. Tio estas lia kulpo. () malbona: 今年的收成~不了。 La cxi-jara rikolto certe ne estos malbona. / 事情进行得怎样?——不~,很不~。 Kiel iras la afero? Ne malbone, tute ne malbone. / 你的气色很不~。 Vi havas suficxe bonan vizagxkoloron. (打磨玉石的石头) sxtono por poluri jadon: 他山之石,可以为~。 Sxtonoj el alia monto povas esti tauxgaj por poluri la jadon de tiu cxi monto alies konsiloj povas helpi al iu korekti siajn erarojn. (打磨玉石) poluri jadon

【错别字】 erare skribitaj [prononcitaj] ideografiajxoj

【错觉】 iluzio; falsa impreso; halucino: 这样会给人造成~。 Tio povos doni al homoj falsan impreson.

【错误】 (不正确) erara; malgxusta; falsa: ~思想 erara ideo [penso] / ~方法 malgxusta metodo (错处) eraro; kulpo: 犯~ fari [kulpi] eraron / 纠正~ korekti [ripari] eraron / ~百出 fari eraron sur eraro; esti plena de eraroj / 印刷~ preseraro

【错综复杂】 kompleksa; komplika; malsimpla; konfuzita: 这部小说的情节~,引人入胜。 La intrigo de la romano estas komplika kaj interesega


                                                                                                                                      返回目录