E


ē
 

[ē] flati: 法不~贵。 La leĝo ne flatas la nobelon. / 刚正不~ esti honesta kaj neflatema; firme sin teni je principoj kaj ne cedi al premo ——另读 [ā]

【阿附】 [ēfù] <> flati al kaj fari ĥoron kun iu: ~权贵 humiliĝi [rampi] antaŭ la potenculoj

【阿胶】 [ējiāo] <中药> E-gelateno, tradicia toniko por riĉigi la sangon; gelateno de azena haŭto

【阿弥陀佛】 [Ēmítuófó] <佛教>(极乐世界最大的佛) Amitaba Budho; Amitabo (kiu loĝas en la Okcidenta Paradizo kaj kies nomo estas ripetadata en preĝo de la budhano) (佛教祈祷用语) Budho gardu min!; Budho estu laŭdata!

【阿其所好】 [ē qí suǒ hào] peni plaĉi al iu kontentigante liajn dezirojn [gustojn]; obei la kapricojn de iu

【阿魏】 [ēwèi] <> ferolo (Ferula asafoetida) <中药> asafetido (rezino ricevita el la radikoj de ferolo)

【阿谀】 [ēyú] flati; incensi; karesi al iu la barbon; leki la polvon de ies piedoj (z); leki ies gluteon; kisi ies postaĵon; danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj (z): 我讨厌这些~之辞。 Mi abomenas ĉi tiujn flatajn parolojn.

【阿谀逢迎】 [ēyú-féngyíng] flati iun kaj sin akomodi al ties deziroj

【阿谀奉承】 [ēyú-fèngcheng] flati; incensi; karesi al iu la barbon; leki la polvon de ies piedoj (z); leki ies gluteon; kisi ies postaĵon; danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj (z)

[ē] eligi (fekon aŭ urinon): ~屎 feki; koti; kaki

[ē]

【婀娜】 [ēnuó] gracia; eleganta: ~多姿 havi granciajn movojn / 柳枝迎风摇曳,~多姿。 Salikaj branĉoj gracie flirtas en la venteto.
 

é
 

[é] (错误的) erara: ~字 eraraj [malĝustaj] vortoj (en teksto) (讹诈) ĉantaĝi; trompi; eltrudi: ~人 ĉantaĝi iun

【讹传】 [échuán] malvera [falsa, kripligita] famo: 要加税的消息结果是~。 La famo, laŭ kiu la impostoj estos pligrandigitaj, pruviĝis malveraj.

【讹舛】 [échuǎn] <> eraro (en teksto)

【讹夺】 [éduó] <> eraro kaj preterlaso (en teksto)

【讹赖】 [élài] <> fari ĉantaĝon; ĉantaĝi

【讹谬】 [émiù] eraro

【讹脱】 [étuō] eraro kaj preterlaso (en teksto)

【讹误】 [éwù] eraro (en teksto)

【讹言】 [éyán] <>(谣言) famo; onidiro (胡言乱语) sensencaĵo; deliraĵo: 口出~ paroli [diri] sensencaĵon

【讹诈】 [ézhà] fari ĉantaĝon; ĉantaĝi; eltrudi ion de iu per ĉantaĝo: ~钱财 eltrudi monon de iu per ĉantaĝo / 核~ nuklea ĉantaĝo

[é]

【囮子】 [ézi] logbirdo

[é] (时间很短) tre baldaŭ <>(俄罗斯) Rusio

【俄而】 ér] (也说“俄尔” ěr]) <> tre baldaŭ; baldaŭ poste; iom poste: ~日出。 Baldaŭ poste la suno leviĝis.

【俄罗斯】 [Éluósī] Rusio ~帝国 la Rusa Imperio (1721-1917) / ~联邦 la Rusa Federacio / ~人 ruso / ~族 rusnacieco (vivanta en Xinjiang-a Ujgura Aŭtonoma Regiono kaj Heilongjiang-provinco); la rusoj

【俄顷】 [éqǐng] <> en unu momento; momente; tre baldaŭ: ~雨止。 Tre baldaŭ ĉesis pluvi [la pluvo ĉesis].

【俄然】 [érán] subite: ~消失 subite malaperi

【俄延】 [éyán] prokrasti; malfruigi

【俄语】 [Éyǔ] la rusa lingvo

[é] <> reciti (poemon) kun emocio ——另读 [ó; ò]

[é] <> alta

【峨冠博带】 [éguān-bódài] alta ĉapelo kaj larĝa talia rubando — la kostumo de la ŝtatoficisto aŭ intelektulo en la antikveco)

【峨嵋山】 [Éméishān] Emei-monto

[é] bela juna virino: 宫~ servistino en imperiestra palaco

【娥眉】 [éméi] (细而弯的眉毛) belaj arkformaj brovoj de virino (美女) belulino

【娥眉月】 [éméiyuè] arko de la nova luno; lunarko; la falĉilo de la kreskanta aŭ malkreskanta luno

[é] ansero: ~叫。 La ansero gakas.

【鹅蛋脸】 [édànliǎn] ovala [ovoforma] vizaĝo: 长了个~ havi ovalan vizaĝon

【鹅黄】 [éhuáng] helflava; flaveta

【鹅颈管】 [éjǐngguǎn] fleksebla lampobrako; anserkolo

【鹅口疮】 [ékǒuchuāng] <> afto

【鹅卵石】 [éluǎnshǐ] ovala ŝtoneto; rulŝtono

【鹅毛】 [émáo] ansera plumo: 下起~大雪。 Neĝo falas en grandaj plumosimilaj flokoj. Densa neĝo kirliĝas en la ĉielo kiel svarmego da anseraj plumoj.

【鹅绒】 [éróng] ansera lanugo

【鹅行鸭步】 [éxíng-yābù] paŝi en malrapida, balanciĝanta maniero kiel ansero aŭ anaso; anaspaŝi

【鹅掌风】 [ézhǎngfēng] <中医> favo de la manplato

【鹅掌楸】 [ézhǎngqiū] <> liriodendro (Liriodendron chinense)

[é] <> osmio (76号元素,符号Os)

[é] noktopapilio

【蛾眉】 [éméi] (细而弯的眉毛) brovoj en formo de bombiksa anteno — belaj arkformaj brovoj de virino (美女) belulino

【蛾子】 [ézi] noktopapilio

[é] (前额) frunto (牌匾) tabulo kun horizontala surskribo (规定的数目) fiksita nombro aŭ sumo: 定~ fiksita sumo; kvoto / 超~ superi la kvoton

【额定】 [édìng] fiksita (nombro aŭ sumo); nominala ~电压 nominala tensio / ~功率 fiksita pov(um)o / ~马力 fiksita (maksimuma) ĉevalpovo / ~人数 la permesita maksimuma nombro de personaro

【额骨】 [égǔ] <生理> fruntalo

【额角】 [éjiǎo] tempio

【额门】 [émén] frunto: ~宽阔 kun larĝa frunto / ~突出 kun elstara frunto

【额手称庆】 [éshǒu chēng qìng] levi la manon al la frunto en signo de ĝojo — ĝojegi

【额数】 [éshù] fiksita [difinita] nombro, cifero, sumo aŭ kvanto

【额头】 [étóu] frunto

【额外】 [éwài] ekstra; aldona; aldonita: ~开支 ekstraj elspezoj / ~收入 aldona enspezo / ~任务 ekstra tasko / ~负担 aldonita ŝarĝo
 

ě
 

[ě] ——另读 [è; wū; wù]

【恶心】 [ěxin] (想呕吐) havi vomemon; senti naŭzon (令人生厌) naŭza; abomeninda: 他那些奉承话真~。 Liaj flataĵoj estas treege naŭzaj.

