ˇˇ

Li Weicheng

ˇˇ

Ŝi Ridetis Inter Veproj
(sciencfikcia novelo)
ˇˇ

Antaŭparolo
La noveleto estas mia debuta verko.
Ĝi ne havas aventurplenan rakonton, sed alportas la esperon, ke la mondo estu paca, egala, amika, riĉa kaj progresa.
                                                                                                                                La aŭtoro
                                                                                                                              2005-10-15

 (1) La junulino
Iu junulino loĝis kun sia duonpatrino en malgranda domo.
Antaŭ la domo estis korto. En la korto troviĝis kelkaj plantoj:
ĉiamverdaĵoj, rinantoj kaj veproj. La junulino plej ŝatis la veprojn, ĉar ili havis multajn dornojn, kaj ŝajne simbolis la vivon de la junulino. Ŝi povis teksi ŝtofon kaj ofte pentris la veprojn sur la tukoj, kiujn ŝi teksis.
Ŝi promenis en la korto ĉiutage kaj spektis la plantojn. La folioj de la
ĉiamverdaĵoj estis grandaj kaj bluaj. La floroj de la rinantoj estis ruĝaj kiel kokokrestoj. Kaj la veproj estis verdaj, kies dornoj ofte pikis ŝiajn fingrojn.
Sed la junulino
ne povis resti tie longe, ĉar tuj kiam la duonpatrino vidis ŝin en la korto, ŝi insultis la junulinon, kvazaŭ la junulino ne volus labori ĉe teksilo.
Iun matenon la junulino promenis en la korto, la duonpatrino kriis, ˇ°Kie vi estas, Lili? Venu ĉi tien!ˇ±
Lili tuj iris al sia duonpatrino. ˇ°Iru labori en la teksĉambron,ˇ± ordonis laŭte la duonpatrino.

 

(2) La malnova teksilo
Lili iris en sian teksĉambron kaj
ekteksis.
La malnova teksilo estis eksmoda kaj permana. Lili ĵetis la navedon tra la varpoj per sia manoj kaj tretis la tretradon per sia piedo. La
laboro estis laciga. Lili sentis sin laca, sed ŝi ne povis paŭzi. Se la duonpatrino ne aŭdis la zumadon de la teksilo, ŝi iris en la teksĉambron kaj insultis Lili-n.
Unu tagon la teksilo estis silenta. La duonpatrino tuj iris al la teksĉambro.
Ŝi demamdis: ˇ°Kial vi ne teksas?ˇ±
ˇ°La teksilo estas difektata,ˇ± respondis Lili.
La duonpatrino tuj iris al la naibaro kaj revenis kun junulo.
La junulo estis alta. Li estis amiko de Lili kaj laboris en tekstila fabriko.
ˇ°Bonan tagon, Lili,ˇ± salutis la junulo.
ˇ°Bonan tagon, Tangrong,ˇ± e
ĥis Lili.

 

(3) La junulo
Ekzameninte la tekstilon, Tangrong trovis ke la tretradoj
fendiĝis.
ˇ°Ni bezonas ŝanĝi la tretradon,
ĉar ĝi estas difektita,ˇ± diris Tangrong al la duonpatrino, ˇ°mi devas iri al urbo kun Lili por aĉeti la novan.ˇ±
Ili iris en la urbon por aĉeti tretradon. Sur la strato Lili diris al Tangrong, ˇ°Vi ne venas al mi por longe, Tangrong.ˇ±
ˇ°Mi timas vian patrinon.ˇ±
ˇ°Venu al mi tagmeze. Ŝi siestas unu horon tiam,ˇ± diris Lili. ˇ°Kiel fartas viaj gepatroj?ˇ±
ˇ°Ili fartas bone. Dankon. Mia patro estas tre okup
ita en la instituto, sed li ankoraŭ lernas Esperanton kune kun mia patrino. Ili lernas diligente por partopreni la Esperantan kongreson alilande.ˇ±
ˇ°Ĉu vi ankoraŭ lernas Esperanton?ˇ± demandis
ŝi al li.
ˇ°Jes.
Ĉu vi volas lerni Esperanton?ˇ±
ˇ°Jes, mi volas, sed mi ne povas.ˇ±
ˇ°Kial?ˇ±
ˇ°Mi ne havas disponeblan tempon.ˇ±
Ili iris en butikon kaj aĉetis tretradon.
Post aĉeto ili revenis hejmen.
ˇ°Ĉu vi havas tempon viziti mian tekstilan fabrikon?ˇ± li demandis.
ˇ°Mi ne scias. Mi devas unue peti permeson de mia dounpatrino.ˇ±

