Ĝis revido, kara

Ĝis revido, kara, ĝis revido.
Glutas foro klare vin avide.
Vi foriras plendecide,
Sen feliĉo, sen paco, sen ĝoj'.

Forportos vin la jaroj sur la viva ond'.
Kaj restos sola mi en la malplena mond'.
Kaj zorgoj min formanĝos sen rezisto jam.
Mortos la am'.

Vin ne maltrankvilu la memoro.
Por ke ne sufoku la angoro.
Ja ne ŝtono estas koro C
Malutilas suferoj por ĝi.

Forportos vin la jaroj sur la viva ond'.
Kaj restos sola mi en la malplena mond'.
Kaj zorgoj min formanĝos sen rezisto jam.
Mortos la am'.

Ĝis revido, kara, ĝis revido

                                                                    reen al la listo