 

è

 

[è] <>(险要的地方) strategie grava punkto: 险~ strategie grava pasejo (灾难) katastrofo; malfeliĉo: 遭~ esti trafita de katastrofo (受困) esti trafita (de katastrofo aŭ malfeliĉo: 渔船~于风暴。 La fiŝŝipo estis kaptita de ŝtormo.

【厄尔尼诺现象】 ěrnínuò xiànxiàng] <> elninjo*

【厄瓜多尔】 [Èguāduōěr] <> Ekvadoro ~人 ekvadorano

【厄境】 [èjìng] malfacila situacio; malfeliĉo: 处于~ esti en malfacila situacio / 在~中保持乐观 resti bonhumora en malfeliĉo

【厄立特里亚】 [Èlìtèlǐyà] <> Eritreo

【厄难】 [ènàn] katastrofo; malfeliĉo

【厄运】 [èyùn] malfeliĉo; malbonsorto; malbonŝanco; misfortuno; sortobato: 没有遭到~的人是不会领略这首诗的。 Tiu, kiun neniam trafis malfeliĉo, ne povas gustumi tiun ĉi poemon.

[è] <>(用力掐住) premi: ~某人的咽喉 premi [sufokpremi] al iu la gorĝon (把守;控制) gardi; regi

【扼吭拊背】 [èháng-fǔbèi] (也说“扼喉拊背” [èhóu-fǔbèi]) kapti iun je la gorĝo kaj frapi je la spino — teni la plej bonan strategian pozicion kaj redukti la malamikon al senhelpeco

【扼流圈】 [èliúquān] <> barbobeno

【扼杀】 [èshā] strangoli; gorĝpremi; sufoki: ~在摇篮里strangoli en la lulilo / ~言论自由 strangoli la liberecon de la parolo / ~新生事物 sufoki novajn aferojn

【扼守】 [èshǒu] teni (strategie gravan punkton); gardi; defendi: ~要隘 teni strategian pozicion; defendi strategie gravan pasejon

【扼死】 [èsǐ] sufokpremi al iu la gorĝon ĝis la morto; strangoli

【扼腕】 [èwàn] <> teni sian manradikon (pro eksciteco, bedaŭro ktp): ~叹息 suspiri tordante siajn manojn

【扼要】 [èyào] konciza; resuma: 他讲话总是简明~。 Li ĉiam parolas mallonge kaj koncize.

【扼制】 [èzhì] regi; reteni; bridi: ~心里的怒火 reteni sian koleron

[è] singulto ——另读 [e]

【呃逆】 [ènì] <> singulto

[è] <> acenafteno*

[è] jugo

[è] (白垩) kreto (用白垩涂饰) ŝmiri [blankigi] per kreto

[è] (坏行为) krimo; malbonfaro; malbono; malvirto: 无~不作 kulpa pri mil malbonfaroj; heziti antaŭ nenia krimo / 罪大~极 kulpa pri la plej abomenindaj krimoj / ~有~报。 Neniu malbono povas eviti la merititan punon. Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron. (z) Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos. (z) / 疾~如仇 havi fortan malamon kontraŭ la malvirto (凶恶) kruela; feroca: 一场~战 kruela [furioza] batalo / ~狗 feroca hundo; hundaĉo / ~骂 kruela [malicega] insulto (恶劣) malbona; malica: ~行 malbona konduto / ~势力 malbonaj fortoj ——另读 [ě; wū; wù]

【恶霸】 [èbà] loka tirano [despoto] ~地主 despota bienulo

【恶报】 [èbào] puno por malbonfaro: 善有善报,恶有~。 Bono estas rekompencata per bono, kaj malbono per malbono. Oni rikoltas tion, kion oni semis.

【恶变】 [èbiàn] <> kanceriĝi

【恶病质】 [èbìngzhì] <> kaĥeksio

【恶臭】 [èchòu] malbonodorega; fetora; haladza; stinka: 发出~的死尸 fetora kadavro / 发出~泥塘 haladza marĉeto

【恶斗】 [èdòu] kruela [furioza] batalo

【恶毒】 [èdú] malica; venena: ~的话语 malica parolo / ~攻击 malice ataki / ~的诬蔑 venena kalumnio / 用心极其~ havi plej malbonajn intencojn

【恶恶实实】 èshīshī] <> kruela; feroca

【恶感】 [ègǎn] antipatio; malinklino: 我对他并无~。 Mi ne havas antipation kontraŭ li.

【恶贯满盈】 [è guàn mǎnyíng] jam plenigi la mezuron de siaj krimoj; la krimeco maturiĝas por finkalkulo; la krimoj atingis plenecon; esti kulpa pri sennombraj krimoj kaj meriti esti juĝata

【恶鬼】 [èguǐ] (祸害人的鬼) malbona spirito <>(恶人) malbonulo; diablo

【恶棍】 [ègùn] kanajlo; malbonagulo; fihomo

【恶果】 [èguǒ] malbona rezulto; malfeliĉa [katastrofa] sekvo; damninda fino: 不注意环境保护造成的~ la katastrofaj sekvoj de la neglektado al la media protekto

【恶耗】 [èhào] 同“噩耗” [èhào]

【恶狠狠】 [èhěnhěn] kun krueleco; kun feroceco: ~地瞪某人一眼 ĵeti ferocan rigardon al iu / ~回答 respondi per kolerega tono

【恶化】 [èhuà] plimalboniĝi: 病人的情况~了。 La stato de la malsanulo plimalboniĝis. / 两国关系愈来愈~。 La rilatoj inter la du landoj fariĝas pli kaj pli malbonaj.

【恶疾】 [èjí] abomena malsano; malfacile kuracebla malsano

【恶口】 [èkǒu] insultema lango; malica lango: ~伤人 vundi homon per sia insultema lango

【恶浪】 [èlàng] (凶猛的浪) furiozaj ondegoj; monstre grandaj ondoj: ~滔天。 La furiozaj ondegoj leviĝas al la ĉielo. (邪恶势力) malbonaj fortoj

【恶劣】 [èliè] abomeninda; malbona; malnobla; fia; aĉa: ~的行为 abomeninda konduto / ~的手段 malnobla artifiko / 情绪~ esti en malbona humoro / ~的天气 malbona [kruda] vetero; veteraĉo / 他对这种~的服务态度感到十分气愤。 Li tre koleras kontraŭ la malbona servo. / 作案的情节十分~。 La maniero, en kiu la krimo estis plenumita, estis treege malnobla.

【恶露】 [èlù] <> lokioj

【恶眉恶眼】 [èméi-èyǎn] tre feroca vizaĝesprimo [mieno]

【恶梦】 [èmèng] (也作“噩梦” [èmèng]) terura sonĝo; premsonĝo; inkub(sonĝ)o; koŝmaro: 这一切犹如一场~。 Ĉio ĉi tio estis inkubsonĝo.

【恶名】 [èmíng] malbona renmo [reputacio]; malgloro: 留下~ postlasi malbonan renomon al la posteularo [al la pli postaj generacioj]

【恶魔】 [èmó] <> diablo; demono; malbona spirito

【恶癖】 [èpǐ] malbona [malutila] kutimo; kutimaĉo: 他有赌博的~。 Li havas manion por hazardludo

【恶气】 [èqì] (臭气) malbonodoro; odoraĉo; fetoro (受到的侮辱、欺压) malmilda traktado; ofendo: 受某人的~ esti malmilde traktata de iu; ricevi ies ofendon (心中的怨恨) plendmotivo; rankoro: 出口~ elverŝi plendojn

【恶人】 [èrén] malbonulo; fiulo; aĉulo; maliculo; fripono; kanajlo: ~先告状。 Estas la malbonfarinto, kiu akuzas la unua. La kanajlo procesas kontraŭ sia viktimo, antaŭ ol li mem estas persekutata.

