En tendar'

Iras ni al lago en arbar'.
En arbar', en arbar'.
Partoprenas ni en la tendar'.
Nur dek tagojn havas ni.

Ludas dum vespero la gitar'.
La gitar', la gitar'.
Venis nur aktiva junular',
Gajan kanton kantas ni.

Tondru, nia kant'!
Nia kant', nia kant'.
Kant' pri Esperant'.
Esperanta kant'.

Sidas ni en la amika rond',
Nia rond', nia rond'.
Ankaŭ kun la tuta vasta mond'
Amikiĝi volas ni.

Sed pro unu krokodila vort' C
Aĉa vort', aĉa vort' C
Ni vin punos per terura sort':
Bano sen ceremoni'.

Tondru, nia kant'!
Nia kant', nia kant'.
Kant' pri Esperant'.
Esperanta kant'.

Staras gaja ronko en tendar'.
En tendar', en tendar'.
Sonas ŝmacaj kisoj en arbar' C
Venis por praktiko ni.

Ĝis revido, kara amikar'.
Amikar', amikar'.
Kun plezuro en venonta jar'
Ĉion ĉi ripetos ni.

Tondru, nia kant'!
Nia kant', nia kant'.
Kant' pri Esperant'.
Esperanta kant'.

                                                             reen al la listo