กก

Ardo

กก

Ho, Petolema Sceto

Surstrate nia petolema infankora sceto paŝas,
ennokte nia gekunuloj gajhumore kantis sub stratlampe,
somere tiam ni vagantoj renkontiĝis Yangling ja hazarde.
jam pasis tiom da beltagoj,kie vi nun restas?


กก

            Reen al Katalogo