MAO ZIFU

...Tra Nokto

meteoro ekprilumas

templon. tiuj amaraj

ridoj de ŝtonbudoj froste

en araneaĵ eĥiĝas.

sub piedoj iliaj kuŝas

almozul'. sin seksatencas.

svarmas profetaj formikoj

sur kolono. en orgio.

kiu kontrastas kun muziko

el la ŝipo sur rivero.

bird' pulmita en tegmento

pro tumult' sendormas kaj

muntas longan sonĝon: saŭroj

kun fenikso konkursvivas...

vent' flarigas densodoron

de viando de testudo

kaj serpento: tintoj glasaj,

nigro kovras ruron. urbo

kaj kampar' militas inter

si per sagoj brilaj. budhoj

siajn okulojn pikas fingre

por kontemple sidi sian

ventron varman. pluvo. pluvoj

jam acidaj pafas sin el

Tero. fiŝoj en dezerto

staras per sekeleto kaj ne

volas naĝi sur rivero.

sed ja rokoj de sur monto

soben rulas sin kun revo

trovi ombron: ho ve. ĉie

estas fero kaj cemento.

ilin trafas dispecmorto.

homoj fumas per sia buŝo

kaj per tuboj labirintaj.

lutro kaj goril' fariĝas

monodona arbo kia

variado! strig' hontiga

fuĝas en vitralo. geoj

produktadas peston per

viva fonto. larĝa-strate

rangiganto kun okuloj

radiantaj steriligas

junulinon: el ŝi faras

kunulinon por la almozulo.

(ĉc tagiĝo. tiuj ranoj

premiiĝos ora kasko.)

sub misilo l' birdo trovas

elizeon. sen doloro.

rot' langvora venas sur la

templon por ĝin restitui

cele al turismo... frue

 

                                           el Fonto, n-ro 171, 08-1995

                 

            Reen al Katalogo