【恶煞】 [èshà] (凶神) diablo; demono (凶恶的人) feroca homo; demono

【恶少】 [èshào] <> juna kanajlo

【恶声】 [èshēng] (谩骂的话) insultoj; maldecaj vortoj: ~对骂 superŝuti [superĵeti] unu la alian per insultoj <>(坏名声) malbona reputacio: 有~ havi malbonan reputacion

【恶声恶气】 [èshēng-èqì] kolera voĉo kaj krudaj vortoj

【恶事传千里】 [èshì chuán qiānlǐ] 见“好事不出门” [hǎoshì bù chūmén]

【恶岁】 [èsuì] <> jaro de malabundeco; malgrasa [magra] jaro

【恶习】 [èxí] malbona kutimo; kutimaĉo: 染上~ ricevi [fari al si] malbonan kutimon

【恶行】 [èxíng] malbona [malvirta] ago; malbona [malvirta] konduto; malbonfaro

【恶性】 [èxìng] maligna; pernicioza; fatala: ~事故 fatala akcidento ~贫血 pernicioza anemio / ~通货膨胀 galopa inflacio / ~循环 neelirebla cirklo; magia rondo (z) / ~肿瘤 maligna tumoro

【恶言】 [èyán] kruda lingvo; malĝentilaj [maldecaj] vortoj; insulto: ~相向 interŝanĝi insultajn vortojn / 口出~ uzi malĝentilajn vortojn; verŝi [sputi] insultojn; svingi sian malican langon

【恶衣恶食】 [èyī-èshí] eluzitaj vestoj kaj krudaj manĝaĵoj: 士志于道,而耻~者,未足与议也。 (《论语》) Ne valoras fari diskuton kun klerulo, kiu, sin dediĉante al la vero, hontas porti eluzitajn vestojn kaj manĝi krudajn manĝaĵojn.

【恶意】 [èyì] malbona intenco; malbona volo; malico: 对某人怀有~ havi malbonajn intencojn kontraŭ iu / ~攻击 malica atako

【恶语中伤】 [èyǔ zhòngshāng] kalumnii per malicaj vortoj

【恶运】 [èyùn] malbona sorto; malbonŝanco; malfeliĉo: 我交了~。 La sorto estas kontraŭ mi. / 他感到自己难逃这一~。 Li sentis, ke estas malfacile por li eviti tiun ĉi malfeliĉon.

【恶兆】 [èzhào] malbona antaŭsigno [aŭguro]

【恶浊】 [èzhuó] malpura; sordida: 空气~。 La aero estas malpura. / ~的社会环境 tre malbona socia medio

【恶阻】 [èzǔ] <中医> vomado dum frua gravedeco; gravedmalsano

【恶作剧】 [èzuòjù] malbona petolaĵo [ŝerco]; koboldaĵo: 这孩子喜欢~。 Tiu ĉi infano amas ludi [fari] malbonajn petolaĵojn. / 别~了。 Ĉesu kun viaj koboldaĵoj!

饿 [è] (饥饿) malsata: 肚子~ esti malsata; havi malsaton / 挨~ suferi malsaton (使挨饿) malsatigi: 可别~着牲口。 Ne lasu al la brutoj suferi malsaton.

【饿饭】 [èfàn] <> suferi malsaton

【饿鬼】 [èguǐ] (也说“饿死鬼” [èsǐguǐ]) (受饥饿之苦的鬼) malsata fantomo (pekulo, kondamnita al eterna malsato post morto) (极饿或口馋的人) malsategulo; avida frandemulo

【饿虎扑食】 [èhǔ pūshí] kiel malsata tigro, kiu sin ĵetas sur sian predon: 守门员来了个~,把球扑住了。 La golulo sin ĵetis antaŭen kiel tigro kaj kaptis la pilkon.

【饿狼】 [èláng] malsata lupo — avidulo

【饿殍】 [èpiǎo] kadavro de malsatmorinto

【饿殍遍野】 [èpiǎo biànyě] la kadavroj de malsatmortintoj kovras la kampojn; ĉie kuŝas kadavroj de malsatmortintoj; malsatego regas en la lando

[è] alia nomo por Hubei-provinco (湖北)

【鄂博】 [èbó] 同“敖包” [áobāo]

【鄂伦春族】 [Èlúnchūnzú] oroĉen-nacieco (vivanta en Heilongjiang-provinco); la oroĉen-oj

【鄂温克族】 [Èwēnkèzú] ovenki-nacieco (vivanta en Heilongjiang-provinco); la ovenki-oj

[è] mirkonsternita; mirstultigita

【愕然】 [èrán] mirkonsternita; mirstultigita; surprizita: ~四顾 rigardi ĉirkaŭen mirkonsternita / 消息传来,大家都为之~。 Ĉiuj mirstultiĝis ĉe la aŭdo de la novaĵo.

【愕视】 [èshì] rigardi mirkonsternita

[è] <> kaliko

【萼片】 [èpiàn] <> sepalo; kalikfolio

[è] reteni; bridi; subpremi: 怒不可~ ne povi reteni sian koleron; esti ekster si de kolero

【遏蓝菜】 [èláncài] <> tlaspo; monherbo

【遏抑】 [èyì] reteni; subpremi

【遏止】 [èzhǐ] reteni; subpremi; haltigi

【遏制】 [èzhǐ] reteni; bridi; subpremi: ~不住的笑声 neretenebla rido / 不可~的强烈欲望 nesubpremebla dezirego ~政策 politiko de reteno

[è] <生理> palato: 硬~ malmola [osta] palato / 软~ mola palato; palata velo

【腭骨】 [ègǔ] <生理> palatalo; palata osto

【腭裂】 [èliè] fendita palato

【腭音】 [èyīn] <> palatalo

[è] <> pandiono; fiŝaglo

[è] <> klingo de spado [de glavo]

[è] () makzelo: 上~ supra makzelo; maksilo / 下~ malsupra makzelo; submakzelo; mandiblo ③同“腭” [è]

【颚骨】 [ègǔ] <生理> makzela osto

[è] terura

【噩耗】 [èhào] malgaja [doloriga] novaĵo pri la morto de amata [respektata] persono: ~传来,犹如晴天霹雳。 La doloriga novaĵo venas kiel tondro el serena ĉielo.

【噩梦】 [èmèng] 同“恶梦” [èmèng]

【噩运】 [èyùn] 同“恶运” [èyùn]

【噩兆】 [èzhào] 同“恶兆” [èzhào]

[è] krokodilo; aligatoro; gavialo; kajmano

【鳄鱼】 [èyú] <> krokodilo; aligatoro: ~的眼泪 larmoj de krokodilo

 

e

 

[e] <> (uzata ĉe la fino de frazo, esprimanta miron aŭ admiron): 红霞映山崖~! Ho, rigardu la ĉielruĝon super la krutaĵo! ——另读 [è]

 

ēn

 

[ēn] bonfaro; favoro; graco: 施~ fari bonon al iu; bonfari al iu; doni favoron al iu / 报~ repagi al iu pro lia bonfaro [favoro]; reciproki bonfaron [favoron] / 忘~ montri sin nedankema

【恩爱】 [ēnài] profunda geedza amo: ~夫妻不到头。 La tro amantaj geedzoj ne kune atingos la maljunecon.

【恩宠】 [ēnchǒng] imperiestra speciala favoro al ministro ktp: ~有加 (pp monarko) verŝi multe da favoroj sur iun; superŝuti iun per favoroj; (pp regato) ricevi [ĝui] multe da favoroj de monarko kaj promociojn

【恩赐】 [ēncì] doni [donaci] favoron: 自由是人民斗争得来的,不是什么人~的。 La libereco estas akirita de la popolo per batalo, kaj ĝi ne povas esti donacita kiel favoro.

【恩德】 [ēndé] favoro; bonfaro; graco

【恩典】 [ēndiǎn] (恩惠) favoro; bonfaro; graco: 这是皇上的~。 Tio estas favoro de la imperiestro. (给予恩惠) doni [donaci] favorojn: 求老爷~~! Mi petas favorojn de via moŝto.

