sigelita libro”不是“禁书”!


《世界语汉语词典》在第807页上的“sigelo”词条中将“sigelita libro”译为“禁书”:

… / tio estas por mi sigelita libro (= io, pri kio mi ne povas havi scion) 那对我是禁书(那是我不能知道的)”

这个例句录自《世界语插图大词典》(PIV),括号中的解译语也是PIV所加上的。实际上在西方语言中“sigelita libro”不是“禁书”,而是作“谜”一样的事物来讲的。上面的那句话译成汉语应该是“那对我是个谜”。在我编写的《世界语熟语词典》稿中收有这一词条:

sigelita libro: 谜;不可理解的事物;高深莫测的道理(源出《圣经·新约·启示录》513

另外,在我编写的《La Originoj de Bibliaj Esprimoj en Esperanto》(世 《圣经》 溯)中,也收了关于“sigelita libro”的词条:

libro sigelita per sep sigeloj (fig. io super homa komprenkapablo; io neniel komprenebla)

用七印封严了的书;(喻)无法理解的事物

el Nova Testamento

(出自《新约》)

    Kaj mi vidis en la dekstra mano de la Sidanto sur la trono libron, skribitan interne kaj malantaŭe, sigelitan per sep sigeloj. Kaj mi vidis fortan anĝelon, proklamantan per granda voĉo: Kiu estas inda malfermi la libron kaj rompi ĝiajn sigelojn? Kaj neniu en la ĉielo, nek sur la tero, nek sub la tero, povis malfermi la libron, aŭ rigardi ĝin. Kaj mi multe ploris, ĉar troviĝis neniu inda malfermi la libron, aŭ ĝin rigardi.

Apok. 5: 1-4

    我看见坐宝座的右手中有书卷,里外都写着字,用七印封严了。我又看见一位大力的天使,大声宣传说,有谁配展开那书卷,揭开那七印呢。在天上,地上,地底下,没有能展开能观看那书卷的。因为没有配展开,配观看那书卷的,我就大哭。

《启示录》514

《启示录》是《圣经·新约》中的最后一篇。这里说的“书卷”指的是《圣经》中所说的关于世界未来的命运的“书”,里面的内容是关系到神的救赎的旨意在世上的完成。用七印封严,是保证其中的天机不被泄露,因而“sigelita libro”就有了“谜”这一语义。


                                                                                            返回目录