Mao Zifu 

                          Funebre al Sinjoro Jiang

vi ne estas eksterterglobano,

kial teni la oksigensakon

sur la dorso,de la nordo ĝis la sudo?

la aeron vi sentas maldensa

aŭ mision super via koro ŝarĝi?

vi neniam la piedojn priatentas;

kun rigardo supren,la nealta

korpo jam forlasas spurojn de giganto.

 

rajde sur la neĝa gruo,vi forflugas

kun nenia bruo. la somato kuŝos

sub nulpunkto, plu akceptos tranĉon

de praktiko. efektive, jam sufiĉas

via testo - vento prujno neĝo pluvo...

vi remaĉas ilin spite la dentaron.

kial ne cindriĝi kaj kun vento

malaperi? ho, spirito la solida

volas resti flago ĉiam ŝtala.

 

vetero nulgrada. la tro pulsa koro

igas semojn senti fajran ardon.

nepre ili breĉos la glacion

per la sango heredita kaj starigos

la standardon sur la monto,

kiun vi kreas per propraj karno kaj ostaro.

20080109

กก

กก

กก

            Reen al Katalogo