【恩公】 [ēngōng] bonfaranto; dankindulo

【恩惠】 [ēnhuì] favoro; bonfaro; graco: 小恩小惠 malgrandaj favoroj

【恩将仇报】 [ēn jiāng chóu bào] repagi al iu malbonon pro bono; pagi al iu malbonon por bono (z); pagi iun per maldanko; danki per dentopiko (el la Zamenhofa proverbo: vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton)

【恩情】 [ēnqíng] favoro; bono; bonfaro; amfavoro; profunda amo: 我不知怎样报答您的~才好。 Mi vere ne scias kiel danki [repagi] al vi pro la bono, kiun vi faris al mi. / 我一辈子也忘不了养母对我的~。 Mi neniam forgesos la amfavoron de mia nutropatrino al mi dum mia tuta vivo. / 党的~说也说不完。 Ni neniel povas diri sufiĉe pri nia dankemo al la Partio.

【恩人】 [ēnrén] bonfaranto; dankindulo

【恩深义重】 [ēnshēn-yìzhòng] granda dankoŝuldo: 他对我~。 Mi ŝuldas al li grandan dankon pro lia bonfaro al mi.

【恩同再造】 [ēn tóng zàizào] eksterordinara favoro egala al donado de nova vivo al iu

【恩威并用】 [ēn-wēi bìng yòng] fari kombinan uzon de favoro kaj malfavoro (kiel en regado de siaj subuloj); regi per favoro kaj majesteco; samtempe uzi bastonon kaj karoton

【恩遇】 [ēnyù] trakti iun kun aparte granda favoro

【恩怨】 [ēnyuàn] (恩惠和怨恨) dankemo aŭ venĝemo [malpardonemo]: ~分明 klare scii al kiu montri denkemon kaj kontraŭ kiu havi malpardonemon (怨恨) malpardonemo; venĝemosento; rankoro; plendmotivo: 不计较个人~ ne lasi sin influi de la malnovaj personaj plendmotivoj; ne konsideri personajn plendmotivojn

【恩泽】 [ēnzé] favoro donita de monarko aŭ ŝtatoficisto

【恩重如山】 [ēn zhòng rú shān] ies granda bonfaro [favoro] estas peza kiel monto

【恩准】 [ēnzhǔn] (pp monarko) doni favoran aprobon; favore permesi

[ēn] <> antraceno

【蒽酸】 [ēnsuān] <> antracena acido

 

èn

 

[èn] premi per mano: ~电钮 premi butonon / ~电铃 premi sonorileton; sonorigi

【摁钉儿】 [èndīngr] <> desegnonajlo; desegna premnajleto; prempinglo; piknajlo

【摁扣儿】 [ènkòur] <> prembutono

 

ér

 

[ér] (小孩) infano: 乳~ suĉinfano (年轻的人) junulo: 健~ brava batalanto; bravulo / 男~ viro / 英雄~女 junaj herooj kaj heroinoj (儿子) filo: 他有一~一女。 Li havas unu filon kaj unu filinon. (雄性的) virseksa; maskla: ~马 virĉevalo (后缀,注音作r) sufikso de nesilaba “r” al substantivoj aŭ iafoje al verboj: 小猫~ kateto / 马~ ĉevalo / 吃~ io por manĝi / 唱~ kanto; kanta parto en tradicia ĉina opero / 屋里有亮~。 En la ĉambro estas lumo. / 热闹~ spektaklo / 门~ rimedo; metodo / 根~ kaŭzo; origino / 白面~ heroino / 玩~牌 ludi kartojn / 他火~了。 Li koleriĝis.

【儿不嫌母丑】 [ér bù xián mǔ chǒu] la patrino neniam aspektas malbele al sia filo

【儿茶】 [érchá] <> kateĉuakacio <中药> kateĉuo

【儿歌】 [érgē] infankanto

【儿化】 [érhuà] <> meto de la sufikso de nesilaba (r) al substantivoj aŭ iafoje al verboj, kaŭzanta retroflekson de la antaŭa vokalo, tipa de la prononco de la ĉina moderna komuna parollingvo ——参见“儿” [ér]

【儿皇帝】 [érhuángdì] pupa [marioneta] imperiestro

【儿科】 [érkē] <> pediatrio (指医院部门) sekcio [fako] de pediatrio ~学 pediatrio / ~医生 pediatro

【儿郎】 [érláng] <>(男子) viro (儿子) filo; knabo (士兵) simpla soldato; senrangulo

【儿马】 [érmǎ] maskla ĉevalo; virĉevalo

【儿男】 [érnán] (男子汉) viro (男孩) knabo; filo: 中华民族的好~ bonaj filoj de la ĉina nacio

【儿女】 [ér-nǚ] (子女) infanoj; filoj kaj filinoj; gefiloj: 他的~都已长大了。 Ĉiuj liaj infanoj plenkreskiĝis. / 中国人民的优秀~ la elito de la filoj kaj filinoj de la ĉina popolo (青年男女) junaj viro kaj virino (en amo): ~私情 amafero inter junaj viro kaj virino

【儿女情长】 [ér-nǚ qíngcháng] la amo inter viro kaj virino estas longa — (pp viro kaj virino) havi profundan amon unu al la alia: 英雄气短,~。 Mallonga estas la spirito de heroo, sed la amo inter viro kaj virino estas longa (dirata pri viro, kiu dronas en amo).

【儿时】 [érshí] infanaĝo; infaneco

【儿孙】 [érsūn] gefiloj kaj genepoj; posteuloj: ~满堂 kun generacioj da idoj plenigantaj la domon (antaŭe rigardata kiel signo de prospereco de familio)

【儿孙自有儿孙福】 [érsūn zì yǒu érsūn fú] ĉiu el viaj gefiloj kaj genepoj devas trovi sian feliĉon — la estonteco de la infanoj ne povas esti decidita de la gepatroj

【儿童】 [értóng] infano: ~是无忧无虑的。 La infano estas senzorga. / ~是国家的未来。 La estonteco de la lando kuŝas en ĝia infanaro. ~读物 infanlegaĵo / ~节 la Infana Tago / ~文学 porinfana literaturo / ~医院 hospitalo por infanoj

【儿媳妇儿】 [érxífur] bofilino

【儿戏】 [érxì] infanludo; infanaĵo: 视同~ rigardi ion kiel infanludon

【儿行千里母担忧】 [ér xíng qiān lǐ mǔ dānyōu] kiam infano vojaĝas for de la hejmo, la patrino ĉiam estas maltrankvila; pro fil’ en foro maltrankvilas panja koro

