Pensero pri la Amo

La amo similas reton; unu fojon falinte en ĝin, oni apenaŭ povas elŝiri sin el ĝi. La amo similas ankaŭ riveron; unu fojon dronante en ĝin, oni apenaŭ povas sin savi el ĝi. La amo similas ankaŭ la sagon de Kupido; unu fojon trafite de lia sago, paro da geamantoj apenaŭ povas regi siajn pasiojn. La amo similas eĉ la ruĝan ŝnuron de la Maljunulo sub la Luno; unu fojon ligite per lia ruĝa ŝnuro, paro da geviroj apenaŭ povas disigi sin unu de la alia.
Gardu vin, ho geviroj, ke vi ne facilanime lasu vin fali en la amreton, ke vi ne facilanime lasu vin droni en la amrivero, ke vi ne facilanime lasu vin trafi de la sago de Kupido, ke vi ne facilanime lasu vin kunligi de la la Maljunulo sub la Luno per la ruĝa ŝnuro!


情的断想

情就像一张网,人一旦坠入其中,就难以挣脱。情也像一条河,人一旦沉溺其中,就不能自拔。情也像爱神丘比特射出的箭,恋爱中的男女一旦被射中就会难以自持。情更像月老的红线,一对男女一旦被红线系住,就难以分开。
人啊,你们要小心,别轻易让自己坠入情网,坠入爱河,也别轻易让自己被丘比特之箭射伤,更别轻易让自己被月老用红线捆在一起!

附:
【爱河】 [àihé] rivero de amo (laŭ budhisma doktrino amo estas kiel rivero, el kiu oni apenaŭ povas sin eltiri unu fojn enfalinte en ĝin): 坠入~ enfali en riveron de amo; fali en amon; forte enamiĝi
【情网】 [qíngwǎng] la reto de amo: 堕入~ esti kaptita en la reton de amo; enamiĝi en iun
【爱神】 [àishén] dio de amo; Kupid(on)o; Eroso; Amoro ◇ ~星(小行星433号) Eroso
【月下老人】 [yuèxià lǎorén] (也说“月下老儿” [yuèxiàlǎor]) ①(神话人物) la Maljunulo sub la Luno — dio de geedzeco (kiu laŭlegende fiksas al gefianĉoj ruĝan ŝnuron, kiu dumvive kunligos ilin) ②(媒人) svatist(in)o


                                                                                                             返回目录