Vejdo

La luno en aŭtunmeza nokto Ĝi sin kaŝas en nuberoj honte,

sur ĉielo regas griza brumo.

Vent¡¯ ekblovas fole jen demonte.

¡¡

Arboj nestas en la nokt-mallumo,

svingas siajn branĉojn kun susuro,

ŝajne malkontentaj pri l¡¯ brakumo

¡¡

nigra subpremata de malplezuro.

Ĉio ne videblas nur kun krioj

de insektoj tute en obskuro.

¡¡

Post moment¡¯ elvenas la radioj

de la luno el post nubamaso

kvazaŭ imagitaj fantazioj.

¡¡

Grizaj nuboj flosas en forpaso,

cedas lokon al kreskanta luno,

kiu elas fine el nub-naso.

¡¡

Jen plenlun¡¯ aperas de aŭtuno,

kun helpala vang¡¯ kaj flava brilo.

Tuta ter¡¯ ekklaras tuj en nuno.

¡¡

Montoj staras belaj en profilo;

lago pace glimas en kvieto;

la insektoj ĉirpas per bel-trilo.

¡¡

La plenlun¡¯ avare per lumĵeto

farbas ĉion sur la ter¡¯ varie

de malhel¡¯ al helo, eĉ ĝis kreto.

¡¡

Ha, pejzaĝo sub lunlum¡¯ magie

sin prezentas al la lunĝuantoj.

Kiel bele, rave, harmonie!

¡¡

Tio estas por okulaj frandoj.

¡¡

            Reen al Katalogo