Mao Zifu

Hokĉifonisto

hokĉifonisto legmania.

lin interesas.ĉiuj paperoj;

leĝj kvankam plenaj

je sigeloj aŭtoritatulaj

kaj piedsignoj kaj kraĉoj,

paktoj pri paco malgraŭ truoj

kaŭzitaj.per kanono, glavo,

universala deklaracio

de homaj rajtoj

kun markoj de kolorhaŭtoj,

kaj sango samruĝa,

   bestaj rajtoj

odoraj je fajro

oleo kaj forkoj,

libroj binditaj lukse

spite almakuloj kaj malvirtoj,

gazetoj skandalfrandaj

salitaj per virinoj nudaj,

pakumoj okulflataj tamen

en ili venenaĵo ĉu spirita

aŭ korpa eĉ porinfana,

leteroj mielaj

divorca skribaĵo seka

kaj testamento disŝirita

atestoj de meritoj

verdikto sur dekreto,

ĉekoj debetlistoj obligacio

akcio bileto loteria,

portretoj reĝaj C foto

de stelo kaj/kun stelinoj,

mapoj ŝanĝemaj

kalendaro ĉiam simila

hokĉifonisto estas erudito.

 

hokĉifonisto profitas de

milito valoras multon

harojfemuroj ostoj mamoj

buŝo kungluitaj, splitoj

de luliloj vindotukoj

aeroplano.ŝipo ponto

trajno buso ambulanco

kaj kasko bajoneto,

kiel fekunda ruino

kampara urba ĉi tergloba

universa (reeksplodo

kreos novan mondon?)

 

por hokĉifonisto ĉio ĉia

estas ne malinda:

skorro balaaĵo nur krom

steleo kaj forĵetita homo

malsana olda invalida

 

nu

eraro sur poŝmarko indas

tutan urbon kvankam iam

libro da vero nenion kostas.

kaj falsa verko de famulo,

signoj sur ŝtono,

 

osto de umo jam

longatempe neekzista,

tombo de praulo,

relikvo budaa

      karaj interesaj!

sed akcesoraj estas

enketraporto fidela

pri malriĉo maljusteco,

cikatroj sur tretatoj,

korpo kaj spirito

sub ekspluatoj.

tendo de rifuĝantoj,

plumba kruco sur paganoj.

 

en vizio hokĉifonisto

kolektas ĉenojn kaĝojn

kurtenojn fenestrojn pordojn

murojn eĉ vestojn buntajn.

kia sonĝo!

homaro estas hokĉifontstoj

nudaj ne nur virinoj.

paperoj dispecaj

malpuraj fariĝis blanka

unuo sur kiu AMO

reliefas verdradia.

speso stelo ekcirkulas

inter ĉi-kaj transmondo.

ŝtaloj feroj disrompitaj

fandiĝis en egan ombrelon

sub kiu regas HARMONIO.

 

se ja

se la sonĝo realiĝus,

de kie ricevos la honoron

generaloj kaj kiel soldatoj

pariaj noblos?

se la sonĝo estas vera,

Darvina vero eraros

kaj la eraro de S. Hawking

veros: tempo inverseblos.

tiel niaj prapatroj

fariĝos niaj prafiloj,

ni aŭdos plendojn de 1' prafiloj

kaj 1' prapatrajn riproĉojn

pri niaj sibaritoj.

 

 

eksplodo eksplodado

kreu novan universon.

unueco el kontrastoj.

evoluo danke al

legoj de bestoj.

for Hamurabo!

 

vivu hokĉifonisto

ĉio estas absurda.

ĉio estas sensenca.

 

hokĉifonistoj iru a1

alistelo kie ormoneroj

estas forĵetaĵoj,

kie saturiĝas pecoj de

aerŝipo laserpafilego

neŭtronbombo hiperonmitralo

energibrikoj.

kiraso superhoma

ladsaĝeco ladjunecigo,

kie cindro de soldatoj

estas bongusta,

kie manĝebla estas tero,

kie maro konsistas el

petrolo oleo nutra,

kie arbofolio estas

usona dolaro,

kie animaloj ĉiuj estas

analfabetaj do papero

tute ne bezoniĝas.

 

ho ve kie hokĉifonistoj

tro svarmas kvazaŭ al

orimpikoj (simile

al olimpikoj tamen

sportistoj estas toksiĝemaj

pro la stimulo de:

ora medalo egala

al pasporto paspermeso

por transloĝiĝo de geedzoj,

ora premio neforuzebla

por kelkaj generacioj.

kaj en ĉiuj programoj

puŝo tiro bato estas

licaj. sen rasismo.)

                    *********

ŝatŝuldo reduktiĝas,

banko prosperas,

ĉifonistoj riĉas,

hokĉifonistoj nutras

siajn gefilojn geedzinojn.

 

Pluvo de voĉdoniloj

tondro de ovacio

fulmo de kameraoj.

 

kiu kolektos nekrologon

de hokĉifonistoj?

 

dio aŭ rubofabrikisto

ilin reciprokos pro

ilia strebo reŭtiligi

feĉon elĵetaĵon nulon

kaj purigi nian kadron.

             (aprilo 1944)

                                    el Monato, 10-1995                          

            Reen al Katalogo