世界语学习  

翻译研究

当你老了(Kiam vi estos olda)

Guozhu  Vejdo

William Butler Yeats (1869-1939)

KIAM VI ESTAS OLDA

 

Kiam vi estas olda kaj dormema

ĉe forno, prenu do la poemaron

kaj lante legu. Vian okulparon

mildan memoru en ombr' densa, prema.

 

Kiom multaj amis vin en junaĝo,

kaj vian belon, vere aŭ malvere;

sed unu pilgrim-animon prefere,

kaj sulkojn sur via falta vizaĝo.

 

Kapkline, ĉe ardaj forno-kaheloj,

murmuras pri la am' en foreskapo,

kiu promenas monte super kapo,

kaŝas vizaĝon sian inter steloj.

 

                 --- esp-igis Guozhu 2008-06-10

 

Kiam Vi Oldos

laŭ ĉinesko Qinyuanchun

          I.

kiam oldos

vi grizeta

kun dormem-plen’

kapklinemante

ĉe la fajro

ĉi libreton

per la manpren’

legu lante

kaj prisonĝu

la intan rigardon sen

malĝojo

kaj densajn ombrojn

profundajn en

 

via okuleden’

kiom da

homoj sen ajn ĝen’

ŝatis momentojn

de gracila

via ĝojad’

kaj la bonven’

ŝatis vian

belon aŭ el

vera koro kun kompren’

aŭ el sent’

hipokrita kun

malvera ben’

 

          II.

sed nur unu

en la mondo

fortika vir’

amis animon

pilgrimantan

vian kun pi’

kaj kun admir’

amis ĝenon

kaj ĉagrenon

sur viaj vangoj de bril’

ŝanĝemaj

ĉiam plenplenaj

je viv-aspir’

 

Kaj kapklinu sen dir’

murmure

kun eta suspir’

ĉe flamanta fajr’

kiel Amo

fuĝis foren

sen manakir’

en la montojn

superkapajn

kaj kaŝis sin kiel glir’

inter grup’

da steloj brilaj

sen ajna spir’

                        elangligis Vejdo

 

Kiam Vi Oldos

  laŭ ĉinesko sopir-al-sudo

 

kiam vi

oldos en futur’

plenplena je grizo kaj

dormemo sen ajn plezur’

kapklinate nur

 

ĉe fajro

legu bonvole

ĉi libron de poemar’

lante kaj senparole

legu senfole

 

prisonĝu

ekrigardojn de

via pasinteco kaj

profundan ombraron ĉe

la okulmuze’

 

prisonĝu

kiom da homoj

ŝatis gracilajn movojn

viajn kaj kun sindonoj

kaj kun korbonoj

 

kaj ŝatis

vian belon jam

ĉu el hipokrita mav’

aŭ el la korfunda am’

kun softa aklam’

 

sed estis

unu sola vir’

li amis pilgriman en

vi animon kun sopir’

kaj ama aspir’

 

li arde

amis elkore

la ĉagrenojn de via

vangoj ŝanĝemaj hore

kvazaŭ aktore

 

klinu sin

ĉe fajro pie

murmuru kun pentdolor’

ke fuĝis amo strie

kaj senkonscie

 

en montojn

kaj kaŝis ŝtele

sian ĉarman vizaĝon

inter steloj malhele

flagraj ŝancele

                            elangligis Vejdo

 

附原诗:

When You Are Old 

By William Butler Yeats  (1869-1939)


WHEN you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;


How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim Soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;


And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.


威廉·巴特勒·叶芝(William Butler Yeats, 1869-1939)是二十世纪英国最伟大的诗人,“由于他那富于灵感的诗歌以精美的艺术形式展现了整个民族的精神”(获奖评语)而获得1923年诺贝尔文学奖。
叶芝出生在都柏林的一个艺术世家,早年曾学绘画,后转向诗歌和戏剧创作,取得了巨大的成就,受到许多诗人的称颂,TS艾略特认为,他是“当代最伟大的诗人”。
他创作了许多反映爱尔兰民族精神的诗歌,也创作了不少爱情诗。叶芝在1889年(23岁时)遇见女演员、爱尔兰独立运动战士莫德冈Maud Gonne,并爱上她(当时22岁)。叶芝曾多次向她求婚,但均遭拒绝,但他终生爱慕着她,为她写了许多诗。《当你老了》就是其中一首,表达了他对爱尔兰革命者莫德冈持久而真挚的感情。诗里没有华丽的辞藻,没有甜蜜的柔情,甚至听不到一句爱的誓言。诗人用略带悲哀的语调,诉说着不可挽回的爱情。
他悲哀,因为心中的爱人辩不出真伪,而当她能分辨出来的时候,他们都已老去,天各一方,鸳梦难圆。
 

在诗的第一节,诗人设想莫德冈已经头发斑白,老态龙钟,坐在炉火旁打盹,诗人请她打开诗集,感受诗人对她炽热的情感,勾起对美妙往昔的回忆。
在这里,诗成了超越时间的永恒的美的象征。人的美貌可以被岁月夺去,但是诗却可以使时光倒流,把美妙的过去重新带回到记忆之中,使人重温豆蔻年华和纯真爱情。

在第二节,诗人希望莫德冈能体会到诗人对她的一往情深。在这里诗人把自己对她的爱情同其他人的爱情作了对比,以表达自己始终如一的爱慕。其他人对她的爱出自于她的美貌的倾慕,而他的爱则不仅如此。他倾慕的是她“朝圣者的灵魂”为爱尔兰民族解放而奋斗的崇高的灵魂。这种爱是永恒的爱,不会受岁月的侵蚀,哪怕是她衰老的脸上出现“痛苦的皱纹”,他深挚的爱也不会有任何改变。这是真诚的爱,崇高的爱,因为它同爱尔兰的民族独立运动紧密相连。

在第三节,诗人又重新回到自己在第一节的设想。他想象莫德冈回忆之后会流露一丝惆怅,哀叹爱情再次渐渐远离意识领域,而遁入潜意识和无意识之中。 这一节意境深远,很值得品味。如果说在第一节诗人设想自己的诗把深藏在莫德冈潜意识中的往昔的爱情带入意识,那么,在这一节诗人则设想往昔的爱情再一次离开意识,进入广阔而神秘的无意识领域。
这首诗境深远,语言朴实生动,表达的感情深沉真挚,不愧为名家名作。

国柱之所以注意到这一首诗歌,是因为在网上发现它有许多个形式不同的汉译。有译为自由体的,有译为齐言诗的,有译为诗经体的,还有用《沁园春》词牌来翻译的。比较着来读,饶有兴味。

 

 

 


                                                                                                                                                                        返回目录