Mao Zifu

Vera art' aŭ arta vero

skribite post tralego de

La unuaj 25 jaroj en mia memoro,

De duopo al kvaropo*

fare de Gerrit Berveling

 

la knabo kuŝanta sur benko

en mitologio

modlis sian individuecon.

la lingvoj de birdoj kaj homoj

lin ravis, fascinas,

ankaŭ Maria anima kaj muzoj karnaj.

memstari. serĉadi per sia

muskolo, de la fermita mondo

al la ovra, eltrovi finfine

artan veron dank'al adaj

cizelo, ĉizo, poluro, fajlo.

ekster la muroj, sen orakolo.

vagabondi aŭtostope

tra Grekio antikva kaj Romo nuna:

ferii el la vivaj pezoj:

instruato instruisto

fraŭlo edzo patro;

viziti al Nietzsche, Harris... 

Zamenhof, de Jupitero

ĝis la infana raso...

elflagro estas trideko da jaroj.

vera arto disvolviĝas

sur bobeno blanka-nigra

sub buŝelo kaŝas sin la lumo.

el la sem' en fekundaĵo

kreskas ne fragmito

flirta laŭ la vento.

se la salo sur ĉi tero

tiom jes-esti-jesus,

nia mondo plenus de radioj!

*Voko-numero 19, 20/ Breda

                   el La Kancerkliniko, n-ro 74, 04-1995

 

            Reen al Katalogo