【儿韵】 [éryùn] <> r-fina retrofleksa vokalo

【儿子】 [érzi] filo

[ér] <>(连接语义相承的成分) kaj: 伟大~艰巨的任务 tasko granda kaj (samtempe) malfacilega / 忠实~可靠的朋友 fidela kaj fidina amiko / 战~胜之 konduki batalon kaj venki la malamikon (连接肯定和否定相补充的成分) sed: 价廉~物美 ne tre kara sed bonkvalita / 勇~无谋 kuraĝa sed ne sagaca / 有其名~无其实 en nomo sed ne en efektiveco / 中看~不中吃。 Ĝi bone aspektas, sed ne bone gustas. / 这里的气候有利于种小麦,~不利于种水稻。 La ĉi-tiea klimato estas favora por la kultivado de tritiko, sed malfavora por la kultivado de rizo. (连接语义相反的成分,表示转折) sed; dum: 计划大~无当。 La plano estas impona sed ne realigebla. / 我想来~来不了。 Mi volus veni, sed tio estas al mi neebla. / 这里已经百花盛开了,~在我的家乡还是大雪纷飞的季节。 La floroj jam plene malfermis siajn petalojn ĉi tie, dum en mia hejmlando ankoraŭ flirtas la neĝflokoj. (连接事理上前后相因的成分) (uzata por kunligi kaŭzon kun efiko aŭ celon kun rimedo): 由于成功~骄傲 malmodestiĝi pro sia sukceso / 为人民利益~死 morti por la interesoj de la popolo / 为成立世界语协会~奔忙 klopodi por fondi Esperantan asocion / 量力~行 fari tion, kion la forto permesas / 知难~进 antaŭeniri malgraŭ la malfacilo / 疗效因人~异。 La kuracefiko varias laŭ individuoj. (表示的意思) al: 由南~北 de sudo al nordo / 由春~夏 de la printempo al la somero / 一~再,再~三 foje kaj refoje; ree kaj ree / 自远~近 alproksimiĝi de malproksime (把表示时间或方式的成分连接到动词上) (uzata por ligi adverban vortorupon de tempo aŭ maniero kun verbo): 日出~作 komenci labori ĉe sunleviĝo / 匆匆~来 haste veni / 顺流~下 sekvi la fluon / 盘旋~上 spirale leviĝi / 不战~胜 venki sen batalo (插在主语谓语中间,表示如果”) se: 人~无信,不知其可也。(《论语》) Se homo ne tenas sian vorton, por kio do li povas esti taŭga? / 作家~脱离实际,那就写不出什么好东西来。 Se verkisto apartigas sin de la realo, li verkos nenion bonan.

【而后】 [érhòu] post tio; kaj poste: 先小组酝酿~由大会讨论。 Unue interŝanĝi ideojn en malgrandaj grupoj kaj poste fari ĝeneralan diskutadon. / 先进行调查研究~提出解决办法。 Unue faru enketojn kaj poste proponu solvojn.

【而今】 [érjīn] nun; en la nuna tempo: ~,这位老人过着幸福的生活。 Nun tiu ĉi maljunulo vivas feliĉan vivon.

【而况】 [érkuàng] <> 同“何况” [hékuàng]

【而立】 [érlì] la aĝo de tridek jaroj: 子曰:“吾十有五而志于学,三十~。”(《论语》) La Majstro diris: “En la dekkvina jaro mi inklinigis mian tutan koron al lernado. En la trideka mi jam firme staris inter homoj.” / 年近~ esti preskaŭ tridekjara

【而且】 [érqiě] <> kaj; plie; cetere; krome; sed ankaŭ: 这房间很大,~很明亮。 Tiu ĉi ĉambro estas granda kaj hela. / 他会讲世界语,~讲得相当流利。 Li povoscias paroli Esperanton, kaj sufiĉe flue. / 我累了,~时间也不早了。 Mi lacas, kaj plie jam malfrue. / 我读过曹禺的全部作品,~还看过他好几个剧。 Mi legis la tutan verkaron de Cao Yu, kaj krome, mi ankaŭ spektis plurajn el liaj teatraĵoj. / 我没有出去,~我也根本不想出去。 Mi ne eliris; cetere, mi tute ne havis la deziron eliri. / 中国人民不但勤劳,~勇敢。 La ĉina popolo estas ne nur laborema, sed ankaŭ kuraĝa.

【而外】 [érwài] (计算在内) krom: 除了本职工作~,他还进行一些个人的研究。 Krom sia regula [profesia] laboro, li faras ankaŭ personajn esplorojn. (不计算在内) escepte de; krom: 他除了做饭~,什么家务活都干。 Li faras ĉiujn hejmlaborojn escepte de kuirado.

【而已】 [éryǐ] <> nur; sole; simple; nenio pli; tio estas ĉio: 以上只是几个例子~,类似的情况还很多。 Mi donis nur kelkajn ekzemplojn; similaj okazoj estas tre multenombraj. / 他不过说说~,你不必把它当真了。 Li diris tion nur preterpase, ne prenu serioze la parolon. / 我不过是个学生~。 Mi estas nur studento, tio estas ĉio. / 如此~,岂有他哉! Tio estas ĉio, kaj estas nenio pli!

[ér]

【鸸鹋】 [érmiáo] <> enuo; dromiceo; dromajo

 

ěr

 

[ěr] <> () vi: ~辈[等] vi; vi ĉiuj / 非~之过。 Tio ne estas via kulpo. (如此) tiel; tia: 果~ se tiel () tiu: ~日 tiu tago / ~时 en tiu tempo; tiam (形容词后缀) (uzata post adjektivo): 率~而对 senpripense respondi / 莞~一笑 ekrideti

【尔曹】 [ěrcáo] <> vi; vi ĉiuj: ~身与名俱灭,不废江河万古流。(杜甫) Viaj korpoj kaj nomoj pereos, sed la rivero fluos por ĉiam — la nomoj de vi ordinaruloj estos forgesitaj, sed tiuj de granduloj ĉiam vivos.

【尔代节】 [Eˇrdàijié] alia nomo por 开斋节

【尔耳】 [ěrěr] (也作“尔尔” [ěrěr]) meze bona; mezkvalita: 不过~ nur mezkvalita; nur mezbona

【尔格】 [ěrgé] <> ergo

【尔后】 [ěrhòu] <> post tio, poste; de nun: ~的战斗 la postaj bataloj

【尔来】 [ěrlái] <> de tiam: ~二十有一年矣。 De tiam dudek unu jaroj jam forpasis.

【尔许】 [ěrxǔ] <> nur tiel; nur tiom: ~高 nur tiel alta / ~多 nur tiom multe

【尔雅】 [ěryǎ] <>(文雅端庄) eleganta; rafinita; kulturita: 温文~ rafinita kaj kulturita; afabla kaj ĝentila (我国第一部词典) Er JaKlarigoj pri Vortojla plej frua ĉina vortaro kompilita dum 221 a.K.—220 p.k.

【尔虞我诈】 [ěryú-wǒzhà] (也说“尔诈我虞” [ěrzhà-wǒyú]) trompi kaj ĉantaĝi unu alian; sin intertrompi: 旧社会是一个~的社会。 En la malnova socio oni trompis kaj ĉantaĝis unu alian.

[ěr] (耳朵) orelo: 外[中,内] ekstera [meza, interna] orelo / 震~ (pp laŭtega sono) frapi la orelojn / 刺~ tranĉi [skrapi, ŝiri] la orelojn / 悦~ plaĉi al la oreloj / 脸红到~根 ruĝiĝi ĝis la oreloj [ĝis la tempioj] / 这是我亲~听来的。 Mi aŭdis tion per miaj propraj oreloj. (像耳朵的东西) io forme simila al orelo: 鼎~ la oreloj de ding-o (两旁的) ambaŭflanka; flanka: ~房 flankaj ĉambroj <>(而已) nur: 距此不过五里~。 Ĝi estas for de ĉi tie nur kvin li-ojn. / 想当然~。 Tio estas nur konjekto.

【耳报神】 [ěrbàoshén] <><> homo, kiu liveras sekretajn informojn al iu; informanto

【耳背】 [ěrbèi] esti duonsurda

【耳鼻喉科】 [ěr--hóukē] <> otorinolaringologio (指医院部门) sekcio [fako] de otorinolarigologio ~医生 otorinolaringologo

【耳边风】 [ěrbiānfēng] preterorela vento — paroloj, kiuj eniras tra unu orelo kaj eliras tra la alia: 他总把我的话当作~。 Li ĉiam lasas miajn parolojn eniri en lin tra unu orelo kaj eliri tra la alia. Li ĉiam turnas surdan orelon al tio, kion mi diras al li.