 

(4) La tekstila fabriko
Unu tagon, Tangrong kaj Lili vizitis la tekstilan fabrikon, kie lia patrino laboris.
La fabriko estis granda. Ĝi havis cent mil spindelojn kaj kvar mil teksmaŝinojn.
Ili vizitis la kotonan puriglaborejon, kardlaborejon, slipkuniglaborejon, dikafadenolaborejon, ŝpinlaborejon kaj tekslaborejon.
En la kotona puriglaborejo estis multaj grandaj maŝinoj. La aero en la laborejo estis malpura. La subtilaj senutilaj kotoneroj flirtis en la aero. Ili glui
ĝis al ŝiaj vizaĝo kaj vestoj.
La ŝpinlaborejo estis sufoke varma. La laboristinoj estis tre malkomfortaj en la la
ŭta bruo de ŝpinmaŝinoj.
La teksmaŝinoj en la tekslaborejo estis multaj. Ili estis pli modernaj ol la
ŝia, sed estigis surdigan bruon.
Post kiam ili vizitis la fabrikon, li demandis, ˇ± Kio estas via impreso pri la fabriko?ˇ±
ˇ°Ĝi ne plaĉas al mi, aparte
ĝia tekslaborejo. Estas tre brue tie.ˇ±
ˇ° Panjo diris, ke la teksistoj ofte suferas kormalsanon kaj orelsurdi
ĝon.ˇ±

 

(5) La planedo
Lili ne ŝatis la tekstilan fabrikon. Ŝi pensis, ke la ŝpinistinoj kaj teksistoj multe suferas. Ŝi maldormis nokteˇ­
Iun tagon Lili elteksis grandan tukon kaj petis, ke Tangrong fiksu du raketojn sub la tukon. Post kiam ili sidis sur la tuko,
ĝi tuj leviĝis en la aero.
Ili flugis kaj flugis kaj finfine venis sur alian planedon.
Tie ĉi estis bela urbo kun lar
ĝaj stratoj.
Ili interparolis kun multaj pasantoj sur la strato.
Ŝi demandis al unu el ili en ĉina lingvo, ˇ°Zhe shi na er (kie estas ĉi tie)?ˇ±
Tiu respondis Esperante, ˇ°Ĉu vi scipovas paroli Esperanton? Ĉu vi venas el Ĉinio de la Tero?ˇ±
ˇ°Ho, vi parolas Esperante. Kiel vi scias, ke ni devenas el Ĉinio?ˇ± demandis Tangrong en Esperanto.
ˇ°La
ŭ viaj vestoj. Mi iris en Ĉinion antaŭ longe. ˇ±
ˇ°Kiel vi venturis al Ĉinio?ˇ±
ˇ°Ni flugis per aerŝipo, kiu estas UFO nomata de Teranoj ,ˇ± respondis la homo.
ˇ°
Ĉu mi povus scii vian nomon?ˇ± demandis Tangrong.
ˇ°Mi nomiĝas Karlo. Kaj vi?ˇ±
ˇ°Mi nomiĝas Tangrong. Jen mia amikino Lili.ˇ±
ˇ°Mi tre ĝojas konatiĝi kun vi.ˇ±
ˇ°Same ni.ˇ±

 

(6) La altgrada stadio de socialismo
ˇ°Bonvenon al mia domo,ˇ± diris Karlo.
Ili iris en la domon. Tangrong trovis, ke antaŭ la domo ne estas pordego. Li demandis, ˇ± Kial ne estas antaŭdoma pordego? Ĉu ne trovi
ĝas ŝtelisoj sur via planedo?ˇ±
ˇ°Ne. La socio de ĉiuj landoj sur nia planedo sin trovas en la altgrada stadio de socialismo. Pro tio, pordegoj ne estas necesaj,
ĉar ĉi tie nun ne estas ŝtelistoj, rabistoj ,gangsteroj kaj kanajloj, nek koruptiĝo nek trompo. Ĉiuj estas riĉaj, egalaj kaj amikaj. Ĉiu havas domon, okupon, laboron, kaj monon. Kiel statas via lando? ˇ± demandis Karlo.
ˇ°En mia lando la socio restas
ĉe la elementa stadio de la socialismo, kiu ĵus ĝermis el kapitalismo, tial ekzistas ŝtelisoj, rabistoj, kaj tiel plu. Ne nur pordegoj, sed ankaŭ ŝtelimunaj pordoj estas fiksitaj al domoj,ˇ± respondis Tangrong.
ˇ°Kiam niaj landoj estis en la elementa stadio de socialismo,ˇ± klarigis Karlo, ˇ°nia socio estis la sama kiel la via estas. Sed kiam ni iris en la mezgradan stadion, ni jam faris grandan progreson. Nun ni jam trovi
ĝas en la altgradan stadion de socialismo, en kiu ne estas malbonaĵoj. Ha! Jen mia edzino Julio.ˇ±
ˇ°Bonan tagon!ˇ±
ˇ°Bonan tagon!ˇ± salutis Julio ankaŭ en Esperanto.

