ĈAPITRO 7 (SEP)

(En la koridoro)

Tom: Jen ŝi estas. Ni pravis. Ŝi apenaŭ havis la tempon alveni ĝis la angulo, jam ŝi falis. Videble, ŝi estas nekonscia. Ŝi perdis la konscion kaj falis.

Bob: Ĉu ŝi ankoraŭ vivas?

Tom: Jes. Ne timu. Ŝi perdis la konscion, sed ŝi ne perdis la vivon. La koro batas. Ĝi batas malforte, sed tamen batas. Ŝi do vivas. Eble ŝi apenaŭ vivas, sed ŝi vivas.

Bob: Kion ni faru?

Tom: Kion vi opinias?

Bob: Ŝajnas, ke ŝi dormas.

Tom: Ni devas informi la aŭtoritatojn. Tuj. Mi iros. Ili eble decidos voki doktoron, kuraciston, kaj almenaŭ tuj sendos flegistinon. Certe estas flegistino en ĉi tiu universitato, ĉu ne?

Bob: Verŝajne, sed mi ne scias certe. Mi estas ĉi tie apenaŭ unu semajnon.

Tom: Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu ĉi tie kun ŝi. Sed ni unue metu ŝin pli bone, ke ŝi kuŝu komforte, kun la piedoj pli altaj ol la kapo.

Bob: Ĉu vere? Ĉu vere vi volas, ke ŝi kuŝu kun la piedoj pli altaj ol la kapo? Tio ne estas komforta.

Tom: Tamen, kiam iu perdis la konscion, tio estas la ĝusta pozicio, se mi bone memoras, kion oni instruis al mi.


DEMANDOJ (7)

Ĉu Gerda ankoraŭ vivas?

 (jes / ne)

 

Kiel batas la koro de Gerda?

 (forte / malforte / nekonscie / konscie / verŝajne)

 

Kiun Tom volas informi?

 (la blondulon / la profesoron pri lingvistiko / la aŭtoritatojn /

spionon)

 

Ĉu iu, kiu perdis la konscion, kuŝu kun la kapo pli alta ol la

piedoj?

 (jes / ne)


EKZERCOJ (7)

        Ekzemplo:

 

[Mi / Min] restis tie unu [semajno / semajnon].

 

---> Mi restis tie unu semajnon.

 

        Nun faru vi:

 

La [sukerpeco / sukerpecon] falis en la [kafo / kafon].

 

Sed [mi / min] ne deziras [sukero / sukeron] en [mia / mian] [kafo /

kafon].

 

Jen [Linda / Lindan] venas en la [restoracio / restoracion]!

 

Eble [ŝi / ŝin] deziras [kafo / kafon] kun [sukero / sukeron].

 

[Tiu / Tiun] [tago / tagon] [mi / min] laboris tre multe.

 

[Li / Lin] restis tie unu [tago / tagon]; [mi / min] restis dum [tuta /

tutan] [semajno / semajnon].

 

Demandu, [kio / kion] [li / lin] faras! --- Ne! Demandu [vi / vin]!

 

La [kafo / kafon], [kiu / kiun] [vi /vin] havas, estas sen [sukero /

sukeron].

 

La [kafo / kafon], [kiu / kiun] [vi / vin] metis sur la [tablo /

tablon], [ili / ilin] ne trinkis.

 

La [viro / viron], [kiu / kiun] metis [kafo / kafon] sur la [tablo /

tablon], ne estas [studento / studenton].

 

La [tablo / tablon], sur [kiu / kiun] estas la [kafo / kafon], estas

tro [malgranda / malgrandan].

 

Ĉu [vi / vin] havas iom da [kafo / kafon]? --- [Mi / Min] havas tri

[tasoj / tasojn] da [kafo / kafon].

 

        Ekzemplo:

 

Ĉu Tom estas same alta [kiel / ol] Bob, aŭ ĉu li estas pli alta

[kiel / ol] Bob?

 

---> Ĉu Tom estas same alta kiel Bob, aŭ ĉu li estas pli alta ol

Bob?

 

        Nun faru vi:

 

[Kiel / Ol] vi scias, Bob estas pli alta [kiel / ol] Tom, sed malpli

alta [kiel / ol] la stranga blondulo.

 

Mi preferus resti ĉi tie [kiel / ol] iri informi la aŭtoritatojn.

 

La vero ofte ŝajnas pli absurda [kiel / ol] imagaĵoj.

 

Li iĝis pli kaj pli forta; li iĝis forta [kiel / ol] fortulo.

 

Iru pli rapide, aŭ iru malpli rapide; iru [kiel / ol] vi volas!

 

                                                                                  前一课       下一课         返回目录