Vejdo

BRILO DE KOMETO

  ¡ªfunebre pri Paulo Silas

Vi, kometo tranĉas tra l¡¯ mallumo

inter steloj jen sur la ĉielo,

kun gracio kaj kolora belo,

jam flugante per vivokonsumo.

 

Via bril¡¯ volviĝas per kostumo

kun glimanta franĝo de flavhelo,

pentras belan arkon per rivelo

kiu parabolas sub la luno.

 

Sed ekbrilo via efemeras,

kvankam ore bunta kaj impona.

Via flug¡¯ de supro ja liberas,

 

ve! malfeliĉe la senfanfarona

tranĉo tra la volbo dum momento

estas nur mallonga sinprezento.

 

*Laŭ la nekrologo en n-ro 31 de Belarta Almanako, Paulo Silas (1990-2017), juna brazila poeto forprenis de si la vivon je la 24-a de oktobro, 2017.

¡¡

¡¡

            Reen al Katalogo