(7)
Ĉiuj parolos Esperante
En la tagoj, kiam Tangrong kaj Lili vivis sur la planedo, Lili jam povis paroli Esperanton.
Ili sidis kun geedzoj, Karlo kaj Julio, en la ĉambro kaj interparolis esperante.
Julio diris al Lili: ˇ°Vi jam povas bone paroli Esperante. Vi rapide progresas. ˇ±
ˇ°Dankon por via laŭdo. Kvankam mi lernas diligente: legi, a
ŭskulti kaj paroli esperanton, mi ankoraŭ ne povas paroli bone. Ĉu multaj en via lando povas paroli Esperanton?ˇ±
ˇ°Jes. En nia lando ĉiuj parolas esperante kaj en ĉiuj landoj de nia planedo ĉiuj parolas.ˇ±
ˇ°Kial?
Sed en nia lando kaj en nia Tero nur la malmultaj parolas,ˇ± demandis Lili.
ˇ°Fakte, antaŭ longe sur nia planedo estis kapitalismaj landoj kaj ekzistis lingva hegemoniismo, kaj tiam ne estis lingvo internacia. Kiam niaj landoj iris en la altgradan stadion de la socialismo, ni tre bezonis lingvon inte
rnacian. Ni venturis sur la Teron kaj trovis Esperanton, kaj ĉiuj eklernis. Mi pensas, ke nelonge poste sur via globo ĉiuj parolos Esperante.ˇ±

 

(8) Antaŭirintaj tekstilaj maŝinoj
Iun tagon Lili demandis Julion, ˇ°Kio vi estas?ˇ±
ˇ°Mi laboras en tekstila fabriko kiel in
ĝeriero.ˇ±
ˇ°Ĉu ni povus viziti vian fabrikon?ˇ±
ˇ°Kompreneble. Kiam vi volas viziti
ĝin?ˇ±
ˇ°Morgaŭ.ˇ±
En la sekvanta tago ili iris en la fabrikon.
La fabriko estis malgranda, malpli granda ol ĉina tekstila fabriko.
ˇ°La fabriko ne estas tre granda,ˇ± diris Lili.
ˇ°Ne. Ĝi estas malgranda, sed ĝia produktokvanto estas granda.ˇ±
Ili iris en la laborejon.
Ĝi estis pura, luma, senbrua kaj malvarmeta.
ˇ°La laborejo estas pli bona ol tiu en Ĉinio,ˇ± diris Lili, ˇ°la maŝinoj estas tre malgrandaj.ˇ±
ˇ°Jes, ili estas malgrandaj, sed ili estas fortaj. La produktiveco estas alta. La produktokvanto de unu produkta linio egalas al tiu de cent mil spindeloj de viaj maŝinoj,ˇ± klarigis Julio.
ˇ°Kiel la maŝinoj laboras?ˇ± demandis Tangrong.
ˇ°La maŝinoj estas teleregataj per komputoroj. Ni povas pririgardi la produktan scenon sur la ekrano de monitoro.ˇ±
ˇ°Kie estas la teksmaŝinoj?ˇ± demandis Lili.
ˇ°Jen estas teksmaŝinoj. Ili estas malgrandaj, sed senbruaj kaj aŭtomate laborantaj.ˇ±
ˇ°He? Ili estas senbruaj! Tre bone!ˇ± mire kriis Lili. Ŝi ekmemorigis al si la bruon de la teksmaŝinoj en sia lando. ˇ°Kial ili estas senbruaj?ˇ±
ˇ°Ili estas senbruaj, ĉar ni uzas la teknikon de la elektromagneta forto.ˇ±
ˇ°Kiaj estas la teksistinoj?ˇ± demandis Lili.
ˇ°Ili estas sanaj, bonhavaj kaj feliĉaj.ˇ±
ˇ°Ha, ili vivas tre bone.ˇ±

(9) Lili estis ĝoja
Lili
ĝoje vekiĝis el la sonĝo. Ŝi pensis, ke la estonteco fariĝos tiel feliĉa kiel en la sonĝ
o.
Lili iris en la korton. Ŝi rid
etis inter veproj.

ˇˇ


ˇˇ

            Reen al Katalogo