ĈAPITRO 5 (KVIN)

Bob: Nu, vi ankoraŭ ne diris al mi, kio okazis, dum vi spione rigardis tiun paron.

Linda: Okazis io vere stranga.

Tom: Vere stranga, fakte. En la mano de tiu junulo estis io.

Bob: Kio?

Linda: Ni ne povis vidi. Io tre eta. Malgranda afero. Afereto.

Tom: Kaj dum ŝi ne rigardis, lia mano alproksimiĝis al ŝia taso.

Linda: Kaj kiam ŝi ekrigardis lin, lia mano ekhaltis.

Tom: Tiam li montris ion al ŝi. Evidente, li deziris forturni ŝian atenton.

Linda: Kaj li sukcesis. Li plene sukcesis. Ŝi rigardis al la pordo. Kaj dum ŝi rigardis for, lia mano subite estis super ŝia taso, dum unu sekundo, ne pli, kaj tute nature revenis. Malplena.

Bob: Ĉu ĝi estis plena antaŭe?

Tom: Ne plena. Kompreneble, ĝi ne estis plena. Sed estis io en ĝi, kaj post kiam ĝi estis dum sekundo super la taso de Gerda, estis plu nenio en ĝi.

Linda: Certe estas iu mistera substanco.

Tom: Iu drogo.

Bob: Kiel vi povas scii, ke ne estis tute simple peco da sukero?

Linda: Li ne agus tiel kaŝe, se estus nur sukero.

Tom: Cetere, ĉi tie ne estas peca sukero. Estas nur pulvora sukero, en sukerujoj.

Bob: Eble li havis sukerpecon en la poŝo kaj...

Tom: Ĉu vi ofte promenas kun sukerpecoj en via poŝo?

Bob: Vi pravas. Tiu ideo estas absurda. Tamen...

Linda: Rigardu! Jen ŝi ekstaras, kaj ekiras for.

Bob: Ŝi ŝajnas tute normala. Verŝajne vi imagis ion draman, dum temas pri tute simpla, tute natura okazaĵo.


DEMANDOJ (5)

Kio estis en la mano de la blondulo antaŭe?

 (sukerpeco / la taso de Gerda / io tre malgranda / la taso de Linda /

nenio)

 

Kio estis en lia mano poste?

 (sukerpeco / la taso de Gerda / io tre malgranda / la taso de Linda /

nenio)

 

Kio estas en la sukerujoj tie?

 (sukerpecoj / pulvora sukero / iu drogo / mistera substanco / sekreta

lingvo)

 

Ĉu estas normale promeni kun sukerpecoj en la poŝo?

 (jes / ne)

 

Kiu ekiras for?

 (Linda / Gerda / Tom / Bob / la blondulo)


EKZERCOJ (5)

        Ekzemplo:

 

[Kiam / Se] li estus studento, mi lin konus.

 

---> Se li estus studento, mi lin konus.

 

        Por vi:

 

Mi ne scias, [kiam / se] ŝi venos al ni.

 

Mi tre multe laborus, [kiam / se] mi povus.

 

[Kiam / Se] li estas studento, li estas en la universitato.

 

[Kiam / Se] Tom estis juna, Gerda jam lernis kriptografion.

 

Mi volas paroli ankaŭ pri vi, [kiam / se] vi permesas.

 

Mi parolis kun ŝi, [kiam / se] ŝi sidis en la restoracio.


                                                                                    前一课    下一课    返回目录