Guozhu

 

          AL HOSEMO


!! laŭ ĉinesko Shuidiaogetou*

 

Nacia Tago.

Aŭxtuno ora.
El Hosemo venas

kanto fervora.
Kun preĝo sincera,

pri Esperantismo

pie adora.
Profundan dankon! amiko fora!

Ĉinesko

bel-sona,

sonora.
Min kortuŝas

paseo kar-memora.
Fidele laboru

ni samideane

kun ĵur' verdkora.
Marŝu antaŭen! sub flago glora!

* Shuidiaogetou: ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun versoj de 55,65,665,55/333,47,665,55 silaboj laŭ rimaranĝo de xa,xa,xxa,xa/xxa,xa,xxa,xa (x=senrima).
 

 


 

            Reen al Katalogo