Mao Zifu

Montobapto: 1983.11.

delico. zenito.

post anhela grimpado

staro ufa. super pinoj,

kune kun cipresoj.

sub piedoj nubo vento.

spiro, vaporiĝ' de ardo.

bola sango pulsas

tra la valoj pintoj inter

historio kaj moderno.

malebeno kaj apiko

iĝis jam paseo.

amplekso glito tertremigas

koron, barakton kronas.

 

suno pluvo. ŝvito frisko.

unutraba ponto.

tentaj ripozdomoj.

kaloj. kolapsfeblo. stumblo.

mejloŝtonoj apatiaj.

du punktoj ja preskaŭ

tuŝeblaj sed dise inter

spirala kornico.

ĉe-okula celo fakte

obstinon necesigas

de persistaj paŝoj streĉaj.

tantaligo kaj defio.

Fine zenito. delico!

 

budao hieroglifa

sin apogas sur la grandiozo,

holas ĉe 1'ekgrimpo

kaj kredantojn kaj laikojn.

hejas antaŭuloj

per la piedsignoj.

birdoj kantas instigaĵon.

ĉielruĝo ĵongladas.

ĝiba maljunul', portante

incenson kaj pion,

supreniras jen testude.

transportantoj sin ŝarĝegas

per greno, kiel ĉevaloj.

laŭ la pad' driadoj

stafete liveras

vangkavetojn kaj mielon.

en fado gazo aŭ nebulo.

arbo j sin direktas soren

per modesta pozo.

spaliro de konstruoj

antikvaj kaj ĝisdataj

rakontas pri aŭtento

kaj kreito. pavilono

kiosko laŭbo tendo...

unu sekvante alian

allogas ascendon.

kaj etapo re etago

sagoj akraj vokas pluon.

unulo dudekjara

ne havas kialon ĉesi

ĉe la duonvojo.

buba knab' unuafoje

spertas el-aero-al-la-teron.

bruma zono kaŝas hipokrenon.

gvidlibro ne pli granda

ol la polmo ja postulas

manpiedan mezuradon

de mateno ĝis vespero.

kaj senlima viva pentro

do bezonas kian penon?

 

kablotramo kaj glutejo.

prauloj vojis krutaĵon,

fingre restigis ŝtupojn.

la posteulo sangvina

ne havas kaŭzon rezigni

ĉason ĉe la mezstacio.

 

dinosaŭro kaj fenikso.

arbedoj el ĥaosa maro.

ĉe falo liane rampu.

obstaklo estas stimulilo.

pioniroj ostfrakason

riskis por starigi l'templon

sur la kulmon. pilgninantoj

kaj scivolemuloj nun

ne havas pretekston forlasi

pasion antaŭ ol

atingi l'zeniton.

*********

hipokreno: inspira fonto el la hufosignoj de Pegazo.

                             el La Kancerkliniko, n-ro 78, 04-1996

            Reen al Katalogo