【耳鬓厮磨】 [ěrbìn sīmó] orelo ĉe orelo, tempio ĉe tempio — (pp knabo kaj knabino) havi intiman infanaĝan amikecon

【耳沉】 [ěrchén] (也说“耳朵沉” [ěrduochén]) esti duonsurda

【耳垂】 [ěrchuí] <生理> lobo de orelo

【耳聪目明】 [ěrcōng-mùmíng] havi fajnajn orelojn kaj akrajn okulojn — povi klare vidi kaj aŭdi; havi klaran komprenon (pri la situacio)

【耳珰】 [ěrdāng] orelpendaĵo

【耳底】 [ěrdǐ] timpana membrano; miringo

【耳朵】 [ěrduo] orelo: ~尖 havi akrajn [fajnajn] orelojn / 穿~ bori truojn en la orelloboj (por portado de orelringoj) / 咬~ flustri ion al iu en la orelon; diri en ies orelon (z) / 听了这个消息,我简直不相信自己的~。 Aŭdante tiun ĉi novaĵon, mi preskaŭ ne kredas al miaj oreloj. / 竖起~ streĉi la orelojn; (pp hundo ktp) pintigi la orelojn

【耳朵底子】 [ěrduodǐzi] <> timpanito; meza otito

【耳朵软】 [ěrduoruǎn] esti kredema; esti facile influata; esti ema akcepti flataĵojn

【耳朵眼儿】 [ěrduoyǎnr] (外耳门) la aperturo de la ekstera orelo; oreltruo (耳垂上扎的孔) truoj boritaj en la orelloboj por portado de orelringoj

【耳房】 [ěrfáng] pli malgrandaj domoj sidantaj ambaŭflanke de la ĉefa konstruaĵo; flankaj ĉambroj; aloj

【耳福】 [ěrfú] la feliĉo aŭdi belan muzikon, kantadon ktp: 大饱~ plene ĝui belan muzikon, kantadon ktp

【耳根】 [ěrgēn] (耳朵的根部) la baza parto de orelo <>(耳朵) orelo <佛教>(六根之一) la orelo rigardata kiel unu el la ses fontoj de peko

【耳根清净】 [ěrgēn qīngjìng] paco de koro aŭ menso atingita per deturno de siaj oreloj for de onidiroj, klaĉoj ktp

【耳垢】 [ěrgòu] cerumeno; orelvakso

【耳鼓】 [ěrgǔ] timpana membrano; miringo

【耳刮子】 [ěrguāzi] 同“耳光” [ěrguāng]

【耳掴子】 [ěrguāizi] <>同“耳光” [ěrguāng]

【耳光】 [ěrguāng] (也说“耳光子” [ěrguāngzi]) vangofrapo; vangobato; survango: 打~ doni vangofrapon [survangon] al iu; vangofrapi [vangobati] iun; manfrapi ies vangon; fari al iu aplaŭdon sur la vangon (z)

【耳郭】 [ěrguō] <生理> aŭriklo; orelkonko

【耳锅】 [ěrguō] kuirpoto kun kurba elstara tenilo ĉe ĉiu el la du flankoj; orelhava [anshava] kuirpoto

【耳环】 [ěrhuán] orelringo

【耳机】 [ěrjī] (orel)aŭskultilo; kapaŭdilo; orelumo; kapricevilo: 戴上~ surmeti la aŭskultilojn

【耳际】 [ěrjì] en la oreloj: 他的话还在我~萦绕。 Liaj vortoj ankoraŭ sonas en miaj oreloj.

【耳镜】 [ěrjìng] <> otoskopo; orela spegulo

【耳孔】 [ěrkǒng] la aperturo de la ekstera orelo; oreltruo

【耳廓】 [ěrkuò] 同“耳郭” [ěrguō]

【耳力】 [ěrlì] aŭdpovo; aŭdado: 我的~不大好。 Mia aŭdado estas ne tre bona. / 他的~不济了。 Lia aŭdado fariĝas malpli bona.

【耳聋】 [ěrlóng] esti surda

【耳轮】 [ěrlún] <生理> helikso

【耳帽】 [ěrmào] (也说“耳朵帽儿” [ěrduomàor]) orelumoj; orelmufoj; orelŝirmiloj

【耳门】 [ěrmén] flankaj pordoj (flankantaj la ĉefan pordegon)

【耳鸣】 [ěrmíng] <> orelzumado; oreltintado: 我~。 Miaj oreloj zumas [tintas]. Mi havas zumadon [tintadon] en miaj oreloj. La oreloj al mi zumas [tintas].

【耳膜】 [ěrmó] <生理> timpana membrano; miringo

【耳目】 [ěrmù] (见闻) io vidita kaj aŭdita; sciaĵoj; informoj: ~闭塞 esti nebone informita / 掩人~ trompi la publikon; ĵeti al iu polvon en la okulojn (z) (刺探消息者) homo, kiu spionas por iu alia; spiono; denuncanto: ~众多 havi okulojn kaj orelojn ĉie; havi multajn spionojn ĉie

【耳目所及】 [ěrmù suǒ jí] kiom oni vidas kaj aŭdas; kiom oni scias: 就~,只觉得这几年的变化可真不小。 Kiom mi vidas kaj aŭdas, multaj ŝanĝiĝoj fariĝis en tiuj ĉi lastaj jaroj.

【耳目一新】 [ěrmù yīxīn] trovi ĉion freŝa kaj nova: 他们一到那里就感到~。 Tuj kiam ili alvenis tien, ili trovis sin kvazaŭ en tute nova mondo.

【耳旁风】 [ěrpángfēng] 同“耳边风” [ěrbiānfēng]

【耳屏】 [ěrpíng] <生理> traguso*

【耳热】 [ěrrè] havi brulajn orelojn: 她激动得脸红~。 Ŝi ekscitiĝis tiel, ke ŝiaj vangoj ruĝiĝis kaj ŝiaj oreloj brulis.

【耳濡目染】 [ěrrú-mùrǎn] esti nepercepteble influata de tio, kion oni vidas kaj aŭdas

【耳软心活】 [ěrruǎn-xīnhuó] esti kredema kaj facile influata de alies vortoj; esti kiel marioneto

【耳塞】 [ěrsāi] (塞在耳中的塞子) orelŝtopilo (小型受话器) miniorelaŭdilo; miniorelumo

【耳塞】 [ěrsɑi] <> cerumeno; orelvakso

【耳扇】 [ěrshàn] (帽子两边保护耳朵的部分) orelklapoj (de ĉapo) (耳郭) aŭriklo; orelkonko: 一支纸烟夹在~上 kun cigardo tenata sur sia orelkonko

【耳生】 [ěrshēng] fremda [nekonata] al la orelo: 这些名字听着~。 Tiuj ĉi nomoj estas al mi nekonataj.

【耳食】 [ěrshí] <> facile kredi tion, kio estas aŭdita; esti kredema

【耳食之谈】 [ěrshí zhī tán] onidiro; famo

【耳屎】 [ěrshǐ] <> cerumeno; orelvakso

【耳饰】 [ěrshì] orelornamaĵoj

【耳熟】 [ěrshú] konata al la orelo: 她的声音听着有点~。 Ŝia voĉo ŝajnas konata al mia orelo.

【耳熟能详】 [ěrshú néng xiáng] tio, kio estas ofte aŭdata, povas esti detale ripetata; oni fariĝas tre bone konanta tion, kion oni estas multfoje aŭdinta

【耳顺】 [ěrshùn] <> la aĝo de sesdek jaroj: 六十而~。(《论语》) En la sesdeka jaro miaj oreloj fariĝis kapablaj por percepti la veron. / 年近~ esti preskaŭ sesdekjara

【耳提面命】 [ěrtí-miànmìng] teni iun je la orelo kaj doni instrukciojn; verŝi sinceran konsilon en ies orelojn; instrui iun kun fervoro

【耳听为虚,眼见为实】 [ěr tīng wéi xū, yǎn jiàn wéi shí] tio, kion vi aŭdas, povas esti falsa, dum tio, kion vi vidas, estas vera; unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj (z)

【耳挖勺儿】 [ěrwāsháor] <> orelpurigilo

【耳挖子】 [ěrwāzi] orelpurigilo

【耳闻】 [ěrwén] aŭdi pri; sciiĝi per onidiro: 这事略有~,详细情况不很清楚。 Mi aŭdis iom pri ĝi, sed mi ne scias la detalojn.

