กก

   Mao Zifu

ekspliko de sonĝoj

 1

centjara vivo

sekundan morton povas

elteni?  flagra

ŝpruco eonon kovas

abisman. semoj

la flugaj ĉe tertuŝo

radikas eĉ sen

pripensi aridecon

aŭ fekundecon.

kutimas je cedemo

fajenco simple

ĵetas kadukan kovron

akceptas puson

korodan. sen soifo

sen kia ajn kontento.

 

ligno el mikso.

 

kiu kuraĝon havas

demandi? dubi

estas sakrilegio.

kiel folio

inerto difiniĝas.

prospero velk' laŭ

vol' de topografio.

markoto grefto --

event' post apenaŭa

profeto. tordon

toleras kaj la trunko

kaj la membraro.

nutro el deciduo.

 

instinkto kreskas

supren.la supron tamen

kalfatras buŝoj

tenantaj tondilegon.

ciruso regas.

meteo delikata.

 

kukolas alpa-rozo.

 

2

 

iama mont' kun

tigraro atakitas

de katoj kiuj

per siaj blankaj ostoj

kurigis arbojn

for,pro malsat' manĝinte

la logon toksi

ratojn, kaj tiuj iĝas

venkantoj l' lastaj.

la templo kuŝa pro la

mordad' sin sternas

sur fava spaco.veproj

suĉas incensojn

pasintajn. korvoj benas

marasmon feke.

la grakoj sur ĉielo

ruladas, kune

veas miljara avo

entera. fumaj

vorticoj en aero.

 

anasoj oraj

senmortas en legendo.

sur sekaj lagoj

ili aprezas gelon.

mor' sedimenta kavojn

inundas kampojn. rojoj

sulkas rutinojn.

fendoj. saliv' el flato

solvas engluton

de litorinoj. plumoj

oferaj levas

sin kun tajfuno vintre.

nudaj animoj

trepidas dentogrince.

sengalan ventron

fasĉinas utopio.

la fosforesko

el tomboj giras agle.

 

kornoj plagkaŭzaj

fuĝigas cervojn en la

forno. kaj homoj

enuaj je hokado

insidas ĉe la

rand'. forlasinte ovojn

birdoj al maro

migras. senforma reto

pendas lazure.

civilizitaj manoj

en poŝ' rikoltas

frustron. la nenifara

turojn faligas

kaj tiujn konstruigas.

ŝtopi la maron

per grejsoj,el la grejsoj

fari do maron...

murdi por planti kapon

kaj ekspluati

florejon por fabriki

hantatan erikejon.

 

lamhundoj iĝas

vulpoj. l' kastrita inajn

kokojn perfortas.

senlunan nokton oni

kaptas la ombron

morgaŭan. kaj serpentoj

hopas arogaj;

langsag' etendas sin al

okulo blinda.

vundito kuŝas teren

atendas rean

atakon. erinaco

neniam timas

dentojn, sed ĝin frakasas

aerŝtono. kaj la

sigelo megalita

pli sanktas ol la

imperiestra korpo

propra.sub skurĝo

la rito--karnavalo.

 

3

 

trans eĝo eble

ja ne ankoraŭ eĝo.

rampu per manoj

kaj la piedoj, kun la

idoj en korbo

surdorsa. ĉe lavango

ĉe vivkratero

forĵetu korpon vian

savante l' filojn

fikciajn. putra vundo

ne plu doloras,

dank'al glacio. kala

deziro trovas

finalan sobron, pere

de ard'. nirvano

en brulo estas eble

fajrobirdiga.

se el hararo ŝpinus

facilan kabloponton!

 

trans oceano

jam ne samaĵ' fluida?

boat' el papero

kun velo aranea

esperas venton.

kaj venas uragano.

renverso kun la

fundeto supren.dum la

remiloj ŝarkas,

sieĝo ĉirkaŭ ne mi

sed la edzino

aborta. sen oliva

folio kiel

kaŝi pudoron? ruĝa

suno aperas

ĉe nekonvena horo.

necesas sinko.

koloraj algoj nepre

vualos al mi

vangojn. kaj la densnigro.

profundo estas paca.

 

kaj mia mondo

probable sur ĉielo

la sepa. vokas

bronzuloj. kajto estas

vehiklo ŝika.

tia el mia haŭto

lanĉiĝas laŭ la

fulgo de bivakfajro.

rure sen strabo.

noktmezon for de gvato.

rara transejo!

sori, kun kor' sopira.

iom post iom.

la cel' vidiĝas klare.

la bluaj nimboj

radias kron-efluve.

eksurteriĝi.

pum! nub'de polvo turbas

odoro pisa.

simi' intrigas buba.

