íí

DU PAPILIOJ

                                 (laŭ la melodio de la ĉina kanto Du Papilioj)

la vortoj  de Hosemo

íí

Kara vi, memoru min.
Ni koniĝis monde pro destiní».
Tiam ni en la ĝardení»
Kiel birdoj ĝojis for de ĝení».
Ambaŭ ni kun forta sentí»
Ĉie vagis dankí» al milda ventí».
Kiel ajn okazos finí»,
Certe ke mi daŭre amas vin.
Kun vi mi volas kiel papilií»
Libere flirti ĉe lilií».
Kiom da for-irí»,
Tiom da sopirí».
Min akompanas ĉiam la suspirí».
Kun vi mi volas kiel papilií»
Libere flirti ĉe lilií».
Miela memorí»,
Neniam ja for.
Vin ĉiam bone tenu mia korí».

íí

            Reen al Katalogo