【耳闻不如目见】 [ěrwén bùrú mùjiàn] pli valoras persone vidi, ol aŭdi de aliaj; unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj (z)

【耳闻目睹】 [ěrwén-mùdǔ] (也说“耳闻目击” [ěrwén-mùjī]) tio, kion oni vidas kaj aŭdas: 其间~的事也很不少。 Dum tiu tempo mi vidis kaj aŭdis multajn aferojn.

【耳蜗】 [ěrwō] kokleo

【耳下腺】 [ěrxiàxiàn] 同“腮腺” [sāixiǎn]

【耳性】 [ěxing] (ofte uzata kun negacio) la kapablo memori aŭditajn admonojn aŭ avertojn; memoro: ~不好 havi malbonan memoron (por admonoj kaj avertoj)

【耳穴】 [ěrxué] la akupunkturaj punktoj sur la oreloj

【耳熏目染】 [ěrxūn-mùrǎn] 同“耳濡目染” [ěrrú-mùrǎn]

【耳咽管】 [ěryānguǎn] <生理> Eŭstakia tubo; aŭdotubo; otosalpingo*

【耳音】 [ěryīn] aŭdpovo; aŭdado: 我的~越来越不行了。 Mia aŭdado fariĝas pli kaj pli malbona.

【耳语】 [ěryǔ] flustri [murmuri] al iu en la orelon; oreldiri: 大夫看了我的伤口,跟护士~了几句便出去了。 Ekzameninte mian vundon, la kuracisto flustris ion en la orelon de la flegistino kaj eliris.

【耳罩】 [ěrzhào] orelumoj; orelmufoj; orelŝirmiloj

【耳针疗法】 [ěrzhēn liáofǎ] <中医> orelakupunktura terapio

【耳坠子】 [ěrzhuìzi] (也叫“耳坠儿” [ěrzhuìr]) <> orelpendaĵo; orelornamaĵo

【耳子】 [ěrzi] oreloj aŭ flankaj teniloj [ansoj] de vazo

[ěr] <> proksime: 遐~闻名 esti fame konata ĉie

【迩来】 [ěrlái] <> lastatempe

[ěr] (糕饼) kukoj (钓饵) logaĵo; logilo: 吞~ mordi la loĝaĵon <>(引诱) logi: ~以重利 logi iun per profitegoj; uzi grandan riĉaĵon kiel logaĵon

【饵敌】 [ěrdí] etendi kaptilon al la malamiko

【饵子】 [ěrzi] logaĵo; logilo

[ěr] <> jada aŭ perla orelringo

[ěr] <> erbio (68号元素,符号Er)

 

èr

 

[èr] (基数词) du: ~两茶叶 du ljang-oj da teo / ~~得四。 Duoble du faras kvar. Du per du estas kvar. / 一百〇~ cent du / 一百~ cent dudek / 三千~ tri mil ducent (序数词) dua; due: 一月~日 la dua de januaro / 卷~ volumo , la dua volumo / ~路公共汽车 aŭtobuso n-ro 2 / ~楼 unua etaĝo / 中国共产党十二届~中全会 la dua plena sesio de la Centra Komitato de la Dekdua Kongreso de la Komunista Partio de Ĉinio (两样) malsama: 不~价 unika prezo; unu prezo por unu varo

【二八】 [èrbā] dek ses: 年方~ esti nur deksesjara

【二把刀】 [èrbǎdāo] <>(知识不足) havi supraĵajn sciojn pri io; iomete (povo)scii ion: 我的德语是~。 Mi nur iomete scias la germanan lingvon. (指人) tiu, kiu havas supraĵajn sciojn pri io [iomete (povo)scii ion]

【二百二】 [èrbǎièr] <> merkurokromo; merbromino

【二百五】 [èrbǎiwǔ] <>(有点傻气的人) stulta naivulo; stultulo; idioto: 他是个~。 Li estas sufiĉe stulta persono. <>(半瓶醋) duonsciulo; duonfakulo; amatoro

【二倍体】 [èrbèitǐ] <> diploido*

【二遍苦,二茬罪】 [èr biàn kǔ, èr chá zuì] (常用于): 吃二遍苦,受二茬罪 denove suferi subpremon kaj ekspluatadon

【二部制】 [èrbìzhì] duskipa sistemo (en lernejoj); du part-tempaj skipoj (kun duono de la lernantoj venantaj al lecionhoroj en la antaŭtagmezoj kaj duono en la posttagmezoj): ~学校 lernejo kun du part-tempaj skipoj; duskipa lernejo

【二重唱】 [èrchóngchàng] <> (voĉa) dueto

【二重性】 [èrchóngxìng] (也说“两重性” [liǎngchóngxìng]) duobla karaktero; duobla naturo; dueco; <> dualeco

【二重奏】 [èrchóngzòu] <> (instrumenta) dueto

【二次方程】 [èrcì fāngchēng] <> kvadrata ekvacio; ekvacio de la dua grado

【二次曲面】 [èrcì qūmiàn] <> kvadrata surfaco; konikoido

【二次曲线】 [èrcì qūxiàn] <> koniko

【二道贩子】 [èrdàofànzi] persono, kiu revendas je plialtigitaj prezoj

【二等】 [èrděng] duaklasa; duakategoria; duagrada; dua ~兵 duaklasa soldato; simpla soldato / ~残废军人 duakategoria militista invalido / ~功 duaklasa merito / ~奖 dua premio / ~秘书 duaklasa sekretario / ~品 duaklasa varo; varo de malpli bona kvalito / ~星 <> stelo de dua magnitudo*

【二地主】 [èrdìzhǔ] persono, kiu vicluigis teron; vicfarmiganto

【二叠纪】 [Èrdiéjì] <> la permia periodo; permio

【二叠系】 [Èrdiéxì] <> la permia formacio; permio

【二噁英】 [èrèyīng] <> dioksino* (kancerogena kemiaĵo)

【二房】 [èrfáng] (家族中排行第二的一支) la dua branĉo de granda familio (小老婆) kromedzino

【二房东】 [èrfángdōng] vicluiganto (de ĉambro aŭ domo)

【二分点】 [èrfēndiǎn] <> la ekvinoksoj; la ekvinoksaj punktoj

【二分裂】 [èrfēnliè] <> fendiĝo en du partojn; disduiĝo

【二分音符】 [èrfēn yīnfú] <> duonnoto

【二伏】 [èrfú] la dua fu-o (alia nomo por 中伏)

【二副】 [èrfù] <> dua maato

【二鬼子】 [èrguǐzi] perfidulo (per kiu oni nomis tiun, kiu helpis al la japanaj invadintoj dum la Kontraŭjapana Rezistmilito)

【二锅头】 [èrguōtóu] forta, senkolora alkoholaĵo distilita el sorgo (tiel nomita pro tio, ke ĝi estas dufoje distilita)

【二合元音】 [èrhé yuányīn]<> diftongo

【二胡】 [èrhú] erhu-o (ĉina violono kun du kordoj, kiu havas malpli altan registron ol ĝinghu-o)

【二乎】 [èrhu] <>(畏缩) retiriĝi pro timo: 他在困难面前向来不~。 Li neniam retiriĝas antaŭ malfacilaĵoj. (犹疑) hezitema; nedecidema: 你越说越把我弄~了。 Ju pli vi parolas, des pli mi hezitas decidiĝi. (指望不大) ne esperiga; ne promesdona: 我看这件事~了,你说呢? Laŭ mi tiu ĉi afero ne estas sufiĉe esperiga. Ĉu vi konsentas kun mi?

