Ario de Rac el opereto ¡°La maljuna violonisto¡±

Oj, oj, kiam mi pensas:

Rac Pali antaŭ kelkaj

jaroj ¡ª la plej fama violonisto en la mondo! ¡ª

Kronoj, virinoj: belaj, malbelaj, junaj, maljunaj,

ĉie ĉiam akompanis min. Kaj nun?... Kiel rapide

forflugis la jaroj!... Mi kompatas vin, Rac

Pali!...

Estis mi violonisto ¡ª

mondo-konata virtuoz¡¯,

juna kaj granda artisto,

unika belul¡¯¡ª Eros!

Miaj admirindaj kantoj

venis el la paradiz¡¯

en ekstaz¡¯ l¡¯ aŭskultantoj

(:nur kriegas: ¡°Brave!...Bis!¡±:)

   Maljunulo sen pasi¡¯

   jen la viv¡¯ foriras jam,

   Pali Rac, povra Rac,

   ne estas fam¡¯.

Senespera en soleco,

ho, veinda Pali Rac,

vin atendas maljuneco

plena de ĉagren¡¯ kaj lac¡¯.

Ne revenos viaj revoj,

nek iama dolĉa am¡¯,

petolaĵoj, ardaj kisoj,

ho, adiaŭ, kora flam¡¯!

Ref: Sed nun¡­¡­

¡¡