Vejdo 

                                   Nacia Funebrado

                                                               ¡ªlaŭ ĉinesko Qinyuanchun

 

ĉe solena

kaj malĝoja

korŝira hor¡¯

la tuta lando

en silento

tri minutojn

kun trista kor¡¯

funebris pri

la mortintoj

en tertremo de homvor¡¯

sirenoj

longe fajfadis

en peza ĥor¡¯

 

nacia flag¡¯ de glor¡¯

flirtadis

en dolor-langvor¡¯

ĉe duonmasto

dum ĉi-moment¡¯

senmoviĝis

kiel marmor¡¯

ĉi¡¯ vivanta

ho, gefratoj

vi trankvile iru for

ni ĉiam

tenas vin bone

en la memor¡¯

     (19-05-08)

¡¡

¡¡

¡¡

            Reen al Katalogo