【二花脸】 [èrhuāliǎn] duflora vizaĝo (tipo de la pentrita vizaĝo en Pekina opero, vira rolo karakterizita pli per siaj pozoj kaj ludado ol per kantado)

【二化螟】 [èrhuàmíng] <> khilo* (Chillo suppressalis)

【二话】 [èrhuà] (kutime uzata kun negacio) hezito; obĵeto; protesto; plendo: ~不说就接受 akcepti sen hezito [sen prezenti kontraŭan opinion]

【二荒地】 [èrhuāngdì] kultirita tero denove forlasita

【二黄】 [èrhuáng] (也作“二簧” [èrhuáng]) <> erhŭang-o, unu el la ĉefaj tipoj de muziko en tradiciaj ĉinaj operoj

【二婚头】 [èrhūntóu] (也说“二婚儿” [èrhūnr]) <> reedziniĝinta virino

【二混子】 [èrhùnzi] <> mallaboremulo; maldiligentulo; nenifarulo; pigrulo

【二级风】 [èrjífēng] <> vento de grado 2 (en la Boforta ventindico); duagrada vento; vento de forto 2; zefiro

【二极管】 [èrjíguǎn] <电子> diodo

【二尖瓣】 [èrjiānbàn] mitrala [dupinta] valvo ~狭窄 <> mitrala stenozo

【二进制】 [èrjìnzhì] <><>binara sistemo; duuma nombrosistemo ~标度 binara skalo / ~数 binara nombro / ~数字 binara cifero / ~字符 binara signo

【二赖子】 [èrlàizi] senhonta mallaboremulo [pigrulo]

【二郎腿】 [èrlángtuǐ] <> sida pozo kun la kruroj kruce metitaj unu sur la alian [kun unu kruro kruce sur la alia]: 跷着~坐着 sidi kun la kruroj kruce metitaj unu sur la alian [kun unu kruro kruce sur la alia]

【二老】 [èrlǎo] patro kaj patrino; gepatroj

【二楞子】 [èrlèngzi] nesingardemulo; riskemulo

【二流】 [èrliú] duaklasa; duakategoria; duagrada: ~作品 duaklasa verko / ~作家 duakategoria verkisto / ~饭馆 duaklasa [duakategoria] restoracio / ~角色 duagrada rolo

【二流子】 [èrliúzi] maldiligentulo; mallaboremulo; senlaorulo; pigrulo

【二硫化物】 [èrliúhuàwù] <> dusulfido

【二路儿】èrlùr] de duaranga kvalito; duaranga: ~货 varo de duaranga kvalito; duaranga varo

【二律背反】 [èrlǜbèifǎn] <> antinomio

【二门】 [èrmén] interna pordo

【二米饭】 [èrmǐfàn] manĝpretigita rizo miksita kun milio

【二面角】 [èrmiànjiǎo] <> diedra [duedra] angulo

【二名法】 [èrmíngfǎ] <> binara nomenklaturo

【二拇指】 [èrmuzhǐ] <> la montra fingro

【二难推理】 [èrnántuīlǐ] <> dilemo

【二年生】 [èrniánshēng] <> dujara ~植物 dujara planto

【二七大罢工】 [Èr Qī Dà Bàgōng] la Granda Striko de la 7-a de Februaro 1923 (kontraŭimperiisma, kontraŭmilitlorda striko de la laboristoj de la Pekin-Hankou-a Fervojo, gvidata de la Komunista Partio de Ĉinio)

【二全音符】 [èrquán yīnfú] <> duobla (plena) noto; duoblo

【二人台】 [èrréntái] kant-kaj-danca dueto populara en la Interna Monglio

【二人转】 [èrrénzhuàn] kant-kaj-danca dueto populara en Hejlongjiang-, Jilin- kaj Liaoning-provincoj

【二十】 [èrshí] (数目) dudek (顺序) dudeka: ~世纪 la dudeka jarcento

【二十八星瓢虫】 [èrshí bā xīng piáochóng] <> terpoma kokcinelo

【二十八宿】 [èrshí bā xiù] <> la dudek ok konstelacioj, en kiujn la ĉiela sfero estis dividita en la antikva ĉina astronomio

【二十四节气】 [èrshí sì jiéqì] la dudek kvar sunperidoj ——参见“节气” [jiéqì]

【二十四开】 [èrshí sì kāi] (指金子) 24-karata oro; oro je 24 karatoj; pura oro (指开本) dudekkvaronfolia formato

【二十四史】 [èrshí sì shǐ] la dudek kvar historioj (dinastiaj historioj de la praantikveco ĝis Ming-dinastio)

【二手】 [èrshǒu] (助手) helpanto; asistanto (辗转得来的) el la fonto alia ol la unua aŭ la origina; tia, ke ĝi antaŭe estis posedata aŭ uzata de iu alia; ne nova; jam uzita; brokanta; de dua mano; duamana: ~资料 duamanaj materialoj / ~货 duamanaj varoj / ~电脑 brokanta komputilo

【二踢脚】 [èrtījiǎo] <> “du piedbatoj” (populara nomo por 双响)

【二天】 [èrtiān] <> alian tagon; en alia tago; en unu aŭ du tagoj: 我~再来。 Mi ree venos alian tagon.

【二五眼】 [èrwǔyǎn] <>(能力差;质量差) de malforta kapablo; de malpli bona kvalito (能力差的人) nekapablulo; nekompetenta homo

【二项式】 [èrxiàngshì] <> binomo

【二象性】 [èrxiàngxìng] <> duobla eco: 物质的~ la duobla naturo de la materio

【二心】 [èrxīn] mallojaleco; malfideleco; perfidemo; malsincereco: 怀有~ esti malfidela [malsincera]

【二性子】 [èrxìngzi] (也说“二性人” [èrxìngrén]) ambaŭseksulo; hermafrodito

【二氧化碳】 [èryǎnghuàtàn] <> karbona dioksido

【二氧化物】 [èryǎnghuàwù] <> dioksido

【二一添作五】 [èr yī tiān zuò wǔ] dividi en du egalajn partojn; duonigi

【二尾子】 [èryǐzi] <> ambaŭseksulo; hermafrodito

【二意】 [èryì] 同“二心” [èrxīn]

【二意】 [èryi] <> heziti

【二元方程式】 [èryuán fāngchéngshì] <> ekvacio kun du nekonatoj

【二元】 [èryuán] <><> dualeco <> binara

【二元论】 [èryuánlùn] <> dualismo

【二元酸】 [èryuánsuān] <> binara acido

【二元体】 [èryuántǐ] alia nomo por 二倍体

【二月】 [èryuè] (阳历) februaro; (阴历) la dua monato de la lunkalendara jaro; la dua lunmonato [lundaŭro]

【二者】 [èrzhě] la du; unu kaj la alia: 集体领导和个人负责同样必要,~不可偏废。 La kolektiva gvidado kaj la persona respondeco estas egale necesaj, kaj tial oni devas neglekti nek unu, nek la alian.

【二者必居其一】 [èr zhě bì jū qí yī] aŭ unu aŭ la alia; alternativo: 要就是屈膝求生,要就是战斗而死,~。 Elektu unu el la du ebloj [Jen la sola alternativo]: aŭ vivi sur la genuoj, aŭ morti en batalo.

【二指】 [èrzhǐ] la montra fingro

【二至点】 [èrzhìdiǎn] <> la solsticoj; la solsticaj punktoj

【二致】 [èrzhì] diferenco: 毫无~ sen ia ajn diferenco; diferenci per nenio

[èr] 同“二” [èr]

[èr] (“二的大写) du (alia formo de , uzata ĉefe sur ĉekoj ktp por eviti eraron aŭ falsadon) (变节) perfidi; malfideliĝi

【贰臣】 [èrchén] ŝtatoficisto, kiu konservas sian oficon kapitulinte al la nova dinastio; renegato-ŝtatoficisto

【贰心】 [èrxīn] 同“二心” [èrxīn]


                                                                                                                           返回主页