 

4

 

folioj povas

eskapi el la reto

de la radikoj?

sescentmil jarojn vito

restas adstringa.

heliko persistema

mezuras orbon

la ekvatoran, je la

ism' nepesebla.

goriloj manpiede

iras la vojon

inter burĝon' kaj frukto;

ol ili floro

fulma pli longe vivas.

kaj amfibiaj

testudoj ne kapablas

transpasi glatan

pavimon. ĉion tion

penetras talpo.

 

vakero lazas

siajn piedojn sur la

dors' de ĉevalo,

postkuras apetencon

dispersan. sablo

kaj herboj voras lian

skeletan staron.

fiŝisto sejnas sian

portreton movan en la

ondar' de saŭma

tajdo. sireno muntas

karikaturan

filmon el aventuro

lia. kaj l' driva

kadavro estas ventro

de sinmortiga

baleno jam graveda.

 

al kosmonaŭtoj

prosperas gajni vivon,

ho, centmiljaron.

 

5

 

eterna palpebrumo,

stampo sur koro.

la momentfotoj ŝimas

en antisepso.

 

pereas ĥat' en humo.

nia sidloko

teniĝas en la sama

ĉambro. tegaĵo

la veterlika ladas

ĝermojn, frue

maturaj branĉoj disas

suden kaj norden.

spiroj volviĝas;

korbatoj malagordas.

la paralelaj

rigardoj celas unu

patkukon; langoj

devas lekadi lipojn

la proprajn. devo,

manprem'. moralo, danco.

neagresebla

insulo sub krajono.

nia salivo

saligas monotonon

de l' lago.flegas

ni arbojn figajn, tiujn

akvumas per la

ploro kaj poroj virtaj.

pecigu l' ŝipon

el cigaredpapero.

ĉi arkadio

ne trovas sin en mapo.

okuloj, akva-

marinoj. vangoj, fruktoj

de asfodelo.

harar', kaskado meda.

ĉiel' asperga

sur kapo. akvarela

ter' sub piedoj.

edeno ekster dia

manavro. pomojn

manĝu senskrupule.

 

hort'. la ŝvithaŭtaj

sidiĝas ombren pare.

vizaĝo kontraŭ

vizaĝo. koroj bolas.

acerb' sufiĉas--

konsila voĉ' aŭdiĝas.

tra la stratuso

mi vidas krestojn de la

fungoj. racio

ŝnuras avidajn manojn.

enspiri l' flaron

en la distanc' laika.

sendi kartonojn

kverajn en okulteco.

konkursi bove.

dueli per la plumo.

milit' malvarma

okazas sub konscio.

la valo ŝajnas

kvieta. kalmo. aŭ sen

ventomontrilo.

bastonoj forstas kaŝaj.

gnomo ja sentas

subteran maskareton.

antaŭ averto

puno: transporti polme

mamelonaron,

cicerojn fari unge

el la ĵetglobo,

nimfeon pluki vintre,

pisti lamenan

domvitron fingre,nokte.

serafo, bildoj

sekvencas preter via

mens-truo. feno.

vi anemia fue

sternaĉas vin sur

flirto de flago. brumo.

ombrelo vin balonas.

 

septembro. neĝas

jasmenoj. migras mi kaj

anseroj. stumble

tra unustrabaj pontoj

revo pingvena

aspiras cignon. kurba

river' ĉusignas

norden-retreton. spite,

vindante kapon

per vato mi bizaran

groton vizitas.

estras diurnon lumo

tepida. glita

delfen' el historio

naĝas petole.

plaŭdas la lakta vojo.

tra rulŝtonetoj

mi vadas ĝibe. verta

okulo gapas

al delf'en fresko rusta.

scintilas buoj.

fluktuas mia velo.

solida maro

estas konfuza. pri la

kalejdoskopa

bordo mi miras beba.

vinkoj l' deklivon

tapiŝas.sur la pinto

atik' anĝela.

muslino glima al mi

kolon implikas.

brakum' boaa.morte

ebriĝas mi.ho

for de la nordo ĉiam.

por ĉiam nestu

ĉi tie! mi simia

reĝas.kaverno

sen tigro.stalagmitoj

grimpas zeniten. hej, hej!

mienu kiel

reviva dinosaŭro!

 

ĉe la supremon

mi provas trovi vican

limiton.toro

sur sferoj jam seniĝas

difererncie.

