Vejdo 

                                  

Vojaĝo al Tajvano

¡ªlaŭ ĉinesko Sopir-al-sudo

1. Al longe sopirata loko

trans la mar¡¯

mi suriris jam

la teron nekonatan

sed intiman kun viv-gam¡¯

sen ajna malam¡¯

 

l¡¯ insulo

kun bela pejzaĝ¡¯

riĉas kaj fruktodonas

invitas al la vojaĝ¡¯

al sia miraĝ¡¯

 

finfine

jen plenumis mi

la sopiron delongan

kune kun la famili¡¯

por vizit¡¯ al ĝi

 

2. Yehliu geologia parko

ĉemare

groteskaj ŝtonoj

alloge punktas dise

kun laŭtaj ondaj sonoj

¡ªnaturaj donoj

 

turistoj

kriadas kun mir¡¯

vete fotiĝas kune

pro marpejzaĝa altir¡¯

aŭ gapa admir¡¯

 

spektaklon

kreas la natur¡¯

homoj ĝuas kaj spektas

ĝoje kun granda plezur¡¯

des pli kun kor-pur¡¯

 

3. Malnova rezidejo de Ĝjang Kaj-ŝek

la gravul¡¯

jam forlasis for

nur dom¡¯ ankoraŭ restas

oni pri lia labor¡¯

kalkulas en kor¡¯

 

loĝejo

okcident-stila

sidas en bela medi¡¯

kun kvieto trankvila

sunlumo brila

 

la bosko

plenas en ĝarden¡¯

je mirigaj sekretoj

delikata pensfaden¡¯

skrupulo kaj ĝen¡¯

 

4. Moderna templo

jen staras

domeg¡¯ impona

la trideksep-etaĝa

kun tegmentpinto krona

tintil¡¯ belsona

 

la templo

tute malsame

kiel tiuj antikvaj

ŝanĝiĝis multe jame

ja monde fame

 

ne flirtas

fumo incensa

pro media protekto

nur vizitfluo densa

preĝado mensa

 

5. Lun-suna lago

ja vasta

spac¡¯ de akvaro

glimas per rulaj ondoj

sub ĉiela blu-klaro

¡ªnatura raro

 

nutritas

ŝi per la lumo

suna kaj luna vere

vivanta en brakumo

de nebul-fumo

 

navedas

jaktoj leĝere

glitante sur arĝento

kun turistoj fiere

ĝoje libere

 

ravite

huraas ĥore

turistoj jen plenĝorĝe

foj-refoje fervore

tre bonhumore

 

6. Monto Ali

prosperas

la verda mondo

la ĉielon dividas

arboj per tranĉa tondo

sur alta monto

 

sporade

penetras lumo

tra foliaro densa

vibranta kiel plumo

kun venta zumo

 

enspiras

homoj profunde

oksigenon puregan

tra la nazo abunde

rundo-post-runde

 

7. Sud-pinto de la insulo

senĉese

blovadas vento

ŝancelante turistojn

plorante kun lamento

sufoka sento

 

leviĝas

ondoj en maro

siblas herboj ĉeborde

arboj kurbas kun knaro

preskaŭ sen staro

 

sin sentas

oni komforte

sub pelado de vento

sed volvas vestojn forte

stumblas laŭsorte

 

8. Kanjono Taroko

langvore

fluas la river¡¯

inter montoj apikaj

saltas trans rok-barier¡¯

fole kun liber¡¯

 

surkape

pendas danĝeraj

minacantaj rokmuroj

kun ŝtonglitoj misteraj

kaj faloj teraj

 

turistoj

ĉiu kun helmet¡¯

kontraŭ ebla akcident¡¯

iras per singarda tret¡¯

kun kor-malkviet¡¯

 

9. Pluvo en Tajpei

tre ofte

pluvas senĉese

piedantoj kunportas

ombrelon ja necese

¡ªtre interese

 

sed tie

la pluv¡¯ ne ĝenas

se vi sub dom-arkado

aĉetas kaj promenas

ĉar arkoj ĉenas

 

la pluvon

ĝuas kun plezur¡¯

oni nepoluitan

en pluvo-evita kur¡¯

kun paŝa murmur¡¯

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

            Reen al Katalogo