ĉe topologo fabo

egalas al la

piramidego.

tanĝanta linaro

as projekcio

de ankro tra la surfo.

plan' parabola

enfokusigas ikson

el reaktoro

fuzia. kompleksaĵo

kvardimensia

ne povas integriĝi

per spritmetio.

organo prescienca

estas postiĝa.

il' je sistem' binara

kuplu meandrajn

surfacojn izomerajn.

plus' kunfandiĝas

kun mala. deco.

la paralelaj fine

kruciĝas ĉe la

punkto infinitfora.

sinusoidoj.

samfazo.altfrekvenco.

kuniĝo de la

kamp' elektromagneta

ek ciklotronas

partiklojn. kolizio.

ĥaos'. stokasto

sin trudas en serion

geometrian.

fado.nekontinua

tango laŭgrade

al nulo reduktiĝas.

 

interrompeje,

tropiko de la kankro

min subinstigas

reveni norden.tie

nun lotusfloroj

deziras plukon. lago

kun abrotanoj

allogas plonĝon. pavo

papagojn trafas.

abeloj papilio

pripalavradas

trancante loĝantiĝon

sur luno.ŝipo

aera aerŝipas.

surteren vrakas

aerostato pro aera

stato malmola.

lopas aeroplano

sur plan' aera.

en la aer'pasero

pentradas koron

jen aerobatike ---

verk' sur batiko

antaŭ kaj post tinkturo --

ja ĝuste male

rok'!!! el aero riĉa

al ter' sterila.

circa malica,mise

mi prenas vanton

eĉ anunciacio.

ne lotussemon

delfenan mi kolektas

sed trapojn ŝarkajn.

karmo kaj Trapo.ĉe la

lag' en absinto

oldulo sidas pala

fiŝhoke l' fingron

mergante en la akvo.

post mutacio

en nutacio planto.

kaj lonĝo ĉirkaŭ l' lumbo.

kun abradaĵo

muelo l' haŭton tanas.

 

vojo sur korpo.

lemno sub rana treta

piedo. marto

morta. kaj sendifekta

ŝraŭbo inenas.

fi! for viringojn! fuŝaj

estas la krifoj

viaj.la vesto fraŭla

kvankam ĉifona

devintus ŝirmi dignon

kontraŭ mukaĵoj.

ve,distondita estas

sango kun vino.

probable mi ne devus

rajdante akvon

ĉasi brulantan tajdon.

tamen freŝmarte

kiu do povas fermi

tenton lanugan?

probable mi ne devus

pristiki trude

alies kampon; dume

la meman lasas

nekultivata.tamen

bebo suĉantas

mamon; la mano zorgas

pri la alia.

gorilo al la vasto

ekejakulas

kiam virino donas

rigardon tra la

sunokulvitroj kafaj.

griloj pankracas

ĉe la tiklado arista.

en tiu marto

eksudas miela suko;

kaj ekstazulo

tiam povus nure sidi

sur poto paŭti

al la lingamo, sobra?

ligno sen amo. jobo.

 

ijobo rajtas

riproĉi l' konsolantojn,

al dio plendi.

tamen azen' balama

la perfortita

jam de ĉevalo bruska

devu silenti.

kateno sur la buŝo.

ĉeno la memborjn

ligas. ne eblas stamfi.

la pord' granita

de la sezamo estas

nefrapfrapebla.

ne decas al spiona

anten' kalcitri.

aspektu ĉe tempesto

hidrarge. besto

planta, mimozu al la

guto el larmoj

de krokodilo rida.

koptison plantu

sur propra tomb'; liveru

al homoj febraj

galon ke ili veku

sin el deliro.

eltrinku l' akvon en la

river'leteo

por ke la rabiuloj

memoru sian

naturon. halucino.

mankas la akvo;

la salikokoj fleksas

sin esplorante

diluvon firmamente.

sadistoj per la

alena kapo kokon

sodomiadas

volante gajni ovojn

por vintrodormi

kaj ĉe l' vekiĝo

ricevi kokinaron.

 

6

 

mesio, majstro,

nun konvertiĝo al vi

jam tro malfrua?

standard' relikva flirtas

ĉe apogeo.

turo l' rekonstruita

sonoras varbon

la makroskopan. trampo

nesnoba, nokta

tineo, laŭ la ondo

vadas,somaton

sur ŝultroj, kaj animon

en mano kiel

apogan madzon. pio

flamigas harojn.

torĉo en sin', la fingro

de la profetoj

as gvidlumilo alta.

tra marĉoj flakoj.

plej tikla estas floro

homvora, pimpa.

ĝi ekster korp', ĉe mano

-- ja ne neniu.

do la novico preter

ĝi almozpete

zigzagas. por disĉipliĝi

forgesu honton.

de la rivero bena

ĝis atlatiko

al li jen prezentiĝas

bilo de la infana

raso, kaj gero pastra,

min' el vulkano.

de gemo en cizelo

al perlo fajna

por li de dio ankaŭ

senditaj aldo

orfea, jak' josefa.

paŭloj, la apostola,

predika,l' korno

la ŝafon vojeraran

priortodoksas.

toreador', migalo

ĉasanta sur la

virgejo lin inicas;

vento estas muza.

profil' de spuroj l' sablon

filtras. krepito

de fajfaj bambuŝosoj.

saharo maras.

ŝipestro l' pleje juna,

lin pasaĝerus

senpage? dum klientoj

ĉe vi jam troaj!

adepto inĝenia,

jeremiadon

vi volus interpreti

al la plej alta!?

jen punkt' el alumeto

verŝajne, ho ve,

pasema, unutaga.

komprenu, frato.

bolid' eskapa el la

nigro asfalton

falos. fatal'. funebre?

ne! nu,laboron

de amo kronas dormo

kun la prapatro.

falis jam iaj kuboj?

bernhardo sendas

al mi madejron.zorga

nevaj' solviĝas,

lin mi do ĥanas kee.

normiĝas pulso

staŭla. talero por mi

tunas. vekivaj l' mimoj.

i-onton ant' senigas.

 

roso nur rosi

pecon folian? arboj

kreskas sur velka

kor'. zingibrita vivo

repluas liven.

abel' mielon joras...

 

7

 

sur patra tomb' modesta,

velka liano

turmentas kaduk-arbon.

stringo. skuiĝo.

insulo ŝtona estas

blokita strikte

de fajro forengluta.

kaj volba luko

regiĝas per mitrajloj

hajlaj; ĉi, grifo

malsata krozas damne.

malgraŭ ĉi tio,

la rampa mensrigida

herbo medion

vidas kun kap' malsupren.

el prem' kaj kaŝo

venas do diamanto.

kondiĉe ke la

arbo ankoraŭ staras.

sed plu ĝis kiam?

des pli mizere,ŝi ne

estas roboto

kvankam robota por la

tutvivo. flamoj

konfliktaj fuzas en la

vejnoj debilaj.

la branĉojn svingaĉi,

la grundon bati

radike. kompreneble.

kraĉi kaj sangon

kaj bavon. kiel fari?

la parazito

ŝin kroĉas, sensensiva.

gustumi meritaĵon.

 

8

 

mi, sikario.

stilet', mizerikordo.

ili saviĝas.

kia eŭtanazio

la mezepoka!

levitaci' postulas

ne mumikorpon.

anim' eola al la

kosmo emanas.

mortinta enterigu

mortintan. fuĝa

pilko dis de piedo

sur ritmo rula

akiris fekundigon

de elfo. en la

ventro estas spiro

folia, sono

ekflora. pufa ŝvelo.

budaaj sido

kaj staro -- unu pozo.

lernado darma.

ĉiuj direktoj helas

sinkrone al la

stavo el nebulozo.

vako kaj pleno

kristalas en la rondo.

hipnote povas

la daltonisma verdon

distingi disde

iriz'.stertoras.

de la plej bela

akvo l' azeno griza

zebras. doktrino

mankas.kaj dekalogon

digestas kribro.

iam galimatio.

 

nom' sur arbedo rura

ne sur sceptro

palaca. el salato

montriĝu ordo.

aperitivo estas

vinagro.arkoj

kaj areol' pruviĝas

kvazaŭ strikninaj.

kaj rondo ne kvadrato

kliŝa. rulante

sin sur spiralo l' pilko

spilas supraĵon.

saporo sulfurfonta.

finto. tuŝludo.

sozio en vizio.

aŭtenta mi el

ter' al aer'. koboldo

eksalamandras.

 

manego kaj maneĝo.

senbremso. spurto.

kurejo. celtabulo.

rondo. kanelo.

linio rekta finas

orgasmon. hura!

poento providenca.

murdi somaton

ĝenan.orfelo kovru

spiriton en kanistro.

 

kiam neono

svenas, telekinezo

telepatie

voblas post kalvario.

 

kaj resonanco

ehiĝas inter vi li...

 

------

notoj:

koptiso: (coptis) plurjara herbo kun maldolĉegaj radikoj kaj tigoj kiujn oni povas uzi kontraŭ flegmazio.

stavo: malvasta etendajĵ el akvo staranta nature a ŭartefare.

spurto: impeto kun tutkorpa streĉo, pp ĉe kurkonkursoj.

 el La Kancerkliniko n-ro 81, 01-1997

กก

            Reen al Katalogo